lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

 

Tin Tức Thời Sự - Lịch Sử Việt Nam

tự do tôn giáo và nhân quyền Việt NamPHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT)
The Interfaith Movement Promoting Religious Freedom and Human Rights in Vietnam
803 S. Sullivan, Santa Ana, CA 92704 - Tel.:  (714)548-4148 hoặc  (703) 225 9463
Email: cdnvqgac@yahoo.com hoặc yemtrophongtrao@yahoo.com hoặc batnhacali@yahoo.com

Little Saigon, Nam California, ngày 10 tháng 4 năm 2012.

THƯ MỜI THAM GIA
PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT)

Kính gởi
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quý vị đại diện các đoàn thể đấu tranh và các tổ chức cộng đồng,
Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí,
Quý vị thân hào, nhân sỹ,
Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản

Kính thưa quý liệt vị,

Được biết quý vị hằng quan tâm đến thời cuộc và sự hưng vong của đất nước cũng như luôn luôn sẵn sàng tích cực tham dự vào các hoạt động giải cứu quê hương, nên chúng tôi, đại diện Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (PT), thành khẩn kính mời quý vị tham gia PT, để tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh, ngỏ hầu hỗ trợ hữu hiệu cho các cao trào đòi quyền làm người, quyền tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của dân tộc mà đồng bào đang vùng lên nơi quê nhà Việt Nam.

Thanh danh và uy tín của quý vị, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc tạo dựng sức mạnh đoàn kết đấu tranh của khối người Việt quốc gia hải ngoại trong công cuộc yểm trợ quốc nội vùng dậy đòi tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền hiện nay.

Trong niềm tin tưởng được quý vị sớm cho biết tôn ý nhận lời tham gia, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào đoàn kết và kiên trì đấu tranh để dựng lại một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản, phú cường và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH  TRUNG ƯƠNG PT.
-Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng Chủ Tịch).
-Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm (Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương).
-Linh Mục Nguyên Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương).
-Giáo sư Lai Thế Hùng (Tổng Thư Ký Ban Điều Hợp Trung Ương).

ĐÍNH KÈM:

1/Bản Đúc Kết Hội Nghị Đại Biểu Thành Lập PT tại  Little Saigon, thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại, miền Nam California - Hoa Kỳ ngày 26 tháng 3 năm 2010.
2/Quyết Nghị Hội Nghị thành lập PT.
3/ Nội Quy PT
4/Thành phần nhân sự điều hành PT  

BẢN ĐÚC KẾT
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU THÀNH LẬP PHONG TRÀO TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT) ĐÃ ĐƯỢC DIỄN RA MỘT CÁCH TỐT ĐẸP TẠI LITTLE SAIGON, THỦ ĐÔ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN Ở HẢI NGỌAI, MIỀN NAM CALIFORNIA - HOA KỲ NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2010.

Nhằm mục đích tạo điều kiện để các đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng, cùng chia sẻ những quan điểm chung về các vấn đề của đất nước; đồng thời cùng nhau đẩy mạnh công tác đấu tranh theo một nỗ lực chung có phối hợp để hỗ trợ công cuộc vùng lên đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của mọi giới đồng bào nơi quê nhà Việt Nam hiện nay. Chính vì lẽ đó, Hội Nghị Đại Biểu Thành Lập Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (PT) đã được diễn ra tại Little Saigon, thủ đô người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại, miền Nam California - Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 3 năm 2010.

Mặc dù thời gian tiến hành vận động cho đến ngày mở Hội Nghị, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 tuần lễ; nhưng với mục đích “tất cả vì quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của đồng bào quốc nội và hạnh phúc, tương lai của dân tộc, nên Hội Nghị đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ, “vượt ra ngoài sự dự tưởng” của mọi người. Hội Nghị cũng ghi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của một số quý vị  lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,  đoàn thể đấu tranh, hội đoàn, cộng đồng, phong trào và nhân sỹ chống Cộng từ Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại đến Âu Châu.

