lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Bản Phúc Trình Đặc Biệt Của UBTTTAĐCSVN Kính Gởi Đồng Bào Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại

V/v: Báo động khẩn Thời mạt pháp của Phật giáo đang thị hiện qua hàng loạt hoạt động của tăng ni tại hải ngoại:

1. Sự tinh vi trong kỹ thuật quyên tiền của Phật tử.
2. Sự tinh vi trong việc tiếm đoạt quyền sở hữu tài sản chung của cộng đồng.
3. Sự gian lận thuế trên hàng triệu dollars hiến tặng và hoạt động rửa tiền.
4. Sự lợi dụng luật pháp trong việc gài gián điệp cộng sản vào cộng đồng.

Liên Thành 

ủy ban truy tố tội ác đảng cộng sản việt nam

Little Saigon, Nam Cali
Ngày 19 tháng 9 năm 2013

Kính thưa đồng bào,

Từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của hơn 9 năm thi hành công vụ và bảo vệ Luật Pháp Việt Nam Cộng Hòa tại Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế trước 1975, và từ những chứng cớ tài liệu của anh chị em Khối Kỹ Thuật đã nỗ lực ngày đêm truy tầm, hôm nay tôi xin trình bày với đồng bào một số vấn đề đang ở mức độ báo động. Bản phúc trình tâm huyết này sẽ phân tích về thời mạt pháp của Phật giáo đang thị hiện qua hàng loạt hoạt động của tăng ni tại hải ngoại. Bản phúc trình sẽ tập trung vào bốn vấn đề quan trọng như sau: Sự tinh vi trong kỹ thuật quyên tiền của Phật tử, sự tinh vi trong việc tiếm đoạt quyền sở hữu tài sản chung của cộng đồng, sự gian lận thuế trên hàng triệu dollars hiến tặng và hoạt động rửa tiền, và sự lợi dụng luật pháp trong việc cài gián điệp cộng sản vào cộng đồng.

Nói về giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) thì tổ chức này lần đầu tiên được thành lập vào năm 1964 bởi Thích Trí Quang và hoạt động dựa vào hiến chương của Thích Trí Quang soạn thảo. Sau những cuộc bất đồng trong nội bộ thì GHPGVNTN chẻ ra nhiều giáo hội nhỏ. Đến hôm nay tại hải ngoại, GHPGVNTN được tổ chức và điều hành như sau:

1)- Giáo hội PGVNTN của Thích Quảng Độ có Văn Phòng II tại Hải Ngoại. Trụ sở của văn phòng nầy đặt tại Chùa Điều Ngự Nam Cali do Thích Viên Lý điều hành. Ngoài văn phòng nầy ra, Thích Quảng Độ còn có một văn phòng đại diện đặt tại Paris Pháp Quốc gọi là Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế - Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo. Văn phòng nầy do Võ Văn Ái điều hành. Võ Văn Ái cũng là người đại diện cho Thích Quảng Độ tại hải ngoại. 

2)- Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới (GHPGVNTTG) của Thích Tâm Châu có người đại diện tại Hoa Kỳ là Thích Quảng Thanh, Chùa Bảo Quang Nam Cali, và Thích Chơn Thành, Chùa Liên Hoa Nam Cali.

3)- Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu… (còn gọi là giáo hội Về Nguồn hay nhóm Về Nguồn) có đại diện là Thích Nguyên Trí, Chùa Bát Nhã Nam Cali.

4)- Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN hay còn gọi là Phật Giáo Quốc Doanh) rất mạnh nhưng vô hình. GHPGVN là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam, và hoạt động chính trị dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Chúng gài các tăng và ni quốc doanh đã được chúng đào tạo tại Việt Nam vào trong các chùa của các tổ chức Phật Giáo tại hải ngoại nói trên.

1. Sự tinh vi trong kỹ thuật quyên tiền của Phật tử

Từ nhiều năm nay, GHPGVNTN nói chung từ trong nước ra đến hải ngoại đã nhân danh Phật Giáo để trục lợi cho cá nhân. Hệ thống sư tăng liên tục phát động những đợt quyên tiền của Phật tử bằng đủ thứ lý cớ như giúp đỡ cho các anh em Thương Phế Binh Việt Nam  Cộng Hòa tại Việt Nam, dân oan khiếu kiện tại VN, "xóa đói giảm nghèo" tại VN (chương trình có tên Xóa Đói Giảm Nghèo nầy đề xướng bởi cộng sản Việt Nam), thiên tai tại Việt Nam và trên thế giới, xây chùa lớn tại hải ngoại,... Có thể chia hệ thống này ra thành 3 nhóm:

Nhóm 1 -  Thích Quảng Độ, Tăng Thống GHPGVNTN, Thanh Minh Thiền Viện từ Sài Gòn Việt Nam. Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, chùa Giác Hoa từ Sài Gòn.

Võ Văn Ái và Ỷ Lan, Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo từ Paris Pháp quốc.

Số tu sĩ thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo từ USA gồm Thích Viên Lý và Thích Viên Huy chùa Điều Ngự, Thích Giác Đẳng chùa Pháp Luân Texas, Thích Trí Lãng chùa Thích Ca Đa Bảo bắc Cali, Thích Huyền Việt Chùa Liên Hoa Houston, Thích Viên Dung chùa Bảo Phước bắc Cali,...

Nhóm 2 - Thích Quảng Thanh chùa Bảo Quang thuộc GHPGVNTTG của Thích Tâm Châu.

Nhóm 3 - Thích Nguyên Trí chùa Bát Nhã thuộc GH Về Nguồn.

Trong ba nhóm vừa kể thì đường dây quyên tiền Saigon-Paris-USA của nhóm 1 rất chuyên nghiệp. Đây là một trục chuyển động từ Saigon- Paris- USA vô cùng tinh vi, bất hợp pháp, và phối hợp rất nhịp nhàng với nhau.

ĐƯỜNG DÂY SÀIGÒN-PARIS-USA CỦA GIÁO HỘI PGVNTN CỦA THÍCH QUẢNG ĐỘ, LỢI DỤNG PHẬT GIÁO ĐỂ LƯỜNG GẠT ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ TẠI HẢI NGOẠI TỪ NHIỀU NĂM NAY MÀ SỐ TIỀN LÊN NHIỀU TRIỆU DOLLARS.

Cách thức tổ chức của đường dây này từ giữa thập niên 2000s:

Bước đầu tiên, “Đức Tăng Thống” Thích Quảng Độ từ Sài Gòn ban Thông Bạch kêu gọi quý Phật tử hải ngoại đóng góp tiền bạc cho những chương trình từ thiện do ngài chủ trì.

Bước thứ hai, Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo từ Paris của Võ Văn Ái cho phổ biến “Thông Bạch” của “Ngài Tăng Thống” đi khắp cùng năm châu bốn bể.

Bước thứ ba, Chùa Điều Ngự, trụ sở của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, và các chùa cơ sở như Pháp Luân, Thích Ca Đa Bảo, Liên Hoa, Diệu Pháp,... chuẩn bị các cuộc lạc quyên.

Bước thứ tư, đúng ngày giờ cuộc lạc quyên, Võ Văn Ái (còn được các cao tăng gọi là “Siêu Tăng Thống”) cùng Ỷ Lan hiện diện chủ tọa buổi lễ. Để tăng thêm hiệu quả, Võ Văn Ái thường cho phát thanh audio với giọng phát biểu của "Ngài Tăng Thống" ngay tại buổi lạc. Ngoại trừ “Siêu Tăng Thống” ra, không ai độc quyền sở hữu các audio thuộc loại “quý hiếm” này.

