lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

Weblinks:

 

Tư Tưởng Của Phật Giáo

Thiền Trúc Lâm

Nguồn: Phật Việt

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

IV. TIÊU DAO.

Ông là thầy của Tuệ Trung, trụ ở Phước đường, nên cũng gọi là Phước Đường Đại sư. Về gốc tích, chúng tôi chưa rõ là đâu. Bản hành trang của Tuệ Trung Thượng sĩ, do Pháp Loa viết, chỉ thấy nói Đại sư là thầy của Tuệ Trung, ngoài ra không cho biết gì thêm. Vã lại, TUTA cũng có nhắc đến. Vậy thịnh danh của Đại sư không phải là nhỏ. Một số thi văn của Tuệ Trung có nói riêng về Đại sư. Xin lục ra cả dưới đây để làm tài liệu.

Vấn Phước Đường Đại Sư Tật.

Phong thủy đáo thời ba hốt động
Hỏa tân giao xứ diệm tài sinh
Phương tri tứ đại nguyên vô tế
Nhất nhiệm duyên lưu kiếm các hành.

Việt dịch của Trúc Thiên:

Hỏi thăm bịnh của Đại sư Phước Đường.

Gió nước nhồi nhau liền sóng nổi
Lửa, rơm chạm phải ngọn liền sinh
Mới hay bốn đại đều không thực
Gươm sắt lầu son mặc ý tình.

Thượng Phước đường Tiêu Dao Thiền sư.

Cửu vi phong thể
Kiều lý hoang thôn
Thân tuy thiên ngoại chi Sâm thương
Ý hữu kính trung chi loan phượng
Nhàn xướng vô sinh chi khúc
Dụng thù pháp nhũ chi ân
Lạm trát già đà
Thượng trình hạ tọa
Thân tuy phì độn ngụ hương quan
Tứ trọng ân tham vị cảm hàn
Ý chuyết tiểu phùng thiêm ý khí
Tâm hôì cô thủ thốn tâm đan
Xuân hồi hư đối khai đào diệp
Phong khởi không văn kích trúc can
Đường nhật đáo gia tham vấn bãi
Một huyền cầm tử thỉnh kim đàn

Tâm lai thỉnh vấn cổ chùy Thiền
Tướng mạo kỳ di tráng thả kiên
Huệ Khả thân tàm bì tủy ký
Triệu Châu thiên dữ hạc qui niên
Tu tri thế hữu nhân trung Phật
Hưu quái lô khai hỏa lý liên
Trân trọng già đà tùy hứng lễ
Kỷ đa nạm khước tỉ nhung đàn.

Việt dịch của Trúc Thiên:

Lễ Thiền sư Tiêu Dao ở Tịnh xá Phước Đường.

Hèn lâu xa ánh sáng
Ơû gởi chốn hoang thôn
Thân tuy ngoài cõi Sâm với thương
Ý vẫn trong gươm loan và phượng
Nhàn nhã ngâm khúc vô sanh
Hầu đáp ân thầy mớm sữa
Trộm có lời thơ tụng
Cúi dâng lên tháp tòa

Thân tuy cục mịch ngụ quê này
Bốn trọng ân nào dám lãng khuây
Ý vụng sớm nhờ thêm ý khí
Lòng tàn riêng giữ chút lòng ngay
Xuân về ngắm lững hoa đào nở
Gió động nghe hở khóm trúc lay
Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết
Nay đàn xin thỉnh khúc không dây

Thoát qua thăm hỏi cổ chùy Thiền
Tướng mạo mười mươi được khoẻ bền
Tòng thẩm tuổi theo rùa hạc thô
Thần Quang đạo rút tủy đa truyền
Vẫn hay Phật sẵn trong đời có
Đừng lạc sen bừng giữa lửa lên
Trân trọng dâng theo lời tụng viếng
Có gì lễ mọn chút quà riêng.

               Phước đường cảnh vật.

Phước đường cảnh trí dĩ tức dương
Lại hữu thiền phong tập tập lương
Li lạc tiêu sơ trừu duẫn sấu
Môn đình u thúy tịch tùng hoang
Vị phùng thời thái hiền nhân xuất
Thả hỉ lâm thâm thụy thú tàng
Tảo vân lão thiên khai Phật nhật
Thông môn đào lý lộng xuân quang.

Trúc Thiên dịch:
Cảnh vật Phước đường:

Phước đường cảnh vật chính là đây
Nương ngọn gió thiền mát mẻ thay
Then lỏng cửa sân lùa bụi rậm
Tre thưa rào dậu búp măng gầy
Thời chưa gặp đấy ra hiền thánh
Núi khá vui nhiều án phượng qui
Hôm sớm trời già khai Phật nhật
Lối đào bỏ ngõ lộng xuân đầy.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

free counters

un compteur pour votre site