lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận Đại

- Cuộc Chiến Tranh Hồ chí minh Đánh Dân Tộc Việt Nam Tập 2 -

lịch sử việt nam, tem thư việt nam

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Nhóm Tâm Việt Úc Châu Biên Khảo

(tái bản có sửa chữa)

Khối 8406 Tự do Dân chủ cho Việt Nam
07-2010

MỤC LỤC

CHƯƠNG 4
CÁI BÁNH VẼ CỦA HỒ CHÍ MINH (tt)           trang 05

CHƯƠNG 5
NHỮNG CÂY NGƯỜI HỒ CHÍ MINH TRỒNG         22

CHƯƠNG 6
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH                                       50     

CHƯƠNG 7
HỒ CHÍ MINH, CON VẸT CỦA STALIN                   80

++++++++++++++++++++++

Khối 8406 Tự do Dân chủ cho Việt Nam
07-2010

Bậc thầy về môn xảo trá

Sau đây là chuyện Chỉ là cái nắp hộp thuốc lá, câu chuyện thật lý thú do tác giả Nguyễn Minh Cần kể lại (Trích quyển Đảng Cộng sản Việt Nam qua những biến động trong Phong trào Cộng sản Quốc tế, trang 62). Lúc đó là thời điểm 1950, Nguyễn Minh Cần giữ chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên được Trung ương Đảng Cộng sản (lúc bấy giờ là đảng Cộng sản Đông Dương) triệu tập ra Việt Bắc dự hội nghị cán bộ để chuẩn bị cho Đại hội 2 vào năm sau. Lúc đó có nhu cầu cần phải đổi tên đảng Cộng sản Đông Dương thành đảng Lao động Việt Nam để che giấu bộ mặt Cộng sản hầu có thể lôi kéo nhiều tầng lớp dân chúng. Sau khi giải thích cho các đảng viên hiểu rõ ích lợi cần phải đổi tên đảng, Hồ Chí Minh giơ cao nắp hộp thuốc lá thơm “Craven A” về phía có nhãn hiệu và nói: “Đây là đảng Cộng sản, xong ông xoay nắp hộp về phía không có nhãn hiệu và nói: “Còn đây là đảng Lao động.”Ông lại lớn tiếng hỏi: “Thế thì các cô các chú thấy có khác gì nhau không?” Cả hội trường đồng thanh đáp vang: “Dạ không ạ!” Ông mới nghiêm nghị:

“Các cô các chú nên biết rằng việc đổi tên đảng ta, Bác đã xin ý kiến các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông rồi, các đồng chí ấy đã đồng ý (tác giả Nguyễn Minh Cần cho chúng ta biết thêm hồi đó Hồ Chí Minh vừa từ Nga về ngang qua ngả Bắc Kinh). Các cô các chú nên biết rằng ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được.

Nghe Bác nói như vậy, cả hội trường vỗ tay vang rầm nhất trí với Bác. Lần đó là hội nghị chuẩn bị cho Đại hội 2 năm 1950, Hồ Chí Minh đã tuyên bố như vậy. Sang năm 1951, vào đúng Đại hội 2 của Đảng, Hồ Chí Minh cũng lặp lại nguyên văn: “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được.”

Lời bàn: Chỉ một việc nhỏ là việc đổi tên đảng mà Hồ Chí Minh phải đi sang Tàu, phải đến tận Nga để hỏi ý kiến và xin phép các đàn anh Cộng sản lớn là Stalin và Mao Trạch Đông. Như vậy thì Tự do và Độc lập của Dân tộc đâu có nằm ở Bắc Bộ Phủ! Và khi nhận được phép cho đổi tên đảng, Hồ Chí Minh lại chụp lấy cơ hội để nâng bi rằng đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được! Đặt hết lòng tin vào hai tên Đại Đồ tể của thế kỷ, Hồ Chí Minh đã quá sai! Thảo nào “Bác” đã trở thành tên Đại Đồ tể thứ ba và đã dẫn Dân tộc đi lạc đường!
Lời bàn thứ hai: Cũng chỉ là cái nắp hộp thuốc lá xoay vào xoay ra mà khi thì Cộng sản, khi thì Lao động để dối gạt Dân tộc, vậy mà các đồng chí của Bác vẫn vỗ tay rầm rầm nhất trí với Bác. Đẹp thay! Toàn đảng từ trên xuống dưới đều đồng một lòng dối gạt Dân tộc! Hồ Chí Minh là bậc thầy tuyệt vời về môn xảo trá, lật lọng, đổi trắng thay đen, nói không thành có… Trong lịch sử 4000 năm văn hiến, nhất định không có một vị vua, một vị quan, hay vị thầy nào dạy dân hay học trò như vậy. Duy nhất, chỉ có một Hồ Chí Minh dạy đảng viên như vậy mà thôi.

Các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông của Liên Xô và Trung Quốc vĩ đại thì được Hồ Chí Minh xưng tụng là “không bao giờ sai lầm”. Còn đối với Lênin, khi Hồ Chí Minh đến Lêningrad thì Lênin đã chết trước 2 ngày, tuy vậy Hồ Chí Minh cũng không bỏ lỡ dịp để viết bài ca ngợi Lênin: “…Khi còn sống, Người là Cha, là Thầy, là đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cách mạng xã hội…”.Bây giờ, ta hãy mở sách Trần Dân Tiên ra xem để biết lúc Hồ Chí Minh 15 tuổi, ông nhận xét thế nào về các bậc ái quốc mà Dân tộc tôn kính.

“Cụ Phan Chu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương. Anh nhận điều đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương.”

“Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp. Điều đó rất nguy hiểm, chẳng khác gì đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau.”

“Cụ Hoàng Hoa Thám còn thực tế hơn, vì trực tiếp đấu tranh chống Pháp. Nhưng theo lời người ta kể thì cụ còn nặng cốt cách phong kiến.”

“Việt Nam Quốc dân đảng không có chính cương rõ ràng, chỉ lo tổ chức đám binh sĩ Việt Nam trong quân đội Thuộc địa Pháp để bạo động.”

“Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội chỉ rập theo Quốc dân đảng Trung Hoa.”

Tôi là một người Trung Quốc

Xin nhắc lại Hồ Chí Minh dùng ẩn danh Trần Dân Tiên viết quyển Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch để tự đề cao mình và phê bình chỉ trích những nhà cách mạng ái quốc tiền bối thì ông đã đánh mất đi đức tính khiêm cung của mình rồi để trở thành kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung. Bởi thế cho nên có một tác giả viết bài phê bình gọi ông là Nhân vật vĩ cuồng. Nhà ái quốc Việt Nam nào cũng bị ông chê cả mà ông chỉ dành sự ca ngợi cho các quan thầy Cộng sản Lênin - Stalin - Mao của Nga Tàu mà thôi. Thật lạ lùng! Dân tộc không thế nào hiểu nổi cho đến khi khám phá ra lời thú nhận của ông! Nhắc lại lúc Hồ Chí Minh còn mang tên Nguyễn Ái Quốc, được Đệ tam Quốc tế cử sang Quảng Châu hoạt động trong phái đoàn của Borodin, mọi chi phí do Ban Phương đông đài thọ, hẳn công tác hợp với sở nguyện, cho nên ông thích chí và có lời thú nhận lạ lùng! Đây này, xin mời xem. Trong bản báo cáo đầu tiên của Hồ Chí Minh ngày 18-12-1924, sau một tháng có mặt tại Quảng Châu, đã có những dòng chữ cuối thật lạ lùng như sau: “Trong lúc này, tôi là một người Trung Quốc chứ không phải là một người Việt Nam và tên tôi là Lý Thụy chứ không phải là Nguyễn Ái Quốc”.

Lời tự thú “Tôi là một người Trung Quốc…” do tác giả Minh Võ sưu tầm từ tập I của quyển Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử để dẫn giải chủ nghĩa Cộng sản du nhập vào Việt Nam như thế nào trong tác phẩm Hồ Chí Minh, Nhận định tổng hợp (trang 514). Xin chân thành tri ân công sưu tầm của tác giả Minh Võ. Nhờ biết được lời thú nhận “Tôi là một người Trung Quốc…” của Hồ Chí Minh, cho nên chúng ta mới hiểu nguyên nhân vì sao Hồ Chí Minh cứ phê bình chỉ trích các nhà ái quốc Việt Nam như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hoàng Hoa Thám, ngược lại ông để hết lời ca ngợi những ông tổ Cộng sản như Lênin, Stalin, và Mao Trạch Đông. Ông nào có phải là người Việt Nam đâu! Ông thú nhận ông là một người Trung Quốc kia mà!

