lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên trung Cộng 1990

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 10 (Huỳnh Tâm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

hồ tập chương, hồ chí minh

Trích đoạn bức ảnh từ cuốn sách Raymond Aubrac của tác giả Pascal Convert. NXB Seuil, phát hành tháng 5 năm 2011 Paris. Những tiết lộ mới về "Bác Hồ", hy vọng đảng ta học tập theo gương cách mạng ôm người. Sau một cơn giận dữ của bão tố, "Bác" cháu nằm bài xái một gốc đời thực. Photo này xin tặng toàn đảng Cộng sản, xem qua cho biết "Bác" và chúng cháu hành quân đêm lẫn ngày. Chúng tôi tặng trước công luận và sẽ viết trong loạt bài "Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo". Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Sĩ tiết của dân tộc Việt Nam đã mất hay vẫn còn.

Chúng tôi xin thưa trước, phải nói chân thành rằng: Chính người Trung Hoa còn không hiểu biết sâu sắc cái trò đời ý nghĩa mở rộng của 16 kim tự (4 tiêu chuẩn hòa nhập chung sống trong một quốc gia), huấng chi người Việt Nam! Khi hiểu ra mới thấy đáng sợ hãi đất nước đã lâm nguy. Trước hết chúng ta cũng cần phải hiểu về nguyên tắc 16 chữ vàng là gì, sau khi biết hãy cùng nhau đứng lên tranh đấu bảo vệ chủ quyền của đất nước Việt Nam, đấu tranh đòi hỏi hủy bỏ "16 kim tự" bán nước và cướp lân bang do Trung Cộng-Việt Cộng thông đồng, chủ mưu đặt trên vai người Việt Nam những tiêu chuẩn phi lý.

Những đồng lõa Hoa Nam ẩn hiện trong BCT/BCH TƯ, quốc hội, chính quyền, quan chức, trí thức, học giả, văn nghệ và báo chí truyền thông của đảng v.v....ra rả ca tụng "16 kim tự" thiếu minh bạch, trên đôi môi trân tráo của đảng "Bác" truyền loan (4 tốt), quả là một lừa bịp vĩ đại, thay vì nguyên văn sự thật của "16 kim tự", chủ đích của nó (4 tiêu chuẩn Việt Nam hòa nhập chung sống chỉ trong một Trung Quốc).

Làm người Việt không hổ thẹn với lương tâm và dân tộc mình, từ chối những ràng buộc phi lý "16 kim tự" ngục tù của Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam có tình cảm riêng, văn hóa riêng và chủ quyền riêng, chứ không phải thứ dân lưu khấu đến đường cùng chấp nhận "16 kim tự" không tưởng ôm vào đời sống. Đối với dân tộc Việt Nam, không thể nào chấp nhận làm kiếp nô lệ "16 kim tự" do Trung Cộng ban bố.

Việt Cộng liên hoan thành quả, sau 5 năm hội nghị bí mật Thành Đô 1990-1995.

Những nhà lãnh đạo Việt Cộng họp mặt bí mật kỳ 1 tại Hà Nội, do Đại sứ Trung Cộng Lý Gia Trung triệu tập, mục đích liên đới mật thiết giữa những người Thành Đô đời trước và đời sau trong BCT/BCH TƯ đảng, thành lập một tổ chức bí mật cha đẻ của "Kỷ yếu bí mật Thành Đô", có tên "Bình thường hóa quan hệ song phương Trung-Việt". Trung Cộng buộc BCT/BCH TƯ VC, thề nguyện tuyệt đối trung thành: Nguyên tắc 16 kim tự (4 tiêu chuẩn Việt Nam hòa nhập chung sống chỉ trong một Trung Quốc). Người dân Việt chỉ nghe không biết nguyên tắc của nó: "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan" [1], trái lại lời hai tuyên truyền ấn tượng mơ hồ "Hữu nghị láng giềng, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" [2]. Trung Cộng chơi chữ, Luận học của chủ thuyết "Mịn" truyết phục kẻ mơ hồ chết trong sự kém phân minh, đó là tình trạng người dân sống dưới chế độ không lương thiện và ém nhẹm thông tin có liên quan đến đại sự quốc gia và dân tộc Việt Nam.

