lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Nhị Vị Thần Tướng

ho ngoc can, nguy van tha

Di ảnh anh hùng Hồ Ngọc Cẩn (trái): Anh hùng Ngụy Văn Thà (phải)

Tướng Hồ Ngọc Cẩn anh hùng
Xung phong trận mạc không màng tấm thân
Sa trường đối mặt lửa bom
Phá tan quan địch nổi danh anh hùng


Chẳng may dược liệu để dành
Đã gần cạn kiệt biết là làm sao ?
Lòng Hồ Ngọc Cẩn quặn đau
Noi gương dũng liệt Bùi Điền năm xưa


Lo cho tất cả mọi người
“Hy sinh vô ích để mà làm chi
Chiến trường đã có ta đây
Anh em hãy chạy giữ gìn bản thân”


Chỉ duy người lính cận thân
Cùng ông ngang dọc phá vây quân thù
Bốn thùng đạn súng đủ dùng
Cản ngăn quân địch bảo toàn anh em


Ngổn ngang tiền tuyến quạnh hiu
Chiến trường thất thủ sa tay quân thù
Bởi do tự sát không thành
Đành trao số mạng đọa đày khổ lao


Cùm kẹp tra tấn đớn đau
Thịt da tan nát người loang máu hồng
Vẫn không khuất phục anh hùng
Hận thù chúng xử tử hình không tha


Dù anh hùng đã lìa xa
Vẫn trong kí ức vạn người theo ông
Muôn đời muôn kiếp lương tâm
Nhớ ơn Ngọc Cẩn tướng quân anh hùng* * * *


Nén nhang cho Ngụy Văn Thà
Anh hùng chiến tướng xả mình hy sinh
Ngụy Tàu nghe khiếp uy danh
Hải quân lục chiến mình ông xông vào


Cứu nguy dân chúng đồng bào
Anh hùng họ Ngụy nhưng lòng thẳng ngay
Thật thà trung hậu tài ba
Võ văn xông xáo vào ra chiến trường


Hai tay cầm khẩu súng trường
Lưỡng đầu thọ địch lâm vòng nguy nan
Bắn chìm tàu địch biết bao
Ai ngờ địch mạnh nguy vong anh hùng


Chẳng may lâm bước đường cùng
Thuyền ta cùng địch chìm lòng biển sâu
Lỡ câu chung thủy còn đâu
Bỏ người vợ trẻ phôi phai ước thề


Giờ đây nhận lấy ê chề
Tấm bia tưởng niệm quên người hùng anh
 

Sử Thiên Nam (22/09/2011)

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site