Dưới sự chủ tọa của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Linh Mục Nguyên Thanh (Santa Ana, Nam Cali), Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm (San Jose, Bắc Cali), và điều hợp bởi quý vị: Nhà văn Chu Tất Tiến, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và GS Lai Thế Hùng, Hội Nghị được chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ sáu ngày 26/3/2010, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, hát quốc ca và phút mặc niệm ghi nhớ công đức dựng nước, giữ nước và mở mang bờ cõi của tiền nhân, những anh hùng tử sỹ và đồng bào đã bỏ mình vì tự do cho dân tộc cùng với lời chào mừng và giới thiệu thành phần tham dự của nhà văn Chu Tất Tiến, đại diện Ban Tổ Chức (BTC). Hội Nghị, đã riết ráo thảo luận sau khi lắng nghe Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Chủ Tịch BTC, trình bày lý do, mục đích và nhu cầu khẩn thiết của khối người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại đối với các cao trào “đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc”, đang quyết liệt vùng lên của mọi giới đồng bào nơi quê nhà Việt Nam hiện nay.

Bằng những lời phát biểu đầy chân tình và tha thiết kêu gọi “quốc ngoại đoàn kết đấu tranh và đồng tâm hiệp lực hỗ trợ quốc nội vùng dậy” của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, toàn thể thành viên Hội Nghị đã đồng quyết nghị thành lập một tổ chức để yểm trợ quốc nội với danh xưng: “PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT) ” mà trọng tâm họat động của PT nhắm vào 4 phương diện: quốc tế vận, cộng đồng vận, truyền thông vận và tài chánh vận. Nhưng trước mắt vẫn là công tác vận động quốc tế cứu nguy Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Bát Nhã,… và các nhà tranh đấu dân chủ đang bị giam cầm bởi bạo quyền Cộng Sản Hà Nội; đồng thời, Hội Nghị đã thỉnh mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, đứng ra lãnh đạo PT cũng như, thành lập cơ cấu điều hành chiếu theo Nội Quy PT, với thành phần nhân sự (danh sách đính kèm) trong thời gian sớm nhất. Hội Nghị cũng thông qua các văn kiện cơ bản của PT: Bản Quyết Nghị thành lập PT, Nội Quy và Thành Phân Nhân Sự Điều Hành PT. Hội Nghị bế mạc vào lúc 12 giờ 30 trưa cùng ngày.

Hội Nghị vừa chấm dứt cũng là lúc Hòa Thượng Chủ Tịch và một số thành viên PT gặp gỡ và dùng cơm trưa thân hữu với quý vị truyền thông báo chí, tại nhà hàng ZEN, trên đường Bolsa, thành phố Westminster - quận Cam, Nam California.

QUYẾT NGHỊ của
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU THÀNH LẬP PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM.

-Trước thảm cảnh lầm than, đói khổ của đồng bào quốc nội dưới ách thống trị độc tài chuyên chế, khắc nghiệt, tham nhũng và bán nước cầu vinh của bạo quyền Cộng Sản Hà Nội hiện nay.

- Trước các cao trào đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đang vùng lên quyết liệt của đồng bào nơi quê nhà Việt Nam.

Chúng tôi, một số tu sĩ, lãnh đạo tinh thần của năm tôn giáo chính: Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành, một số nhân sĩ, đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng có cùng mục tiêu đấu tranh:

- Giải thể chế độ độc tài Cộng Sản bằng mọi phương thức;

- Thiết lập một chính thể dân chủ pháp trị tam quyền phân lập;

- Kiến tạo một quốc gia Việt Nam độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và tiến bộ;

- Phục hồi và phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần và đạo đức của dân tộc Việt Nam;

Nhóm họp tại thủ đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại, Little Saigon, miền Nam California - Hoa Kỳ ngày 26 tháng 3 năm 2010, đồng chấp thuận và nỗ lực thực hiện Quyết Nghị:

1/ Khẩn cấp thành lập một tổ chức với danh xưng “PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM”, để yểm trợ các cao trào đòi tự do tôn giáo, quyền làm người, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc mà mọi giới đồng bào đang vùng lên tại quốc nội. Việc yểm trợ sẽ chú trọng về các phương diện: cộng đồng vận, quốc tế vận, truyền thông vận và tài chánh vận.

2/ Dự Thảo Công Tác và Bản Tuyên Bố Chung của Hội Nghị Đại Biểu thành lập Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam, tại thủ đô người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, Little Saigon, miền Nam California - Hoa Kỳ ngày 26 tháng 3 năm 2010 hôm nay.

3/Thỉnh mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lãnh đạo Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (PT) và chiếu Nội Quy của PT thành lập cơ cấu điều hành PT.

Làm tại Little Saigon, Nam California - Hoa Kỳ ngày 26 tháng 3 năm 2010.

