lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Bản Lên tiếng Thứ 76_Hội Sử Học Việt-Nam vinh danh 75 tử sĩ Hoàng Sa Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa là Anh-hùng dân-tộc Việt Nam_Danh-nhân quân-sự Việt-Nam

Dòng lịch sử của dân tộc bách Việt từ ngàn xưa đã ghi lại hàng trăm, hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ của dân tộc chúng ta chống lại giặc Tàu phương Bắc xâm lược.

Trong hàng trăm, hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ đó, có ba trận hải chiến lẫy lừng nhất, oanh liệt nhất:

1/ Hải chiến sông Bạch-Đằng lần thứ nhất năm 938 do đức Ngô Vương Quyền chỉ huy đánh tan đoàn chiến thuyền của hoàng tử Nam Hán là Lưu-hoằng-Tháo;

2/ Hải chiến sông Bạch-Đằng lần thứ hai ngày 08-03 năm Mậu Tý (dương lịch 1288) do đức Phật hoàng Trần-nhân-Tông làm tổng tư lịnh đánh bại đoàn chiến thuyền của tướng Mông-cổ Ô-mã-Nhi;

3/ Hải chiến Hoàng-sa trên biển Đông giữa hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa với hải quân Trung cộng ngày 19-01-1974 do hải quân đại tá Hà-văn-Ngạc, chỉ huy trưởng hải đoàn đặc nhiệm bảo vệ Hoàng-Sa điều khiển trận đánh. Trong hải chiến này, hải quân thiếu tá Ngụy-văn-Thà hạm trưởng HQ10 hộ tống hạm Nhựt-Tảo cùng 74 chiến sĩ hải quân thuộc các chiến hạm HQ4, HQ5, HQ10, HQ16 và các chiến sĩ biệt hải, hải kích VNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh hải Việt-Nam.

Như vậy có tất cả là 75 tử sĩ VNCH đã bỏ mình trên biển Đông để bảo vệ Hoàng-sa.

Nhân dịp tưởng-niệm 41 năm hải chiến Hoàng-Sa, hội sử-học Việt-Nam trân trọng vinh danh 75 tử-sĩ Hoàng-Sa bao gồm biệt hải, hải quân, hải kích Việt-Nam Cộng-Hòa là anh hùng dân tộc Việt-Nam, danh nhân quân-sự Việt-Nam.

Danh sách 75 tử-sĩ Hoàng-Sa là Anh-hùng dân-tộc Việt Nam_Danh-nhân quân-sự Việt-Nam:

- Hộ tống hạm Nhựt-Tảo HQ10:

1/ 121BTL/HmĐ

HQ.Th/Tá

Ngụy-Văn

Thà

63A/700.824

HT

2/ 121BTL/HmĐ

HQ.Đ/Uý

Nguyễn-Thành

Trí

61A702.714

HP

3/ Sách "LượcSử HQVNCH"

ThS.1/TP


Châu


QNT

4/121BTL/HmĐ

TS./GL

Vương

Thương

64A700.777


5/121BTL/HmĐ

TS./VCh

Phan-Ngọc

Đa

71A703.001


6/ 121BTL/HmĐ

TS./TP

Võ-Văn

Nam

71A705.697


7/ 121BTL/HmĐ

ThS./ĐT

Trần-Văn

Thọ

71A706.845


8/ 121BTL/HmĐ

TS./QK

Nguyễn-Văn

Tuấn

71A700.206


9/ Sách "LượcSử HQVNCH»