nguyễn văn linh, lý gia trung, Li Jiazhong, hồ tập chương, hồ chí minh

Ngày 8 tháng 2 năm 1995 Hà Nội. Sau 5 năm tính sổ thành quả Hội nghị bí mật Thành Đô. Nguyễn Văn Linh cùng Đại sứ Trung Quốc Lý Gia Trung (Li Jiazhong). Tổng kết nguyên tắc chỉ đạo "Kỷ yếu bí mật Thành Đô" và trao đổi 16 chữ vàng (4 tiêu chuẩn Việt Nam hòa nhập chung sống chỉ một Trung Quốc). Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Thực chất 16 chữ vàng, do Trung Cộng điều khiển từ xa và chỉ đạo BCT/BCH TƯ, thấm nhuần trước khi hòa nhập theo mục đích chung: "Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan", (4 tiêu chuẩn Việt Nam hòa nhập chung sống chỉ một Trung Quốc) [3]. Kể từ đó, phát triển theo quan hệ song phương của Trung Quốc, Việt Nam qui phục làm chư hầu đời đời, cho nên bất cứ Tổng Bí thư nào cũng phải đi trên lộ trình đường sắt do Trung Cộng định hướng, cũng như trước khia "Bác" đã kinh qua độc đạo này.

Năm 1991 Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt vừa đắc cử vào BCT/BCH TƯ, chạy vạy hối hả đến Bắc Kinh yết kiến Giang Trạch Dân, Lý Bằng và nhập khóa hạnh đường đầu tiên "16 chữ vàng", đến đời Lê Khả Phiêu "16 kim tự" hiển linh biến thành "chân lý nô lệ".

Trong "Kỷ yếu Thành Đô", có qui định đảng Cộng sản Việt Nam thi hành theo hiến pháp Trung Quốc (CPPCC), qua phương châm 16 chữ vàng: "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan", được diễn giải theo ý của Việt nhưng nội dung ác độc của Hán "Hữu nghị láng giềng, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Những nhà lãnh đạo Trung Cộng phát động, chỉ đạo Việt Cộng thực thi theo khung tổng thể phát triển quan hệ song phương Việt-Trung, đảng "Bác" đánh dấu sau 5 năm Trung-Việt chung sống, tính đến nay đã có 3 đột phá, bước vào giai đoạn thống nhất Trung-Việt, và củng cố thực lực qua 16 chữ vàng, một định hướng tư tưởng nô lệ mới, Việt Cộng đã tiến hành thành công, sau hội nghị song phương bí mật Thành Dô. Theo chương trình hành động:

"Hữu nghị láng giềng" (Mục lân hữu hảo) yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau như một, xử lý mọi vấn đề theo quan hệ song phương với tinh thần hữu nghị láng giềng.

"Hợp tác toàn diện" (Toàn diện hợp tác) phải không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực, để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần cho việc giữ gìn và thúc đẩy nền hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

"Ổn định lâu dài" (Trường kỳ ổn định), nhấn mạnh tình hữu nghị Trung-Việt là phù hợp lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình huống nào đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau.

"Hướng tới tương lai" (Diện hướng vị lai) phải xuất phát từ hiện nay, nhìn về lâu dài, kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung-Việt.

Mở rộng ngoại giao "16 kim tự" quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Tháng 10 năm 1991, tân Tổng Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đến Bắc Kinh.  Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một thông cáo chung tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương Trung-Việt. Tổng bí thư  Trung Quốc Giang Trạch Dân xác định lại. "16 kim tự" là nguyên tắc tư tưởng chỉ đạo đúng hướng, Việt Cộng phải học tập". Sau đó được ghi vào tuyên bố chung bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, hai đảng cấp cao Chính phủ ký hiệp định trao đổi nhân sự trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa, quân sự, quốc phòng v.v...thăm viếng thường xuyên, và ký "Hiệp ước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực khác" ?