Toàn thể thành viên Hội Nghị Đại Biểu “đồng quyết nghị”.

 

NỘI QUY
PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT)

CHƯƠNG I:
Danh xưng, tôn chỉ, mục đích, trụ sở.

Điều 1: Danh xưng.

Trên cơ sở bình đẳng và tương trợ, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các đoàn thể đấu tranh, tổ chức cộng đồng, hội đoàn và cá nhân người Việt ty nạn Cộng Sản ở hải ngoại kết hợp thành một tổ chức lấy danh xưng là PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (gọi tắt là Phong Trào và viết tắt là PT).

Các tổ chức tham gia PT vẫn giữ bản thể (identity) riêng và sinh hoạt theo Nội Quy riêng của tổ chức.mình.

Điều 2: Tôn chỉ của PT

- Đấu tranh giải thể chế độ độc tài độc đảng Cộng Sản Việt Nam
- Xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ. nhân bản, phú cường và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

Điều 3: Mục đích của PT

- 1. Liên kết các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các đoàn thể đấu tranh, tổ chức cộng đồng, hội đoàn và cá nhân người Việt ty nạn Cộng Sản ở hải ngoại để vận dụng sức mạnh tổng hợp của tập thể người Việt hiện định cư tại khắp các nước trên thế giới, hầu yểm trợ các cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước, đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và, sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam.

- 2. Vận động sự hỗ trợ của quốc tế và tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại để quê hương Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, cải thiện dân sinh và nâng cao dân trí.

- 3. Tận tâm yểm trợ từ vật chất lẫn tinh thần cho những người tranh đấu vì nhân quyền, dân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Điều 4: Trụ sở của PT
Do BTV/HĐCT/PT và BĐH/TƯ/PT quyết định.

CHƯƠNG II

Cơ cấu tổ chức.
Cơ cấu tổ chức của PT gồm có:
- Hội Đồng Chủ Tịch (HĐCT).
- Ban Thường Vụ Hội Đồng Chủ Tịch (BTV/HĐCT).
- Hội Đồng Giám Sát Trung Ương (HĐGS/TƯ).
- Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương (HĐCV/TƯ).
- Ban Điều Hợp Trung Ương (BĐH/TƯ).
- Ban Điều Hợp Địa Phương (BĐH/ĐP).

KHỎAN 1:
Hội Đồng Chủ tịch (HĐCT)

Điều 5: HĐCT là cơ quan quyết định tối hậu về đường lối và sách lược của PT. Toàn thể thành viên: các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các đoàn thể đấu tranh, tổ chức cộng đồng, hội đoàn và cá nhân người Việt ty nạn Cộng Sản ở hải ngoại chấp nhận tham gia PT, vắng mặt hay tham dự  Hội Nghị Thành Lập PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM tại thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 3 năm 2010. đều là Thành Viên Sáng Lập PT có quyền đề cử thành viên HĐCT. Số thành viên HĐCT không giới hạn. Nhiệm kỳ của HĐCT là hai (2) năm.

Ngoài các Thành Viên Sáng Lập, HĐCT còn bao gồm chủ tịch hoặc đại diện các tổ chức và cá nhân tham gia PT sau ngày 26 tháng 3 năm 2010.

Điều 6: HĐCT thành lập một Ban Thường Vụ (BTV), tối thiểu gồm có 7 thành viên: Chủ Tịch, các Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký và Tổng Thủ Quỹ. BTV sẽ do HĐCT/TƯ đề cử trong số thành viên HĐCT.

HĐCT sẽ quy định Điều Lệ Sinh Họat của BTV/HĐCT.

Điều 7: BTV/HĐCT sẽ qui định sự phân nhiệm trong nội bộ BTV/HĐCT.

Điều: 8: HĐCT họp định kỳ sáu (6) tháng một lần. Các phiên họp bất thường của HĐCT có thể được triệu tập do đề nghị của một phần ba (1/3) thành viên HĐCT hoặc do Chủ Tịch BTV/HĐCT và Tổng Thư Ký BĐH/TƯ cùng đề nghị. Đề nghị này phải được CT/BTV/HĐCT thực hiện chậm nhất trong vòng một tháng. Các phiên họp của HĐCT có giá trị nếu hội đũ túc số hai phần ba (2/3) tổng số thành viên HĐCT tham dự đối với phiên họp thứ nhất, túc số này không bắt buộc đối với phiên họp thứ hai. Lần triệu tập phiên họp thứ hai sớm nhất là hai (2) tuần lễ, chậm nhất là ba (3) tuần lễ kể từ ngày họp lần thứ nhất.

