lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam: 

Hội Sử-Học Việt-Nam:

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trần-văn-Giang 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thơ Xuân Boác Hù / Thơ Họa của Boác Trần Văn Giang

Boác Hù đã viết:

“Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!

Chúc Việt Minh ta càng tấn tới.

Chúc toàn quốc ta trong năm này.

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!”

(Xuân Nhâm Ngọ 1942)

*

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.

Thắng trận tin vui khắp nước nhà.

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mĩ.

Tiến lên, toàn thắng ắt về ta.”

(Xuân Mậu Thân 1968)

*

“Năm qua thắng lợi vẻ vang.

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

Vì độc lập, vì tự do.
Ðánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên chiến sỹ đồng bào.
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”

(Xuân Kỉ Dậu 1969 – và Boác Hù lăn ra chết sau khi mần bài này)

* Bi giờ là bài thơ của Boác TVG họa thơ Boác Hù

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Rước Mỹ tin vui khắp mọi nhà.
Nam Bắc sống nhờ đô la Mỹ.
‘Mã quy’ (thì) toàn thắng ắt về ta.”   (– “Mã Quy” = Mỹ Qua)

(Xuân Ất Mùi 2015)

Trần Văn Giang

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site