đỗ mười, lý gia trung, hồ tập chương, hồ chí minh

Ngày 8 tháng 2 năm 1995 Hà Nội. Sau 5 năm tính sổ thành quả Hội nghị bí mật Thành Đô. Đỗ Mười yết kiến viên Đại sứ Trung Quốc Lý Gia Trung (Li Jiazhong). Tổng kết nguyên tắc chỉ đạo "Kỷ yếu bí mật Thành Đô" và trao đổi 16 chữ vàng (4 tiêu chuẩn Việt Nam hòa nhập chung sống chỉ một Trung Quốc). Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Vào đầu năm 1999, Chủ tịch Giang Trạch Dân thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đề xuất thành quả "ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tình hữu nghị tốt, hợp tác toàn diện". Một lần nữa bành trướng nguyên tắc "16 kim tự", xác định chỉ đạo và khung tổng thể cho sự nghiệp phát triển quan hệ song phương của hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung-Việt bước vào một giai đoạn phát triển hòa nhập không ấn định điểm dừng lại. Đến cuối năm 2000, hai nước cũng đã ban hành về việc hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới, "Tuyên bố chung" cho sự phát triển tiếp tục của quan hệ song phương vào thiết lập các mục tiêu cụ thể trong khu vực (Khu tự trị).

Ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2001. Tổng bí thư mới của đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, hội đàm với Tổng bí thư Giang Trạch Dân. Một lần nữa bổ túc nội dung "16 kim tự", hướng dẫn Nông Đức Mạnh thông hiểu chiến lược phát triển. Nhấn mạnh quan hệ song phương Trung-Việt trên cơ sở quan trọng nhất của phương châm 4 tốt: "ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng tốt, hợp tác toàn diện tốt". Đặc biệt Giang Trạch Dân không bỏ lỡ cơ hội chỉ bảo Nông Đức Mạnh hiểu rõ thêm bình thường hóa quan hệ hai nước, với sự giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt  Nam và Trung Quốc ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Hai bên đã có những hoạt động chung quanh "Kỷ yếu Thành Đô" những Thông cáo chung năm 1991, 1992, 1994,  1995 và các Tuyên bố chung năm 1999 và 2000, lần lượt ký Hiệp ước biên giới trên đất liền, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ. Giang Trạch Dân lập lại sự ràng buộc giữa Việt-Trung, thực chất ông ta trao vòng số 8 cho Việt Cộng thưởng thức, một lối đe dọa khéo léo của những người Cộng sản.

Ngày 03 tháng 12 năm 2001, Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân thăm Việt Nam. Thừa dịp tại xứ người họ Giang phát triển thêm nội dung "16 kim tự", hướng dẫn nguyên tắc mối quan hệ song phương.

"- Ổn định lâu dài", nhấn mạnh tình hữu nghị song phương Trung-Việt phù hợp với lợi ích căn bản của hai đảng và nhân dân hai nước, bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn duy trì phát triển ổn định và lành mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước bạn từ thế hệ này sang thế hệ tới.

"- Hướng tới tương lai", tập trung vào các truyền thống lâu dài hiện nay, tạo ra một mối quan hệ tốt hơn trước kia và tương lai.

"- Láng giềng tốt", yêu cầu Việt Cộng ứng xử tốt, lễ độ đối với Trung Cộng, luôn luôn nêu cao tinh thần láng giềng tốt, những mối quan hệ hợp đồng với tất cả hoạt động đều có liên quan.

"- Hợp tác toàn diện tốt", tiếp tục củng cố, mở rộng giữa hai bên cho sâu sắc hơn, trao đổi song phương và hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau để có lợi cho hai nước và nhân dân, và để bảo vệ và thúc đẩy khu vực hòa bình, ổn định và phát triển để đóng góp toàn diện.