Bước thứ năm, sau buổi lạc quyên các bên liên quan chia số tiền lời theo tỉ lệ đã thỏa thuận. Theo tin tức ghi nhận thì vào năm 2011, số tiền lời thâu được từ một số buổi quyên góp được thỏa thuận chia theo tỉ lệ 50/50 với 50% cho “Siêu Tăng Thống” Võ Văn Ái và 50% cho giáo hội PGVNTN của Thích Quảng Độ. 

Đường dây Sàigòn-Paris-USA hoạt động rất mạnh kể từ năm 2006. Các thông báo quyên góp thường luôn chứng tỏ lập trường chống cộng cho nên được đồng bào tị nạn ủng hộ nhiệt tình. Kết quả là hàng tỉ (đồng Việt Nam) được gởi về cho giáo hội PGVNTN tại Việt Nam. Theo đó, các cá nhân tu sĩ cũng nhắm vào tâm lý chống cộng của đồng bào tị nạn mà phát động quyên tiền. Kết quả là các cá nhân này cũng đã thâu về bạc triệu dollars làm của riêng. Họ mở chiến dịch thông cáo gây quỹ cho chùa trên các cơ quan truyền thông địa phương. Họ cũng không quên chứng tỏ lập trường chống cộng. Kỹ thuật này được nhận ra trong phát biểu gần đây của thầy Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự. Tại buổi quyên góp cho việc xây chùa Điều Ngự vào ngày 12-1-2013, thầy Viên Lý đã phát biểu rằng "sự hiện diện đông đủ hôm nay của quý vị đã dành cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo hội mà cộng sản đã tìm đủ mọi cách để tiêu diệt, vì vậy sự hiện diện của quý vị thật là một khích lệ mà không ngôn ngữ nào diễn tả sự xúc động trước những yểm trợ cao quý nầy." Câu nói của thầy Viên Lý đưa ra hai thông điệp rất rõ ràng. Thứ nhất là quý vị hiện diện nơi đây để yểm trợ tài chánh cho giáo hội PGVNTN. Thứ hai là giáo hội PGVNTN là một giáo hội chống cộng. Để làm tăng hiệu quả, Thầy Viên Lý nói thêm: "Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã hoan hỉ chúc lành, cầu nguyện cho Phật sự của chúng ta hoàn mãn." Thế là đồng bào Phật tử không những vui vẻ trao tiền như là một hành động tạo công đức mà còn yêu nước nữa. Kết quả là thầy Viên Lý đã thâu được hơn nửa triệu dollars từ buổi tiệc gây quỹ này.

Tương tự, vào ngày 4/10/2009, tại buổi quyên góp xây chùa Liên Hoa của Thích Huyền Việt, Thích Giác Đẳng đã lên diễn đàn tuyên bố trước hơn 700 đồng bào Phật tử tại Houston rằng "ngôi chùa Liên Hoa sẽ phục vụ đại chúng theo đúng với đường lối của GHPGVNTN" và rằng "Phật Giáo Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển song song với sự lớn mạnh của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn hải ngoại trên tinh thần căn bản không chấp nhận Cộng sản". Thầy Giác Đẳng vừa dứt lời, toàn thể hội trường đồng nhịp vổ tay hoan hô và nhiệt tình yểm trợ tài lực. Kết quả là thầy Huyền Việt đã thâu được trên 75 ngàn dollars từ buổi quyên góp này.

Trên đây chỉ là đơn cử 2 trong số 50 cuộc quyên góp trong tài liệu của anh chị em Khối Kỹ Thuật đính kèm bên dưới. Bên cạnh việc lợi dụng tâm lý chống cộng của đồng bào Phật tử tị nạn cộng sản, các tu sĩ này còn mượn danh xưng giáo hội PGVNTN để lường gạt đồng bào Phật tử trong việc gây quỹ. Tôi sẽ giải thích về việc họ lường gạt như thế nào ở phần 2 bên dưới.

Bây giờ, xin nói về cách thức quyên tiền của thầy Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, thuộc giáo hội PGVNTTG của thầy Thích Tâm Châu. Ngôi chùa Bảo Quang trị giá ít nhất 5 triệu dollars tọa lạc ở góc đường Newhope và Hazard, thành phố Santa Ana, Nam Cali. Điều gây kinh ngạc là, trong dạ tiệc gây quỹ cho chùa tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim vào ngày 26-12-2010, thầy viện chủ tuyên bố rằng ngôi chùa mới xây xong này không thiếu nợ nhà băng. Đồng bào tham dự thắc mắc rằng tiền ở đâu mà thầy có thì thầy nói 'Phật tử cho mượn không lấy lãi' và 'Phật tử cúng dường'. Đây cũng là một kiểu làm ăn mượn đầu heo nấu cháo được các thầy Viên Lý, Giác Đẳng, Nguyên Trí... sử dụng. Nghĩa là thầy gây quỹ thâu tiền của Phật tử B để trả vào khoản nợ của Phật tử A. Với số tiền bạc triệu dollars nợ đồng bào Phật tử, thầy sẽ phải gây quỹ tiếp để xoay nợ. Đây là con dao đa lưỡi mà thầy nắm đàng cán và đồng bào Phật tử nắm đàng lưỡi. Đối với thầy thì mặc dầu biết trước người xuất gia không thể chủ động tạo ra đồng tiền, nhưng thầy vẫn dám mượn bạc triệu. Lý do là vì lương tâm nào cho phép đồng bào Phật tử đòi nợ hay kiện thầy ra tòa! Mượn đầu heo nấu cháo là một hình thức lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để kiếm tiền bất kể tương lai và sự khổ đau của Phật tử. Đây mới chính là vấn đề.

Riêng viện chủ chùa Bát Nhã ở Santa Ana Nam Cali, thầy Thích Nguyên Trí, thì có cách thức gây quỹ rất đắt. Với giấc mơ sở hữu một ngôi chùa lịch sử với hàng ngàn tượng Phật, mỗi tượng Phật trị giá 1,200 dollars, thầy ra thông báo Phật tử nào thỉnh một tượng Phật cho chùa với giá 1,200 dollars thì thầy sẽ cấp cho giấy ghi công đức. Phật tử có thể trả một lần hay trả góp cũng được. Nói cách gây quỹ rất đắt là cách nói cho vui vì có nhiều nơi Phật tử được ghi công đức mà rẻ hơn! Chẳng hạn như có ni cô ở Texas thông báo chùa sẽ “khắc tên của Phật tử vào tượng Phật của chùa” nếu cúng dùng $200 trở lên, và cũng có thầy ở Cali thông báo chùa sẽ “khắc tên của Phật tử vào bảng ghi công đức của chùa” với giá $200 cúng dường trở lên. Khi mà công đức có mức giá của nó như thế thì Phật tử nghèo phải làm sao? Tóm lại, các thầy các ni quyên tiền không thua kém gì các thương nhân. Người xuất gia mà cũng làm thương nhân được sao?

Cũng xin nói thêm, quan sát các buổi gây quỹ của 3 nhóm trên thì đồng bào sẽ thấy các dân biểu địa phương thường được mời đến. Dân biểu thì cần xuất hiện nơi càng đông cư dân càng tốt, để kiếm phiếu bầu. Các chùa thì cần sự có mặt của dân biểu để làm tăng thêm hiệu quả cho mục đích gây quỹ của chùa. Cả hai bên, các thầy triệu phú tương lai và các dân biểu, đều có mục đích riêng của họ. Duy chỉ có đồng bào Phật tử là hiện diện một cách trung thực mà thôi. Sau đây là danh sách 50 buổi gây quỹ của hệ thống PGVNTN nói chung. Quý thầy tu hành thì tiền đâu ra để có những ngôi chùa trị giá cả một hai triệu trở lên? Toàn bộ tiền do tín đồ đóng góp? Rửa tiền? Hay tiền của Cộng Sản Việt Nam?

