lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Danh Sách Quân Cán Chính Việt-Nam Cộng-Hòa

Tuẫn Tiết Ngày 30/04/1975

TT

       Họ Tên

 Cấp bậc-chức vụ -đơn vị

 Ngày tự sát

1

Lê Văn Hưng

Chuẩn tướng-tư lệnh phó QĐIV

30/4/1975

2

Nguyễn Khoa Nam

Thiếu tướng tư lệnh QĐ IV

30/4/1975

3

Trần Văn Hai

Chuẩn tướng tư lệnh SĐ7BB

30/4/1975

4

Lê Nguyên Vỹ

Chuẩn tướng tư lệnh SĐ5BB

30/4/1975

5

Phạm Văn Phú

Thiếu tướng- cựu tư lệnh QĐII

30/4/1975

6

Đặng Sỹ Vinh

Thiếu tá BTL CSQG

30/4/1975 tự sát cùng vợ và 7 con

7

Nguyễn Văn Long

Trung tá CSQG

30/4/1975 tự sát tại công trường Lam Sơn, Saigon

8

Nguyễn Đình Chi

Trung tá Cục ANQĐ

30/4/1975

9

Phạm Đức Lợi

Trung tá

30/4/1975

10

Mã Thành Liên( Nghĩa)

Thiếu tá tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK Bạc Liêu- khoá 10 Đà Lạt

30/4/1975 tự sát cùng vợ

11

Lương Bông

Thiếu tá phó ty ANQĐ Cần Thơ- Phong Dinh

30/4/1975

12

Vũ Khắc Cẩn

Đại úy Ban 3 , TK Quảng Ngãi

30/4/1975

13

Nguyễn Văn Cảnh

Trung úy CSQG trưởng cuộc Vân Đồn, Q.8

30/4/1975

14

Đỗ Công Chính

Chuẩn uý ,TĐ 12 Nhảy Dù

30/4/1975 tại cầu Phan Thanh Giản

15

Trần Minh

Trung sĩ I Quân Cảnh gác Bộ TTM

30/4/1975

16

Tạ Hữu Duy

Đại úy tiểu đoàn phó 211 PB Chương Thiện

30/4/1975

17

Vũ Đình Duy

Trung tá trưởng đoàn 66 Dalat

30/4/1975

18

Nguyễn Văn Hoàn

Trung tá trưởng đoàn 67 phòng 2 BTTM

30/4/1975

19

Hà Ngọc Lương

Trung tá TTHL Hải Quân Nha Trang

28/4/1975 tự sát cùng vợ,2 con và cháu (bằng súng)

20

………….Phát

Thiếu tá quận trưởng Thạnh Trị Ba Xuyên

1/5/1975

21

Phạm Thế Phiệt

Trung tá

30/4/1975

22

Nguyễn Văn Phúc

Thiếu tá tiểu đoàn trưởng, TK Hậu Nghĩa

29/4/1975

23

Nguyễn Phụng

Thiếu úy CS đặc biệt

30/4/1975 tại Thanh Đa, Saigon

24

Nguyễn Hữu Thông

Đại tá trung đoàn trưởng 42BB, SĐ22BB- khóa 16 Đà Lạt

31/3/1975 tự sát tại Quy Nhơn

25

Lê Câu

Đại tá trung đoàn trưởng 47BB, SĐ22BB

Tự sát 10/3/1975

26

Lê Anh Tuấn

HQ thiếu tá ( bào đệ của trung tướng Lê Nguyên Khang)

30/4/1975

27

Huỳnh Văn Thái

Thiếu uý Nhảy Dù- khoá 5/69 Thủ Đức

30/4/1975 tự sát tập thể cùng 7 lính Nhảy Dù tại Ngã 6 Chợ Lớn

28

Nguyễn Gia Tập

Thiếu tá KQ- đặc trách khu trục tại Bộ Tư Lệnh KQ

Tự sát 30/4/75 tại BTLKQ

29

Trần Chánh Thành

Luật sư- cựu bộ trưởng bộ thông tin của TT Ngô Đình Diệm- nguyên thượng nghị sĩ đệ II Cộng Hòa

Tự sát ngày 3/5/75

30

Đặng Trần Vinh

Trung uý P2 BTTM, con của thiếu tá Đặng Sĩ Vinh

Tự sát cùng vợ con 30/4/1975

31

Nguyễn Xuân Trân

Khoá 5 Thủ Đức

Tự tử ngày 1/5/75

32

Nghiêm Viết Thảo

Trung uý, ANQĐ , khóa 1/70 Thủ Đức

Tự tử 30/4/1975 tại Kiến Hòa

33

Nguyễn Thanh Quan ( Quan đen )

Thiếu uý pilot PĐ 110 quan sát (khóa 72 )

Tự sát chiều 30/4/1975

34

Phạm Đức Lợi

Trung tá P. 2 Bộ TTM, khóa 5 Thủ Đức, học giả, nhà văn, thơ, soạn kịch…bút danh : Phạm Việt Châu, cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại Hà Nội

Tự sát tại nhà riêng ngày 5/5/1975

35

Hồ Chí Tâm

B2, TĐ 490 ĐP ( Mãnh Sư) TK Ba Xuyên (Cà Mau)

Tự sát bằng súng M16 trưa 30/4/1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau

36

Phạm Xuân Thanh

Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu

Tự sát ngày 30/4/1975 tại Vũng Tàu

37

Bùi Quang Bộ

Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu

Tự sát ngày 30/4/1975 cùng gia đình 9 người tại Vũng Tàu

38

39

40

Danh sách này do một cựu SVSQ khoá 3/73 Thủ Đức sưu tầm từ những tư liệu không được đầy đủ, cần có một cơ quan nào đó làm việc cập nhật bản danh sách các anh hùng của QLVNCH để được đầy đủ và chính xác nhằm lưu danh cho hậu thế…  

 @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters
un compteur pour votre site