lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu Hà 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thơ Song Thất Lục Bát Nhân Tình Thế Thái Chùm 70

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ...

Đối Đáp Với Thi Nguyên 4

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Giữ cương vị muội còn hơn vịt trời":))

Sao huynh lại thích làm chàng Cuội?
Nhân gian thường nói Cuội không ngoan.
Dẫu cho sống ở Điạ Đàng,
Còn mơ Trấn Thế khóc than đêm trường.

Lại còn nưã, Cuội thường nói dối.
Chẳng lẽ huynh vướng tội này sao..?
Những lời khen tặng ngọt ngào...
Thật thật giả giả, ai nào biết đây..:)

Đàn bà con gái tràn đầy.
Muội ở xa thế riêng tây ích gì...chứ..?

Thi Nguyên

 

Cuội Đâu Phải Xấu

Được là Cuội phải đâu là xấu
Luôn tận tình với ả Hằng Nga
Quẩn quanh bên gốc cây đa
Tỉ tê ân ái la đà trăng sao

Nghe khuyên bảo Cuội ta thay đổi
Lời Hằng Nga cũng chỉ vì chàng
Trải bao niên kỷ đoạn trường
Cuội thành chân thật thiên đàng xôn xao...

Bao thử thách ông Tơ bà Nguyệt
Tấm lòng thành tha thiết xiết bao
Cô đơn hai đưá cùng nhau
Cho về hạ giới bướm hoa dạt dào

Vì khổ cực trải bao cay đắng
Với trăng sao đằng đẵng tháng năm
Cuội thành nhân hậu từ tâm
Văn thơ lai láng tình thâm nghẹn ngào...

Muội đừng chấp Cuội về quá khứ
Cuộc bể dâu vàng đá là đây
Nỗi niềm trăng gió hương say
Hằng Nga chàng Cuội vơi đầy nỉ non...

6.12.2011 Lu Hà

 

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên 5

Cuội Hoá Sinh

Cõi chúng sinh thì có bốn loài.
Cuội này ngoại lệ, hoá loài chi đây..?

Cuội xưa tội Dối tràn đầy.
Cuội nay Bay Bướm riêng tây bề bề...?!
Ở trên ấy còn chê chị Nguyệt...?!
Cõi trần gian khác biệt lắm thay.

Hiểm nguy, bao cảnh đoạ đày.
Lòng không giữ vững, đọa đày thiêu thân.
Sống tỉnh thức tu nhân tích đức...
Để cuộc đời "bỉ cực thái lai"...

Danh thơm chẳng giống hương lài.
Ngược theo chiều gió vẫn hoài thơm lâu

Thi Nguyên

 

Cuội Đã Hoá Thân

Cuội thức tỉnh là nhờ nàng Nguyệt
Cảnh neo đơn tha thiết bên nhau
Lánh xa cám dỗ ta bà
Ở nơi Cung Quảng mặn mà ái ân

Cuội chăm chỉ lo toan đồng áng
Với hai tay gây dựng cơ đồ
Không gian huyền ảo mơ hồ
Ai mà biết được ngọt ngào sớm trưa

Người trần thế đui mù câm điếc
Cuội và Nga đã bước sang ngang
Trư tiên nhập hội thiên đàng
Quảng Hàn đổ nát dở dang tơi bời

Đừng trách Cuội làm chi muội nhé
Cuội đâu còn nhân thế như ta
Cuội là một đấng cao xa
Tu tiên đắc đạo Hằng Nga vợ hiền

Cũng có thể thành tiên thành Phật
Hay là người chân thật thi nhân
Trùng trùng duyên khởi dân gian
Hay đang du ngoạn đằng vân hải hồ?

6.12.2011 Lu Hà

 

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên 6

 

Dám nào trách Cuội chi đâu...
Chẳng qua muội tưởng Cuội cầu hôn thôi...

Nếu không phải giòng đời vẫn thế....
Bình lặng trôi không thể đắm đâu...!
Sợ người xỏ mũi dắt trâu...
Đem về bầu bạn, vuốt râu qua ngày...

Muội tuy vẫn đắm say trần thế.
Sách cũ mà không để hư đâu.
Quyết tâm sáng tựa minh châu.
Sợ chi bão táp mưa ngâu, ngập lòng..

Sưả mình gạn đục khơi trong.
Vuông tròn bổn phận còn mong ước gì ?