CÁC CHÙA GÂY QUỸ

phật giáo việt nam, võ văn ái, ỷ lan,

trí lãng, huyền việt

tăng sĩ phật giáo ấn quang quyên tiền

võ văn ái

giác đẳng

trí lãng, phước nhơn, ỷ lan

viên lý

I/- Thích Quảng Độ ra các "Thông Bạch" gây quỹ tại hải ngoại. Tổng cộng: 2.5 tỉ VNĐ và $644,000 (Hai tỉ rưỡi đồng Việt Nam và sáu trăm bốn mươi bốn ngàn dollars).

1)- Ngày gây quỹ: 28/12/2004
Tiền thâu được: $500,000
(Năm trăm ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Hộ Giác, Thích Chơn Thành, Thích Hạnh Đạo, Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh, Thích Nguyên Trí, Thích Nguyên Siêu
Lý do: Bão Tsunami ở Châu Á
Địa điểm gây quỹ: Chùa Diệu Pháp

2)- Ngày gây quỹ: 25/10/2005 
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Quảng Độ
Lý do: Xây dựng cơ sở vật chất trường ốc Tăng xá tại Việt Nam
Địa điểm gây quỹ: Chùa Diệu Pháp

3)- Ngày gây quỹ: 3/10/2006 
Tiền thâu được: 2.5 tỉ VNĐ
Người gây quỹ: Thích Quảng Độ
Lý do: Bão lụt ở Việt Nam
Địa điểm gây quỹ: Chùa Diệu Pháp

4)- Ngày gây quỹ: 10/8/2007
Tiền thâu được: $42,000
Người gây quỹ: Thích Quảng Độ
Lý do: Dân oan ở Việt Nam
Địa điểm gây quỹ: Chùa Diệu Pháp

5)- Ngày gây quỹ: 12, 13 & 14/10/2007
Tiền thâu được: $45,000

Người gây quỹ: Thích Quảng Độ (mở băng ghi âm), Thích Viên Lý, Võ Văn Ái, Ỷ Lan, Thích Chơn Trí, Thích Trí Lãng, Thích Viên Thành, Thích Phước Nhơn, Thích Viên Huy, Thích Viên Thành, Thích Minh Nguyện, Thích Giác Cảnh, Thích Giác Đẳng, Thích Chánh Lạc

Lý do: Tiệc ra mắt tập thơ tù của Thích Quảng Độ, Nghệ sĩ thắp nến cầu nguyện và hát cho dân oan

Địa điểm gây quỹ: Parking lot chợ Viễn Đông Garden Grove, Ocean Star Seafood Monterey Park, Tòa thị chính San Jose
Số người tham dự: 7000

6) Ngày gây quỹ: 17/9/2008
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Hộ Giác, Thích Trí Lãng
Lý do: Bão Ike ở Mỹ
Địa điểm gây quỹ: Chùa Thích Ca Đa Bảo

7)- Ngày gây quỹ: 8/10 & 2/11/2009
Tiền thâu được: $57,000
Người gây quỹ: Thích Quảng Độ
Lý do: Bão Ketsana ở Việt Nam và Bão lửa ở Úc châu
Địa Điểm: Chùa Phổ Minh Úc Châu của Thích Phước Nhơn, Chùa Điều Ngự Nam Cali của Thích Viên Lý, Chùa Trúc Lâm Canada của Thích Thiện Tâm, Chùa Khuông Việt Nauy của Thích Trí Minh, Phòng Thông Tin Phật Giáo Paris của Võ Văn Ái, Chùa Thích Ca Đa Bảo

8)- Ngày gây quỹ: 25/8/2013
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Trí Lãng
Lý do: Tiệc chay cho quỹ cho Đại Hội Thường Niên lần thứ II PGVNTN
Địa điểm gây quỹ: 147 N King Rd, San Jose, CA

Tổng cộng: 2.5 tỉ VNĐ và $644,000 (Sáu tỉ rưỡi đồng Việt Nam và một trăm bốn mươi bốn ngàn dollars).

II/- Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp của Thích Viên Lý. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tổng cộng: $1,900,000 (Một triệu chín trăm ngàn dollars).

9)- Ngày gây quỹ: 31/8 & 20/10/2005
Tiền thâu được: $57,422
Người gây quỹ: Thích Viên Lý
Lý do: Bão Katrina ở Mỹ; Động đất ở Pakistan và Ấn Độ
Địa điểm gây quỹ: Chùa Diệu Pháp

10)- Ngày gây quỹ: 29/11/2008
Tiền thâu được: $6,900
Người gây quỹ: Thích Viên Lý, Thích Viên Huy
Lý do: Cúng xây chùa Điều Ngự tại Khóa Thọ Bát Quan Trai
Địa điểm gây quỹ: Chùa Điều Ngự

11)- Ngày gây quỹ: 14 & 15/2/2009
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Viên Lý, Thích Viên Huy, Võ Văn Ái, Ỷ Lan, Thích Trí Lãng, Thích Thiện Hữu, Thích Chơn Trí...
Lý do: Tiệc chay gây quỹ cho ngày Phật Đản 2009 (Võ Văn Ái thuyết trình về chương trình "Xóa đói giảm nghèo" của Thích Quảng Độ trong nước)
Địa điểm gây quỹ: Seafood Kingdom, chùa Điều Ngự

12)- Ngày gây quỹ: 12/2009 -1/2010
Tiền thâu được: $350,000 
(Ba trăm năm mươi ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Viên Lý
Lý do: Xây chùa Điều Ngự [lớn hơn hiện nay]
Địa điểm gây quỹ: Chùa Điều Ngự

13)- Ngày gây quỹ: 24/1/2010
Tiền thâu được: $645,000
(Sáu trăm bốn mươi lăm ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Viên Lý
Lý do: Xây chùa Điều Ngự [lớn hơn hiện nay]
Địa điểm gây quỹ: Seafood World

14)- Ngày gây quỹ: 8/5/2010
Tiền thâu được: $27,000
Người gây quỹ: Thích Viên Lý
Lý do: Tiệc gây quỹ cho ngày Phật Đản 2010
Địa điểm gây quỹ: Seafood World

15)- Ngày gây quỹ: 8/1/2011
Tiền thâu được: $50,000
Người gây quỹ: Thích Viên Lý, Thích Viên Thành, Thích Viên Huy
Lý do: Tiệc chay Tất Niên gây quỹ xây chùa Điều Ngự và bão lụt ở Việt Nam
Địa điểm gây quỹ: Seafood Palace
Số người tham dự: 800

16)- Ngày gây quỹ: 23/4/2011
Tiền thâu được: $55,620
Người gây quỹ: Thích Viên Lý, Thích Viên Huy
Lý do: Tiệc chay gây quỹ cho ngày Phật Đản 2011
Địa điểm gây quỹ: Seafood World
Số người tham dự: 600

