lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Gương cao ngọn Cờ Vàng

chia sẻ tâm tình cùng Nhung Truong

Máu dân Việt tuôn tràn nhày nhụa
Màu kinh hoàng cờ đỏ dã man
Oán hờn ngùn ngụt trần gian
Tám lăm năm đã điêu tàn nuớc non

Bầy dã thú luồn trôn Trung Cộng
Cờ búa liềm triều cống Nga Xô
Sao vàng năm cánh nhuốc nhơ
Từ hang Pắc Bó mịt mù núi sông

Lũ chúng nó tấn công chính phủ
Trần Trọng Kim sụp đổ vì sao?
Lọc lừa kách mệnh tào lao
Hồ - Mao cặn bã kêu gào quốc dân


Cờ giải phóng ngu đần dân tộc
Trò thiêu thân nô bộc thành phần
Nực cười vệ quốc đoàn quân
Bần nông cốt cán tranh phần thịt xôi

Mao chuồng xí bọ giòi rác rưởi
Cờ sao vàng tanh tưởi tàu phù
Mượn bên Phúc Kiến xứ mù
Gọt mài năm cánh lòi cu bá Hồ

Kể từ đó cơ đồ chìm đắm
Bốn mươi năm thê thảm miền Nam
Lợi quyền phe nhóm tham lam
Độc tài uế xú tối tăm cờ hồng

Ôi tổ quốc thành đồng cỏ dại
Rừng xương khô tê tái bấy lâu
Phế hưng bao cuộc bể dâu
Mau mau đòi lại sắc màu vẻ vang

Hãy lấy lại cờ vàng sọc đỏ
Cả ba miền nhân chủ Lạc Hồng
Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
Nghìn năm chói lọi tiên rồng sử xanh!

4.2.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site