lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Sàigòn Times Úc Châu | Pháp Nạn hay Quốc Nạn?

hòa thượng quảng đức vị pháp thiêu thân, pháp nạn có hay không vào năm 1963

Sàigòn Times hân hạnh được biết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan sẽ tổ chức Đại Lễ Tri Ân Tưởng Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo đã hy sinh cho tiền đồ Đạo Pháp, vào ngày 15/6/2013, và Ban Tổ Chức đã được thành lập, gồm quý Thầy: HT Thích Bảo Lạc, Trưởng Ban; HT Thích Quảng Ba, Trợ Duyên Trưởng Ban; TT Nhật Tân và TT Nguyên Tạng, Thư Ký. Cuối tháng 4/2013, Ban Tổ Chức đã gửi Thiệp Mời, trong đó có đoạn: “Đại lễ tưởng niệm tri ân Bồ Tát Thích Quảng Đức, các Thánh tử đạo và chư Phật tử đã hy hiến thân mạng để bảo vệ Phật Pháp trong thập niên 60, cũng như tưởng niệm các bậc tiền bối đã nằm xuống cho lý tưởng tự do dưới chế độ bất công gia đình trị và độc quyền tôn giáo trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm của chế độ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”.

Việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Tri Ân Bồ Tát Thích Quảng Đức là việc làm hết sức cần thiết, ý nghĩa và vô cùng cao quý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo người Việt yêu nước trên toàn thế giới. Nhưng, điểm thứ nhất, lời nhận định trong Thiệp Mời về thời Đệ Nhất Cộng Hòa dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm là “chế độ bất công gia đình trị và độc quyền tôn giáo trị”, đã làm giảm ý nghĩa cao quý của Đại Lễ và giá trị từ bi hỉ xả của Phật Pháp. Nhất là ở thời điểm hiện nay, 50 năm sau biến cố, lịch sử đã có quá nhiều bằng chứng hiển nhiên cho thấy VC đã trà trộn trong chính quyền cũng như trong Phật giáo để gây nên Pháp Nạn cho Phật Giáo, cũng như Quốc Nạn cho dân tộc VN ở thời điểm năm 1963. Hơn nữa, trong suốt 50 năm qua, dân tộc Việt Nam cũng như thế giới đều hiểu rõ, dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, dù chính phủ có những sai lầm và thiếu sót nhất định, xã hội Việt Nam thời đó vẫn có tự do, dân chủ và nhân quyền gấp triệu lần so với xã hội Việt Nam dưới sự cai trị sắt máu và độc tài của đảng CSVN.

Điểm thứ hai, danh xưng “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam” (The Republic of South Vietnam) được dùng trong Thiệp Mời để chỉ chế độ Việt Nam Cộng Hòa (The Republic of Vietnam) là không đúng. “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam” là danh xưng của chính phủ bù nhìn do CS Hà Nội nặn lên vào năm 1969, sau khi CS nặn lên cái gọi là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam” vào năm 1960. Tên đầy đủ của chính phủ bù nhìn này là “Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam” (The Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam), được VC gọi tắt là “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”.

Đánh giá về những biến cố xảy ra năm 1963, trong số báo ra ngày 9/5/2013, Sàigòn Times đã tin tưởng minh định: Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Tổng Thống Ngô Đình Diệm vị quốc vong thân. Cả hai đều hy sinh cho những lý tưởng cao đẹp vì Đạo Pháp, vì Dân Tộc… Trong lý tưởng độ tha hiện muôn ngàn thân tướng của thế gian để làm lợi ích cho thế gian, cả hai vị đều mong muốn, trong dịp kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vào ngày 15/6/2013; và ngày TT Ngô Đình Diệm bị mưu sát 1/11/2013 sắp tới, BTC đại lễ kỷ niệm cho hai vị sẽ làm sáng tỏ kẻ thù đích thực của dân tộc VN cũng như của đạo pháp vào thời điểm 1963 cũng như trong suốt 50 năm qua là VC; và chỉ có VC là nguyên nhân gây ra mọi tang thương cho đạo Phật, đạo Công Giáo, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo… và toàn thể dân tộc VN. Sàigòn Times cũng tin tưởng mãnh liệt, bất cứ ai cho rằng TT Ngô Đình Diệm là nguyên nhân dẫn đến Pháp Nạn khiến Bồ Tát Thích Quảng Đức phải tự thiêu; hay ngược lại cho rằng vì Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu nên dẫn đến Quốc Nạn khiến TT Diệm bị mưu sát, và quên mất kẻ thù đúng nhất và duy nhất là VC,… thì những người đó có thể đã vô tình mắc mưu VC.

Cũng trong niềm tin tưởng mãnh liệt đó, SGT vô cùng vui mừng, tự hào và biết ơn quý Thầy khi nhận được Thư Mời đề ngày 8/5/2013 của Ban Tổ Chức, do HT Thích Bảo Lạc ký, trong đó khẳng định minh bạch 50 năm Quốc Nạn Pháp Nạn Việt Nam qua 4 điểm vô cùng ý nghĩa: “-Đại Lễ Tri Ân Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức, Chư Thánh Tăng Ni vị pháp thiêu thân, Chư Phật Tự vị pháp vong thân, để vận động bình đẳng tôn giáo dưới chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa. - Chiêu niệm và tôn vinh Chư bậc Tiền bối hữu công, Anh linh Chiến sĩ Đồng bào của 2 nền Cộng Hòa, hàng chục nghìn binh sĩ các nước Đồng minh, trong đó có 521 chiến sĩ Quân đội Hoàng Gia Úc, đã hy sinh để bảo vệ tự do dân chủ Miền Nam Việt Nam. - Tưởng niệm và cầu nguyện cho vô số đồng bào mọi thành phần Dân tộc bị Cộng Sản bách hại, bức tử, trả thù, đầy ải sau khi cưỡng chiếm Miền Nam, biến toàn quốc thành nhà tù chung tệ hại nhất trong lịch sử Dân tộc. - Và tri ân, tán thành những nhà đấu tranh cho Việt Nam được tự do dân chủ nhân quyền suốt từ 1975 cho đến nay.

Chân thành kính chúc Giáo Hội PGVNTN/HN Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan và BTC Đại Lễ Tri Ân Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, thành công viên mãn.

Sydney ngày 21/5/2013
Sàigòn Times Úc Châu
PO Box 409 Bankstown NSW 1885 Australia
T: (612) 9793 2557 - F: (612) 8004 816 - E: info@saigontimes.com.au

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site