17)- Ngày gây quỹ: 17/9/2011
Tiền thâu được: $72,000
(Bảy mươi hai ngàn dollars). Số tiền này đã vào túi Võ Văn Ái.
Người gây quỹ: Thích Viên Lý, Võ Văn Ái, Ỷ Lan, Thích Chơn Trí, Thích Trí Lãng, Thích Viên Thành, Thích Phước Nhơn, Thích Viên Huy, Thích Giác Cảnh, Thích Giác Đẳng
Lý do: Tiệc chay gây quỹ xã hội - nhân quyền
Địa điểm gây quỹ: Seafood World và 147 N King Rd, San Jose, CA

18)- Ngày gây quỹ: 11/2/2012
Tiền thâu được: $291,000
(Hai trăm chín mươi mốt ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Viên Lý
Lý do: Tiệc chay gây quỹ và ra mắt/bán sách xây chùa Điều Ngự
Địa điểm gây quỹ: Chùa Điều Ngự
Số người tham dự: 1000

19)- Ngày gây quỹ: 12/1/2013
Tiền thâu được: $326,000
(Ba trăm hai mươi sáu ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Viên Huy, Thích Viên Lý
Lý do: Xây chùa Điều Ngự [lớn hơn hiện nay]
Địa điểm gây quỹ: Chùa Điều Ngự
Số người tham dự: 1000

20)- Ngày gây quỹ: 20/4/2013
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Viên Lý, Thích Viên Thành, Thích Viên Huy, Thích Chơn Trí, Thích Ấn Minh
Lý do: Tiệc gây quỹ và đấu giá tranh cho ngày Phật Đản 2013
Địa điểm gây quỹ: Seafood World

21)- Ngày gây quỹ: 9/6/2013
Tiền thâu được: $30,000
Người gây quỹ: Thích Viên Huy
Lý do: Lốc xoáy ở Oklahoma
Địa điểm gây quỹ: Chùa Điều Ngự

Tổng cộng: $1,900,000
(Một triệu chín trăm ngàn dollars)

III/- Chùa Pháp Luân của Thích Giác Đẳng. Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tổng cộng: $304,000 (Ba trăm lẻ bốn ngàn dollars).

22)- Ngày gây quỹ: 10/7/2007
Tiền thâu được: $15,000
Người gây quỹ: Thích Giác Đẳng, Võ Văn Ái, Ỷ Lan
Lý do: Ra mắt thơ tù Thích Quảng Độ
Địa điểm gây quỹ: Houston, TX
Số người tham dự: 900

23)- Ngày gây quỹ: Bão Nargis 2008
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Giác Đẳng, Thích Chơn Trí,...
Lý do: Bão Nargis ở Miến Điện 
Địa điểm gây quỹ: Chùa Pháp Vân Pomona, Nam Cali

24)- Ngày gây quỹ: 13/7/2008
Tiền thâu được: $200,000
(Hai trăm ngàn dollars).
Người gây quỹ: Thích Giác Đẳng (điều hành từ xa do phải có mặt ở chùa Điều Ngự NamCali)
Lý do: Tiệc chay gây quỹ xây chùa Pháp Luân [lớn hơn hiện tại]
Địa điểm gây quỹ: Nhà hàng Kim Sơn, Houston, Texas
Số người tham dự: 1000

25)- Ngày gây quỹ: 4/10/2009
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Giác Đẳng
Lý do: Tiệc gây quỹ xây chùa Pháp Luân [lớn hơn hiện tại]
Địa điểm gây quỹ: Chùa Pháp Luân

26)- Ngày gây quỹ: 2011
Tiền thâu được: $39,000
Người gây quỹ: Thích Giác Đẳng
Lý do: Gây quỹ cho PGVNTN
Địa điểm gây quỹ: Houston, TX

27)- Ngày gây quỹ: 8/9/2013
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Giác Đẳng
Lý do: Đại lễ Vu Lan văn nghệ bán vé tại chùa Pháp Luân
Địa điểm gây quỹ: Nhà hàng Kim Sơn

Tổng cộng: $304,000
(Ba trăm lẻ bốn ngàn dollars)

IV/- Chùa Liên Hoa và Chùa Bửu Môn, Houston, TX. Thích Huyền Việt Viện Chủ. Thích Trí Quảng Trụ Trì. Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tổng Cộng: $845,000 (Tám trăm bốn mươi lăm ngàn dollars).

28)- Ngày gây quỹ: 4/10/2009
Tiền thâu được: $75,000
(Bảy mươi lăm ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Huyền Việt
Lý do: Gây quỹ cúng dường Phật và cây Bồ Đề
Địa điểm gây quỹ: Chùa Liên Hoa, Houston, TX
Số người tham dự: 700

29)- Ngày gây quỹ: Năm 2009
Tiền thâu được: $300,000
(Ba trăm ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Huyền Việt
Lý do: Gây quỹ xây chùa Liên Hoa
Địa điểm gây quỹ: Nhiều địa điểm

30)- Ngày gây quỹ: 7 & 20/2/2010 
Tiền thâu được: $200,000
(Hai trăm ngàn Dollars)
Người gây quỹ: Thích Huyền Việt
Lý do: Xổ số trúng xe Lexus gây quỹ xây chùa Liên Hoa
Địa điểm gây quỹ: Chùa Liên Hoa

30)- Ngày gây quỹ: 19/9/2010 
Tiền thâu được: $70,000
(Bảy mươi ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Huyền Việt
Lý do: Tiệc gây quỹ xây chùa Liên Hoa
Địa điểm gây quỹ: Nhà hàng Kim Sơn
Số người tham dự: 1200

31)- Ngày gây quỹ: 19 & 20/2/2011 
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Huyền Việt
Lý do: Xổ số trúng xe Toyota gây quỹ xây chùa Liên Hoa
Địa điểm gây quỹ: Chùa Liên Hoa

32)- Ngày gây quỹ: 26/6/2011 
Tiền thâu được: $200,000
(Hai trăm ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Huyền Việt
Lý do: Tiệc gây quỹ xây chùa Liên Hoa
Địa điểm gây quỹ: Nhà hàng Kim Sơn

33)- Ngày gây quỹ: 18/2/2012 
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Huyền Việt
Lý do: Hội chợ Xuân gây quỹ xây chùa Liên Hoa
Địa điểm gây quỹ: Chùa Liên Hoa

Tổng Cộng: $845,000
(Tám trăm bốn mươi lăm ngàn dollars)

V/- Chùa Bảo Phước của Thích Viên Dung. Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tổng cộng: $400,000 (Bốn trăm ngàn dollars).

34)- Ngày gây quỹ: 5/10/2008
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Viên Dung, Thích Trí Lãng, Thích Thông Đạt, Thích Nữ Nguyên Thanh
Lý do: Tiệc chay gây quỹ cúng dường chư tăng ni
Địa điểm gây quỹ: Mondrian Banquet Hall, 2121 S 10th St., San Jose, CA

35)- Ngày gây quỹ: 24/10/2010
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Viên Dung
Lý do: Gây quỹ xây chùa Bảo Phước
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bảo Phước

36)- Ngày gây quỹ: Năm 2010
Tiền thâu được: $400,000
(Bốn trăm ngàn dollars)
Người gây quỹ: Thích Viên Dung
Lý do: Gây quỹ xây chùa Bảo Phước
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bảo Phước

Tổng cộng: $400,000
(Bốn trăm ngàn dollars)

VI/- Chùa Bảo Quang của Thích Quảng Thanh, nhóm Thích Tâm Châu. Tổng cộng: $81,000 (Tám mươi mốt ngàn dollars).