Xin bàn thêm về lời tự thú nhận “Tôi là một người Trung Quốc…”. Lời thú nhận đó là những dòng cuối trong bản báo cáo công tác đầu tiên gởi cho Đệ tam Quốc tế, tức là gởi cho KGB để cho Trùm Liên Xô Stalin đọc, cho nên Hồ Chí Minh không thể nào lếu láo được. Dùng bản Tuyên ngôn Độc lập bịp bợm đọc ở quảng trường Ba Đình để lường gạt Dân tộc Việt Nam thì có thể được, chớ làm sao dám lếu láo giả dối với Stalin! Stalin là một người rất đa nghi. Xin nhắc lại câu chuyện Hồ Chí Minh xin Stalin ký vào một tờ tạp chí để làm kỷ niệm, nhưng sau đó Stalin lại sai mật vụ lẻn vào phòng ông và đánh cắp lại tờ tạp chí có chữ ký đó! Và cũng xin nhắc lại chuyện Stalin ra lịnh cho sát thủ sang tận nước Mễ Tây Cơ để giết đối thủ Đệ tứ Trotsky cho bằng được. Cho nên khi Hồ Chí Minh khai với Stalin rằng ông là một người Trung Quốc, thì đối với Stalin, ông phải “tinh thành” (chữ của Hồ Chí Minh) là người Trung Quốc, ông phải thôi làm người Việt Nam! Cuộc đời của Hồ Chí Minh đã gởi vào trong lời khai đó rồi, ông không thể dối trá với Stalin và KGB được, ông không thể nào làm người Việt Nam nữa được! Thật cảm thương hại thay cho Dân tộc Việt Nam nhỏ bé có lãnh tụ “Cha già Dân tộc” tự nhận là người Trung Quốc!

Nhưng chắc hẳn không phải vậy. Hồ Chí Minh là người cực kỳ tinh ranh xảo quyệt khó có ai bằng. Ông lại cực kỳ bí ẩn. Ông cũng là một điệp viên kiệt xuất. Lời báo cáo: “Tôi là một người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam” hẳn cũng bí ẩn và kiệt xuất như ông, hẳn nó có công dụng đặc biệt nào đó mà người không ở trong nghề điệp viên như ông sẽ không bao giờ thấu hiểu. Tưởng dễ mà khó, cho nên xin dành câu giải đáp “Tại sao Hồ Chí Minh nói ông không phải là người Việt Nam?” cho những sử gia tương lai.

Miệng lưỡi Trần Dân Tiên: “Cãi chày cãi cối”

Cũng qua miệng lưỡi của Trần Dân Tiên, chúng ta mới biết tính gian xảo và ngụy biện của Hồ Chí Minh. Hãy mở sách Trần Dân Tiên, đọc kỹ hai trang liền nhau, trang 76 và trang 77, để xem Bác ta cãi chày cãi cối ra sao và tán thưởng văn tài của Bác. Đây trang 76: “Trong thời kỳ đầu, phong trào lan rộng và ăn sâu… Trong những tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nhân dân Việt Nam đã lật đổ chế độ cai trị của Pháp và phong kiến và lập chính quyền Xô viết. Họ tuyên bố độc lập và thi hành tự do dân chủ. Những ủy ban xã, ủy ban huyện được dựng nên.”

Ở trang 76 đó, Hồ Chí Minh khoe là đã lập được những Làng Đỏ theo kiểu Xô viết của Liên Xô, nhưng tiếp sang trang 77 của Trần Dân Tiên, Bác Hồ nhà ta lại “em chả em chả” không chịu nhận mình là Cộng sản. Đây trang 77: “Bọn đế quốc bịa đặt rằng những người cách mạng đó là tay sai của Đệ tam Quốc tế, của Liên Xô… Đế quốc Anh cho rằng ông Nguyễn là tay sai của Liên Xô… Pháp, Nhật tuyên truyền ầm ĩ Việt Minh là Cộng sản, nhận chỉ thị, tiền bạc của Mạc Tư Khoa…”

Thật chẳng “oan ơi ông Địa” chút nào hết! Bọn đế quốc chẳng “bịa đặt, tuyên truyền” chút nào hết! Những “người cách mạng đó” (dám khoe là cách mạng!) đúng là tay sai của Đệ tam Quốc tế nhận chỉ thị và tiền bạc của Mạc Tư Khoa. Nói riêng về Hồ Chí Minh, lúc còn mang tên Nguyễn Ái Quốc, vào tháng 6 năm 1923, đã được bầu vào Ban Chỉ đạo gồm 11 người của Quốc tế Nông dân tức là Krestintern, một bộ phận ngoại vi của Đệ tam Quốc tế Komintern. Đến khi mang tên Hồ Chí Minh thì được Lãnh tụ Liên Xô Khrushchev trong quyển hồi ký của ông tán tụng như sau: “Hồ Chí Minh là tông đồ nhiệt thành của tôn giáo Cộng sản, là vị thánh của chủ nghĩa Cộng sản, người nhiệt thành xã thân vì đại nghĩa… Các bạn phải tôn kính người này, hãy quỳ gối trước ông ấy để tỏ lòng biết ơn về những đóng góp vô vị lợi của ông ấy cho chính nghĩa Cộng sản, đã dành cho nó tất cả sức lực và khả năng của mình.”

Lời bàn: Nhân đây xin trích dẫn lời phê của tác giả Minh Võ về Hồ Chí Minh trong quyển Hồ Chí Minh, Nhận định tổng hợp trang 615. Tác giả Minh Võ viết như sau: “Trong đấu tranh, Hồ Chí Minh không bao giờ có thể bỏ quên các nguyên lý chủ nghĩa Lênin nên tuy ông sống và làm việc nhưng không phải ông, mà chính Lênin sống và hoạt động trong ông.”

Phối hợp lời xưng tụng của Khrushchev và lời phê của tác giả Minh Võ, ta có lời phát biểu hoàn chỉnh về con người thật Hồ Chí Minh: “Hồ Chí Minh là vị thánh của chủ nghĩa Cộng sản. Các đồng chí hãy quỳ gối dưới chân ông bởi ông chính là Lênin sống lại và hoạt động trong ông.” Khrushchev đã viết: “Các đồng chí hãy quỳ gối dưới chân Hồ Chí Minh” nhưng còn Dân tộc Việt Nam thì sao, Dân tộc hãy đứng thẳng dậy, nhìn kỹ những điều tệ hại Hồ Chí Minh đã gây cho Đất nước, và viết lại lịch sử rằng không những Hồ Chí Minh là Lênin tái sinh, mà ông còn là những Thái thú Tàu, những Toàn quyền Pháp sống lại và hoạt động trong ông!

Bác trả lời cho xong việc trả lời!

Đến bây giờ là Mùa Bịt miệng 2007, chỉ còn lại nỗi niềm thương cảm cho Dân tộc vì đã không biết lá bài tẩy của Hồ Chí Minh hồi “Kách mệnh Mùa thu 1945”! Cứ tưởng ông là người quốc gia yêu nước! Nhưng trong Dân tộc hơn 20 triệu vào thuở ấy, hẳn có rất nhiều người biết Hồ Chí Minh là Cộng sản, như Đức Cha Lê Hữu Từ. Trong lần viếng thăm Phát Diệm ngày 25-1-1946 sau khi Đức Cha Lê được thụ phong Giám mục, Hồ Chí Minh có mời Đức Cha giữ chức Cố vấn Chính phủ và có mạn đàm với Đức Cha. Trong câu chuyện riêng tư, Đức Cha Lê tỏ ra rất thẳng thắn: “Tôi và toàn dân Công giáo Phát Diệm đoàn kết và ủng hộ Cụ trong công cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, giành độc lập cho Tổ quốc Việt Nam, nhưng nếu Cụ là Cộng sản, thì tôi chống Cụ và chống Cụ từ phút này.”