Điều 9: Trừ các quyết định có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và lập trường đấu tranh phải áp dụng nguyên tắc đồng thuận, các quyết định còn lại sẽ áp dụng nguyên tắc đa số quá bán tổng số thành viên hiện diện biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín hoặc giơ tay tùy theo mức độ quan trọng của quyết định.

KHOẢN 2
Hội Đồng Giám Sát Trung Ương (HĐGS/TƯ)

Điều 10: Gồm 7 Giám Sát Viên được Hội Nghị Thành Lập PT tại thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 3 năm 2010 đề  cử, Thành phần điều hành của HĐGS/TƯ gồm: Chủ Tịch, các Phó Chủ Tịch, Thư Ký và các Ủy Viên có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của PT.

KHOẢN 3
Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương (HĐCV/TƯ).

Điều 11: HĐCV/TƯ gồm những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, những nhân sỹ có uy tín và kinh nghiệm đấu tranh. Ngoài những vị được Hội Nghị Thành Lập PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM tại thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 3 năm 2010 đề cử, HĐCV/TƯ còn bao gồm những nhân vật được mời theo đề nghị của các thành viên HĐCT hoặc  BĐH/TƯ. Nhiệm kỳ của HĐCV/TƯ là hai (2) năm.

Điều 12: HĐCV/TƯ thành lập một Ban Thường Vụ (BTV), tối thiểu gồm có 9 thành viên trong số thành viên HĐCV/TƯ được đề cử: Chủ Tịch, các Phó Chủ Tịch, Thư Ký và các Ủy Viên.

Thành viên HĐCV/TƯ có thể tự động cho ý kiến về mọi vấn đề hoặc trả lời khi được BTV/HĐCT và BĐH/TƯ tham khảo ý kiến.  HĐCV/TƯ không có quyền biểu quyết.

KHỎAN 4
 Ban Điều Hợp Trung Ương (BĐH/TƯ).

Điều 13: BĐH/TƯ là cơ quan chấp hành đường lối và kế họach phối hợp đấu tranh do HĐCT đề ra. Thành viên BĐH/TƯ phải là thành viên PT, vắng mặt hay tham dự  Hội Nghị Thành Lập PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM tại thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 3 năm 2010 đề cử hoặc tham gia PT sau này với sự chấp thuận của BTV/HĐCT.

Điều 14: BĐH/TƯ gồm có ít nhất:
- 1 Tổng Thư Ký (TTK).
- 2 Phó Tổng Thư Ký (PTTK).
- 1 Tổng Thủ Quỹ (TTQ).
và một số  Khối nhiều hay ít tùy theo nhu cầu.
Tổng Thư ký BĐH/TƯ do HĐCT đề cử.

Điều 15: BĐH/TƯ sẽ ban hành văn bản qui định sự phân nhiệm trong nội bộ BĐH/TƯ.

Điều 16: BĐH/TƯ họp định kỳ ít nhất ba (3) tháng một lần. TTK và 2 PTTK hoặc quá bán thành viên của BĐH/TƯ có quyền đề nghị triệu tập các phiên họp bất thường. Đề nghị này phải được BĐH/TƯ thi hành chậm nhất trong vòng một tuần lễ. Các phiên họp bất thường có giá trị nếu hội đũ túc số hai phần ba (2/3) tổng số thành viên của BĐH/TƯ đối với phiên họp thứ nhất, túc số này sẽ không bắt buộc đối với phiên họp thứ hai.

Điều 17:  Trừ các quyết định có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và lập trường đấu tranh của PT phải áp dụng nguyên tắc đồng thuận, BĐH/TƯ có thể áp dụng nguyên tắc đa số 2/3 tổng số thành viên hiện diện hợp lệ và bằng cách bỏ phiếu kín đối với các quyết định quan trọng; áp dụng nguyên tắc quá bán tổng số thành viên hiện diện hợp lệ đối với các quyết định thường hay kém quan trọng bằng cách giơ tay.

KHỎAN 5
 Ban Điều Hợp Địa Phương (BĐH/ĐP).

Điều 18: Tùy theo nhu cầu, BĐH/TƯ có thể quyết định thành lập các cơ sở địa phương. Các thể thức sinh họat, điều hành của các cơ sở địa phương (BĐH/ĐP) tương tự như cơ sở Trung Ương. Tuy nhiên, các  BĐH/ĐP  không có Hội Đồng Chủ tịch (HĐCT).

