lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn Mặc Khách

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Nhơn

...

Trang Thơ Văn Thanh Sơn

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Văn Phạm Ngọc Thái

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Thị Thanh

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Tin Tức Thời Sự - Lịch Sử Việt Nam

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Những Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 05.01.2012
Web: http://VietTUDAN.net 

Tôi ví HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM là Nồi Canh và những con sâu là một số Ngợm Giáo gian quốc doanh mà CSVN đã từ lâu tìm cách (i) qua những tay sai công khai như Lm Phan Khắc Tư, nhóm Công Giáo & Dân Tộc…, (ii) qua quyền lực chính trị can thiệp vào nội bộ Tổ chức Giáo hội bằng lựa chọn cho chịu chức Linh mục hay Giám mục và ngay cả (iii) qua nội gián tại chính Vatican…, nhằm đặt để một số Ngợm Giáo gian quốc doanh vào chính hàng Lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Chủ trương của CSVN là quốc doanh hóa những Tôn Giáo: một là lập những Giáo Hội quốc doanh song hành, hai là nếu không lập được những Giáo Hội quốc doanh song hành, thì họ cho một số Ngợm Giáo gian quốc doanh vào hàng Lãnh đạo để làm chia rẽ, làm yếu đi những quyết định của Hội Đồng Lãnh đạo Tôn Giáo.

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM đã từ nhiều năm nằm ở trong trường hợp thứ hai trên đây, nghĩa là trong HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC có những Giám mục ủng hộ CSVN như Gm NGUYỄN SƠN LÂM, Gm NGUYỄN VĂN NHƠN, Gm NGUYỄN THANH HOAN vân vân. Tỉ dụ hồi chúng tôi viết rất mạnh để yêu cầu HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM lấy quyết định dứt khóat chống lại Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo, thì ngay chính trong Hội ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, lại có “phe“ ủng hộ Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo như Gm NGUYỄN VĂN NHƠN, Gm NGUYỄN THANH HOAN nằm chình ình trong HỘI ĐỒNG để ngăn cản.

Chúng ta mong muốn HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM phải có những quyết định dứt khoát, cứng rắn như NỒI CANH THƠM NGON, nhưng trong nồi canh ấy, CSVN đã tìm cách cho vào những CON SÂU LÀM RẦU nồi canh. Vì vậy muốn cho NỒI CANH THƠM NGON, chúng ta phải săn lùng bắt ra khỏi NỒI CANH những con sâu Ngợm Giáo gian ấy. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, một số Trí thức Công Giáo viết nhiều về trường hợp Gm NGUYỄN VĂN KHẢM giảng và ca tụng Thiên Đàng Trần thế của Marx vô thần trong chính Nhà Thờ chỉ vì những Trí thức Công giáo này không muốn con sâu Ngợm KHẢM lên Tổng Giám Mục, rồi Hồng Y nắm giữ Tổng Giáo Phận quan trọng Sài Gòn theo kế hoạch CSVN để một đàng làm rầu Nồi Canh HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM và đàng khác cùng với CSVN dẹp Lực Lượng Giáo dân làm theo Lương Tâm của mình trong việc bảo vệ Đức Tin Công Giáo và trong việc cùng với Dân Tộc cứu nguy Đất Nước. Những Trí thức ấy vẫn tôn trọng Nồi Canh HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM và ao ước Nồi canh ấy THƠM NGON, nên LÊN TIẾNG kêu gọi Giáo dân Công Giáo, những Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ can đảm và những Giám Mục chân chính hãy cùng nhau bắt những con sâu Ngợm Giáo gian quốc doanh ra khỏi Nồi Canh, đừng để chúng làm rầu HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM nữa. Nếu chúng ta muốn KIỆN, thì hãy kiện những Ngợm Giáo gian quốc doanh, trước tiên, lên HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM để Hội Đồng xét xử.   

Tổ Chức Giáo quyền Lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo

Chức Giám Mục là do Chúa Giêsu trực tiếp thiết lập để chăn giữ đàn chiên của Ngài. Chức Linh mục (Sacerdos) là thông quyền với chức Giám Mục. Đức Giáo Hoàng chính yếu cũng chỉ giữ Chức Giám Mục, nhưng vì là Giám Mục kế vị Thánh Phêrô, nên được Chúa giao quyền thêm là điều hành các Giám mục tại những Giáo phận khắp Thế giới. Như vậy, các Giám Mục khắp Thế giới có những quyền độc lập chăn giữ đàn chiên thuộc Giáo phận của mỗi Vị.

Tổ chức Giáo quyền theo hàng dọc (Organisation híerarchique pyramidale): Đức Giáo Hoàng (Giám Mục Roma, kế vị Thánh Phêrô) có quyền bổ nhiệm các Giám mục tại các Giáo phận khác. Tại mỗi Giáo phận, Giám mục có những quyền độc lập về Tổ chức chăn giữ đàn chiên qua các Linh mục thông phần quyền hành với Giám Mục do chính Chúa Giesu thiết lập.