Theo lời kể của ông Nguyễn Đức Hiệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Kim Sơn đăng trong Kỷ yếu Phát Diệm 1891-1991 (trang 207), Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn điềm đạm lấp lửng: “Thưa Cụ, toàn dân đoàn kết và đã đoàn kết chống thực dân Pháp giành độc lập cho Việt Nam thì thế nào cũng thắng. Đến khi toàn dân toàn thắng thì sẽ có phổ thông đầu phiếu, lúc đó toàn dân sẽ định đoạt, Cụ và tôi khỏi phải lo.”

Câu trả lời của Hồ Chí Minh hay tuyệt vời, tưởng như không có nhân vật thứ hai nào ngoài ông ra có thể ứng đáp hay đến thế. Ông không đá động gì đến Cộng sản, ông lách qua đề tài Cộng sản, ông đưa câu trả lời qua các đề tài nào là: toàn dân - đoàn kết - chống thực dân Pháp - giành độc lập - toàn thắng - phổ thông đầu phiếu - toàn dân định đoạt - tiến trình sẽ như vậy - cụ khỏi phải lo. Câu trả lời thật trọn vẹn đầy đủ. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là đầu môi chót lưỡi, ông trả lời cho xong việc trả lời! Ông đá một cú trả lời thật ngoạn mục lọt hẳn vào khuôn thành bên địch! Mãi về sau, ở Phát Diệm, Toà Giám mục viết tắt là TGM, có kẻ chơi chữ đọc là Trại Giam mới! Và không còn ai nhớ đến cái câu trả lời hay tuyệt vời ấy nữa, ngay cả người nói là Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh nói rồi cũng quên, cũng bằng như vất vào sọt rác lịch sử mà thôi. Ông chỉ làm “Kách Miệng”!

Những lời nói dối chính trị

Lại thêm một lời phát biểu của Hồ Chí Minh về Đấu tranh Giai cấp (trích Người Việt ở Pháp 1940-1954, tác giả sưu tầm Đặng Văn Long, trang 432). Tờ Thông tin số 2 ngày 20-8-1947 của Phái đoàn Trần Ngọc Danh, Trưởng Phái đoàn thường trực của Chính phủ Hồ Chí Minh ở Paris, đăng bài Hồ Chí Minh trả lời báo ngoại quốc có đoạn như sau:
Chúng tôi không chủ trương giai cấp đấu tranh vì rằng trong xã hội Việt Nam không có giai cấp tư bản. Hết thẩy các tầng lớp dân chúng nước Việt Nam đều bị kinh tế Thực dân làm khốn khổ. Chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển, mà chỉ có thống nhất độc lập thì tư bản Việt Nam mới phát triển.”

“Đồng thời chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà cộng tác với chúng tôi, một là để kiến thiết nước Việt Nam sau khi bị chiến tranh tàn phá, hai là để điều hòa kinh tế thế giới và giữ gìn hòa bình.”

Lời bàn: Năm 1930, khi phát động Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh , thì “Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”, tức là có đấu tranh giai cấp. Vào năm 1947, khi trả lời báo ngoại quốc, thì “Chúng tôi không chủ trương đấu tranh giai cấp!” như trích dẫn bên trên.

Nhưng đến năm 1950, thì lại hô hào tiêu diệt “Trí phú địa hào và tôn giáo lưu manh”, tức là tiếp tục đấu tranh giai cấp mà còn leo thang thêm một bậc, đánh thêm một giai cấp nữa!  

Hồ Chí Minh bản tánh lưu manh gian xảo, buổi sáng nói xuôi, buổi chiều nói ngược! Hồ Chí Minh cứ phát biểu thêm một lời, thì có thêm một lời dối trá!

Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu, một nhân chứng lịch sử thời Thanh niên Tiền phong 1945, tác giả quyển Phan Văn Hùm, Thân thế & sự nghiệp, có kể thêm vài lời dối trá nổi tiếng của Hồ Chí Minh được sưu tầm ở Pháp như sau (trang 381):

“Khi Hồ Chí Minh tuyên bố ở Pháp năm 1946 nhân dịp bạn thân của (Tạ Thu) Thâu là Daniel Guérin hỏi về cái chết của Thâu: “Tạ Thu Thâu là một nhà ái quốc có tầm vóc. Chúng tôi khóc cái chết của ông”, ai ai cũng biết đó chỉ là một lời nói dối chính trị. Nhìn lại khoảng đường lịch sử vừa qua, những “lời nói dối chính trị” của Hồ Chí Minh nay được một số nhân sĩ Việt Nam gọi là khôi hài đen (black humour), nhất là hai lời tuyên bố đã được Trần Ngọc Danh ở Paris cho in trong tập “Hồ Chí Minh”, ấn hành tại Paris, tháng 5 năm 1947. Trần Ngọc Danh nhấn mạnh về hai lời tuyên bố của Hồ Chí Minh: lời thứ nhất đăng trên Journal de Genève: “Những bạn bè của chúng tôi không cần phải lo ngại là chủ nghĩa Mác-xít sẽ du nhập vào đất nước chúng tôi, lời thứ hai đăng trên báo Le Pays: “Những lí thuyết Mác-xít không thể áp dụng được ở nước chúng tôi”.

Lại thêm một lời nói dối chính trị khác. Nhắc lại khi Hồ Chí Minh bị Trung Hoa Quốc dân đảng bắt (ngày 29-2-1942) vì tình nghi là Cộng sản và gián điệp cho Nhật và bị giam trong hang đá Độc Đăng Sơn ở Liễu Châu, ông may mắn được Chủ tịch Trương Bội Công và cụ Nguyễn Hải Thần can thiệp với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc để xin cứu ông. Được sự bảo đảm của các vị lãnh đạo VNCMĐMH, tướng Trương Phát Khuê thả ông ra. Để được lòng tín cẩn của tướng Khuê, và vì biết không thể chối quanh được, nên ông đã thú nhận và hứa (ngày 13-9-1943): “Tôi là một người Cộng sản, nhưng điều tôi quan tâm hiện nay là độc lập và tự do cho nước Việt Nam. Tôi có một lời bảo đảm đặc biệt với ông rằng chủ nghĩa Cộng sản sẽ chưa được thực hiện ở Việt Nam trong vòng 50 năm tới.”

Trong quyển Chiến đấu, tác giả Phạm Quang Trình đã đọc qua hết 7.866 trang của bộ Hồ Chí Minh toàn tập và có nhận xét về “hai chữ Tự do của Hồ Chí Minh” như sau (trang 297): “Lạ lùng là bài viết nào của ông Hồ cũng nói đến dân chủ, tự do, hạnh phúc… nhưng khi nhìn vào thực chất chế độ “xã hội chủ nghĩa miền Bắc” do ông và Đảng Cộng sản thống trị, người ta sẽ thấy những gì Cộng sản hay ông Hồ nói là phải hiểu ngược lại. Ngôn ngữ Cộng sản và ngôn ngữ của ông Hồ là thế. Nó là kết tinh của những nghịch lý mà chỉ những người từng sống trong chế độ đó mới nhận ra dễ dàng.” 

Cái nết đến chết vẫn còn, Hồ Chí Minh bản tánh dối trá, nên đến lúc sắp đi chầu các ông tổ Cộng sản, cũng đã để lại những lời dối trá. Đây lời dặn miệng cho các đàn em trong Bộ Chính trị của ông, tác giả Hoàng Quốc Kỳ ghi chép trong quyển Ma đầu Hồ Chí Minh (trang 184): “Khi Bác đi rồi, các chú nhớ cắt hộ khẩu, cắt sổ gạo cho Bác. Đám táng chỉ nên đơn sơ. Đừng bày vẽ linh đình. Các chú hỏa táng cho Bác. Đừng xây lăng tốn kém.” “Đừng xây lăng tốn kém” Hồ Chí Minh đã dặn như vậy thì thôi! Đến bây giờ, ai tin Hồ Chí Minh được thì xin cứ tin!

