lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Tưởng-Niệm 35 Năm

Nhân lễ tưởng niệm 35 năm Tướng Nguyễn Văn Hiếu chết cách bí mật, Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam bên Pháp , Trúc Lâm Yên Tử, tuyên dương Tướng Hiếu là một trong bốn Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

1. Hoàng Đế Trần Nhân Tông (1258-1310). Là Hoàng Đế của nước Đại Việt hai lần thống lĩnh đại quân đánh tan quân Mông Cổ xâm chiến Đại Việt trong năm 1285-1288.

2. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1232?-1300). Là một danh tướng của triều đình học Trần và đánh đuổi quân xâm lăng nhà Nguyên về nước ba lần 1257, 1287 và 1288.

Tháng 2 năm 1984, Viện Khoa Học Gia Hoàng Gia Anh Quốc đã liệt Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vào danh sách 10 tướng soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại.

3. Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ (1753-1792). Là Hoàng Đế thứ hai của nhà Tây Sơn, sau Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc, đã đánh bại cuộc xâm lăng của quân Chàm từ phía Nam tràn lên, và của quân nhà Thanh từ phía Bắc tràn xuống.

4. Tướng Nguyễn Văn Hiếu (1929-1975). Trong tư cách Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II, Đại Tá Hiếu đóng vai trò then chốt trong việc phối hợp cuộc phản công của các lực lượng Việt và Mỹ và thành công đập tan cuộc tấn công lớn đầu tiên của Bắc Quân nhắm vào trại LLĐB Pleime tháng 10-11 năm 1965. Toàn thể Mặt Trận Dã Chiến Bắc Quân với ba trung đoàn xâm nhập từ Bắc Việt bị đánh bật ra khỏi vùng Cao Nguyên sang bên Căm Bốt.

Tháng 3 năm 1971, Tướng Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, tung quân sang lãnh thổ Căm Bốt nhằm dụ quân Việt Cộng ra mặt giao tranh và thiết lập một tiền đồn cỡ trung đoàn tại Snoul. Sau đó, Tướng Hiếu đã thực hiện một cuộc rút quân lớp lang thứ tự đưa đoàn quân viễn chinh trở về lãnh thổ Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 1971.
Tướng Hiếu bị ám sát ngày 8 tháng 4 năm 1975 đang khi giữ chức Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III.

Trong bài Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam, tác giả Trúc Lâm Lê An Bình, định nghĩa một đại thiên tài quân sự như là một tướng lĩnh với tài năng quân sự kiệt xuất nhưng không phải do thủ đắc hay học hỏi mà là thiên phú không phải nhọc công học hỏi. Đồng thời, một tướng lĩnh như vậy yêu thương binh sĩ dưới quyền thật sự, coi trọng sinh mạng họ và không dùng họ để tiến thân lên chức, tuy vậy vẫn đạt được những chiến công lừng danh ngoài mặt trận. Ngoài ra, một thiên tài quân sự có một lòng ái quốc tuyệt đối, và đứng trên mọi phe phái chính trị và đảng phái.
Tuy nhiên không phải đến nay tính chất vĩ nhân quân sự của Tướng Hiếu mới được nhận chân:

1. Linh mục Anthony Trần Văn Kiệm phát biểu ý kiến trên nguoivietboston.com, ngày 2 Tháng 9 năm 2009:

Trước đây có lần ông Nguyễn Hùng Kiệt (Trung Tướng Nguyễn Văn Hiếu, nguoivietboston.com, ngày 29 Tháng 8 năm 2009) đánh giá hai tướng Trí và Hiếu đáng đứng ở vị trí 1, rồi và 2. Tôi dám xếp lại thành 2 rồi 1. Gần đây sau khi tìm hiểu nhiều hơn, tôi xin phép loại tướng Trí ra khỏi sổ danh dự và xếp tướng Tỵ là số hai sau tướng Hiếu. Đó là tôi chưa kịp bới sâu trước các tướng tự vẫn không chịu đầu hàng Cộng Sản. Hiện nay làm bảng phong thần như thế là quá bạo lại quá sớm, phải chờ lịch sử sắp xếp sau này. Nhưng thế hệ đương thời đã có dịp mắt thấy tai nghe, cũng nên lên tiếng để hướng dẫn các thế hệ sau này.

2. Nguyễn Đình Phúc một độc giả, góp ý kiến vài năm trước đó:

Đã từ lâu, tôi mới có dịp trở lại thăm trang nhà Tướng Hiếu. Nếu như ta chỉ đọc lướt qua như cung cách "cưỡi ngựa xem hoa", sẽ chẳng nhận biết sự khác biệt rất xa so với một số trang nhà khác viết về một số người khác. Đọc hết mọi bài về Tướng Hiếu, tôi suy gẫm rút ra rất nhiều giá trị cao quý nơi Người mà mọi cây viết đã nêu ra được một ít. Tổng kết các bài là một công trình rất lớn viết về một Tướng Lãnh vĩ đại. Tôi cũng thấy từ trước đến nay khi đề cập đến Người bằng cấp bậc một thời như Thiếu Tướng, Trung Tướng hay ngay cả Đại Tướng, Thống Tướng cũng không thể đúng với sử ký ví của Người. Theo tôi, có lẽ một tiếng chính xác hơn cả là Danh Tướng Nguyễn Văn Hiếu. Không biết bạn nghĩ sao? Chúc Tín được nhiều ơn Chúa Thánh Thần để tiếp tục làm việc tôn vinh Danh Tướng, một Vĩ Nhân của dân tộc.

3. Francis Nguyễn một độc giả khác, cũng đã góp ý kiến khi trang nhà Tướng Hiếu còn đang trong hình thái thô sơ, chưa thu gom được nhiều tài liệu như hiện nay:

Đã lâu không thăm được Trang Nhà Tướng Hiếu, chiều nay thấy 33665 lượt khách, con số Kỷ Lục. Mỗi lần vào thăm Trang Nhà Tướng Hiếu tôi có cảm tưởng như đứng trước một Tượng Đài Vĩ Đại, nhìn thấy từng Trang Sử Oanh Liệt của dân tộc. Nhưng hơn thế nữa, tôi có cảm tưởng như ngoài những sự Vĩ Đại, Oanh Liệt đó, còn thấy trước mắt Anh Linh, Hùng Khí của vị danh tướng hiển hiện, đang dơ tay chỉ hướng tiến lên cho cả dân tộc. Phải chăng Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần ? Cũng hết sức hãnh diện về tài năng của một người bạn từ thuở ấu thơ như tài năng của Tín. Nhưng cũng xin cho tôi quyền hoài nghi về tài năng này nếu như không có sự phù trợ rất linh thiêng của người anh Anh Hùng, Tín có thực hiện được một công trình lớn lao, diệu kỳ như thế này không? Tất cả xin kính cẩn đặt trước tượng đài của Danh Tướng Nguyễn Văn Hiếu, một bậc đại anh hùng dân tộc thời đại chúng ta.

général Nguyễn-Văn-Hiếu

Nguyễn Văn Tín
8 tháng 04 năm 2010

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site