lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Tổng hợp thông tin chiến tranh điện toán Anonymous, Hoa Kỳ, Liên Âu, Liên bang Nga, Nhà nước hồi giáo và Trung cộng :

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Lịch Sử Việt Nam Ngày 30/04/1975

https://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/lichsuvietnam10.htm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

"Quyết định đầu hàng đạo quân Bắc xâm Việt cộng ngày 30/4/1975 của ông Dương Văn Minh đã mở đầu cho thảm nạn diệt chủng văn hóa lần thứ ba của tộc Việt"

Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính tháng 03/2011

V. Ý Nghĩa Lịch Sử Của Hai Cuộc Chiến:

...

Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long đem quân lính đầu hàng nhà Nguyên ngày 15 tháng 3 năm Ất Dậu (1285). Trong quyển sử Toàn Thư cho biết con người của Ích Tắc và sự đầu hàng nhà Nguyên của nhân vật này đã có nhân duyên từ trước, phải nói từ đời trước khi Ích Tắc đầu thai làm con vua Thánh Tông. Ích Tắc là hoàng đệ của vua Trần Nhân Tông, so về tài thì Nhân Tông và Ích Tắc không ai thua kém ai, nhưng về mặt đức độ của người con lớn (Nhân Tông) hơn hẳn đứa con thứ (Ích Tắc). Ích Tắc tự phụ nghĩ rằng mình có tài hơn hẳn Nhân Tông tại sao phụ vương (vua Thánh Tông) không truyền ngôi cho mình lại phân biệt trưởng thứ như thế, nên sanh tâm bất mãn và tìm cách hợp tác với quân thù để cướp ngôi báu về cho bản thân mình. Đoàn quân Mông-cổ của Thoát Hoa bị bại trận dưới tay của quân dân nhà Trần, và mộng làm vua của Ích Tắc cũng tan tành theo mây khói.

Kết quả Trần Ích Tắc bị chết già trong sự hỗ thẹn ở đất Tầu.

Khi Dương Văn Minh bắt được Lê Paul (con ruột của Bảy Viển), khai thác lấy tiền và sau đó là vàng, bạc. Lê Paul về sau bị bắn chết với lý do chạy trốn, nhưng ai cũng biết y bị giết để bịt kín nội vụ .

Số tài sản tiền, vàng bạc nầy Dương Văn Minh không trình lên trên mà giữ làm của riêng, bị An ninh quân Đội phát hiện và báo cáo, phúc trình nầy qua tay ông cố Vấn Ngô đình Nhu, mở cuộc điều tra, Dương Văn Minh được mời đến trình bày sự kiện, Tổng Thống Ngô  Đình Diệm, để tránh tiếng " được chim bẻ ná "...và quân tử nên không trách phạt, nhưng không còn tín nhiệm, cho dù có thăng cấp nhưng Dương Văn Minh chỉ giữ các chức vụ "ngồi chơi xơi nước" mà thôi.

Từ đó Tướng Dương Văn Minh bất mãn chính phủ Ngô Đình Diệm nên xoay qua cộng tác với đoàn quân Bắc xâm Việt cộng để tiêu diệt cả hai nền đệ I và đệ II cộng hòa Việt Nam.

Chỉ vì tự ái cá nhân cũng như thù oán cá nhân mà gây nên những cảnh đau thương cho cả dân tộc, bài học ngày trước và hôm nay nó không có sự khác biệt.

Điều nêu trên cho chúng ta thấy rằng, nếu biết dẹp bỏ tự ái cũng như thù oán cá nhân để một lòng lo lắng cho việc nước, người nào, vị Tướng nào làm được như thế mới xứng đáng cho ngàn đời sau kính trọng.

Và Dương Văn Minh cũng chết già ở hải ngoại trong sự tránh né gặp mặt với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.

Số phận của Nguyễn Chí Vịnh cũng sẽ như Trần Kiện, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Dương Văn Minh mà thôi.

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai thì

Cho nên

Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm sử sách lưu truyền không phai

IV. Kết Luận:

Cho dù có nói gì đi nữa, mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể nào trở ngược lại được. Tình hình trước mặt của dân tộc Việt Nam vừa phải chống thù trong (tập đoàn An nam đô hộ phủ ở Hà Nội) và giặc ngoài (Tầu cộng phương Bắc), việc phải làm trước tiên là nhận định rõ ràng kẻ thù của dân tộc sau đó mới có thể tìm cách để đối phó.

Kế đó, tùy theo khả năng, phương tiện, vị trí của mỗi người, hãy kiên trì, bền bĩ, cũng như xử dụng trí tuệ sâu xa đấu tranh từng bước để đẩy thù trong và xua giặc ngoài ra khỏi đất nước Việt Nam bằng một cuộc cách mạng.