Điều 19: Tại các Tiểu Bang Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Gia Nã Đại và các nước khác trên thế giới: Tùy theo hoàn cảnh địa lý, sẽ thành lập các Ban Điều Hợp Địa Phương (BĐH/ĐP). Chủ Tịch BĐH/ĐP đương nhiên là PCT/HĐCT.

CHƯƠNG III
Mở rộng và kết hợp

Điều 20: PT chủ trương mở rộng sự liên kết với tất cả các chính đảng, tổ chức chính trị, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cá nhân chấp thuận tôn chỉ, mục tiêu, lập trường đấu tranh và Nội Quy của PT.

Điều 21: Một thành viên mới muốn gia nhập vào PT phải được BTV/HĐCT chấp thuận.

Điều 22: Sau khi gia nhập PT, Thành Viên mới có các quyền hạn và trách nhiệm giống như các Thành Viên Sáng Lập PT.

CHƯƠNG IV
Tu Chính Nội Quy

Điều 23: Ngọai trừ điều 2 và 3 không thể sửa đổi, các điều khỏan khác của Nội Quy có thể tu chính nếu có sự yêu cầu của ít nhất 1/3 thành viên của HĐCT. Mọi quyết định tu chính nội quy phải được 2/3 tổng số thành viên trong một phiên họp hợp lệ của HĐCT chấp thuận mới có hiệu lực. Nội Quy tu chính sẽ được CT/BTV/HĐCT chính thức phổ biến để thi hành.

Điều 24: Nội Quy của PT có hiệu lực ngay sau khi được Hội Nghị Thành Lập PT tại thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 3 năm 2010 tại Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 3 năm 2010 biểu quyết chấp thuận.

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH PT

A./ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH (BTV/HĐCT)
- Chủ Tịch BTV/HĐCT: Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN TRÍ (Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA – Phó Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK).

- Phó Chủ Tịch Đặc Trách Liên Lạc Âu Châu: Cựu Thẩm Phán TRẦN ĐỨC LAI (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Trung Ương Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (CĐNVQGÂC) – Phó Chủ Tịch Liên Minh Tự Do Việt Nam (LMTDVN) – Phó Chủ Tịch Ủy Ban Liên Kết Đấu Tranh Đòi Quyến Làm Người, Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam (UBLKĐT) - Mulhouse, Pháp).

- Phó Chủ Tịch Đặc Trách Liên Lạc Quốc Nội: Giáo Sư NGUYỄN CHÍNH KẾT (Đại diện Khối 8406 tại Hải Ngoại, Hội Đồng Cố Vấn UBLKĐT -  Houston, TX ).

- Phó Chủ Tịch Đặc Trách Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ: Bác sỹ NGUYỄN XUÂN DŨNG (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma - Phó Chủ Tịch LMTDVN - Phó Chủ Tịch UBLKĐT- Tacoma - Washington State).

- Phó Chủ Tịch Đặc Trách Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ: Cựu Trung Tá, Nhà văn TRẦN QUÁN NIỆM (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Nam Tiểu Bang New Jersey - Phó Chủ Tịch LMTDVN - Phó Chủ Tịch UBLKĐT - Philadelphia, PA).

- Phó Chủ Tịch Đặc Trách Liên Lạc Chính Đảng : Cựu Dân Biểu LÝ HIỀN TÀI (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Maryland - Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn - Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy - Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn -  Hội Đồng Cố Vấn UBLKĐT – Baltimore - Maryland).

- Phụ Tá Chủ Tịch Đặc Trách Liên Lạc Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa: Ông PHAN KỲ NHƠN (Dân Xã Đảng - Santa-Ana, CA).

- Phụ Tá Chủ Tịch Đặc Trách Liên Lạc Tôn Giáo và Truyền Thông: Cư sỹ LÊ QUANG DẬT (Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đính Phật Tử Miền Quảng Đức, Tây Nam Hoa Kỳ - Santa Ana, CA).

- Phụ Tá Thường Vụ Văn Phòng Chủ Tịch: Hiền Tài HOA THẾ NHÂN (Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Phong Trào Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Dậy – Santa Ana, CA).

- Phó Chủ Tịch đặc trách liên lạc Gia Nã Đại:  Ông ĐOÀN ĐÌNH THỦY (Nhân sỹ chống Cộng – Montréal, Gia Nã Đại).

