lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Lữ -Giang | Xin Đừng Dùng "Đồ Cổ Giả"

Cám ơn chị Tôn Nữ Hoàng Hoa.

Tôi chỉ thưa với chị như sau: Trong 50 năm qua, nhóm Đỗ Mậu và nhóm Giao Điểm cũng đã làm như chị để chứng minh "chính nghĩa" đứng về họ. Nhưng tôi đã nói với họ đó là những "đồ cổ giả" được CIA tung ra trước đây để đánh lạc hướng dư luận và phục vụ cho mục tiêu giai đoạn của họ. Cho đến năm 1975 Quốc Hội Hoa Kỳ còn lập Church Smith Committee để mở cuộc điều tra và phủ nhận họ không dính líu gì đến cuộc đảo chánh 1963.

Nay giai đoạn lịch sử đó đã qua, Hoa Kỳ cho giải mã lần các tài liệu, nhờ đó chúng ta mới khám phá dần các sự thật lịch sử. Ngày 28.2.2003 Hoa Kỳ cho công bố cuốn băng của Tổng Thống Johnson xác nhận Hoa Kỳ đã quyết định cho tổ chức cuộc đảo chánh 1963 và giết ông Diệm. Trong cuốn băng đó, Tổng Thống Johnson nói: “We all got together and got a goddam bunch of thugs and we went in and assassinated him. Now, we've really had no political stability since then.” (Tất cả chúng ta đã họp lại với nhau và xử dụng một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa để hạ sát ông ta. Bây giờ chúng ta thật sự không có sự ổn định chính trị từ lúc đó). Sau đó, ông John Michael Dunn, phụ tá đặc biệt của Đại Sứ Cabot Lodge, còn tiết lộ việc quyết định giết ông Diệm như thế nào.

Từ đó phúc trình Church Smith Committee trở thành “đồ cổ giả”.

Điều cần lưu ý là các tài liệu được công bố sau này cho biết việc lật đổ ông Diệm là do nhóm Harriman làm và họ đã đánh lừa Tổng Thống Kennedy. Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara nói khi hay tin ông Diệm bị giết, Tổng Thống Kennedy bị khủng hoảng nghiêm trọng (Chỉ cần đọc cuốn “In retrospect, The tragedy and lesson of Vietnam” cũng đủ).

Vụ Hòa Thượng Quảng Đức cũng vậy thôi. Những tài liệu mới công bố làm cho nhiều tài liệu cũ không còn giá trị nữa.

Nếu đọc gần 50 bài thuyết trình trong cuộc hội thảo ở Bình Dương vừa qua, chị sẽ thấy họ trích dẫn toàn những tài liệu đã lỗi thời để chứng minh Đảng CSVN và Phật giáo “đã làm nên lịch sử” năm 1963 chứ không phải CIA. Tôi chỉ đưa ra một số tài liệu để lật tẩy sự gian dối của họ. Khi viết sách, tôi sẽ dẫn chứng đầy đủ hơn.

Mong chị hiểu cho.

Lữ-Giang

Nguyên văn:

From: TonNuHoangHoa <goinhau2000@yahoo.com>
Subject: [GoiDan] TNHH: TRẢ LỜI VỀ BÀI VIẾT CHUYỆN 50 NĂM NHÌN LẠI CỦA TÁC GIẢ LỮ GIANG

Kính thưa Quí Vị,

Như chúng tôi đã trính bày trong một đoạn ngắn đóng góp ý kiến với ông ông Lữ Giang  qua bài viết 50 năm nhìn lại của ông, trên một đoạn văn mà ông Lữ Giang bình luận

Cũng cần nhắc lại là trước khi đóng góp ý kiến với tác giả Lữ Giang tôi đã xác định thái độ :

1.Không tham dự vào chiêu bài đánh phá tôn giáo của VC trên kế hoạch làm bất ổn sự sinh hoạt chính trị của tập thể ngừơi Việt tỵ nạn chính trị tại hải ngoại qua âm mưu thâm độc của VC trên chiêu bài chiến tranh tôn giáo, để chúng bình an tại hải ngoại.

2.Trước 1975 khi chiến trường trực diện giữa VC và Quốc gia có không biết bao nhiêu quân nhân của Quân Lực VNCH đã hy sinh cho đồng bào Nam VN được sống. Những người sống sót vẫn tiếp tục cuộc chiến ý thức hệ dở dang. Vì thế bất cứ những ai có tinh thần chống Cộng đều tham gia vào cuộc chiến tranh này. Và cuộc chiến bây giờ không còn là cuộc chiến trực diện mà là chiến tranh trên mặt trận TUYÊN TRUYỀN. Vì lẽ đó bất cứ âm mưu kế hoạch hay những tên VC trá hình tung chiêu phát chưởng có lợi cho bọn VC, tất cả mọi người Việt QG đều có quyền lên tiếng .