Nguồn gốc của "16 kim tự" hay tinh thần 4 tốt đều phi lý không có điểm nào nhân dân Việt Nam sử dụng được, hóa ra những từ ngữ Trung Cộng trao tận tay cho Việt Cộng, chẳng qua chỉ là "16 liều độc dược", một liệu pháp kích thích đảng ôm nàng tiên "nâu". Cuộc sống của nhân dân Việt Nam tất nhiên bị lôi cuốn vào nhãn hiệu (4 tốt) mà Trung Cộng đã bào chế thành 4 viên thuốc để Việt Nam tự vẫn. Điều đáng sợ nhất những văn bản tuyên bố chung không có điều khoản nào qui định bắt buộc Trung Cộng tuân thủ và thực hiện đúng tinh thần 4 tốt. Việt Cộng phải ứng xử tốt với Trung Cộng, nói cách khác là trung thành! thậm chí một lời hứa trên đầu môi chót lưỡi Trung Cộng cũng không cho. Quan hệ song phương bất bình đẳng, chỉ có những khu tự trị mới chấp nhận phương thức cai trị 4 tốt của Trung Cộng.

phạm văn đồng, lý gia trung, hồ tập chương, hồ chí minh

Ngày 8 tháng 2 năm 1995 Hà Nội. Sau 5 năm tính sổ thành quả Hội nghị bí mật Thành Đô. Phạm Văn Đồng cùng Đại sứ Trung Quốc Lý Gia Trung (Li Jiazhong). Tổng kết nguyên tắc chỉ đạo 16 chữ vàng (4 tiêu chuẩn Việt Nam hòa nhập chung sống chỉ một Trung Quốc). Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Trong những cuộc đàm phán, Nông Đức Mạnh phát biểu:

- Đảng và chính phủ Việt Nam sẽ chịu sự hướng dẫn chính sách của Bắc Kinh để thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc, tính cách vững chắc hơn đang ở phía trước. Lần này đảng phát triển 16 chữ vàng (4 tốt) sâu sắc hơn.

Hai đảng đồng thuận mở rộng đại lộ "16 kim tự" thiết lập nguyên tắc quan hệ song phương giữa hai nước, những lãnh đạo BCT/BCH TƯ của hai đảng khẳng định đã đạt được bước tiến quan trọng rút ra từ Thành Đô. Hai nước đã ký kết một "hiệp ước biên giới trên đất liền", "Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ" và "Hiệp định hợp tác nghề cá". Hai đảng đã tiến hành trao đổi kinh nghiệm hợp tác kinh tế, thương mại, khai thác tài nguyên trên tầm cao mới, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giới trẻ đã có những bước vươn xa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (trung ương hồ chí minh cộng sản chủ nghĩa thanh niên đoàn) đến Trung Quốc thăm viếng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (trung quốc cộng sản chủ nghĩa thanh niên đoàn). Tất cả những sinh hoạt này, Trung Quốc hoàn toàn khuyến khích với mong muốn bồi dưỡng nhiều thế hệ trẻ vì lợi ích chiến lược "trăm năm trồng người" bởi "bác" đã chủ trương trồng người Việt hóa Hán từ lâu trên đất nước Việt Nam, sau khi tuyên bố An Nam khu, họ là những đảng viên máu xác Việt hồn Hán, hợp tác toàn diện giữa "răng hở môi lạnh", xưa nay Trung Cộng-Việt Cộng đã chuẩn bị những thế hệ thanh niên trên nền tảng bệ phóng tài năng vững chắc, biên giới láng giềng, hữu nghị, quan hệ, song phương sẽ hết hiệu lực!

Nông Đức Mạnh phát biểu:

- Tình hữu nghị Trung Cộng-Việt Cộng là một tài sản chung quý báu nhất của thời đại. Hai nhà lãnh đạo đã nhiều lần nhấn mạnh rằng trong thế kỷ mới, tiếp tục thực hiện nguyên tắc "16 kim tự", Trung Cộng hướng dẫn, không ngừng làm giàu tính đạo đức của đảng, phong phú và sâu sắc hơn ý nghĩa của nó, tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt và hợp tác với một mức độ cao hơn của sự phát triển.