- Tổng Thư Ký: Thượng Tọa THÍCH TUỆ UY (Viện Chủ Tu Viện Hộ Pháp – El Monte, CA).

- Thủ Quỹ: Cô HOÀNG THỊ TUYẾT (Khối Phụ Nữ LMTDVN và UBLKĐT - Falls Church, VA).

B./ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN TRUNG ƯƠNG (HĐCVTƯ):

- Chủ Tịch: Giáo Sư - Tiến Sỹ NGUYỄN THANH LIÊM (Nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục VNCH - Santa Ana, CA).

Phó Chủ Tịch: Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM (Viện Chủ Chùa Khánh Anh Bagneux và Evry – Paris, Pháp - Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu).

Phó Chủ Tịch: Hòa Thượng THÍCH GIÁC LƯỢNG (Viện Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá Fresno, Bắc CA - Trưởng Tăng Đoàn Du Tăng Thế Giới).

- Phó Chủ Tịch: Hiền Tài NGUYỄN THANH LIÊM (Đại Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh - Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT - San Jose, CA).

Phó Chủ Tịch: Ông NGUYỄN TẤN ĐỨC (Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Hải Ngoại - Hội Đồng Cố vấn LMTDVN và UBLKĐT - Atlanta, GA). 

- Thư Ký: Ông TRẦN NGỌC BÍNH (Chủ Tịch Ủy Ban Yểm Trợ Khối 8406 tại Canada –Đại Diện UBLKĐT tại Vancouver).

- Thành viên HĐCVTƯ:

- Hòa Thượng THÍCH GIÁC SỸ (Viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, Santa Ana, CA).

- Hòa Thượng THÍCH MINH TUYÊN (Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, CA).

- Hòa Thượng THÍCH THÔNG HẢI (Viện Chủ Thiền Viện Chân Không - Honolulu, Hawaìi).

- Ông NGUYỄN VĂN CỘI (Cố Vấn Chỉ Đạo Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Hải Ngoại - Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN vả UBLKĐT - Pittsburgh, PA).

- Cụ PHAN VỸ: (CT/HĐGSTƯ/Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam – Washington, DC).

- Cựu Thẩm Phán PHẠM ĐÌNH HƯNG (Chủ Tịch Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia - Phó Chủ Tịch LMTDVN - Santa Ana, CA).

- Nhà Thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN (Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT - Santa Ana, CA).

- Kỹ Sư ĐỖ NHƯ ĐIỆN (Nhân Sỹ Công Giáo - San Diego, CA).

- Ông NGUYỄN TRUNG CHÂU (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York  – Bronx, NY).

- Cựu Dân Biểu PHẠM NGỌC HỢP (Chủ Tịch Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng - Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN - Santa Ana, CA).

- Cựu Dân Biểu NHỮ VĂN ÚY: (Nhân sỹ chống Cộng - Colmar, Pháp).

-Cựu Dân Biểu TRẦN QÚY PHONG: (Nhân sỹ chống Cộng - Atlanta - GA).

- Ông NGUYỄN THẾ XƯƠNG (Cựu Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt tại Âu Châu – Paris, Pháp).  

- Ông NGUYỄN CAO ĐƯỜNG (Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC – LMTDVN và UBLKĐT – Paris, Pháp).

- Ông NGUYỄN ĐỨC TĂNG (Cư Sỹ Phật Giáo Gia Đình Phật Tử chùa Khánh Anh – Paris, Pháp).

C./ HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT TRUNG ƯƠNG (HĐGSTƯ):

- Chủ Tịch: Linh Mục NGUYÊN THANH (Liên Mạng Thế Giới – Santa Ana, Nam CA).

- Phó Chủ Tịch: Bà ĐỒNG THANH (Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida - Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT- Tampa, Florida).

- Phó Chủ Tịch: GS TĂNG NGỌC HIẾU (Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT – Mineapolis, MN).

- Phó Chủ Tịch: Luật sư NGUYỄN THANH PHONG (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York - Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT - New York). 

- Thư Ký: Ông CAO XUÂN KHẢI (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia kiêm Chủ Tịch Hội Cựu Quân Cán Chính VNCH Tiểu Bang New Hampshire - Đại Diện LMTDVN và UBLKĐT Tiểu Bang New Hampshire). 

Thành viên HĐGSTƯ:

- Cựu Trung Tá NGUYỄN ĐƯỢC (Đại Diện LMTDVN và UBLKĐT Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ - Tacoma, Washington State).