Kính thưa Quí vị:

Trong đoạn tôi trích ra trên bài viết của ông Lữ Giang với ý chính của tôi là ông Lữ Giang đã qui chụp nói lung tung từ ông phóng viên Mỹ này đến ông Phóng viên Mỹ khác nhưng tựu trung ông Lữ Giang kết luận là “Ngọn đuốc của CIA” . Và theo ông Lữ Giang thì “Ngọn đuốc của CIA” này đã làm chấn động thế giới.

Nhưng trong một bài viết :

Self-Immolation as Political Protest: Powerful Beginning or a Tragic End?

Posted by: Lindsey O'Rourke on December 29, 2012 in Academia, International Politics có câu :

In June 1963, a Buddhist monk, Thich Quang Duc, committed suicide by lighting himself on fire to protest religious discrimination by the South Vietnamese regime of Ngo Dinh Diem. Journalist David Halberstam, who witnessed the act, described his reaction as being “too shocked to cry, too confused to take notes or ask questions, too bewildered to even think.” When President Kennedy heard the news, he was aghast. “How could this happen?”

Tạm dịch :

Tháng 6 năm 1963, một nhà sư Phật giáo, Thích Quảng Đức, đã tự tử bằng cách tự thiêu để phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính quyền miền Nam Việt Nam của Ngô Đình Diệm. Nhà báo David Halberstam, người đã chứng kiến ​​cảnh  tượng tư thiêu của Thích Quảng Đức đã mô tả phản ứng của ông ta lúc bấy giờ là "quá sốc để khóc, quá bối rối để ghi chép hoặc đặt câu hỏi, quá hoang mang không thể suy nghĩ" Khi Tổng thống Kennedy nghe tin, ông đã kinh ngạc. "Làm thế nào điều này có thể xảy ra?"

Nếu theo tác giả Lữ Giang viết là "Ngọn đuốc CIA" thì tại sao TT Kennedy lại quá kinh ngạc. Không lẽ Tác Giả Lữ Giang biết rành rõ CIA hơn TT Kennedy??

Cá nhân tôi khi phê phán ai đều có dẫn chứng. Vì thế tôi nghĩ rằng ông Lữ Giang là một cây viết lón. Viết cho người hậu sinh học hỏi thì thế nào cũng có dẫn chứng về "“Ngọn đuốc của CIA” để cho mọi người sáng mắt .

Riêng trong đoạn dưới đây ông Lữ Giang viết:

Điều đáng ngạc nhiên là lúc đó nhiều máy ảnh đã quay về Hòa Thượng Quảng Đức, không lẽ không ai chụp được tấm hình ai đang quẹt diêm hay bật lửa? Malcolm Browne nói: “Tôi xài khoảng 10 cuộn phim vì chụp luôn tay.” Như vậy không lẽ ông không chụp được tấm hình Hoà Thượng Quảng Đức đang quẹt lửa sao? Đa số vẫn tin rằng một người nào đó đã quẹt diêm hay bật lửa để thiêu Hoà Thượng Quảng Đức chớ không phải chính ông,

Để đóng góp ý kiến với tác giả Lữ Giang tôi xin post 8 bức ảnh được đăng trên trang net :

http://thecentaur.tumblr.com/post/3018006185/1963-immolation-of-thich-quang-duc-chilling

Tuần tư từ khi có người tẫm xăng và chính tay HT Thích Quãng Đức bật diêm

Tôi có attach files để quí vị cùng xem

Ảnh số 1 : có một vị sư tưới xăng từ trên đầu xuống
Ảnh số 2 : Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự quẹt diêm châm lửa
Ảnh số 3  đến ảnh số 5 lửa đang thiêu HT Thích Quảng Đức
Ảnh số 6 : Toàn thân ngã gục trong ngọn lửa cháy cũng đang tàn dần

Kính thưa Quí Vị :

Như đã có lần chúng tôi thưa với quí vị về kinh nghiệm chính trị của bản thân tôi rất bàng bạc chỉ ghi nhận những gì được viết ra rồi đối chiếu lại để  tìm đâu là sự thật? Cũng trên ý nghĩ gói ghém này tôi TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐẤU KHẨU VỚI CÁC THÀNH PHẦN VC TRONG KẾ HOẠCH TÔN GIÁO VẬN TẠI HẢI NGOẠI

Kính,
Tôn Nữ Hoàng Hoa

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site