lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Điện-Toán Công-Nghệ Thông-Tin

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Các Loại Máy Bay Mới

theo yahoo.com

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

NASA đã đưa ra ba mẫu máy bay lý tưởng thiết kế cho yên tĩnh trong khi bay, và  có thể sẵn sàng đưa vào xử dụng năm 2025, đó là những loại phi cơ của tương lai. Các mẫu thiết kế được vẻ kiểu từ các công ty Lockheed Martin, Northrop Grumman và Công ty Boeing. Trong những tháng cuối năm 2010, mỗi kiểu mẫu của các công ty đều giành được hợp đồng từ NASA để nghiên cứu và thử nghiệm trong năm 2011.

Công dụng của các phi cơ mới, theo Nasa, họ sẽ chế tạo các loại phi cơ có vận tốc bay lên đến 85 phần trăm của vận tốc âm thanh, với tầm hoạt động khoảng 7 ngàn dặm, chuyên chở từ 50 đến 100 ngàn pounds hàng hóa hoặc hành khách. Phần còn lại của năm nay, mỗi công ty sẽ trình bày sản phẩm của mình, trong các cuộc thí nghiệm, và công ty nào được chọn sẽ là người chiến thắng đối với kiểu mẫu của mình đã đưa ra.

Thông điệp của Nasa cho thấy rõ là đã nhắm vào mục tiêu phát triển các loại phi cơ siêu thanh trong lãnh vực dân sự có kích thước lớn hơn, bay nhanh hơn, êm thắm hơn và tiêu thụ nhiên liệu sạch hơn so với các loại phi cơ hiện nay. Chúng ta có thể xem qua những mô hình dưới đây và biết được trong tương lai gần, những loại phi cơ này sẽ được đưa vào hoạt động.

Nhân loại ngày càng tiến bộ vượt bực nhờ vào nền giáo dục đa nguyên, nhân bản, còn Việt Nam dưới chế độ cộng sản thì càng tụt hậu vì phải chịu một nền giáo dục ngoại lai của "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tầu cộng", thật là bất hạnh...

Kiểu của công ty Northrop Grumman

Kiểu của Công ty Boeing

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site