lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Chúc Tết Của Lu Hà

Sau khi Sang chủ tịch chúc Tết, thì tôi cũng xin chúc đồng bào mấy câu thơ

Ất mùi ất mủi ất mui
Be be dê cụ ngậm ngùi sầu vương
Phần ba thế kỷ tha phương
Nỗi niềm cố quốc quê hương giống nòi

Xuân về băng gía lẻ loi
Mưa bay tuyết rụng ngồi coi màn hình
Xôn xao khắp cả hành tinh
Tìm trong phây búc tâm tình sẻ chia

Quần hồng lả lướt trau tria
À ơi khúc nhạc đầm đìa lệ rơi!
Lu Hà cũng có đôi lời
Tấm lòng thân ái mọi người còn vui

Có nghe sóng vỗ dập vùi
Dân oan khiếu kiện sụt sùi khổ đau
Dã tâm giày xéo giặc tàu
Bởi bầy hán ngụy trắng râu bạc đầu

Tấn Sang bám chặt đít trâu
Kiêu binh hống hách ruồi bâu lạc loài
Kiên trì chế độ độc tài
Giết người bịt họng tuyền đài thảm thương

Mặt bằng giải phóng thê lương
Máu chan đồng nội nhiễu nhương búa liềm
Lợi quyền phe nhóm tăng thêm
Tài nguyên nắm trọn cướp đêm giật ngày

Dở trò chúc tết cho hay
Chân dung quyền lực đắng cay diệt trừ
Mấy con chuột cống nát nhừ
Bình vàng lọ bạc mốc như bá Hồ.

18.2.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site