lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Và Quốc tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên-Hiệp Âu-Châu
Vietnamese historical Association in European Union
Websites : http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info
Email: truclamyentu1@truclamyentu.info

Bản Lên Tiếng Thứ 24_Về Việc Cầu Siêu Cho Anh-Hùng Trần-văn-Bá Tại Chùa Khánh-Anh

danh nhân lịch sử việt nam, anh-hùng trần văn bá, tổng hội sinh viên việt nam tại paris

Di ảnh anh-hùng Trần-văn-Bá (chụp trong chiến khu quốc nội)

 Kính gởi Phong Trào Tinh Thần Trần-văn-Bá,

Đồng kính gởi các tổ chức, hội đoàn người Việt quốc gia tại Pháp

Thưa quý vị,

Ngày 08-01-1985 lúc 8 giờ sáng, các kháng chiến quân Trần-văn-Bá, Lê-quốc-Quân, Hồ-thái-Bạch thuộc Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam đã bị bạo quyền Việt cộng đem ra pháp trường xử bắn.

Hai mươi chín năm trôi qua, nhưng hào khí kháng chiến chống bạo quyền Việt cộng để cứu nước vẫn còn vang dội trong tâm tư người Việt tỵ nạn cộng sản khắp năm châu bồn biển.

Các kháng chiến quân Trần-văn-Bá, Lê-quốc-Quân, Hồ-thái-Bạch cũng như những chiến hữu hy sinh khác đã trở thành biểu tượng đấu tranh bất khuất của người Việt tỵ nạn cộng sản Việt-Nam, hơn nữa, họ đã là những anh-hùng của dân-tộc Việt-Nam.

Hằng năm đến ngày 08-01, tổng hội sinh viên Việt-Nam tại Paris tổ chức lễ tưởng niệm cũng như vinh danh tinh thần vị quốc vong thân của các anh-hùng nêu trên.

Tuy nhiên, năm nay Phong Trào Tinh Thần Trần-văn-Bá (Cựu Chủ Tịch THSV VN tại Paris) dự định tổ chức lễ cầu siêu cho anh hùng Trần-văn-Bá và các chiến hữu tại chùa Khánh-Anh ngày 04-01-2014. Đây là điều hoàn toàn đi ngược lại chí nguyện của anh-hùng Trần-văn-Bá.

Chùa Khánh-Anh thực chất trong nhiều năm qua đã âm thầm hoạt động cho Việt cộng (Phật Giáo về nguồn) qua người trụ trì là ông Thích minh Tâm qua đời ngày 08-08-2013 tại Phần-Lan.

Cho dù ông Minh-Tâm đã qua đời, nhưng ngôi chùa Khánh-Anh vẫn còn đó với sự hiện diện của Thích Quảng Đạo, một người đệ tử của Minh-Tâm cũng như những chùa khác như Thiện-Minh ở Lyon của Thích Tánh-Thiệt, Viên-Giác ở Đức của Thích Như-Điển.

Chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ sự tổ chức này. Hơn nữa việc làm này khiến cho chính nghĩa đấu tranh chống cộng của Trần-văn-Bá và các chiến hữu bị mất hẳn.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên-Hiệp Âu-Châu kêu gọi Phong Trào Tinh Thần Trần-văn-Bá nên dời ngày tưởng-niệm (04-01-2014 ở chùa Khánh-Anh) vào thời gian khác (một hoặc hai tuần lễ sau) và ở địa điểm khác, như một hội trường công cộng.

Đồng Thời kêu gọi Quân Dân Cán Chính VNCH không nên đến chùa Khánh-Anh để dự lễ; đề nghị quý vị chỉ đến dự lễ tưởng-niệm Trần-văn-Bá và các chiến hữu vị quốc vong thân ở nơi hội trường công cộng.

Khi không có hoặc chưa có nơi tưởng-niệm thích hợp cho anh-hùng Trần-văn-Bá chúng ta có thể thắp nén tâm hương để nhớ đến công ân của chư vị anh-hùng nêu trên là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ không làm ngược lại di chí của Trần-văn-Bá và các chiến hữu.

Trân trọng kính chào,

Liên Hiệp Âu Châu, ngày 02-01-2014

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên-Hiệp Âu-Châu

Tham khảo:

1/ Anh-Hùng Kháng-Chiến Trần-Văn-Bá, Lê-Quốc-Quân, Hồ-Thái-Bạch - http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/tranvanba_lequocquan_hothaibach.htm

2/ Bản Lên tiếng Thứ Mười_Phản Đối Nhóm Ấn Quang Âu-Châu Của Thầy Thích Minh-Tâm Tiếp Tục Vọng Ngữ - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4756_15-2/

3/ Bản Lên tiếng Thứ Mười Bốn_Lời Kêu Gọi Các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Tại Pháp Tẩy Chay Ngày Cầu Nguyện 11-07-2013 Cho Việt Cộng Do Nhóm Ấn-Quang Âu-Châu Của Minh-Tâm Tổ Chức Trước Quốc Hội Âu-Châu, Strasbourg - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4813_15-2/

4/ Bản Lên Tiếng Thứ Mười Sáu_ Về Đám Táng Của Ông Thích Minh-Tâm - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4927_15-2/

5/ Thông Cáo Đặc Biệt Về Đám Tang Ông Thích Minh Tâm - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4926_5-10_6-8_17-242_14-2_15-2/

6/ Thư Của Thích Tâm Huy Gửi Ngài Hòa thượng Minh Tâm nhân đọc hai lá thứ về "Ngày Về Nguồn lần 4 tổ chức tại Đức quốc" http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/thucuathichtamhuy.htm

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site