37)- Ngày gây quỹ: 30/11/2001
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Quảng Thanh
Lý do: Gây quỹ xây chùa mới, làm từ thiện
Địa điểm gây quỹ: Nhà Hàng Furiwa, Orange County, CA
Số người tham dự: 400

38)- Ngày gây quỹ: 26/12/2010
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Quảng Thanh
Lý do: Gây quỹ xây chùa Bảo Quang
Địa điểm gây quỹ: Seafood Kingdom, Orange County, CA
Số người tham dự: 650

39)- Ngày gây quỹ: 9/4/2011
Tiền thâu được: $54,000
Người gây quỹ: Thích Chơn Thành (Chùa Liên Hoa Nam Cali), Thích Quảng Thanh (Chùa Bảo Quang), Thích Nguyên Trí (Chùa Bát Nhã),...
Lý do: Cộng đồng Phật giáo Nam Cali gây quỹ tổ chức lễ Phật Đản Liên Châu
Địa điểm gây quỹ: Seafood Palace
Số người tham dự: 800

40)- Ngày gây quỹ: 11/12/2011
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Quảng Thanh
Lý do: Tiệc ra mắt CD "Dòng sông thấp thoáng con thuyền"
Địa điểm gây quỹ: Seafood Palace, Orange County, CA
Số người tham dự: 700

41)- Ngày gây quỹ: 17/11/2012
Tiền thâu được: $27,000
Người gây quỹ: Thích Quảng Thanh
Lý do: Bão Sandy ở Mỹ
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bảo Quang

Tổng cộng: $81,000
(Tám mươi mốt ngàn dollars)

VII/- Chùa Bát Nhã, của Thích Nguyên Trí, thuộc nhóm Về Nguồn. Tổng cộng: $410,000 (Bốn trăm mười ngàn dollars).

42)- Ngày gây quỹ: 20/2/2004
Tiền thâu được: $60,000
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí
Lý do: Xây chùa Bát Nhã 
Địa điểm gây quỹ: Seafood World
Số người tham dự: 500

43)- Ngày gây quỹ: 24/5/2009
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Chơn Thành (Chùa Liên Hoa Nam Cali), Thích Quảng Thanh (Chùa Bảo Quang), Thích Nguyên Trí (Chùa Bát Nhã), Thích Minh Mẫn (Chùa Huệ Quang), Thích Minh Dung (Chùa Quang Thiện Ontario), ..
Lý do: Cộng đồng Phật giáo Nam Cali gây quỹ tổ chức lễ Phật Đản 
Địa điểm gây quỹ: Seafood Palace
Số người tham dự: 600

44)- Ngày gây quỹ: 9/12/2009
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí và tăng ni
Lý do: Mua thêm đất xây chùa Bát Nhã [lớn hơn hiện tại]
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bát Nhã

45)- Ngày gây quỹ: 28/2/2010
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí và tăng ni
Lý do: Văn nghệ Xuân gây quỹ mua thêm đất xây chùa Bát Nhã
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bát Nhã

46)- Ngày gây quỹ: 16/4/2010
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí
Lý do: Tiệc chay và xổ số gây quỹ mua thêm đất xây chùa Bát Nhã 
Địa điểm gây quỹ: Seafood Kingdom
Số người tham dự: 600

47)- Ngày gây quỹ: Năm 2010
Tiền thâu được: $350,000
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí
Lý do: Gây quỹ mua thêm đất xây chùa Bát Nhã [lớn hơn hiện tại]
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bát Nhã

48)- Ngày gây quỹ: 1/10/2011
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí
Lý do: Tiệc chay gây quỹ xây chùa Bát Nhã 
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bát Nhã

49)- Ngày gây quỹ: 15/4/2012
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí
Lý do: Tiệc chay và văn nghệ gây quỹ xây chùa Bát Nhã 
Địa điểm gây quỹ: Chùa Bát Nhã
Số người tham dự: 2000

50)- Ngày gây quỹ: 21/4/2013
Tiền thâu được: Không phổ biến
Người gây quỹ: Thích Nguyên Trí
Lý do: Tiệc chay và đấu giá gây quỹ xây chùa Bát Nhã
Địa điểm gây quỹ: Seafood Palace, Orange County, CA

Tổng cộng: $410,000
(Bốn trăm mười ngàn dollars)

2. Sự tinh vi trong việc tiếm đoạt quyền sở hữu tài sản chung của cộng đồng

Trong phần 1, tôi nói về hiện tượng lường gạt đồng bào Phật tử khi dùng danh nghĩa giáo hội PGVNTN để tạo dựng tài sản cho cá nhân. Trở lại trường hợp thầy Thích Viên Lý hoan nghênh "sự hiện diện đông đủ hôm nay của quý vị đã dành cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất" tại buổi gây quỹ xây chùa Điều Ngự vào ngày 12-1-2013. Đồng thời để tăng hiệu quả, Thầy Viên Lý lưu ý việc "Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã hoan hỉ chúc lành, cầu nguyện cho Phật sự của chúng ta hoàn mãn." Người quan sát sẽ nhận thấy nội dung tương tự đã được nghe ở đâu đó nhiều lần, lập đi lập lại. Quả đúng như vậy, thầy Thích Giác Đẳng đã phát họa ra một 'ngôi chùa Liên Hoa sẽ phục vụ đại chúng theo đúng với đường lối của GHPGVNTN' và rằng 'Phật Giáo Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển song song với sự lớn mạnh của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn hải ngoại trên tinh thần căn bản không chấp nhận Cộng sản' ngay tại buổi gây quỹ xây chùa Liên Hoa của thầy Thích Huyền Việt vào ngày 4/10/2009. Từ những tuyên bố của các thầy, tôi tin rằng cho đến giờ phút này tất cả những đồng bào Phật tử nào đã đóng góp cho hệ thống chùa của tăng lữ thuộc giáo hội PGVNTN đều tin rằng họ đã đóng góp cho giáo hội PGVNTN. Trên thực tế, thưa đồng bào, chẳng có giáo hội PGVNTN nào đứng tên chủ quyền chùa cả. Về điều này, chính thầy Thích Viên Lý cũng đã xác nhận với luật sư trong các buổi thẩm cung vào ngày 17 và 18-12-2012 tại Houston, TX, liên quan giáo hội PGVNTN tranh chấp chùa Phổ Quang với Phật tử ở Utah. 

Thầy Thích Viên Lý đã khai rằng 'giáo hội không đứng tên chủ quyền' chùa nào cả 'ngoại trừ chùa Phổ Quang ở Utah' là ngôi chùa mà giáo hội đang tranh chấp chủ quyền pháp lý với Phật tử Utah. Còn lại, chủ sở hữu của các bất động sản trị giá bạc triệu dollars là của cá nhân thầy Viên Lý và các cá nhân khác. Điều này có nghĩa rằng sau khi những ngôi chùa được hoàn thành thì chúng sẽ là của các thầy và các thầy sẽ cho GHPGVNTN 'mượn' chúng để sinh hoạt mà thôi. Cuộc thẩm cung cũng cho thấy toàn bộ tài sản của giáo hội GPVNTN được khai chỉ có vỏn vẹn một tài khoảng ngân hàng với khoảng 30 ngàn dollars. Người thủ quỹ quản lý tài khoản này là sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh. Như vậy, toàn bộ tài sản thực sự của giáo hội thấp hơn 1% tổng số đóng góp của đồng bào Phật tử. Xin mời đồng bào Phật tử xem đoạn video clip 2 ở đoạn 1:04:50 và clip 3 ở đoạn 00:03:20 [i] để kiểm chứng những lời của thầy Viên Lý:

Houston, 17 & 18-12-2012

Luật sư (LS): Ai làm chủ chùa Diệu Pháp?
Thầy Viên Lý (TVL): Một hội phi lợi nhuận làm chủ chùa Diệu Pháp.
LS: Có phải hội đó do thầy làm chủ?
TVL: Đúng, tôi và những người khác nữa.
LS: Chùa Điều Ngự cũng giống như vậy phải không?
TVL: Đúng, Chùa Điều Ngự cũng có một hội phi lợi nhuận làm chủ chùa Điều Ngự, chứ không phải giáo hội làm chủ chùa Điều Ngự.
LS: Như vậy, mặc dù chùa Điều Ngự là trụ sở chính của giáo hội nhưng giáo hội không làm chủ chùa này có phải vậy hay không?
TVL: Dạ đúng, hai chùa đó chỉ làm thành viên của giáo hội thôi và giáo hội mượn để đặt trụ sở ở tại đó.

