lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in European
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info
https://www.facebook.com/pages/Trúc-Lâm Yên-Tử
https://www.facebook.com/Quân-Sử Việt-Nam

Bản Lên tiếng Thứ Mười_Phản Đối Nhóm Ấn Quang Âu-Châu Của Thầy Thích Minh-Tâm Tiếp Tục Vọng Ngữ

Kính thưa các bậc trưởng thượng, quý đồng hương, quý nam nữ Phật tử trong và ngoài nước,

Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Hình phạt có đoạn như sau:

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ-kheo:

Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế nào là hai? Không tàm và không quý. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen.

Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thế nào là hai? Tàm và quý. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trắng
“ –ngưng trích- Diệu dụng của Tàm Quý.

http://www.thichquangtanh.com/2012/11/dieu-dung-cua-tam-quy.html

Hán-Việt Tự-Điển của Đào-duy-Anh định nghĩa Tàm Quỉ (trong Phật giáo thường gọi là quý) là thẹn thùng, trang 229.

Tàm Quý theo kinh Phật dạy là biết hổ và biết thẹn. Chính do sự biết hổ thẹn này, loài người mới chế ngự được tội ác, xã hội sống có trật tự, kỷ cương, đó là hai pháp che chở thế gian, nên đức Phật mới nói là hai pháp trắng. Còn ngược lại không tàm không quý sẽ làm cho thế gian loạn lạc điên đảo.

Tuy nhiên, đã có những người mang danh là kẻ xuất gia lại không nhớ đến pháp Tàm Quý của đức Phật đã dạy.

Đó là những người trong các nhóm Ấn-Quang ở Hoa-Kỳ, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan, Âu-châu.

Trong đó, cần phải nói đến nhóm Ấn-Quang Âu-Châu do thầy Minh-Tâm làm chủ.

Liên quan đến việc cầu siêu, tưởng-niệm thầy Quảng-Đức, nhóm Ấn-Quang Âu-Châu của các vị Minh-Tâm, Tánh-Thiệt đã tổ chức lễ vào các ngày 01, 02-06-2013 ở Lyon, Pháp quốc.

Thế nhưng sự việc trên vẫn chưa thỏa mãn được những dục vọng đồng hành với Việt cộng của nhóm người này.

Họ dự định tổ chức thêm một buổi “Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức và cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam sẽ làm tại Lễ Đài trước Quốc Hội Âu Châu ở Strasbourg lúc 11 giờ đến 13 giờ ngày 11/07/2013” -ngưng trích-

Sự tổ chức thêm này hoàn toàn nằm ngoài chương trình dự trù ban đầu, thực chất là để đáp lời cho những phản đối của dư luận khắp nơi về việc nhóm Ấn-Quang đồng hành với Việt cộng trong việc làm lễ cầu siêu lớn cho thầy Quảng-Đức nhân dịp ngày giỗ lần thứ 50, 11-06-1963_11-06-2013.

Rất tiếc, những lời khuyên ngăn chân tình cũng như phản bác cứng rắn của những người quan tâm đến thời cuộc, các nhóm Ấn-Quang đã lần lượt tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm cho thầy Quảng-Đức cho dù đi ngược lại cung cách hành xử của một người xuất gia, cho dù đi ngược lại sự thật lịch sử. Hơn nữa đó là sự tiếp tay, đồng hành với Việt cộng, trong khi các ngôi chùa, Tăng Ni chúng đều phải sống nương nhờ nơi tâm đạo của khối Phật tử tỵ nạn cộng sản.

Thiết nghĩ, việc làm của các nhóm Ấn-Quang đó, đã gây tác hại rất nhiều cho sự đoàn kết cần phải có của cộng đồng hải ngoại đang rất cần để chống độc tài Việt cộng và ngoại xâm Trung cộng.

Trong văn bản ghi ngày 21-06-2013, có đoạn viết: “cầu nguyện tri ân Bồ Tát Thích Quảng Đức

Hội sử-học xin được hỏi là tri ân gì, tri ân ai, thưa thầy Minh-Tâm?