Những giọt nước mắt “cá sấu”

Câu chuyện “Nước mắt cá sấu của Bác” được tác giả Trần Đỗ Cung tường thuật trong tác phẩm của ông nhan đề Câu chuyện một di dân tỵ nạn Việt (trang 43) như sau:

“Khoảng trước cuối năm 1945, Hồ Chí Minh triệu tập cuộc họp liên hiệp ở chùa Bà Đá. Tôi được có mặt tối hôm ấy trong phái đoàn đại biểu sinh viên. Chúng tôi đến nơi được độ mười phút trước khi chủ tịch Hồ Chí Minh đến. Khi phái đoàn VNQDĐ đến với Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam thì Hồ Chí Minh vội vã chạy ra giang rộng hai tay ôm chặt lấy vai Nguyễn Hải Thần, hai mắt long lanh ướt lệ (nước mắt cá sấu)! Thế rồi Chính phủ Liên Hiệp ra đời.”

Sau hội nghị Đà Lạt, rồi Fontainebleau dưới chiêu bài Liên hiệp Pháp thì Thỏa ước Sơ bộ 6-3-1946 được ký kết nên Pháp được chính thức trở lại. Tác giả Trần Đỗ Cung lại được chọn cùng một số sinh viên trong Đại học xá cho đeo phù hiệu xuống Hải Phòng ngồi xe jeep đưa Tây vào Hà Nội. Ông viết tiếp rằng nước cờ tháu cáy của Hồ Chí Minh thành công. Tây trở lại thì Tầu phải cuốn gói về Tầu, VNQDĐ hỏng cẳng. Hồ Chí Minh chiếm được thế thượng phong mới lộ bộ mặt phản phúc và ác độc như sau (trang 43 sđd):

“Việt Minh bắt đầu thanh toán đối lập, triệt hạ thanh toán chiến khu Đại Việt và trường võ bị Đại Việt ở Yên Bái. Sau này mới biết rõ sự đánh phá trường võ bị Yên Bái tàn bạo như thể nào. Chúng vây hãm xung phong chém giết cực kỳ dã man, ném thây xuống sông nhuộm máu. Trong số bị giết có hai anh em Đặng Văn Bút, Đặng Văn Nghiên là bạn học ở Cao đẳng Khoa học, anh em Đỗ Quang Lung, Đỗ Quang Hiền là con cụ Đỗ Quang Giai. Còn có bạn Nguyễn Đình Tú bị chém nát lưng ném xuống sông nhưng may mắn giạt vào bờ sống lại.”      

Món quà sinh nhật bằng máu

Xin đừng tự trách chúng ta quá khắc khe đối với vị “Cha già Dân tộc” vì chúng ta cứ mãi bới lông tìm vết, cứ mãi tìm những lỗi lầm của “Bác”. Chúng ta nên nhớ những lời nói và việc làm của Hồ Chí Minh không phải là vô thưởng vô phạt. Vào ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, chúng ta có thể “kệ cha Bác!” như Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã “Làm thơ chửi Bác”. Nhưng khổ thay, mỗi một lời nói của Hồ Chí Minh, mỗi một bài thơ của Hồ Chí Minh, mỗi một ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, ngay cả khi Hồ Chí Minh im lặng không nói một tiếng nào, là có thể giết người, giết cả chục, cả trăm, cả ngàn, cả vạn, cả trăm ngàn, cả triệu người, và lại có thể bán nước nữa! Trong lịch sử Việt Nam kể từ lập quốc, không một nhân vật nào như Hồ Chí Minh, ông đi đến đâu là Lưỡi hái tử thần tiền hô hậu ủng đến đó!

Trong bài trả lời đài VNCR ngày 28-1-1996 (trích Tin Nhà số 23 tháng 3-1996, trang 18), Linh mục Chân Tín đã nói: “…Vào ngày 19-5-1954, anh cả tôi đã chết trong một vụ nổ mìn của Cộng sản, giết hại nhiều người vô tội trên chuyến tàu hàng Đà Nẵng-Huế”. Trong một số Tin Nhà khác (số 20, trang 25), Linh mục Chân Tín cho biết thêm rằng người anh đó là một nhân viên phục vụ trên chiếc tàu, và vài tháng sau, bà vợ của ông cũng lâm bệnh và ra đi vĩnh viễn để lại 8 đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ, có 5 em còn quá nhỏ nên phải gởi vào Cô nhi viện Vincent de Paul trên Đà Lạt. Mỗi năm đến ngày 19 tháng 5, đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày sinh nhật Hồ Chí Minh rất long trọng, cho nên vụ nổ mìn sát hại người anh cả của linh mục Chân Tín và các người vô tội khác trên cùng chuyến tàu được Việt Cộng xem như là chiến công dâng lên Hồ Chí Minh làm Quà sinh nhật cho ông! Lấy sinh mạng người vô tội làm món quà sinh nhật! Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhận món quà sinh nhật bằng máu! Đúng là “HỒ KHÁT MÁU”! Đúng là TỘI PHẠM CHIẾN TRANH có một không hai trong lịch sử loài người.

Sau đây là câu chuyện rất nhỏ về một người bạn của tác giả, vì là chuyện riêng tư rất nhỏ nhặt, nên xin được viết chuyện trong dấu ngoặc.

(Nhân đề tài Ngày sinh nhật Hồ Chí Minh, người viết mới nhớ lại một chuyện xưa trên nửa thế kỷ về một người bạn thân gặp nạn vì ngày sinh nhật ấy. Anh TMĐ tốt nghiệp trường Sư phạm ở Sài Gòn và được về dạy ở tỉnh nhà. Tỉnh nhỏ Hà Tiên vui mừng được đón tiếp nhà giáo mới ra trường, yêu nghề, mến trẻ, lễ độ với tất cả mọi người, lại hiếu học và cầu tiến (Anh là độc giả có ghi tên mua dài hạn các tạp chí về khoa học từ Pháp gởi về như Naturalia, một đặc san có giá trị về khoa Vạn vật học. Nhờ anh, nên tôi mới biết đặc san Naturalia nầy, nên cũng đã sưu tầm như anh). Anh là nhà giáo trẻ, mẫu mực như các bậc thầy đáng tôn kính ngày xưa, được cả tỉnh Hà Tiên thương mến, cho nên khi anh bị bắt khoảng cuối thập niên 50, ai ai cũng bàng hoàng. Lý do anh bị bắt cũng không quan trọng gì! Anh được “người ta” mời một bữa cơm, rồi “người ta” tố cáo với mật vụ rằng anh ăn mừng Ngày sinh nhật của Bác Hồ. Đối với ai khác thì khổ lụy lắm, nhưng với anh TMĐ thì anh có thể biện hộ được. Anh tự biện hộ rất hùng hồn: “Người anh cả của anh, một ký giả tài ba chống Cộng sản ngay từ lúc chủ nghĩa vừa mới du nhập vào nước, đã bị Việt Minh Cộng sản sát hại bằng lựu đạn ở Dakao Sài Gòn năm 1948, ở ngay trước sân nhà anh. Người anh cả bị Cộng sản giết như thế, gia đình anh là nạn nhân Cộng sản, thì làm sao anh lại ăn mừng Ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh cho được”. Anh được cứu xét nhanh chóng và được trả về lớp học với các học sinh đang chờ đợi thầy về. Đến bây giờ là Mùa Bịt miệng 2007, nhân động não để viết Cuộc chiến tranh của Hồ Chí Minh đánh Dân tộc, người viết mới nhớ lại Chuyện Bịt miệng 1948 bằng cách giết người anh ký giả bằng lựu đạn và vu cáo cho người em vào tù. Bất cứ việc gì phản dân hại nước mà có lợi cho Đảng, Việt Cộng cũng có thể làm được!)

Bài thơ giết người tết Mậu Thân

Sau đây là Bài thơ giết người tết Mậu Thân với tựa đề Toàn thắng ắt về ta.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp mọi nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta

Theo tác giả Minh Võ, bài thơ này không phải là một tác phẩm văn học, không thể gọi được là thơ, tuy rằng Hồ Chí Minh đã qua 3 tháng nghiền ngẫm, và bài thơ được Cộng sản nâng cấp là bài Hịch lịch sử! Làm xong bài thơ, thâu thanh vào băng để lại Phủ Chủ tịch, thanh thản lên chuyên cơ bay sang Bắc Kinh tịnh dưỡng, để rồi đến đêm giao thừa Tết Mậu Thân, Hồ Chí Minh ở Bắc Kinh thưởng thức bài thơ của mình qua đài Tiếng nói Việt Nam trong khi máu lửa ngập tràn miền đất Việt phương Nam, mặc dầu hai bên Quốc Cộng đồng ý hưu chiến trong ngày Tết. Nữ sĩ Nhã Ca viết lên tiếng khóc than của cố đô Huế trong quyển Giải khăn sô cho Huế. Bây giờ cũng xin mượn Giải khăn sô ấy để choàng cho cả Dân tộc trong ngày Tết Mậu Thân 1968.