LS: Bây giờ như thế này, giáo hội có giữ bằng khoán làm chủ bất cứ bất động sản, tài sản nào hay không?
TVL: Chỉ có chùa Phổ Quang.

Thế đó, thưa đồng bào, chùa Diệu Pháp, chùa Điều Ngự, chùa Pháp Luân, chùa Thích Ca Đa Bảo, chùa Liên Hoa Houston, chùa Bảo Phước, chùa Bửu Môn,... đều có chủ của riêng nó. Đến đây, có lẽ đồng bào Phật tử đã hiểu vì sao tôi chắc chắn có hiện tượng tăng lữ lường gạt Phật tử. Sự lường gạt có hệ thống lại được tính toán rất tinh vi và khoa học. Tinh vi và khoa học vì các quý thầy đã ý thức những chuyện họ làm ngay từ ban đầu là làm cho đồng bào Phật tử bị ngộ nhận. Họ sẽ lập lờ đánh lận con đen khi phát biểu rằng tiền bạc đồng bào đóng góp sẽ là tài sản tôn giáo chung của cộng đồng. Họ sẽ nói rằng đồng bào cúng dường là tạo công đức vô lượng. Họ sẽ không quên bày tỏ lập trường chống cộng sản rất dứt khoát. Chính vì nắm rõ tâm lý của đồng bào Phật tử như vậy, nên mỗi lần quý thầy vừa chấm dứt phát biểu thì ngay lập tức quý thầy nhận được nhiều tràng pháo tay ủng hộ từ phía đồng bào Phật tử. Tất cả những việc làm trên đây hoàn toàn không ngay thẳng. Nếu ngay thẳng thì các thầy cần phải giải thích cho đồng bào Phật tử biết rằng: Hiện tại ở Hải Ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chưa có giấy phép hoạt động, vì chẳng ai đứng ra xin giấy phép. Như vậy những tài sản hay bất động sản lớn như Chùa Điều Ngự, Chùa Liên Hoa, Chùa Bảo Quang, Chùa Pháp Luân, Bát Nhã và nhiều chùa khác nữa... thì sở hữu chủ là của cá nhân Viên Lý, Giác Đẳng, Huyền Việt, Chánh Lạc, Chơn Thành, Quảng Thanh, Nguyên Trí... chứ đâu phải của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nếu ngay thẳng thì thầy Thích Viên Lý đã phát biểu cám ơn sự hiện diện đông đủ hôm nay của quý vị đã dành "cho tôi, Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự" vì những tài sản mà quý vị đóng góp sẽ là của "tôi" chứ chẳng phải của giáo hội PGVNTN nào cả. Tôi sẽ cho giáo hội mượn dùng và tôi sẽ lấy lại bất cứ khi nào tôi cần dùng. Xin đồng bào hiểu rõ trước khi cúng dường tịnh tài. Ở đây chỉ đơn thuần bàn đến phép xử sự tối thiểu và cần thiết giữa người phàm trần. Như đã nói, vì đã có mưu đồ thì những phép xử sự tối thiểu ấy, những thủ tục đơn giản nhất để bảo đảm cho sự công bằng, cũng đã bị bỏ qua. Kết quả sẽ đảo ngược, nếu quý ngài tăng lữ thành thật ngay từ đầu, hẳn quý Phật tử sẽ không lầm lạc mà đóng bạc triệu cho quý ngài tăng lữ đó hưởng phước, xây dựng tài sản cá nhân “mỗi ngày mỗi lớn mạnh cùng với đạo pháp và dân tộc”. 

Đã có một vài trường hợp Phật tử kiện tụng đòi sư trả chùa nhưng Phật tử gặp rất nhiều khó khăn trước vấn đề chủ quyền pháp lý. Lý do là vì họ đã để cho sư tăng đứng tên chủ quyền và tin tưởng rằng ngôi chùa sẽ đương nhiên là tài sản của cộng đồng. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Xin hãy nhìn thảm cảnh của đồng bào Phật tử chùa Liên Hoa Irving, TX. Viện chủ Thích Pháp Nhẫn bị phát hiện tà dâm với các cô ngay tại chùa. Hiện nay đồng bào Phật tử chùa Liên Hoa Irving vẫn biểu tình và tiến hành thủ tục pháp lý đòi chùa lại. Trong khi đó, Thầy nhất định không chịu trả chùa lại cho cộng đồng. Nhìn chung, đồng bào Phật tử chắc chắn không muốn cảnh này sẽ xảy ra đối với chính mình, cho nên vấn đề chủ quyền cần phải minh bạch khi đóng góp cho chùa. Xin có luật sư đứng ra đại diện cho cộng đồng làm giấy chủ quyền có công chứng rằng tài sản sau khi xây dựng sẽ là tài sản chung của cộng đồng, thì pháp luật mới có thể bảo vệ tài sản chung đó cho con cháu chúng ta sinh hoạt mà không ngại có vấn đề cá nhân nào tranh giành, chiếm đoạt. Tôi tin rằng bất cứ bậc chân tu nào cũng sẽ vui vẻ chấp nhận điều kiện hợp lý này. Thầy có thể đến rồi đi, nhưng bất động sản sẽ còn ở lại và quyền sử dụng của cộng đồng chúng ta sẽ luôn được bảo đảm.

3. Sự gian lận thuế trên hàng triệu dollars hiến tặng và hoạt động rửa tiền

Tại Hoa Kỳ nầy, quý Sư ông, quý Sư bà trong các hệ phái Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Hải Ngoại, Về Nguồn, Phật Giáo Thế Giới, và cuối cùng là Phật giáo Quốc Doanh, tất cả hiện đang thi đua phát động chiến dịch xây chùa lớn. Từ Hòa Thượng, Thượng Tọa, hay Đại Đức đến Sư Bà, Sư Cô, tất cả đều là người xuất gia nhưng tất cả đều mang niềm mơ ước là sở hữu những ngôi chùa khang trang đồ sộ, như số hình ảnh đính kèm bên dưới. Tôi xin hỏi nhỏ đồng bào, đồng bào có tin 100% sự giải thích của thầy Thích Quảng Thanh về nguồn gốc số tiền xây chùa Bảo Quang không? Nếu không thì làm sao mà thầy có 5 triệu dollars trong vòng chỉ một vài năm? Trong ít nhất 50 lần quyên tiền thì có bao nhiên lần đã được đóng thuế đầy đủ? Trong số hàng triệu dollars chạy vào túi các thầy, có bao nhiêu % là tiền của Phật tử và bao nhiêu % là rửa tiền và bao nhiêu % là tiền của cộng sản? Tất cả những câu hỏi này xin dành lại cho sở thuế.