TS./TP


Đức10/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Vũ-Văn

Bang

66A/702.337


11/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Phạm-Văn

Đồng

67A/701.990


12/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Huỳnh-Duy

Thạch

63A/702.639

CKT

13/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Ngô-Chí

Thành

68A/702.453


14/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Vũ-Đình

Huân

69A/703.058


15/ 157BTL/HmĐ

THS.1/CK

Phan-Tân

Liêng

56A/700.190


16/ 157BTL/HmĐ

THS.1/ĐK

Võ-Thế

Kiệt

61A/700.579


17/ 157BTL/HmĐ

THS./VC

Hoàng-Ngọc

53A/700.030


18/ 157BTL/HmĐ

TRS.1/VT

Phan-Tiến

Chung

66A/701.539


19/ 157BTL/HmĐ

TRS./TP

Huỳnh-Kim

Sang

70A/702.678


20/ 157BTL/HmĐ

TRS./TX

Lê-Anh

Dũng

70A/700.820


21/ 157BTL/HmĐ

TRS./ĐK

Lai-Viết

Luận

69A/700.599


22/ 157BTL/HmĐ

TRS./VCh

Ngô-Tấn

Sơn

71A/705.471


23/ 157BTL/HmĐ

TRS./GL

Ngô-Văn

Ơn

69A/701.695


24/ 157BTL/HmĐ

TRS./TP

Nguyễn-Thành

Trong

72A/700.861


25/ 157BTL/HmĐ

TRS./TP

Nguyễn-Vinh

Xuân

70A/703.062


26/ 157BTL/HmĐ

TRS./CK

Phạm-Văn

Quý

71A/703.502


27/157BTL/HmĐ

TRS./CK

Nguyễn-Tấn

66A/701.761


28/ 157BTL/HmĐ

TRS./CK

Trần-Văn

Ba

65A/700.365


29/ 57BTL/HmĐ

TRS./ĐT

Nguyễn-Quang

Xuân

70A/703.755


30/ 157BTL/HmĐ

TRS./BT

Trần-Văn

Đảm

64A/701.108


31/ 157BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Lê-Văn

Tây

68A/700.434


32/ 157BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Lương-Thanh

Thú

70A/700.494

s/c 21/8/2012

33/ 157BTL/HmĐ

HS.1/TP

Nguyễn-Quang

Mén

65A/702.384


34/ 57BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Ngô

Sáu

68A/700.546


35/ 157BTL/HmĐ

HS.1/CK

Đinh-Hoàng

Mai

70A/700.729


36/ 157BTL/HmĐ

HS.1/CK

Trần-Văn

Mông

71A/703.890


37/ 157BTL/HmĐ

HS.1/DV

Trần-Văn

Định

69A/700.627


38/ 157BTL/HmĐ

HS./VCh

Trương-Hồng

Đào

71A/704.001


39/ 157BTL/HmĐ

HS./VCh

Huỳnh-Công

Trứ

71A/701.671


40/ 157BTL/HmĐ

HS./GL

Nguyễn-Xuân

Cường

71A/700.550


41/ 157BTL/HmĐ

HS./GL

Nguyễn-Văn

Hoàng

72A/702.678


42/ 157BTL/HmĐ

HS./TP

Phan-Văn

Hùng

71A/706.091


43/ 157BTL/HmĐ

HS./TP

Nguyễn-Văn

Thân

71A/702.606


44/ 157BTL/HmĐ

HS./TP

Nguyễn-Văn

Lợi

62A/700.162


45/ 157BTL/HmĐ

HS./CK

Trần-Văn

Bảy

68A/701.244


46/ 157BTL/HmĐ

HS./CK

Nguyễn-Văn

Đông

71A/703.792


47/ 157BTL/HmĐ

HS./PT

Trần-Văn

Thêm

61A/701.842


48/ 157BTL/HmĐ

HS./CK

Phạm-Văn

Ba

71A/702.200


49/ 157BTL/HmĐ

HS./DK

Nguyễn-Ngọc

Hoà

71A/705.756


50/ 157BTL/HmĐ

HS./DK

Trần-Văn

Cường

72A/701.122


51/ 157BTL/HmĐ

HS./PT

Nguyễn-Văn

Phương

71A/705.951


52/ 57BTL/HmĐ

HS./PT

Phan-Văn

Thép

70A/703.166


53/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Nguyễn-Văn

Nghĩa

72A/703.928