Đến bây giờ xét lại toàn bộ Cuộc chiến tranh của Hồ Chí Minh đánh Dân tộc, câu hỏi đặt ra là Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản có chọn đúng ngày để đánh Dân tộc trong ngày Tết Mậu Thân 1968 hay không? Xét về mặt chiến pháp theo đúng binh thư đồ trận thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã chọn thật đúng ngày! Nhất là Đảng đã âm mưu cho phổ biến một bài nghiên cứu về Thiên Văn học xác định rằng ngày Tết Âm Lịch phải điều chỉnh lại sớm hơn một ngày mới đúng. Đảng đã sửa lại lịch theo mưu mô gian xảo chỉ để cho Bộ đội ăn Tết trước một ngày trước khi ra quân! Rồi Đảng lại đề nghị hưu chiến trong những ngày Tết! Ngày 18-11-1967, đài phát thanh Giải phóng của Việt Cộng cho đọc bản thông cáo của Đoàn Chủ tịch MTDTGPMNVN về việc hưu chiến 7 ngày nhân dịp Tết Mậu Thân từ 27-1 đến 3-2-1968. Bản thông cáo trên còn nói rõ: “Các lực lượng võ trang của MTGPMNVN có nhiệm vụ bảo vệ để đồng bào được ăn Tết bình yên vui vẻ, cũng như binh lính và nhân viên của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn được trở về xã xum hợp với gia đình, lễ gia tiên, và thăm bà con họ hàng…” Tương quan của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc là tương quan sống chết không đội trời chung. Đảng đã xem Dân tộc như là kẻ thù cần phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Đảng phải toàn thắng Dân tộc thì mới có thể chiếm trọn cả Đất nước làm chiến lợi phẩm riêng cho Đảng.

Thêm vào đó là tất cả trữ kim và trương mục tiết kiệm trong tất cả ngân hàng. Tổng Giám đốc của Đại Á Ngân hàng là ông Huỳnh Văn Lang, tác giả quyển Đã hơn 30 năm rồi (V.N. du ký 2006), đã tiết lộ chuyện xưa (trang 245): “Đại Á Ngân hàng, trụ sở trung ương ở đường Nguyễn Công Trứ có 800 hộp sắt (safe) để khách hàng thuê cất giữ vàng bạc, đồ trang sức quí giá cũng như những giấy tờ quan trọng của gia đình. Đầu tháng năm 1975, có 5 xe camion của CS gởi đến, cho lệnh giám đốc Võ Văn Hải mở hầm và trao chìa khóa, để rồi năm sáu cán bộ tràn vào tha hồ hốt bỏ bao, không kiểm điểm, không một tờ giấy ký nhận và mang đi, cũng không biết mang đi đâu. Chi nhánh ở Chợ Lớn cũng bị một số phận như thế.”

Đối với ngân hàng của Pháp là BNP (Banque Nationale de Paris ở góc đường Nguyễn Công Trứ - Tôn Thất Đạm) thì Đảng hành sự có vẻ thanh lịch hơn như chuyện kể anh LCL, người chủ thuê của một “hộp an toàn” (Trích Trường trung học Petrus Ký của giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, trang 153). Anh LCL thuật rằng vào tháng 10-1975, khi anh nhận được giấy mời đến ngân hàng “giải quyết” “hộp an toàn”, anh rất mừng nghĩ rằng vì chờ đợi quá lâu, nay mới được rút vàng, hột xoàn, nữ trang của bà xã, và bằng khoán đất đai nhà cửa, v.v… Anh nói tiếp: “Thật không ngờ, khi đến ngân hàng, sau khi điền giấy tờ, hộp an toàn lấy ra và mở trước mặt “cán bộ”. Cán bộ lấy bao nhiêu lượng vàng của tôi bỏ chung với đống vàng đã có sẵn, và nữ trang bỏ chung với nữ trang, hột xoàn bỏ chung với ống hột xoàn. Cán bộ tuyên bố “vàng và đá quí là chiến lợi phẩm của Nhà Nước”. Tôi xây xẩm mặt mày và đứng chết trân.”

Không phải một mình anh LCL xây xẩm mặt mày và chết trân mà là cả miền Nam, người giàu cũng như người nghèo, ai cũng xây xẩm mặt mày và chết trân cả. Ngay cả những người tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa hay kỹ sư Hồ Văn Bửu cũng xây xẩm mặt mày và chết trân vì không ngờ là đã tiếp tay giúp cho kẻ cướp Cộng sản vào nhà miền Nam. Anh LCL, người cựu học sinh trường Petrus Ký đó, rất am hiểu tình hình, giải thích rằng vì Đảng muốn nắm hết huyết mạch miền Nam cho nên ra lịnh (trang 152 sđd): “Gần 40 ngân hàng phải nạp tích sản, Đảng gom hết giấy 500$ của các ngân hàng và bí mật tung ra, một phần lớn khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long để thu mua lúa gạo, một phần nhỏ ở chợ trời Sài Gòn để gom mua hàng hóa, và chở tất cả về Bắc bằng tàu sung công và xe bộ đội. Khi giấy 500$ đã nằm trọn trong tay dân chúng ở nông thôn cũng như ở thành phố, đầu tháng 9-1975, chánh quyền tuyên bố “hủy”giấy bạc do ngân hàng quốc gia phát hành. Không biết bao người đã nghẹt thở đứng tim.”

Đảng thỏa mãn lòng tham không đáy bằng nhiều chính sách tàn bạo như cải tạo công thương nghiệp để cướp hãng xưởng và cơ sở thương mại, đuổi dân đi vượt biên và đưa dân đi vùng kinh tế mới để cướp nhà, đổi tiền để cướp tiền, bao vây chợ để cướp hàng bày bán, cho vượt biên bán chánh thức để đổi mạng lấy vàng. Giải phóng đâu không thấy! Chỉ thấy toàn là những hành động thổ phỉ: Vào Vơ Vét Vui Vẻ Về!

Đến bây giờ là Mùa Bịt miệng 2007, đảng Cộng sản Việt Nam hiện nguyên hình là Đảng Cướp, bởi lẽ nếu thật vì lý tưởng cao cả khởi nghĩa để giải phóng Miền Nam, thì Đảng đã không xử dụng những phương tiện hèn hạ độc ác để đánh Dân tộc. Việc Cộng sản chọn đúng ngày Tết Mậu Thân 1968, ngày thiêng liêng nhất trong năm để nổ súng bắn giết Dân tộc, là hành vi vô văn hóa đáng khinh bỉ nhất trong 4000 năm văn hiến. Còn Bài thơ giết người Tết Mậu Thân nhan đề Toàn thắng ắt về ta của Hồ Chí Minh chính là lịnh của Hồ Tặc cho phép lâu la của mình xông vào nhà khổ chủ miền Nam để “chôm chỉa”. Một bài thơ ô nhục!