Xin đưa ra đây một vài trường hợp mà sở thuế cần điều tra các đương sự có trách nhiệm, không loại trừ Võ Văn Ái từ Paris Pháp thường xuyên vào Mỹ.

Trường hợp thứ nhất, tiếp theo biến cố từ nhiệm giả của ông Thích Quảng Độ vào ngày 31/8/2013 thì những sự thật trần trụi đã được phanh phui. Đó là Võ Văn Ái đã bỏ túi ít nhất $72,000 mà đồng bào Phật tử ở nam và bắc Cali đóng góp cho quý thầy vào ngày 17-9-2011. Theo sự tiết lộ của ông Thích Chánh Lạc với Ký giả Đoàn Trọng của Đài truyền hình 57.7 vào đầu tháng 9-2013 tại chùa Như Lai, Colorado, thì đã có sự thỏa thuận giữa ông Thích Viên Lý, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, và Võ Văn Ái, Đại diện Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo tại Paris rằng: Sau các cuộc lạc quyên cho quỹ của giáo hội PGVNTN, tổng số tiền thâu được sẽ chia hai: 50/50, có nghĩa phía bên giáo hội PGVNTN 50% và phía bên Võ Văn Ái 50%. Tin tức cho biết một buổi gây quỹ diễn ra vào ngày 17-9-2011 được tổ chức ở Seafood World, Nam Cali, thâu được $36,000 có mặt Võ Văn Ái và Ỷ Lan. Sau đó, Võ Văn Ái nhận $36,000 này từ Thích Viên Lý, tức là Võ Văn Ái đã bỏ túi trọn 100%. Trong cùng ngày hôm đó, một buổi lạc quyên khác cho giáo hội PGVNTN được Thích Trí Lãng tổ chức ở San Jose, CA, thâu được $36,000. Một lần nữa, Võ Văn Ái lại nhận $36,000 này từ Thích Trí Lãng, tức là Võ Văn Ái lại bỏ túi trọn 100%. Tổng cộng, Võ Văn Ái đã bỏ túi 72,000 dollars (bảy mươi hai ngàn dollars) rồi rời khỏi nước Mỹ trở về Paris. Nhận được tin 100% tiền gây quỹ đã vào tay Võ Văn Ái, ông Thích Chánh Lạc có yêu cầu Võ Văn Ái viết biên nhận nhưng Võ Văn Ái lờ đi. Ngoài ra, ông Thích Chánh Lạc cũng tiết lộ sự việc nhiều lần ông yêu cầu ông Thích Giác Đẳng giao nạp $39,000 thâu được từ một buổi lạc quyên cho quỹ của giáo hội, nhưng sau cùng Thích Giác Đẳng đã trả lời là số tiền đó gởi cho một thầy ở Canada rồi.

Trường hợp thứ hai, vụ ông Thích Huyền Việt, Viện Chủ Chùa Liên Hoa tại Houston, TX: Theo Phật Tử của chùa, họ đã quá thất vọng với ông ta, vì từ 4 năm nay, năm nào ông ta cũng cho thông báo trên làn sóng phát thanh về các dạ tiệc, xổ số, hội chợ Tết vv... quyên tiền để xây chùa. Mỗi lần số tiền quyên được hàng trăm ngàn dollars. Đến nay ngôi chùa Liên Hoa đáng lý ra phải được xây trên mảnh đất rộng trên 10 mẫu. Vậy mà mảnh đất vẫn còn đó mà chùa thì chẳng thấy đâu. Phật tử hỏi thầy thì nói vì không đồng ý với nhà vẽ kiểu nên chưa xây được. Hỏi về miếng đất thì đất đâu phải của thầy, đất đang trong tình trạng tranh cãi vì người chủ đất là ông Charles Trịnh đã kiện chùa Liên Hoa của thầy Thích Huyền Việt ra tòa vì có sự bất đồng giá cả giữa ông chủ đất và phía chùa Liên Hoa. Mảnh đất đó chưa phải là của thầy Thích Huyền Việt. Như vậy là thầy Huyền Việt cho Phật Tử ăn bánh vẽ. Ít nhất hơn $800,000 (tám trăm ngàn dollars) thầy Huyền Việt đã quyên góp được trong mấy năm qua. Theo một số phật tử thân cận của thầy thì thầy dùng tiền quyên được để lo luật sư chống lại ông chủ đất Charles Trịnh mà thôi. Ngoài ra, cũng có người đặt câu hỏi rằng thầy thường xuyên đi Thái Lan với bạn trai của thầy. Có thầy đang tiêu bớt số tiền của Phật tử đóng cho thầy xây chùa đó không?

Thưa đồng bào,

Những gì mà tôi vừa trình bày với đồng bào là những sai trái về tiền bạc của các tăng lữ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, và Võ Văn Ái - Ỷ Lan đã toa rập với nhau. Họ lợi dụng niềm tin tôn giáo để phỉnh gạt tiền bạc của đồng bào Phật Tử chân chính. Trên đây chỉ là một số ít sự việc trong nhiều chuyện bê bối khác của họ mà chúng tôi chưa phát giác được. Điều quan trọng ngày hôm nay là làm sao phải chận đứng những âm mưu, những thủ đoạn hèn hạ của nhóm Ma tăng, Ác tăng, Dâm tăng, và nhóm Võ Văn Ái, dở trò quyên thu tiền bạc của đồng bào Phật tử để chia chát nhau và xây dựng tài sản riêng tư của từng cá nhân. 

4. Sự lợi dụng luật pháp trong việc gài gián điệp cộng sản vào cộng đồng

Lợi dụng khe hở của luật pháp Mỹ về vấn đề tôn giáo, các tăng lữ hải ngoại đã đứng ra bảo lãnh cho một số sư quốc doanh từ Việt Nam vào Mỹ. Xin đơn cử trường hợp đưa người vào Mỹ của nhóm ông Thích Quảng Độ. Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Thích Viên Lý đã đứng ra bảo lãnh cho 6 người do Giáo hội quốc doanh đào tạo. Họ gồm có 2 anh em ruột của Thích Viên Lý là Thích Viên Thành và Thích Viên Huy cùng với 4 đồng môn khác. Kế đó chính ông Tăng Thống Thích Quảng Độ ký “Quyết Định Số XYZ...” bổ nhiệm số sư quốc doanh đó vào những chức vụ cao cấp trong Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hải Ngoại. Rồi thì Võ Văn Ái với tư cách là Đại diện của Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế từ Paris Pháp, ra thông cáo cùng khắp năm châu bốn bể về quyết định bổ nhiệm đó.

Nếu xét về phương diện Luật Pháp thì chính các ông Thích Quảng Độ, Võ Văn Ái, và Thích Viên Lý là những kẻ đồng lõa đưa người bất hợp pháp vào Mỹ, đưa cán bộ sư quốc doanh xâm nhập vào cộng đồng Phật tử tại Hoa kỳ và nắm giữ những vai trò quan trọng trong tổ chức Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. 