Thi Nguyên

 

Người Tiết Tháo

Vẫn biết thế con người tiết tháo
Sách thánh hiền muội đã đọc qua
Phỉ phong quen thói nết nhà
Sân Trình cưả Khổng hào hoa nét ngài

Cuội đâu dám lả lơi trăng gió
Thương Hằng Nga tê tái mưa ngâu
Bần hàn bến bãi nương dâu
Để trâu ăn luá gọi cha ồi ồi

Cuội thấm khổ ở nơi trần thế
Mới lên đây bạn với Hằng Nga
Tối đèn tắt lưả có nhau
Lần gần rơm bén phải đâu tội tình?

Phép gia huấn trời xanh thấu tỏ
Cuội tuy nghèo đâu thiếu lễ nghi
Cũng từng mài ruã kinh thi
Cổ kim hận sự mấy ai tỏ tường

Cuội đâu dám gà đồng mèo mả
Tiếng cười chê mai miả ngàn sau
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
No cơm ấm cật phất phơ nổi khùng...

6.12.2011 Lu Hà

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên 7

Lu Hà ơi! Anh làm sao thế..?!
Lại tự nhiên hạ bệ mình sao..?
Cuội ông nổi nóng ào ào..
Hằng nga trốn chạy rơi sao ra kià...

Cười toe toét đầm đià nước mắt.
Cuộn chểng chang xắp đặt cho trâu.
Nó mà ăn luá ở đâu...
Cuội bà biết được, bay đầu như chơi.

Còn rơm lưả là nơi thánh điạ.
Chớ giỡn hoài, cà khiạ nhe huynh.
Gia Quy, Phép Nước tội mình.
Hằng Nga mặc ả, làm thinh không thèm...

Thi Nguyên 06.12.2011.

 
Sớm Trưa Gật Gù

Thi Nguyên ơi! Muội đừng có giận
Chàng Cuội kia lấn cấn mà thôi
Sống dai ở mãi trên trời
Lưả nồng rơm bén than ôi gió luà...

Cũng bởi tại Hằng Nga đanh đá
Coi Cuội như kẻ ở người dưng
Cuội là con cái dân thường
Làm sao sánh được thiên bồng tướng quân...

Trư Bát Giới hoá thân đầu lợn
Cũng bởi vì táo tợn tình si
Dập dìu dan díu cùng ai
Thiên đình nổi đậy đoạ đầy khổ đau

Cuội đâu muốn như Trư Bát Giới
Cõi trần gian tê tái xót xa
Luân hồi sáu nẻo ta bà
Thôi đành nhịn vậy sớm trưa gật gù...

7.12.2011 Lu Hà

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên 8

 

Phải rồi ta chớ lu bu...
Bây giờ đã lỡ ngồi tù trung thân...

Em chẳng biết Hằng Nga đanh đá.
Nó dám sao cậy cả tổ tông...!
Ả mà có dám chơi ngông...
Thì Huynh cũng chẳng đèo bòng nhe Huynh...

Huynh đừng nghĩ là mình thua kém.
Phải tự tin càng lém càng hay.
Bác Trư sao sánh bài này...
Đừng như lật đật loay hoay gật gù

Và còn nưã không thù chẳng óan.
Cứ vui chơi, có oản cứ ăn.
Tội gì Huynh cứ lăn tăn..
Vào chuà lễ Phật ăn năn là huề...

hahahaha...!

  07.12.2011 Thi Nguyên

 

Đôi Trái Đào Mơ

Huynh là đấng mày râu quân tử
Chốn phong trần sinh tử mấy phen
Ngán đời danh vọng bon chen
Bình sinh chỉ thích thuyền quyên má đào

Vẫn sớm khuya vợ bìu con díu
Hồn thơ bay líu ríu thiết tha
Ung dung thong thả la đà
Tâm trong bình lặng trăng ngà ngẩn ngơ

Có oản ăn đền bù cưả Phật
Bướm cợt hoa ngây ngất thì sao?
Tình thù ân oán duyên tơ
Sân si ruỗi bỏ mộng mơ bồ đào

Chén mĩ tỉu say xưa là quý
Gặp vận may đôi trái đào mơ
Mênh mông sóng nước xa mờ
Thuyền trôi bến đậu cơ hồ gió mưa...

Nguyễn công Trứ tuổi đà tám chục
Đấng anh hùng tướng quốc mấy ai
Buồng the lả lướt canh dài
Đường mây lai láng chương đài đêm thâu....

7.11.2011 Lu Hà


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ...

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site