Sự im lặng giết người

Ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh giết người! Bài thơ Tết Mậu Thân của Hồ Chí Minh giết người như trên đã dẫn giải! Nhưng thật lạ lùng, sự im lặng của Hồ Chí Minh lại cũng có thể giết được người! Xin lặp lại, khi Hồ Chí Minh im lặng không nói tiếng nào, ông cũng giết người! Câu chuyện sau đây do nhà Tranh đấu Dân chủ Nhân quyền ở Paris là Bùi Tín tường thuật trong quyển Mặt thật (trang 37). Đây sự im lặng giết người của Hồ Chí Minh, không phải giết một người, mà cả trăm ngàn người! Vào thời điểm Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc, ngay lúc khởi đầu:

“Khi đội phát động đến vùng đồn điền Đồng Bẩm sát ngoại ô thành phố Thái Nguyên làm thí điểm phát động nông dân, chủ đồn điền là bà Nguyễn Thị Năm. Bà từng ủng hộ các chiến sĩ Cộng sản từ thời bí mật, từ những năm 1937-1938… Chính các ông Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt đã được bà che chở nuôi dưỡng. Hai con trai của bà hoạt động Việt Minh từ thời bí mật, đi bộ đội giải phóng và đến năm 1954, một anh tên Nguyễn Công là Chính ủy trung đoàn, một anh tên Nguyễn Hanh là Đại đội phó Đại đội thông tin. Cố vấn Trung Quốc nhận bừa rằng đây là mụ địa chủ ác bá, có nghĩa là cần lấy đầu. Một số nông dân chất phác ngây thơ, kể rằng bà Năm rất tốt, nhân từ, hay đi chùa, làm việc thiện, có nhiều cán bộ chiến sỹ là con nuôi của bà, bà có công với kháng chiến, nên xếp là Địa chủ Kháng chiến. Những người ấy bị Cố vấn Tàu và ông Đội trưởng quê ở Nghệ An kết tội là tay sai, định bênh che, chạy tội cho địa chủ. Không khí ngột ngạt bắt đầu, sau bắt rễ xâu chuỗi, đến bước đấu tranh trực diện của nông dân, kể tội và luận tội về kinh tế và chính trị, chuẩn bị cho tòa án nhân dân với màn xử bắn.”

Hoàng Quốc Việt, người từng chịu ơn bà Nguyễn Thị Năm che chở và nuôi dưỡng, chạy đến báo cáo với Hồ Chí Minh để xin cứu bà. Hồ Chí Minh chăm chú nghe rồi nói: “Không ổn! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một phụ nữ và lại là người từng nuôi cán bộ Cộng sản và mẹ một chính ủy trung đoàn Quân đội Nhân dân đang tại chức.” Hồ Chí Minh hẹn sẽ can thiệp, sẽ báo Trường Chinh về việc hệ trọng và cấp bách đó, tức là việc cứu bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long. Lúc đó Trường Chinh là Tổng bí thư Đảng và đảm trách Trưởng ban chỉ đạo Cải cách Ruộng đất. Nhưng rồi Hồ Chí Minh im lặng! Và bà Nguyễn Thị Năm bị giết!

Mãi đến năm 1987, Hoàng Quốc Việt, người Cộng sản muốn cứu bà Năm mà không được, tâm sự và than với Bùi Tín rằng đến Bác cũng biết giết bà Năm là không đúng, nhưng Bác cũng không dám nói với “họ”! Xin mở ngoặc: “họ” là những Cố vấn Trung Quốc sang Việt Nam để chỉ đạo phong trào Cải cách Ruộng đất. Và cũng xin đặt câu hỏi: “Vì sao Hồ Chí Minh lại sợ các Cố vấn Trung Quốc đến nỗi không dám lên tiếng để cứu bà Năm Cát Hanh Long và để cứu mấy trăm ngàn người khác nữa bị đấu tố dã man trong phong trào Cải cách Ruộng đất sau đó?” Biết là sai lầm, sợ Cố vấn Trung Quốc nên không dám can thiệp, giữ im lặng để cho chết oan biết bao nhiêu người, đưa Trường Chinh làm vật tế thần để chịu trách nhiệm, rồi đến Đợt Sửa sai đưa Võ Nguyên Giáp ra xin Dân tộc xóa tội và tha lỗi. Hồ Chí Minh sợ các Cố vấn Trung Quốc, để cho “họ” tàn sát đồng bào như vậy, nhưng cứ luôn hô hào “Giải phóng Dân tộc, đánh Mỹ cứu Nước”. Đúng là “gái đĩ già mồm”. Chân tướng của Hồ Chí Minh hèn mạt, đê tiện và độc ác như vậy thì làm gì có tư tưởng cao siêu mà luận bàn!

Đi tìm cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Về tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quyển Viết cho mẹ và Quốc hội, tác giả Nguyễn Văn Trấn là nhân chứng nghe Hồ Chí Minh nói và ghi lại như sau:

“Không! Tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói “Lạt mềm buộc chặt”, đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi. Mà cho đến phương pháp như vậy thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng. Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới và về xã hội con người, thì tôi là học trò của Mác-Ănghen-Lênin, chớ làm gì có tư tưởng ngoài triết học Mác.”
Tác giả Jean Lacouture cũng viết như vậy. Ông thuật chuyện khi Hồ Chí Minh bị ký giả Tây phương chất vấn về lý do tại sao không viết sách báo như Mao Trạch Đông thì được Hồ Chí Minh trả lời: “Không còn gì để viết vì ông Mao đã viết cả rồi.”

Đi tìm Tư tưởng Hồ Chí Minh qua lời nói và việc làm của ông như trên đã dẫn giải, chúng ta vô cùng thất vọng. Hồ Chí Minh không phải là Cha già Dân tộc, không phải là Bác Hồ vĩ đại, không phải là Người Con yêu quý nhất của Dân tộc… mà lại hiện nguyên hình là một người Việt Nam tồi tệ gian xảo dối trá suốt cả cuộc đời, khinh mạn Đức Phật, hỗn láo với Đức Trần Hưng Đạo Vương, không chân thành với những vị tu hành như Đức Cha Lê Hữu Từ, một kẻ hiếu sát đã mang tòa án nhân dân, đấu tố, chiến trường, gươm giáo súng đạn đặt giữa lòng Dân tộc để gây cảnh nồi da xáo thịt, một kẻ mang ngôn ngữ côn đồ hỗn láo vô giáo dục dạy cho trẻ con năm sáu tuổi gọi những người cao niên là “con nầy thằng kia”, một kẻ Đại phản quốc làm mất đất mất biển mất hải đảo của Tổ quốc, một kẻ vì lãnh lương của Liên Xô mà tự thú nhận rằng mình là “người Trung Quốc mang tên là Lý Thụy chớ không phải Nguyễn Ái Quốc”…, Hồ Chí Minh chính là MỐI Ô NHỤC VĨ ĐẠI của Dân tộc Việt Nam từ cổ chí kim! Có tư tưởng cao siêu gì mà phải luận bàn!

Chính Hồ Chí Minh cũng nói rằng ông “không có tư tưởng gì ngoài chủ nghĩa Mác-Lê”. Nhưng sau khi các nước Đông Âu và Liên xô bị sụp đổ, tượng Lênin bị giật sập, và chủ nghĩa Mác-Lê bị chính người Nga quăng vào sọt rác lịch sử, đảng Cộng sản Việt Nam bỗng mất đi nước đàn anh đỡ đầu và cơ sở tư tưởng để bám víu. Trong cơn bối rối, Đảng họp Đại hội VII (tháng 6 năm 1991) và quyết định “kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo xã hội…. lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”

Đó là chuyện Đại hội VII năm 1991, theo tác giả Nguyễn Ngọc Nghĩa trong bài Phê bình bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Cộng sản Việt Nam (Làng Văn, số 90, tháng 2 năm 1992, trang 11): “Điểm đáng chú ý là suốt trong 3 bản Hiến pháp 1946, 1959 và 1980, CSVN tuyệt nhiên không hề đá động tới “tư tưởng Hồ Chí Minh”, ngay cả lúc Hồ còn sống (1946, 1959) hay đã chết (1980). Không phải đợi Hồ nằm phơi thây ở Ba Đình hơn hai mươi năm sau rồi mấy triệu đảng viên CSVN mới khám phá rằng “Bác vô vàn kính yêu” của họ… có tư tưởng.”

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Nghĩa, thì Đảng đã nặn ra “cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh” để ghép nối vào phía sau chủ nghĩa Mác-Lênin vào lúc mà chủ nghĩa tai hại nầy bị xem như một thứ vi khuẩn đục khoét khống chế phá hoại cân não nhân loại. Cuộc Cách mạng Tháng 10 của Nga đã bị chính người Nga chế diễu phỉ nhổ và ném vào sọt rác lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là không biết điều đó, nhưng họ không còn thứ gì khác để bám víu, đành phải gượng gạo đem cuộc Cách mạng Mùa thu 1945 ra thay thế và bịa ra “Tư tưởng Hồ Chí Minh” để vá víu vào lỗ hổng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Giáo sư Tôn Thất Thiện, trong bài Luận bàn về “tư tưởng Hồ Chí Minh” (viết ở Ottawa, Gia Nã Đại, ngày 1-6-1996 và được đăng trọn trong Tin Nhà số 27 tháng 4 năm 1997), cũng cho rằng Quyết định của Đại hội VII của Đảng là mệnh lệnh, cho nên: “Các cán bộ cao cấp, vì tinh thần kỷ luật hoặc vì muốn lấy điểm, đều đổ xô vào việc mổ xẻ, giải thích tư tưởng của Bác. Từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 8 năm 1994 trong Tạp chí Cộng sản, tạp chí tư tưởng của Đảng, có 27 bài được đăng về vấn đề này.”