- Cựu Trung Tá NGUYỄN THẾ (Hội Đồng Cố Vấn UBLKĐT – Arlington, TX).

-Kỹ sư DƯƠNG VĂN LỢI (Chủ Tịch Hội Tù Nhân Và Nạn Nhân Dưới Chế Độ Cộng Sản Việt Nam - Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT - Paris, Pháp).

- Nhà Văn CHU CHI NAM (Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC – LMTDVN và UBLKĐT - Paris, Pháp).

D./ BAN ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG (BĐHTƯ):

- Tổng Thư Ký: Giáo sư LAI THẾ HÙNG (Chủ Tịch CĐNVQGÂC – Tổng Thư Ký LMTDVN - Chủ Tịch UBLKĐT – Strasbourg, Pháp).

-  Phó Tổng Thư Ký: Hiền Tài HOA THẾ NHÂN (Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Phong Trào Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Dậy – Santa Ana, CA).

- Phụ Tá Tổng Thư Ký: Ông NGUYỄN HỮU NINH (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver – Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT, Kiêm nhiệm: Chủ Tịch PT Vùng Greater Vancouver và Tiểu Bang BC – Canada).

- Phụ Tá Tổng Thư Ký: Nhạc sỹ NGUYỄN NGỌC CHINH (Phó Tổng Thư Ký LMTDVN và UBLKĐT – Fort Worth, TX).

- Tổng Thủ Quỹ: Bà NGUYỄN THỊ MAI (Khối Phụ Nữ UBLKĐT – Fairfax, VA).

- Trường Khối Phụ Nữ: Bà TÔN NỮ QUỲNH LOAN (Montréal, Canada).

- Trưởng Khối Nghiên Cứu và Kế Hoạch: Ông LAI TƯ MỸ (Cơ Sở Trưởng Phong Trào Giáo Dân Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại  tại  Boston).

*Trưởng Khối Tài Chánh: Ông CAO HỮU THIÊN (Đại Diện LMTDVN và UBLKĐT Tiểu Bang Washington State – Tacoma).

*Trưởng Khối Thông Tin Báo Chí: KS TRẦN VĂN NAM (Đại Diện  LMTDVN và UBLKĐT Vùng Tây Bắc Gia Nã Đại).

* Phụ Tá Trưởng Khối Thông Tin Báo Chí: Ông LÝ MINH THUẬN (Đại Diện Lực Lượng Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu – Ban Thường Vụ CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Âu Châu – Metz, Pháp).  

E./ BAN ĐIỀU HỢP PT TẠI HOA KỲ (BĐH/HK):

- Chủ Tịch PT tại Tacoma và Tiểu Bang Washington State: Bác Sỹ NGUYỄN XUÂN DŨNG (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma – Phó Chủ Tịch LMTDVN - Washington State). 

- Chủ Tịch PT tại Houston và các vùng phụ cận: Giáo Sư NGUYỄN CHÍNH KẾT (Đại diện Khối 8406 tại Hải Ngoại, Hội Đồng Cố Vấn UBLKĐT -  Houston, TX ).

- Chủ Tịch PT Tiểu Bang Florida: Bà ĐỒNG THANH (Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida - Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT - Tampa, Florida).

- Chủ Tịch PT tiểu bang Georgia: Cựu Dân Biểu TRẦN QÚY PHONG: (Nhân sỹ chống Cộng - Atlanta - GA).

- Chủ Tịch PT miền Nam tiểu bang New Jersey: Cựu Trung Tá, Nhà văn TRẦN QUÁN NIỆM (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Nam Tiểu Bang New Jersey - Phó Chủ Tịch LMTDVN - Phó Chủ Tịch UBLKĐT - Philadelphia, PA)

- Chủ Tịch PT Tiểu Bang New York: Ông NGUYỄN TRUNG CHÂU (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York - Bronx, NY).

- Chủ Tịch PT tại Dallas-Fort Worth: Bà NGUYỄN HỮU ĐOAN TRANG (Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Quốc Gia – Dallas, Texas).

- Chủ Tịch PT Tiểu Bang New Hampshire: Ông CAO XUÂN KHẢI (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia kiêm Chủ Tịch Hội Cựu Quân Cán Chính VNCH Tiểu Bang New Hampshire - Đại Diện LMTDVN và UBLKĐT Tiểu Bang New Hampshire).