Hãy xem Việt cộng tri ân thầy Quảng-Đức như sau:

Ông Nguyễn-thành-Tài (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Sài-Gòn), xác nhận thầy Quảng-Đức là một liệt-sĩ cách mạng, nguyên văn như sau: ” “Chính từ ngọn lửa thiêng của Bồ tát đã làm thổi bùng lên tinh thần đấu tranh dũng cảm của đông đảo Tăng Ni, Phật tử và bao lớp người yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng ở miền Nam thu đạt nhiều thắng lợi to lớn, giòn giã" - ngưng trích -. Phát biểu này được ghi nhận trong dịp khánh thành tượng đồng của HT Quảng-Đức ngày 18-09-2010.

http://www.sggp.org.vn/xahoi/2013/5/319261/

Ấn-Quang Âu-Châu: “50 năm qua, Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo đã hy sinh cho Đạo Pháp để Phật tử chúng ta được sống còn đến ngày nay”

Sống còn là như thế nào? Đạo pháp tức đạo Phật Việt-Nam vốn không sống còn trong thiêng liêng mầu nhiệm, thanh cao giải thoát kể từ khi có sự nhúng tay của Việt cộng, nhất là từ khi những người Phật tử như Tâm-minh Lê-đình-thám, Trí-quang, Đôn-Hậu, Thiện-Chiếu, Thiện-Hoa, Nhất-Hạnh, Minh-Tâm, Quảng-Độ, Huyền-Quang, Hộ-Giác, Minh-Châu, Võ-văn-Ái đã từ bỏ trung đạo đệ nhất nghĩa đế mà phục vụ cho đệ nhất ác đảng cộng-sản Việt-Nam đế dưới nhiều chiêu bài khác nhau, như “đấu tranh bình đẳng tôn giáo“, “đấu tranh chống Thiệu-Kỳ“, “đấu tranh cho Hòa bình Việt-Nam”, "chống chiến tranh Việt-Nam" v.v…

Hãy xem Việt cộng Lê-thanh-Hải hết lời ca tụng công lao thầy Quảng-Đức trong việc “bị thiêu“để cho Mặt trận giải phóng miền Nam được sống còn và lật đổ được chánh quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt-Nam Cộng-Hòa.

"Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM đã đến tượng đài Thích Quảng Đức (ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân". -ngưng trích-. Tại đây, ông phát biểu : "Sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963 ...cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đã tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này" - ngưng trích- trên đây là buổi dâng hương của Thành ủy Sài-Gòn Việt cộng chiều 23-05-2013 trước tượng đài HT Quảng-Đức

http://www.sggp.org.vn/xahoi/2013/5/319261/

Ấn-Quang Âu-Châu: “Kỷ Niệm 50 năm, chúng ta thành kính đảnh lễ và nguyện sẽ làm những gì tri ân quý Ngài để cho Đạo Pháp được trường tồn và dân tộc Việt Nam được sống trong dân chủ tự do với tất cả những quyền căn bản của con người”

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu xin được hỏi thầy Thích Minh-Tâm rằng, cái chết hay án-mạng của thầy Quảng-Đức, trải qua 50 năm, Đạo Phật (hay đạo pháp) và Dân tộc Việt-Nam được gì mất gì?

Ngày 11.6.2013 vừa qua, Việt cộng đã cho tổ chức một cuộc hội thảo mang tên là “50 năm phong trào Phật Giáo ở miền Nam (1963 – 2013)” tại Khu Du lịch Phương Nam ở Bình Dương. Hai nơi đứng ra tổ chức là Học viện Phật giáo VN tại Sài Gòn phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV. Trưởng ban tổ chức là Hòa Thượng Thích Trí Quảng.

Trong hội thảo này, Việt cộng đã, theo lời tác giả Lữ-Giang “Chơi trò cướp công của CIA“, ”Chỉ viết và nói theo đơn đặt hàng”, “Biến Phật Giáo thành công cụ”

Chuyện 50 năm nhìn lại - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_chuyen-50-nam-nhin-lai.htm

Chưa hết, nước Việt-Nam đang đứng trước nguy cơ hán thuộc hơn bao giờ hết, kể từ sau chiến thắng lẫy lừng của Thiên-tài Quân Sự Quang-Trung Nguyễn-Huệ năm 1789 đánh bại 20 vạn quân nhà Thanh.

Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ - http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/giotrandongda.htm

Việt Nam Chính Thức Nội Thuộc Nước Tàu Lần Thứ 7 - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/vnchinhthucnoithuoctaulan7.htm

Đảng Cộng-sản Việt-Nam đã nhờ sự tiếp tay đắc lực của các nhóm Ấn-Quang ( Trí-Quang, Đôn-Hậu, Quảng-Đức là một những trợ thủ đắc lực) trong việc xâm lăng Việt-Nam Cộng-Hòa từ 1960-1975. Ngày nay họ nắm độc quyền cai trị đất nước và độc quyền bán nước cho giặc Tầu phương Bắc.

Mời đọc Hai bức ảnh lịch sử ở Thành Đô

http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/haibucanhlsothanhdo.htm, http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4755_15-2/

Thưa thầy Minh-Tâm, đó là kết quả của 50 năm mà quý vị đã làm lễ rình rang cầu siêu, tưởng niệm cho thầy Quảng-Đức.

Với tầm nhìn như vậy, Hội Sử-Học chúng tôi cương quyết phản đối.

Ở Hoa-Kỳ trong thời gian mấy tuần qua, có sự xuất hiện của nhân vật Lê-mạnh-Thát.

lê mạnh thát, phật học viện quốc tế

Lê-mạnh-Thát (x), cựu tăng sĩ, cựu Phật tử hiện là giáo sư, phó viện trưởng - Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn. Năm 2012 được bầu làm thành viên Ban thường trực của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) thăm viếng chư tăng ni kiết hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế vào ngày 18-06-2013.

Qua sự xuất hiện của Lê-mạnh-Thát, chứng tỏ bàn tay nhám nhúa của Việt cộng đã thọc vào rất sâu các nhóm Ấn-Quang hải ngoại qua việc làm lễ cầu siêu, tưởng niệm lớn cho thầy Quảng-Đức. Tuy nhiên, Lê-mạnh-Thát đã không xuất hiện công khai trong các buổi tưởng niệm do nhóm Ấn-Quang ở Hoa-Kỳ tổ chức, vì còn ngại phản ứng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi.

Về khả năng viết lách, nghiên cứu của nhân vật Lê-mạnh-Thát này, xin mời đọc các bài viết của nhà nghiên cứu Minh-Di và ông Lữ-Giang:

Lê Mạnh Thát đang sai về cổ ngữ và cổ học (1), Minh-Di | Những Ông Tiến Sĩ Thời Nay, Luận bàn về “phát hiện lịch sử chấn động” của ông Lê Mạnh Thát, Lữ-Giang | Chuyện “Tản mạn lịch sử”.

Sự thật lịch sử không thể nào bị đánh tráo hay thay đổi, việc các nhóm Ấn-Quang cùng nhau làm lễ cầu siêu, tưởng niệm cho thầy Quảng-Đức theo đơn đặt hàng của Việt cộng, đó là cách làm không biết đến Tàm Quý của đức Phật đã dạy cũng như tiếp tục sự vọng ngữ.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu lên tiếng kêu gọi các tổ chức, hội đoàn người Việt tự do tại Pháp cần lên tiếng, phản đối việc làm lễ tưởng niệm thầy Quảng-Đức, một liệt sĩ Việt cộng do nhóm Ấn-Quang Âu-châu tổ chức thêm một lần nữa ở Strasbourg ngày 11-07-2013. Cuộc lễ này lại được lồng trong  “lễ cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam” - ngưng trích-. Đây làm một sự tính toán gian xảo. Nếu có ai phản đối thì sẽ bị quy chụp là “chống đối việc cầu nguyện cho nhân quyền dân chủ tự do cho Việt-Nam”; đồng thời thông điệp này cũng dễ dàng được phổ biến. Tuy nhiên, thực tế dường như khác hẳn với mong đợi của nhóm Ấn-Quang của Minh-Tâm.

Chúng tôi kêu gọi các ông Đặng-vũ-Lợi, hội Ái Hữu Hải Quân Và Hàng Hải VNCH tại Pháp; Bác sĩ tổng thư ký Văn Phòng Liên Lạc Các Hội Đoàn tại Pháp; Dược-sĩ Nguyễn-quốc-Nam, Liên khu bộ Âu-Châu Liên Minh Dân Chủ Việt-Nam; ông Lại-thế-Hùng; ông Phan Khắc Tường Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp; Ông Dương văn Lợi Hội Cựu tù nhân chánh trị Việt Nam; Hiệp Hội cử tri gốc Á Châu; ông Lê-minh-Triết Việt Nam Quốc Dân Đảng Âu Châu; ông Trần-đức-Tường, đảng Việt-Tân ở Âu-Châu; Ủy Ban Bảo vệ Chánh nghĩa Quốc Gia; Hội Thanh thiếu Niên Việt-Nam tại Paris hãy lên tiếng về hành động này của nhóm Ấn-Quang Âu-Châu của Minh-Tâm. Chúng tôi kêu gọi quý vị không tiếp tay, tham gia buổi lễ ở Strasbourg. Ngoại trừ, vị Minh-Tâm này hủy bỏ việc tưởng-niệm cho Quảng-Đức.