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (阮善仁), và Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh (阮得荣). Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc gồm 8 miền đất nước đại hội lần thứ II: Ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời, hồ tập chương, hồ chí minh

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (阮善仁), và Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh (阮得荣). Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc gồm 8 miền đất nước đại hội lần thứ II: "Ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời". Hoạt động sôi nổi của 8 thành phố lớn Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Việt Nam, gần 3.000 thanh niên Việt Nam tham dự và 5.600 thanh niên Trung Quốc hội tụ về thành phố Nam Ninh. Một hòa tan trước 2020. Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm. [4]

Theo nhà phân tích ngoại giao Giáo sư Carl Thayer cho rằng: Lập trường của Bắc Kinh là hai nước Trung Cộng-Việt Cộng có thể là "đồng chí nhưng không phải đồng minh". Do đó Bắc Kinh bác bỏ những đề nghị của Việt Nam muốn tạo một liên minh quân sự giữa Hà Nội-Bắc Kinh. Sự thật quan hệ song phương Việt Cộng-Trung Cộng đã ấn định ranh giới thiên tử và bầy tôi. Trung Cộng chỉ muốn ràng buộc Việt Cộng sống trong khuôn khổ bang giao như ý nghĩa của "Tuyên bố chung, tháng 2 năm 1999". Có thể tóm lại thành  16 chữ vàng. Việt Nam không còn con đường nào khác để cứu mình!

Theo Dương Danh Dy, trước kia là  tổng lãnh sự  của Việt Nam tại  Quảng Châu  thì chính sách nhượng bộ của các lãnh đạo Việt Nam khoảng  thập niên 1990  là một lỗi lớn vì đã đánh mất "bản lĩnh kiên cường, bất khuất" mà chỉ biết "gật đầu tin tưởng và làm theo mọi đề xuất mang đầy chất lừa bịp"... của Trung Quốc, ngay cả chấp nhận việc Trung Quốc can thiệp vào nhân sự cao cấp nhất trong chính quyền.

Nguyên tắc tư tưởng "16 kim tự", chỉ đạo phát triển quan hệ song phương TQ-VN.

Những nguyên tắc chủ đạo hướng dẫn hợp tác cơ bản của hai đảng Trung-Việt và khái niệm những quy định  "16 chữ vàng". "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan". Theo tư tưởng của Trung Cộng định nghĩa "16 kim tự" lẩn thẩn, cũng chính nó đã diễn dịch theo ý tưởng Trung Cộng dạy bảo đứa học trò Việt Cộng. Chưa hiểu thấu đáo đã thi hành "16 kim tự" bởi nguyên lai mệnh lệnh, Trung Cộng đẻ ra thứ tư tưởng quái thai "Chung sống dài hạn, giám sát lẫn nhau", "hoàn toàn tận tâm", "phương pháp tiếp cận" (gọi tắt là) "Nguyên tắc chỉ đạo".[5] Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực sự hòa tan Việt Nam vào đại lục.

Nguyên tắc cơ bản.

- "Chung sống dài hạn", đề cập đến việc Trung Cộng-Việt Cộng đoàn kết trên mọi mặt và tiếp nhận chỉ đạo của Bắc Kinh. Học thuyết "16 kim tự" dành riêng cho những nhân vật lãnh đạo đã có sự nghiệp đảng, được đảng tín nhiệm lâu dài.
Với sự đấu tranh.

- "Giám sát lẫn nhau" Đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền chung chỉ trích lẫn nhau trong phạm vi pháp luật của đảng, giúp đỡ lẫn nhau, trên tinh thần bảo vệ lẫn nhau và quyền lợi chung của đảng Cộng sản.

Thực hiện sự nghiệp.

- "Hoàn toàn tận tâm" Trung Cộng hoàn toàn hướng dẫn đảng Cộng sản Việt Nam. Làm sống lại sự thịnh vượng của đảng, đấu tranh vì đảng vinh quang không vì xấu hổ mà làm suy giảm trung thành tuyệt đối với đảng.

Chỉ đạo tuyên truyền.

- "Phương pháp tiếp cận" tạo mọi điều kiện để cộng đồng hội nhập những chính sách của đảng và tận tụy hướng dẫn dư luận hiểu biết về đảng.

"Nguyên tắc chỉ đạo" là để duy trì và cải thiện sự hợp tác của đảng và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hệ thống chính trị của BCT/BCH TƯ Việt Nam phải thực hiện theo các hướng dẫn của Trung Cộng.

