lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Ngô Kỷ nói về Báo Người Việt, Bùi Dương Liêm phỏng vấn

 

 

CÁC BÀI VIẾT CŨ LIÊN QUAN ĐẾN 2 YOUTUBE TRÊN:

Ngô Kỷ nói trên đài Truyền Hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đồn nhằm đặt vấn đề với các lãnh tụ cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia về việc đón tiếp V.C Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
http://baivietchongvietgian.blogspot.com/2015/01/ngo-ky-noi-tren-ai-truyen-hinh-viet-nam.html
Đặt vấn đề với Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C. Maryland, Virginia "dan díu" với thằng Việt cộng Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
http://baivietchongvietgian.blogspot.be/2014/12/at-van-e-voi-cong-ong-viet-nam-vung.html

Lột mặt nạ, tẩy chay và khai trừ Việt cộng Nguyễn Văn Hải Blogger Điếu Cày ra khỏi cộng đồng tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại - Đầy đủ các bài viết, tài liệu tố cáo Trúc Hồ, ASIA, SBTN nối giáo cho Việt cộng.

http://baivietchongvietgian.blogspot.com/2014/11/lot-mat-na-tay-chay-va-khai-tru-viet.html

YOUTUBE AUDIO Ngô Kỷ nói trên Paltalk Cựu Quân Nhân VNCH ở Úc Châu: "Ngô Kỷ "lột trần" sự thật các vấn đề, nhân vật, hội đoàn trong cộng đồng (dài 7 giờ)

http://baivietchongvietgian.blogspot.com/2014/11/ngo-ky-lot-tran-su-that-cac-van-e-nhan.html

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site