54/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Nguyễn-Văn

Đức

73A/701.604


55/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Thi-Văn

Sinh

72A/703.039


56/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Lý-Phùng

Quí

71A/704.165


57/ 157BTL/HmĐ

TT.1/VT

Phạm-Văn

Thu

70A/702.198


58/ 157BTL/HmĐ

TT.1/PT

Nguyễn-Hữu

Phương

73A/702.542


59/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TX

Phạm-Văn

Lèo

73A/702.651


60/ 157BTL/HmĐ

TT.1/CK

Dương-Văn

Lợi

73A/701.643


61/ 157BTL/HmĐ

TT.1/CK

Châu-Tuỳ

Tuấn

73A/702.206


62/ 157BTL/HmĐ

TT.1/DT

Đinh-Văn

Thục

71A/704.487

63/ 157BTL/HmĐ

TT /VCh

Nguyễn-Văn

Lai

71A/703.668


- Khu Trục Hạm Trần-khánh-Dư HQ4:

Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

64/ HQ Th/Uý

Nguyễn-Phúc


Tr. Khẩu 20

Sách "TàiLiệu HảiChiếnHSa"

65/ HS1/VC

Bùi-Quốc

Danh


Xạ Thủ

Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

66/ Biệt-Hải

Nguyễn-Văn

Vượng

Xung-phong

Tiếp Đạn

- Tuần Dương Hạm Trần-bình-Trọng HQ5:

Sách "LượcSử HQVNCH"

67/ HQ Tr/Uý

Nguyễn-Văn

ĐồngSách "LượcSử HQVNCH"

68/ ThS/ĐT

Nguyễn-Phú

HàoSách "LượcSử HQVNCH"

69/ TS1TP

Vũ-Đình

Quang

62A700 710


- Tuần Dương Hạm Lý-thường-Kiệt HQ16:

Sách "LượcSử HQVNCH"

70/ TS/ĐK


XuânSách "LượcSử HQVNCH"

71/ HS/QK

Nguyễn-Văn

Duyên

- Biệt hải, hải kích:

Sách "LượcSử HQVNCH"

72/ Tr/Uý NN

Lê-Văn

Đơn


Tr. Toán

Sách "LượcSử HQVNCH"

73/ TS/NN

Đinh-Khắc

TừSách "LượcSử HQVNCH"

74/ HS/NN

Đỗ-Văn

LongSách "LượcSử HQVNCH"

75/ NN

Nguyễn-Văn

Tiến

Chúng tôi thành kính thắp nén tâm hương hướng về biển Đông, tưởng-niệm, kính lạy anh linh 75 tử-sĩ Hoàng-Sa.

Nguyện cầu anh linh các anh siêu thăng cảnh giới an lạc và độ trì cho dân tộc Việt-Nam sớm ngày đẩy lui bạo quyền Việt cộng và đuổi giặc tàu xâm lược ra khỏi bờ cõi nước Nam.

Liên Âu ngày 19-01-2015, Việt lịch 4894, tưởng-niệm 41 năm hải chiến Hoàng Sa (19-01-1974_19-01-2015).

Trúc Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam.

Tham khảo:

- Thần Tướng Việt Nam Ngụy-văn-Thà – http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/than-tuong-nguy-van-tha.html;

- Bản Lên Tiếng Thứ 48_Hội sử-học Việt-Nam phản đối Việt cộng tổ chức cầu siêu cho 75 Tử-Sĩ Hoàng-Sa Của Việt-Nam Cộng-Hòa - www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_blt_thu-48-phan-doi-vc-cau-sieu-cho-75-tu-si-hoang-sa-vnch.htm;

- Danh-Sách Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa Tham Dự Trận Hải Chiến chống Trung Cộng xâm lược ngày 19-1-1974 - http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/hqvnch_danh-sach-anh-hung-hoang-sa-19-01-1974.htm

@@@

Vì Danh-Dự Dân-Tộc, Chống Trung cộng
Vì Tương-Lai Đất Nước Chống Việt cộng

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site