đại tướng lê đức anh, hồ tập chương, hồ chí minh

Kẻ phản quốc còn gì để tự hào "Thà mất nước còn hơn mất  đảng". Qua những trang trí tại tư dinh của ông Lê Đức Anh. Cho thấy con người này hiện rõ bất lương, không cần đến những nhà tâm lý học chẩn mạch để đoán chứng. Sau lưng có lưỡng kỳ quốc Trung Cộng-Việt Cộng (2 lá cờ), ông ta có hai quốc tịch đảng, bí danh MSS Hoàng Đích. Sau lưng bên phải có khung chữ "Tâm" to tổ bố, chứng tỏ ông đã mất hết lương tâm, cho nên mượn khung họa chữ "Tâm" suy tình thế con người. Bên trái có quả cầu để chứng minh sự hiểu biết, trong khi ấy trình độ của Lê Đức Anh chỉ công nhân cạo mủ Cao su (địa vị mỗi người giá trị riêng). Hiện nay, trong nội bộ cao cấp của Việt Công có hiện tượng treo khung chữ "Tâm" và quả cầu tràn lan như Lê Đức Anh là một ví dụ, vì thấp hèn trí tuệ phải trang trí như thế hầu che sự ngu xuẩn. Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Quang Minh Nhật Báo, loan tải cuộc phỏng vấn cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ngày 21 tháng 7 năm 1995. Ông phát biểu: "Chúng tôi đã nhút nhát, mất chủ quyền đó là điều chúng tôi đã làm được". Ông nhấn mạnh rằng "Ưu tiên hàng đầu phải là để bảo vệ quyền lợi của mình trên hết, trong khi duy trì tình bạn với đất nước mình đứng thứ hai, "Nhìn chung, chúng ta phải duy trì hòa bình và ổn định trong phát triển. Nếu những người hàng xóm cố tình không tốt với chúng tôi thì chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi. "Lê Đức Anh nói. Đảng yếu đuối bởi người Việt Nam bất tài, chứ không phải lỗi lầm của đảng Cộng sản.

Thưa ông Lê Đức Anh:

- Nếu Việt Nam bị mất lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền quốc gia, sẽ không còn tồn tại trên trái đất này, vậy ông có suy nghĩ này không.

- Điều này chúng tôi đã tự liệu "Thà mất nước còn hơn mất  đảng"!

Đa tạ ông Lê Đức Anh cho chúng tôi một buổi đối thoại khó quên.

Thảo nào, Lê Đức Anh và BCT/BCH TƯ đảng phản quốc, thực hiện 4 tốt tài tình, xuất hiện khắp mọi nơi trên toàn quốc, với những quân đoàn của đảng xã hội đen, xã hội đỏ săn lùng đàn áp nhân dân yêu nước, theo chỉ thị luật pháp của Trung Cộng. Tất nhiên Việt Cộng đã chấp nhận ăn cơm Tàu với xì dầu được hướng dẫn "16 kim tự" trung thành nguyên tắc bành trướng cho đến khi nào đất nước Việt Nam toàn diện độc trị của Trung Cộng!

Huỳnh Tâm

* Chú thích.

[1] (nhân tử thủy điện tương quan, lý tưởng đích hỗ thao tác tính, văn hóa tương thông, mệnh vận tương quan).
[2] (nhân tử thủy điện tương quan, lý tưởng đích hỗ thao tác tính, văn hóa tương thông, mệnh vận tương quan).
[3] (4 nạp nhập tiêu chuẩn Việt trụ chỉ hữu nhất cá Trung Quốc).
[4] (việt nam tổ quốc trận tuyến trung ương ủy viên hội chủ tịch nguyễn thiện nhân hòa hồ chí minh cộng thanh đoàn trung ương thư ký xử đệ nhất thư ký nguyễn đắc vinh đồng lưỡng quốc thanh niên đại biểu giao lưu. đồ phiến lai nguyên).
[5] "sanh hoạt tòng trường viễn lai khán hỗ tương giam đố", "toàn lực", "bạn pháp" (xưng hô) "chỉ dẫn".

http://huynh-tam.blogspot.de/2014/12/tien-trinh-am-phan-bi-mat-thanh-o-1990_12.html

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site