Chúng tôi chính thức yêu cầu Bác sĩ Lê-thị-Lễ, Giáo sư Phan-thị-Độ, giáo sư Nguyễn-thị-Hiền hãy tiếp tay phổ biến Bản Lên Tiếng thứ Mười này của chúng tôi đến danh sách 100 ngàn email quý vị đang có. Từ hai tháng nay, quý vị hoàn toàn yên lặng trước vấn đề này. Tuy nhiên, im lặng không phải là cách giải quyết vấn đề, đồng thời không thể nào tiếp tục bao che tội ác, sự vọng ngữ của các nhóm Ấn-Quang đối với dân tộc Việt-Nam. Toàn dân sẽ tri ân quý vị.

Muốn chống Tầu cộng hữu hiệu, cần phải diệt Việt cộng, cũng như những thành phần trở cờ, tay sai của họ. Trong đó, nhóm Ấn-Quang đang ngày càng lộ rõ hơn hết qua hành động tưởng niệm, cầu siêu cho thầy Quảng-Đức được hô hào rầm rộ từ hai tháng qua.

Việc Minh-Tâm của nhóm Ấn-Quang Âu-Châu tổ chức lễ tưởng-niệm thầy Quảng-Đức trước quốc-hội Âu-châu ở Strasbourg là có mưu đồ chính trị bất chính. Nội dung buổi tưởng-niệm sẽ đấu tố chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa đàn áp tôn giáo, tức là phủ nhận tư cách tỵ nạn chính trị của đương sự (Minh-Tâm). Nếu như quý vị, hoặc các hội đoàn có tham dự, vô hình chung chống lại chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa, tức là phủ nhận tấm thẻ tỵ nạn chính trị của quý vị tại Pháp. Xin rất cẩn thận !

Cũng thế, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi đồng bào Phật tử không tham gia buổi lễ ở Strasbourg do chùa Khánh-Anh tổ chức, vì cuộc lễ này bên ngoài là “cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam”, thực chất bên trong là tuyên truyền cho Việt cộng qua cái việc tưởng-niệm thầy Quảng-Đức để chống chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cương quyết phản đối bất cứ hình thức nào có lợi cho bạo quyền Việt cộng.

Âu-châu ngày 25-06-2013, Việt Lịch 4886, Phật lịch 2557

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

***

Phụ lục:

Điện thư, điện thoại phản đối:

Thích Minh Tâm

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr

***

Đính Kèm:

Hồ Sơ Án-Mạng Thích Quảng-Đức

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Nhất : http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_tlnguyenvietphucloc/tlnvpl_loi-keu-goi-cac-giao-hoi-pgvn.htm

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Hai : http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_tlnguyenvietphucloc/tlnvpl_la-thu-thu-hai-goi-cac-giao-hoi-pgvn.htm

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Ba : http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_tlnguyenvietphucloc/tlnvpl_bo-de-thu-thu-ba.htm

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Tư : http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_tlnguyenvietphucloc/tlnvpl_bo-de-tam-thu-thu-tu.htm

Bản lên tiếng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hàn-Giang Trần-lệ-Tuyền: Hàn-Giang Trần-lệ-Tuyền | Cuộc Bạo Loạn Bàn Thờ Phật Xuống Đường Tại Miền Trung: Mùa Hè 1966 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4702_5-10_6-5_17-78_14-2_15-2/