Họ từ Việt Nam qua Mỹ và họ được ông Tăng Thống Thích Quảng Độ ký Quyết định số 16 vào ngày 11/12/2011 bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong Hội đồng Điều hành VPII VHĐ như sau:

Hội Đồng Điều Hành:
- Thích Viên Thành (anh ruột Thích Viên Lý): Phó Chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ
- Thích Thiện Hữu: Phó chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự
- Thích Viên Thông: Phụ tá Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm - Phó Tổng Thư ký
- Thích Viên Quang: Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục
- Thích Viên Dung: Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
- Thích Viên Huy (em ruột Thích Viên Lý): Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh tế & Tài chánh

Trong khi Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của Võ Văn Ái không ngừng tuyên truyền rằng ông Thích Quảng Độ "đang ngày đêm đối đầu trực diện với cộng sản", vì sao ông Tăng Thống Thích Quảng Độ lại bổ nhiệm sư quốc doanh của cộng sản đào tạo vào trong Hội đồng điều hành của PGVNTN, VPII VHĐ Hải Ngoại tại Hoa Kỳ?

Còn chùa Bát Nhã của Thích Nguyên Trí thuộc nhóm Về Nguồn thì có mối quan hệ mật thiết với ông Lê Mạnh Thát, pháp danh là Thích Trí Siêu. Từ 1965-74, ông Lê Mạnh Thát học tại viện đại học ở Madison, Wisconsin, Hoa Kỳ. Từ 1974-75, ông Lê Mạnh Thát là giáo sư dạy các môn tiếng Phạn (Sanskrit) và Lịch sử Phật giáo tại Viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Thời gian đó, ông ta từng là một trong những người lãnh đạo của giáo hội PGVNTN. Năm 2008, khi đang ở chức vụ Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn, ông là Chủ tịch Ban Tổ Chức Quốc Tế đứng ra tổ chức Lễ Vesak (tức đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc) tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của chính phủ cộng sản Việt Nam. Hiện tại ông ta làm thành viên Ban Thường Trực của Hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Giáo hội Quốc doanh) nhiệm kỳ VII từ 2012-2017. Đây là một tổ chức nằm trong Ủy Ban Tôn Giáo thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam. Ông Lê Mạnh Thát thường xuyên du lịch từ Việt Nam qua Mỹ và họp hội với các thầy thuộc nhóm Về Nguồn. Tin tức của nhiều Phật tử loan truyền trong cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali, hiện tại có một số sư quốc doanh trú ngụ trong chùa Bát Nhã.

Điều quan trọng được nêu ra ở đây là có bao nhiêu trong số nhiều ni, sư trá hình còn rất trẻ từ Việt Nam sang trú ngụ trong các chùa tại Mỹ, là công an trá hình hoặc là chuyên viên tình báo? Bao nhiêu trong số này được biệt phái ra hoạt động ở nước ngoài để cầm nắm người Việt Hải Ngoại, làm kinh tài, và biến các chùa thành chi bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam? Tất cả những nghi vấn này, xin dành lại cho các cơ quan hữu trách truy xét.

Thưa đồng bào,

Tóm lại qua những sự việc mà chúng tôi đã nêu ra:

1- Dùng tiền của phật tử xây chùa làm tài sản riêng.

2- Dùng danh nghĩa Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ma để quyên tiền đồng bào Phật tử chia nhau.

3- Lợi dụng thiên tai quyên góp lấy tiền đồng bào Phật tử mà không chứng minh rõ ràng minh bạch việc cứu trợ.

4- Dùng chùa làm trụ sở rửa tiền cho cộng sản Việt Nam.

5- Tổ chức đưa cán bộ Việt Cộng nhập cư Hoa Kỳ bất hợp pháp và dùng tổ chức VPII Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bổ nhiệm họ vào những chức vụ quan trọng để hợp thức hóa tình trạng cư trú.

6- Võ Văn Ái là một nhân vật nguy hiểm cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Y là một công dân Pháp, cư ngụ tại Paris. Trong giới tăng lữ hải ngoại hiện nay gọi y là "Siêu Tăng Thống". Trước 1975 Võ Văn Ái phản chiến thay cho Hà Nội. Y phối hợp với bọn Phản chiến Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức các cuộc biểu tình phản chiến. Y đăng báo ngoại quốc vu khống quân lực VNCH và Hoa Kỳ tàn sát đồng bào Việt Nam. Với chức vụ Trưởng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế là cơ quan Thông Tin và Ngôn Luận của Viện Hóa Đạo, y thường xuyên vào Mỹ phối hợp với Thích Viên Lý, Thích Viên Huy, Thích Giác Đẳng, Thích Huyền Việt, Thích Viên Dung,… để tổ chức quyên tiền của đồng bào Phật tử. Xin xem video  [ii] và audio [iii].

Chúng tôi thiết tha mong mỏi đồng bào hãy đề cao cảnh giác trước mọi hành động lưu manh của nhóm Ma tăng, Ác tăng, Dâm tăng, và cặp đôi Võ Văn Ái - Ỷ Lan. Bọn chúng đang dùng danh nghĩa tôn giáo để lường gạt tiền bạc đồng bào Phật tử. Chúng ta có quyền yêu cầu sở thuế của Chính Phủ Tiểu Bang và Liên Bang điều tra những sai trái, lạm dụng tiền bạc của đồng bào Phật tử của nhóm tăng lữ nầy, và đặc biệt cặp đôi Võ Văn Ái - Ỷ Lan. Cá nhân chúng ta, con cháu chúng ta, và cộng đồng người Việt là những người tuân thủ luật pháp là làm tròn trách nhiệm đóng thuế. Thiết nghĩ chúng ta có quyền đòi hỏi công bình trong việc đóng thuế cho chính phủ. Ủy Ban Truy Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện đang thu thập thêm các dữ kiện để gởi đến các giới chức liên hệ hầu làm sáng tỏ nội vụ.

Trân trọng thông báo.

liên thành

Chủ tịch UBTTTADCSVN 

Liên Thành
P.O. BOX 6147. Fullerton, CA. 92834. USA. 
626-257-1057. 
ubtttadcsvn.vg@gmail.com. huemauthan1968@gmail.com

Thông báo:
- Quý dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ. “Để biết” 
- Giám Đốc Sở Thuế Tiểu Bang và Liên Bang Hoa kỳ
- Giám Đốc cơ quan FBI “Để xin lưu tâm”. 
- Quý cơ quan truyền thông Ngoại quốc VOA, RFA, BBC, RFI... Quý Cơ Quan truyền thông trong cộng đồng người việt Tỵ nạn tại Hoa kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu. “Để xin tùy nghi”.

Phụ đính hình ảnh:

chùa điều ngự

Chùa Điều Ngự của Thích Viên Lý và Thích Viên Huy và...

chùa điều ngự

Mô hình Chùa Điều Ngự đồ sộ của Thích Viên Lý và Thích Viên Huy.

chùa diệu pháp

Chùa Diệu Pháp của Thích Viên Lý và Thích Viên Thành.

chùa như lai

Chùa Như Lai của Thích Chánh Lạc

chùa pháp luân

Chùa Pháp Luân của Thích Giác Đẳng

chùa bảo phước

Chùa Bảo Phước của Thích Viên Dungchùa liên hoa

Mô hình Chùa Liên Hoa đồ sộ của Thích Huyền Việt

chùa thích ca đa bảo

Mô hình Chùa Thích Ca Đa Bảo đồ sộ của Thích Trí Lãng

chùa bảo quang

Chùa Bảo Quang của Thích Quảng Thanh

chùa liên hoa

Chùa Liên Hoa của Thích Chơn Thành

chùa liên hoa

Chùa Liên Hoa của Thích Pháp Nhẫn

chùa bát nhã

Mô hình Chùa Bát Nhã đồ sộ của Thích Nguyên Trí

Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nếu có câu hỏi gì xin vui lòng liên lạc về địa chỉ email ubtttadcsvn.vg@gmail.com.

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/09/lien-thanh-phat-giao-viet-nam-thong_4.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site