- Chủ Tịch PT tại Boston và Tiểu Bang MA: Ông LAI TƯ MỸ (Cơ Sở Trưởng  Phong Trào Giáo Dân Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại  tại  Boston –  MA).

- Đại diện PT tại Mineapolis, MN: Ông HUỲNH HẢI (Đại Diện LMTDVN và UBLKĐT Tiểu Bang MN).

- Đại diện PT tại St. Louis tiểu bang Missouri: Ông VŨ HẢI, Ông HOÀNG HOA, Ông HOÀNG KHIÊN (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia St. Louis, Missouri).

F./ BAN ĐIỀU HỢP PT TẠI GIA NÃ ĐẠI (BĐH/GNĐ):

- Chủ Tịch PT tại Gia Nã Đại: Ông ĐOÀN ĐÌNH THỦY (Nhân sỹ chống Cộng – Montréal).

- Chủ Tịch PT Tiểu Bang BCVancouver: Ông NGUYỄN HỮU NINH (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia BC – Hội Đồng Cố Vấn LMTDVN và UBLKĐT – Vancouver).

G./ BAN ĐIỀU HỢP PT TẠI ÂU CHÂU (BĐHÂC):

- Chủ Tịch: LM ĐINH XUÂN MINH (Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, LMTDVN và UBLKĐT – Chính Xứ Công Giáo Frankfurt, Đức).

- Phó Chủ Tịch: Thượng Tọa THÍCH QUẢNG HIỀN (Viện Chủ chùa Trí Thủ, Bern, Thụy Sỹ - Đại diện GHPGVNTNÂC tại Thụy Sỹ - Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, LMTDVN và UBLKĐT).

- Phó Chủ Tịch: Cựu Thẩm Phán TRẦN ĐỨC LAI (Phó Chủ Tịch Chủ Hội Đồng Điều Hành Trung Ương CĐNVQGÂC) – Phó Chủ Tịch LMTDVN – Phó Chủ Tịch UBLKĐ -  Mulhouse, Pháp).

- Phó Chủ Tịch: Ông TRẦN MINH CHIÊU (Đại diện Mặt Trận Việt Nam Tự Do tại Âu Châu - Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT - Metz, Pháp).

- Tổng Thư Ký: Ông TRẦN TỈNH LÊ (Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Tự Do - Ban Thường Vụ CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Âu Châu – Munchen, Đức).

- Phó Tổng Thư Ký: Ông LÝ MINH THUẬN (Đại Diện Lực Lượng Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu – Ban Thường Vụ CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Âu Châu – Metz, Pháp).  

- Tổng Thủ Quỹ: Bà LÊ THANH KHAM (Trưởng Khối Phụ Nữ Và Nhân Quyền CĐNVQGÂC - Đại Diện LMTDVN và UBLKĐT Miền Nam Pháp - Nice).

Thành viên BĐHÂC:

- Chủ Tịch PT tại Pháp: Ông RAYMOND DÉPRÉZ (Chủ Tịch CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Pháp - Moselle).

- Chủ Tịch PT tại Đức: KS VŨ DUY TOẠI (Đại Diện LMTDVN và UBLKĐT tại Đức - Witten).

- Chủ Tịch PT Thụy Sỹ: Ông TRẦN PHI (Chủ Tịch CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Thụy Sỹ - Lausanne).

- Kỹ sư DƯƠNG VĂN LỢI (Chủ Tịch Hội Tù Nhân Và Nạn Nhân Dưới Chế Độ Cộng Sản Việt Nam - Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT - Paris, Pháp).

- Nhà Văn CHU CHI NAM (Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC – LMTDVN và UBLKĐT - Paris, Pháp).

- Ông LÊ MINH TRIẾT (Đại diện CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Paris, Pháp).

- Ông LÊ VĂN HIỆP (Ban Điều Hành Lực Lượng Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu - CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Âu Châu - Moselle, Pháp).

- Ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG (Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vùng Đông Pháp - Ban Điều Hành CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Âu Châu - Strasbourg, Pháp).

- Ông CAO TẤN HƯNG (Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu - Ban Điều Hành CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Âu Châu - Strasbourg, Pháp).

- Ông NGUYỄN VĂN TUẤN (Đại Diện Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu - Ban Thường Vụ CĐNVQGÂC - LMTDVN và UBLKĐT tại Âu Châu- Strasbourg, Pháp).

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

free counters
un compteur pour votre site