Hậu Duệ VNCH: Hậu Duệ VNCH | Đốt Chết Người Là Vi Phạm Điều Dạy Của Đức Phật, 50 Năm Còn Chưa Chịu Quay Đầu ? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4728_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/; Hậu Duệ VNCH Khẩn Thiết Kêu gọi: Xin Hãy Lên Tiếng Để Giành Lại Sự Thật Lịch-Sử Cho Thế Hệ Sau Khỏi Bị Giáo Điều Lệnh lạc http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4716_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/; Lời tâm sự của Hậu duệ VNCH về việc GHPGVNTN đã đồng hành cùng cộng sản qua việc dùng án-mạng Thích Quảng Đức đấu tố VNCH http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4711_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Lữ-Giang: Lữ-Giang | Chuyện “Tản mạn lịch sử http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4745_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Chuyện 50 Năm Nhìn Lại ! http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4731_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/; Sự Thật Về Phong trào Phật giáo 1963: Tấn công hóa học ở Huế (1) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4663_5-10_6-1_17-115_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Vụ Thảm Sát Đại tá Hồ-tấn-Quyền http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4642_5-10_6-3_17-115_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Vọng ngữ: Con đường giải thoát? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4588_5-10_6-9_17-115_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Cái Chết Bí Ẩn của vị Tư Lệnh LLĐB đầu tiên của QLVNCH http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4685_5-10_6-7_17-78_14-2_15-2/;  Sự Thật Về Cái Chết Của Ông Ngô-đình-Cẩn (1) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4678_5-10_6-7_17-78_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Erich Wulff: kẻ nối giáo cho giặc http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4686_5-10_6-6_17-78_14-2_15-2/;

Nguyễn-văn-Lục | Liên-hiệp-Quốc Và Vụ Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4665_5-10_6-6_17-103_14-2_15-2/

Nguyễn-kiên-Trung: Nguyễn-kiên-Trung | Sao Nhiều Thích Trí-Quang Quá Vậy !? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4710_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Nguyễn-kiên-Khánh: Nguyễn-kim-Khánh | Thành quả hỗ tương: Ấn Quang-Cộng sản http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4708_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Nguyễn-Liên: Nguyễn-Liên | Tưởng-Niệm Hay Đấu Tố Của Một Số Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam Tại Sydney - Úc Châu Tổ Chức http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4681_5-10_6-7_17-78_14-2_15-2/

Liên-Thành: Liên-Thành | 'Ba điều không thể che giấu mãi đó là: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật' - Lời của Đức Phật http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4692_5-10_6-3_17-103_14-2_15-2/; Thư của cựu Cảnh Sát Trưởng BCH/Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thiếu Tá Liên Thành gởi: Tên Đại Việt gian Võ Văn Ái và Các Sư Thích Quảng Độ, Thích Huyền Việt, Thích Giác Đẳng, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Thích Chánh Lạc http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4717_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/; Thư của Cựu Thiếu Tá Liên Thành gởi Tổng Giám Đốc đài RFA, Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ đài RFA và Quý vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Mỹ http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4631_5-10_6-4_17-115_14-2_15-2/; Thư của Liên Thành, Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế, gửi các ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Võ Văn Ái http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4586_5-10_6-9_17-115_14-2_15-2/;

Sàigòn Times Úc Châu: Pháp Nạn hay Quốc Nạn Sàigòn Times Úc Châu | Pháp Nạn hay Quốc Nạn? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4615_5-10_6-6_17-115_14-2_15-2/

Sự Hy hiến của cố Hòa thượng Thích Quảng Đức http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_su-hy-hien-cua-co-ht-thich-quang-duc.htm

Tài liệu 13 trang của Sở Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA): Thế lực chính trị của nhóm Phật Giáo phản loạn http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/tailieucuamyvepgtn.htm

Tâm Bịnh và Tâm Dược Của Phật-Giáo

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_15-2_4-4726/

Tăng sĩ gương mẫu (để có thêm khái niệm biết ai là chân tu, người nào là giả tu) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_15-2_4-4726/

Trần-Minh: Trần-Minh | 50 Năm Ngọn Đuốc Phá Hoại Quốc Gia http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4724_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/; Trần-Minh | Những Kẻ Ăn Mừng Việc Giết Chết Thích Quảng-Đức http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4712_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Võ-long-Ẩn: Võ-long-Ẩn | Lễ Kỹ niệm Năm mươi năm “Pháp Nạn” http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4688_5-10_6-6_17-78_14-2_15-2/

Quang-Mai: Xin đừng buôn bán nhục thân Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4619_5-10_6-6_17-115_14-2_15-2/

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site