lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Vinh Thăng Những Cánh Chim Trời Trấn Giữ Không Gian

Quân Sử Việt Nam | lịch sử việt nam

Anh Hùng Nguyễn-Mạnh-Dũng

Quân Sử Việt Nam | lịch sử Việt Nam, tem thư Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp để trở thành hoa tiêu khu trục cơ A-37 tại Hoa Kỳ, Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng được bổ nhiệm về phục vụ tại Phi Đoàn Phi Hổ 516, Không Đoàn 41 Chiến Thuật, Sư Đoàn 1 KQ, Đà Nẵng. Trung úy Dũng là phi công cuối cùng bay chiếc A-37 của Không Lực VNCH đánh chặn các chiến xa T-54 và bộ đội Cộng Sản Bắc Việt trước khi thành phố SaiGon rơi vào tay Bắc quân.

Thời gian phục vụ tạI PĐ Phi Hổ 516, trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Trung úy Dũng đã phải nhảy dù thoát hiểm khỏi phi cơ khi chiếc A-37B của anh bị trúng đạn phòng không Việt Cộng trong một phi vụ yểm trợ tiếp cận cho Sư Đoàn TQLC tại Quảng Trị.

Ngày 28-3-1975 khi Đà Nẵng trong cơn hỗn loạn với lệnh di tản của Tổng Thống Thiệu, Trung úy Dũng đã cùng đơn vị rút về tăng cường cho SĐ 6 KQ tại Pleiku và sau đó tới Phù Cát. Nhưng cuối cùng căn cứ Phù Cát cũng phải di tản.

Giữa tháng 4-1975, Trung úy Dũng đáo nhậm đơn vị mới là Phi Đoàn 526 thuộc SĐ 4 KQ tại Bình Thủy, tại đây Trung úy Dũng tiếp tục bay các phi vụ yểm trợ cho các cuộc hành quân tại các mục tiêu quân bạn đang giao tranh dữ dội vớI Cộng quân. Sau cùng vào ngày 30-4-1975 vào khoảng 9 giờ 30 – 10 giờ sáng, Trung úy Dũng cùng phi tuần viên là Thiếu úy Đông cất cánh khỏi phi trường Bình Thủy với phi lệnh tiêu diệt các chiến xa T-54 của Cộng quân đang tấn công trại Nhảy Dù Hoàng Hoa Thám tại Bảy Hiền – Sài Gòn. Phi tuần A-37B của Trung úy Dũng được sự hướng dẫn của phi cơ quan sát thuộc Phi Đoàn 122 Họa Mi cất cánh từ căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, hoa tiêu là Đại úy Mai Trí Dũng và Thiếu úy Biện. Đây là phi vụ cuối cùng của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, một phi cơ quan sát hướng dẫn phi tuần hai chiếc A-37B oanh kích địch quân đang tấn công vào cửa ngõ thủ đô Sài Gòn.

Sau khi hoàn tất phi vụ trở về đáp xuống phi trường Bình Thủy, Trung úy Dũng và Thiếu úy Đông sững sờ chết lặng khi nghe tin đã buông súng đầu hàng tạI Sài Gòn. Trung úy Dũng đã có thể cùng với nhiều đồng độI tìm cách vượt thoát khỏi Cộng Sản di tản sang Thái Lan.

Nhưng Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng đã quyết định cất cánh trở lại với bình xăng gần cạn, anh đã bay vút lên không gian bao la với con chim sắt thân yêu. Từ đó không ai biết số phận của anh ra sao .

Nguyễn Mạnh Dũng đã quyết định chọn riêng cho mình sự hy sinh cuối cùng cho Tổ Quốc Không Gian

quân sự việt namQuân Sử Việt Nam | lịch sử việt nam

Viết để tưởng nhớ người phi công anh hùng
Thiếu úy Huỳnh Bách Khoa PĐ 516 Phi Hổ
Bào đệ : Thiếu úy Nguyễn Cường Việt HQ 600, Hải Quân VNCH

(Tài liệu từ Quân Sử Không Quân VNCH)

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters
un compteur pour votre site