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC của một nước hay một vùng không phải là một Tổ chức Quyền hành mang tính cách chế tài thường xuyên các Giám Mục trách nhiệm mỗi Giáo phận. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC chỉ có tính cách cơ hội không thường xuyên. Đó là những cơ hội các Giám Mục Họp Lại hoặc là BẤT THƯỜNG khi có những biến cố đặc biệt cần kíp phải lấy quyết định của các Giám Mục, hoặc là THƯỜNG NIÊN để các Giám Mục cùng quyết định một đường lối chung của Giáo Hội. Vì vậy mà có HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THƯỜNG NIÊN, HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BẤT THƯỜNG. Ở mức độ phổ quát hoàn vũ, khi tất cả các Giám Mục về Roma để họp, người ta gọi là HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOÀN VŨ hay là CÔNG ĐỒNG, tỉ dụ Công Đồng Vatican II.

Quyền lực chính yếu là ở nơi các Vị Giám Mục. Quyền lực này có tính cách trách nhiệm THƯỜNG XUYÊN. Còn quyền lực của các Hội Đồng Giám Mục chỉ là cơ hội, không mang tính thường xuyên và phải đặt căn bản trên chính những đồng thuận của các Giám Mục. Chính vì điểm này mà chúng ta không nên quy trách nhiệm cho một HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC mà phải quy trách nhiệm cho những quyết định của từng Giám Mục đến tham dự Hội Đồng.

Khi HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM họp lại mà không có những quyết định dứt khoát đối với CSVN, đó không phải là trách nhiệm của HỘI ĐỒNG mà là trách nhiệm của từng Giám Mục đến tham dự Hội Đồng. Theo nguyên tắc quyền hành và trách nhiệm như vậy và nếu CSVN đã chủ mưu đặt để được một số Giám Mục quốc doanh, thì những cuộc Họp của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM dễ bị chia rẽ, khó lòng lấy được những quyết định cứng rắn đồng thuận chỉ vì những Giám Mục Ngợm Giáo gian quốc doanh là những con sâu quấy RẦU nồi canh HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.

Giáo dân LÊN TIẾNG

Theo Hệ thống quyền hành Lãnh đạo Giáo Hội trần thế như chúng tôi trình bầy trên đây, thì việc những Trí thức Công giáo LÊN TIẾNG đối với việc Gm NGUYỄN VĂN KHẢM giảng và ca tụng Chánh Chung Luận Marx vô thần tại Tòa Giảng trong Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn là rất đúng theo vị trí Giáo dân của mình:

*        Tố cáo bài giảng sai lầm có thể làm hại đến Đức Tin của Tín hữu.

*        Bài giảng ca tụng Marx trong lòng một chế độ đang muốn bắt ép các Chủng viện phải giảng dậy về Lý thuyết Marx-Lénine cho các Chủng sinh làm cho CSVN càng tiến thêm trong việc bắt ép giảng dậy tại Chủng viện Triết lý vô thần.

*        Bài giảng có thể được hiểu rằng Gm KHẢM muốn chiều lòng CSVN để lấy điểm bước lên chức Tổng Giám Mục và Hồng Y nắm giữ cả Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Gm KHẢM thừa biết rằng CSVN luôn chủ trương can thiệp vào Tổ chức nội bộ Công giáo bằng chấp nhận hay không một người lên làm Giám Mục hay Tổng Giám Mục.

Như vậy, Giáo dân LÊN TIẾNG không những tố cáo chính Gm KHẢM mà còn đề phòng việc âm mưu giữa CSVN và những con sâu Ngợm Giáo gian quốc doanh đưa Gm KHẢM lên thay thế Hồng Y MẪN đồng thời để dẹp Lực Lượng đấu tranh của Giáo dân Miền Nam và để Gm KHẢM trở thành con sâu bự làm RẦU nồi Canh HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM trong những năm trường nữa. Thay vì than vãn nồi canh không ngon, thì hãy nhặt thẳng con sâu đang làm rầu nồi canh quảng ra ngoài cho vịt nó ăn !
Chúng tôi vốn chủ trương những vấn đề nội bộ Việt Nam hay nội bộ Công giáo phải do chính người Việt Nam hay người Công Giáo tự mình giải quyết lấy trước nhất đã. Tuy nhiên trong Hệ thống quyền hành Giáo Hội Công giáo như trình bầy trên đây mà Đức Giáo Hoàng có quyền bổ nhiệm Giám Mục hay Tổng Giám Mục, việc LÊN TIẾNG của người Công giáo có thể đến tận Đức Giao Hoàng để Ngài “chung luận“ cho con sâu Gm KHẢM  lên thay thế Hồng Y MẪN hay không.

Chúng ta không “KIỆN“ Nồi Canh HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, mà chúng ta KIỆN chính những con sâu Ngợm Giáo gian quốc doanh đã và sẽ làm RẦU nồi canh HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM. Giáo dân chúng ta phải cùng các Linh mục, các Giám Mục chân chính loại trừ những con sâu Giám mục ngợm Giáo gian quốc doanh thì Nồi Canh HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM sẽ trở thành THƠM NGON vậy.

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site