Giáo sư Tôn Thất Thiện liệt kê một danh sách dài những cán bộ cao cấp tuân hành lịnh Đảng trong chiến dịch chế tác tư tưởng Hồ Chí Minh, cả những đảng viên lão thành về hưu đã lâu cũng được Đảng động viên để viết về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo sư Tôn Thất Thiện viết:

“Điều nổi bật khi ta đọc những tác phẩm trên, rõ ràng là ở Việt Nam mọi người đều mù tịt về “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Không ai trả lời dứt khoát được câu hỏi “tư tưởng Hồ Chí Minh” là gì? Những giải thích trong nhóm lãnh đạo, các bài nghiên cứu của những lý thuyết gia, những bài bình luận của các cơ quan tuyên truyền mơ hồ, lộn xộn, thiếu chính xác về sự kiện, và không vững chắc về lý luận, trình bày không có phương pháp, rất khác biệt nhau hay mâu thuẫn nhau. Có bài thiếu đứng đắn, có tính cách nói đại, nói bừa, hết sức vớ vẩn.”

Tìm lá Diêu bông hay mò kim đáy biển

Chúng ta có câu mò kim đáy biển (sau lại có thêm đề tài Tìm lá Diêu bông) để ví von với một việc làm vô cùng khó khăn hầu như không thể thực hiện được. Khi Đảng ra lịnh cho các đảng viên ưu tú viết về “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, xin Dân tộc hãy an tọa trên bờ nhìn xem họ hì hục lặn xuống đáy biển để mò tìm và vớt lên được món gì! Tham khảo bài “Luận bàn về tư tưởng Hồ Chí Minh” của giáo sư Tôn Thất Thiện, chúng ta thấy họ tìm được những “món” mà Đảng đặt tên là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” như sau:

Đào Duy Tùng (Ban Bí thư đảng phụ trách văn hóa tư tưởng) viết trong Tạp chí Cộng sản, 5-1991: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam… Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn bộ cuộc đời cách mạng của Bác.”

Lời bàn: Chủ nghĩa Mác-Lênin đã bị chính dân Nga vất vào sọt rác lịch sử rồi, thì làm sao tư tưởng Hồ Chí Minh là phó sản tùy thuộc vào chủ nghĩa đó, dầu cho sáng tạo lại tài ba cách mấy đi nữa, tránh sao cho khỏi bị cùng chung một số phận!

Hà Huy Giáp trong Tạp chí Cộng sản, 5/1992 viết: “Những suy nghĩ, những việc làm của Bác để đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, làm cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác… tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Lời bàn: Lại cũng dùng vật liệu đã bị phế thải là chủ nghĩa Mác-Lênin! Nói tới thắng lợi tức là những lợi lộc hàng tỷ USD của các đảng viên cao cấp trong Bộ Chính trị còn Dân tộc trở lại kiếp sống nô lệ, nghèo đói, mất tự do, còn tệ hại hơn thời Pháp thuộc!

Hoàng Tùng (Tổng biên tập nhật báo Nhân dân) trong Tạp chí Cộng sản, 4-1992 viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là con đường cách mạng, hệ tư tưởng chỉ đạo của Dân tộc và nhân dân Việt Nam. Thế giới quan của hệ thống tư tưởng này là chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lênin, kết hợp với tư tưởng chính trị và văn hóa truyền thống của người Việt Nam.”
Lời bàn: Thì cũng y như Đào Duy Tùng và Hà Huy Giáp, thì cũng chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lênin là sản phẩm đã bị thế thải rồi! Lại còn dám nói đến văn hóa truyền thống của người Việt Nam! Một chế độ tiêu diệt văn hóa truyền thống, người đi làm thủy lợi thì bảo “Thằng Trời đứng ra một bên - Để cho thủy lợi đứng lên thay trời!”, trẻ con năm sáu tuổi thì gọi những lão ông lão bà là “con nầy thằng kia” để chứng tỏ mình thuộc giai cấp vô sản! Văn hóa truyền thống còn đâu! Hồ Chí Minh đã phá nát cả rồi!

Nguyễn Văn Linh phát biểu ở Đại hội VII: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta…”. Lời bàn: Thì cũng lại dùng vật liệu phế thải! Lại cũng chủ nghĩa Mác-Lênin!

Đỗ Mười, đến 1995, cũng bổn cũ soạn lại: “Chủ nghĩa Mác-Lê là cơ sở chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh.” Lời bàn: Chúng ta khỏi cần bàn!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyển Tư tưởng Hồ Chí Minh, nxb Sự Thật, Hà Nội, 1993, được giáo sư Tôn Thất Thiện trích khá dài, nhưng chỉ là những khẩu hiệu thật kêu mà rỗng bộng. Nhưng có một ý thật lạ: “Phải kiên quyết ngăn chận bệnh sida tư tưởng! Phương thuốc thần diệu để ngăn chận căn bệnh đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Lời bàn: Kính thưa Đại tướng Người hùng Điện Biên Phủ, kể từ 1945 Dân tộc đã quá no khẩu hiệu nhưng rất đói và khao khát những kế hoạch ích nước lợi dân chân thật không lừa phĩnh! Khi tỉnh cơn say Đảngtàn giấc mê Hồ, bừng mắt dậy bỗng thấy Việt Nam tụt xuống tận cùng vực sâu nghèo đói của loài người, chỉ còn hơn một vài nước Phi Châu! Đại tướng bảo phải kiên quyết ngăn chận bệnh sida tư tưởng bằng tư tưởng Hồ Chí Minh! Nhưng Đại tướng không bảo bệnh sida tư tưởng là bệnh gì và phương cách làm sao để nặn ra Tư tưởng Hồ Chí Minh! Nếu thật sự có cái gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh, và Đảng xử dụng hệ tư tưởng đó để đánh phá Dân tộc thì Tư tưởng Hồ Chí Minh có phải là Sida Tư tưởng hay không, thưa Đại tướng?!

Giáo sư Tôn Thất Thiện kết luận như sau: “Tư Tưởng Hồ Chí Minh là một từ ngữ vô nghĩa vì nó không có nội dung. Nó không chỉ định một hiện thực nào cả. Nó chỉ được tạo một cách dối trá để lường gạt hàng ngũ đảng Cộng sản Việt Nam, dân chúng Việt Nam, và dư luận ngoại quốc.”

Xin nhắc lại chuyện vui Mò kim đáy biển, câu chuyện chưa chấm dứt, xin được tiếp tục. Khi Đảng bảo phải mò cho được cây kim quý đó, thì đảng viên phải nhảy xuống biển, lặn xuống cho thật sâu, và cố gắng mò cho ra cây kim của Đảng. Có người mò được vỏ sò, có người vớt lên được một mảnh san hô, có người tìm ra một đồng tiền cổ của một chiếc tàu bị đắm ngàn năm trước, có vị lấy lên được một mảnh xương hóa thạch. Như chuyện đi tìm lá Diêu bông trong thi văn, chuyện Mò kim đáy biển của Đảng cũng chỉ hoài công vô vọng! Hồ Chí Minh làm gì có Tư tưởng mà đi tìm!