Điều quan trọng làm thế nào hội tụ được nội lực tiềm tàng của dân tộc để chống quân Tầu cộng xâm lược. Cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản, cũng như những người Việt Nam có tinh thần dân tộc ở nội địa đã có lập trường dứt khoát chống Việt cộng bán nước và Tầu cộng xâm lăng.

Tuy nhiên, điều kiện để cách mạng hoa sen hay hoa lài sớm nở trên đất nước chúng ta, là, người Việt Nam không phân biệt khuynh hướng xuất xứ, nhưng có chung mẫu số là mong muốn Việt Nam được dân chủ hóa, hãy Thống Nhất Ý Chí. Thống Nhất Ý Chí người Việt Nam chúng ta mới có cơ hội đuổi thù trong xua giặc ngoài một cách triệt để. 

Chính nhờ Thống Nhất Ý Chí mà tổ tiên chúng ta ở các triều Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê cũng như Nguyễn Tây Sơn mới có thể chiến thắng quân ngoại xâm phương Bắc. 

Riêng đối với những đảng viên cộng sản Việt Nam nào còn tinh thần yêu nước thương dân thật sự hãy mạnh dạn kiến nghị lên trung ương đảng cộng sản hoặc thực hiện một cuộc binh biến để thực thi những điều sau đây:

1/ Hủy bỏ điều 4 hiến pháp về việc độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
2/ Ân xá tất cả tù chính trị và bất đồng chính kiến.
3/ Tiến hành tự do ngôn luận, tự do internet, và tự do lập hội.
4/ Trao trả linh quyền cho người chết và nhân quyền cho người sống như Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã đề nghị cách đây nhiều năm.
5/ Bỏ hẳn hình tượng của hồ chí minh, không cần phải xưng tụng y nữa, vì con người này là gián điệp Tầu cộng trà trộn vào trong đảng cộng sản Việt Nam để tiến hành cuộc chiến tiêu diệt tộc Việt.
6/ Từng bước loại bỏ ảnh hưởng đảng cộng sản Tầu ra khỏi đời sống chính trị, kinh tế cũng như các mặt khác của nước Việt Nam
7/ Từng bước lấy lại Hoàng sa, Trường sa, cũng như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, cũng như Vịnh Bắc Bộ ra khỏi bàn tay của Tầu cộng.
8/ Dứt khoát Dân chủ hoá Việt Nam để cứu lấy giống nòi thoát khỏi cảnh Bắc thuộc.

Hãy thực hiện những điều trên ngay tại địa phương của mình trước khi có cơ hội thực hiện trên toàn quốc.

Hãy can đảm như Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng "Thà làm ma nước Nam, chứ không làm Vương đất Bắc".

Và sớm thức tỉnh trước khi quá muộn.

Điểm sau cùng, xin mượn trang giấy này để trung chuyển lời thề "phải đánh" cùng kiên quyết không "đón hàng" kẻ thù của quân dân Đại Việt thời nhà Trần đến mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước còn quan tâm đến vận mệnh dân tộc, và chúng ta hãy cùng nhau một lần nữa

Đoạt sáu chương dương độ
Cầm hồ hàm tử quan
Thái bình tu vĩnh lực
Vạn cổ thử giang sơn

Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, kỷ niệm lần thứ 35 ngày quốc tang, quốc hận của tộc Việt 30/4/1975 - 30/4/2010; Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính tháng 03/2011.

Thư mục:

- 55 Ngày và 55 Đêm - Chính Đạo, xuất bản năm 1999 Hoa Kỳ.
- Đời Chiến Binh - Gia đình 81 BCDLLĐB, xuất bản tại Hoa Kỳ.
- Sáng 30/4/1975 Những Đơn Vị Nào Tiến Về Giải Cứu Thủ Ðô Saigon Bỏ Ngõ ? - William Hoang.
- Những Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Cộng Hòa - Nguyễn Khắc Ngữ, Tủ sách Nghiên cứu Sử-Địa xuất bản năm 1979.
- Cuộc phản công chớp nhoáng của Liên Đoàn 3 Kỵ Binh ở Đức Huệ - Chuẩn tướng Trần Quang Khôi.
- Chiến dịch hồ chí minh - vi.wikipedia.
- Tháng ba gãy súng - Cao Xuân Huy.
- Hồi kí 25 Năm Khói Lửa - Thiếu tướng Lý Tòng Bá.
- Nam Việt-Nam 1954-1975 Những Sự Thật Chưa Hề Nhắc Tới - Hoàng Lạc Hà Mai Việt, xuất bản ở Hoa Kỳ tháng 4 năm 1990.
- Việt Sử Toàn Thư - Đại tá Phạm Văn Sơn.
- Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập - Tiến sĩ Nguyễn Đức Phương. Làng Văn xuất bản năm 2001.
- Thiên tài Quân Sự Trần Nhân Tông - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo.

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site