Kế hoạch quy mô “THÁO GỠ” của Cựu hoàng

Dân tộc đứng trên bờ nhìn mãi việc đảng mò kim đáy biển rồi cũng chán, xin mời sang Paris Kinh đô Ánh sáng để tham dự buổi nói chuyện thân mật giữa Võ sư Vovinam Trần Huy Quyền và Cựu hoàng Bảo Đại. Thời điểm tháng 10-1991. Võ sư Trần Huy Quyền, tức ký giả Chu Văn, từ Melbourne ở Úc Châu sang Paris tìm gặp Cựu hoàng và thực hiện được một cuộc phỏng vấn để đời (Trích bài Cựu hoàng Bảo Đại, tuần báo Việt Nam Thời Nay, ngày 17-10-1991). Nói là phỏng vấn cho có vẻ quan trọng, nhưng qua cách tường thuật của ký giả Chu Văn, chúng ta như được dự thính một buổi trà đàm thân mật giữa công dân Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy và công dân Trần Huy Quyền. Qua câu chuyện trao đổi, dần dà thân tình chợt nảy sinh, công dân Huy Quyền đặt một câu hỏi có vẻ hóm hỉnh, một câu hỏi thuộc loại “Này Bạn, nếu Trời cho Bạn trúng số độc đắc thì Bạn sẽ làm gì?” Câu hỏi của công dân Huy Quyền như sau: “Nếu được nhân dân mời về thì nhà vua sẽ về với danh xưng là Hoàng đế, Quốc trưởng, hay Tổng thống?” Công dân Vĩnh Thụy lắc đầu đáp lại ngay, và đây cũng là Những lời vàng ngọc của Cựu hoàng:

“Nghĩ như vậy là bậy. Bởi vì vấn đề bây giờ không phải là vậy. Vấn đề bây giờ là một đề án, một kế hoạch quy mô tháo gỡ hết những rối ren do biết bao sai lầm trong quá khứ để lại… Vấn đề bây giờ là làm sao đáp ứng thực sự nguyện vọng của dân. Từ 1945 tới nay, mọi quyết định quan trọng thay đổi trên đất nước Việt Nam đều là sự áp đặt, sự ép buộc ngoài ý dân. Những gì đã xẩy ra đều trái với ý muốn của toàn dân. Bây giờ vấn đề phải làm sao cho thật ý dân. Ý dân là ý trời. Trái ý dân thì trước sau gì cũng thất bại. Còn vua, tổng thống hay chủ tịch thì đã có cả rồi đó. Vấn đề bây giờ là làm sao cho mọi người có cơm ăn việc làm không bị đè nén, đe dọa, áp bức rồi hiệp sức với nhau xây dựng lại đất nước và làm cho xã hội hết rối ren hỗn loạn… Có độc lập, có thống nhất mà nhân dân chia rẽ, đói khổ thì cũng như không có gì cả! Thời bây giờ không thể đẩy thành phần này chống đối thành phần khác để mà cai trị…”

Thật là những Lời vàng ngọc, những Lời tâm huyết của Cựu hoàng! Cựu hoàng đề cao ý dân là ý trời. Cựu hoàng nhận xét rằng Dân tộc chưa xử dụng được Quyền Dân tộc tự quyết. Và nhất là Cựu hoàng cho rằng phải có một kế hoạch quy mô THÁO GỠ hết những rối ren gây ra bởi những sai lầm trong quá khứ. Trong quá khứ có quá nhiều sai lầm, không phải từ 1945 khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập dối trá ở Hà Nội, mà ngay từ năm 1924, khi Hồ Chí Minh trở thành Quốc tế ủy của Đệ tam Quốc tế (tức là Kominternchik của Komintern), ngay từ năm 1925, khi Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, và về sau, khi đoạt được chính quyền thì xây dựng Chế độ Thực dân bản địa (Autocolonialisme), một chế độ tham tàn và ác độc hơn chế độ Thực dân Pháp để cai trị đồng bào của mình. Cựu hoàng dùng từ THÁO GỠ thật rất chính xác.

Cựu hoàng chính là nhân vật lịch sử có uy tín nhất trong toàn Dân tộc nói đến chuyện THÁO GỠ, bởi lẽ ngày 25-8-1945, chính Cựu hoàng đã vì quý trọng Dân quyền, vì có tư tưởng Dân vi quý, mà đã tự THÁO GỠ nền Quân chủ của Triều đại Nguyễn Phúc để được làm công dân tự do của một nước độc lập và dân chủ.

Xin nhắc lại chuyện xưa, ngày 25-8-1945, khi Cựu hoàng ban Chiếu thoái vị, tức là những Lời tâm huyết trong viễn kiến cứu Dân tộc thoát khỏi cơn binh lửa, nhưng Hồ Chí Minh và Đảng đã không học “bài học đoàn kết để xây dựng” tức Điều 2 trong Chiếu thoái vị của Cựu hoàng. Chính vì thế chiến tranh đã tàn phá đất nước triền miên. Đến bây giờ là Mùa Bịt miệng 2007, Đảng muốn bịt miệng Dân tộc nhưng nào có được! Dân tộc đã biết Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì cả! Hồ Chí Minh đã chết, hãy để ông yên nghỉ! Đảng cố nặn ra cái gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh để làm gì! Chỉ để cho nữ sĩ Dương Thu Hương có dịp gọi Đảng là Bọn dâm thi, tức là bọn mắc chứng bịnh Thác loạn tình dục chờ đêm xuống bốc mả những người đẹp chết vừa mới chôn để làm tình với tử thi chưa sình thối! Bây giờ, Dân tộc xin Đảng hãy suy ngẫm ý tưởng THÁO GỠ của Cựu hoàng! Hãy kính cẩn học bài học THÁO GỠ của Cựu hoàng! Hãy THÁO GỠ và vất vào sọt rác lịch sử những thứ gì làm cản bước tiến của Dân tộc: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một! Có quý gì mà cứ giữ mãi!

Tin thật buồn cho Dân tộc!

Ngày 7-1-2007, Bộ Chính trị Đảng CSVN vừa ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW thúc đẩy dân chúng cả nước học tập về “Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh”. Thời gian học tập là 4 năm bắt đầu từ ngày 3-2-2007 đến ngày 3-2-2011 và dùng thời điểm 19-5 là ngày sinh nhật Hồ Chí Minh để kiểm điểm kết quả hàng năm!

Cuối cùng, trên tột đỉnh của tội ác, Đảng Cộng sản đã mang chuyên chính vô sản vào phạm vi tư tưởng của Dân tộc. Vào năm 2001, Cựu Trung tướng Trần Độ, người đảng viên của thế hệ 1945 đã tự mình mở mắt và đã viết những dòng tâm tình cho những đảng viên thế hệ trẻ sau ông được mở mắt như ông (Trích Nhật ký Rồng rắn):

“Sự chuyên chính tư tưởng được thực hiện bởi một đội ngũ nòng cốt là “lưu manh tư tưởng”. Chuyên chính tư tưởng định ra những điều luật tàn khốc để bóp nghẹt mọi suy nghĩ, mọi tiếng nói… Nền chuyên chính tư tưởng này đang làm cho tất cả các trí thức không dám suy nghĩ gì. Thực ra nền chuyên chính vô sản này đã làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một Dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, ra sức nô dịch toàn bộ tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối chỉ biết nhai như vẹt các nguyên l ‎‎ý bảo thủ, giáo điều. Nó làm cho nền giáo dục khô cứng, làm cho các hoạt động Nghệ thuật nghèo nàn, mất hết cơ hội sáng tạo và mất hết hào hứng, nó làm cho các hoạt động khoa học bị khô cứng và nô dịch. Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài”.

Tiếp theo những lời dẫn giải chính xác trên, Cựu Trung tướng Trần Độ nói lên những hậu quả vô cùng tai hại của “Chuyên chính tư tưởng” mà người viết xin được tô đậm nét: “Nó tàn phá cả một Dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Xét cho cùng, đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền. Vì không phải nó chỉ xâm phạm đến quyền sống của con người mà nó hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người, đó là cuộc sống tinh thần, cuộc sống tư tưởng của cả một Dân tộc. Nó đang làm hại cả một nòi giống.”

Người viết xin chân thành lặp lại:  Hãy kính cẩn học bài học THÁO GỠ của Cựu hoàng! Hãy THÁO GỠ và vất vào sọt rác lịch sử những thứ gì làm cản bước tiến của Dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một, có qu ‎ý gì mà cứ giữ mãi.

Xin đừng TRÓI BUỘC Dân tộc thêm nữa!!!
Viết tại Sydney,Úc Châu
Mùa Bịt miệng 2007
Nhóm Tâm Việt Sydney

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site