lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

hòa thượng thích tâm châu

Matthew Trần | Tôi hoàn toàn mất sự kính trọng đối với thầy Thích Tâm Châu mà tôi đã zuy trì trong hơn nữa thế kỹ qua.

Cùng quý dộc zã/fật tữ xa gần nội ngoại,

- Tôi có nghe lời fát biễu cũa thầy Thích Tâm Châu (TTC) mô tã vụ TT Thích Quãng Đức bị HÕA TÁNG tại ngã tư Lê Văn Duyệt & Fan Đình Phùng vào năm 1963 như là một cuộc TỰ THIÊU.

- Tôi cãm thấy vô cùng ngạc nhiên vì hoàn toàn sai sự thực. Từ đó tôi thất vọng vô cùng.

- Sự thực zo film ãnh lưu truyền đã minh chứng cho thấy: Thầy Thích Quãng Đức dã bị HÕA TÁNG bằng xăng, zo tay cũa một tăng nhân khác. Lữa bốc cháy từ sau lưng thầy TQĐức, vòng qua hông fãi và bùng cháy mạnh ngay trước mặt thầy TQĐ chớ chẵng ai thấy thầy TQĐức bật lữa như lời thầy TTChâu tuyên bố !!

Dưới đây là bằng chứng không thễ chối cãi được.

 

- Vì vậy, sự nễ nang, kính trọng cũa tôi đối với thầy Thích Tâm Châu trong hơn nữa thế kỹ nay bỗng chốc bị sụp đỗ hoàn toàn vì thầy TTC đã không nói đúng như mắt thầy trông thấy: sự việc đã xãy ra là một hành động sát-nhân bỡi tay kẽ khác.

- Tánh tôi thường không zùng lời lẽ bất xứng đối với bất cứ chức sắc cũa tôn giáo nào, nhất là Fật Giáo, một tôn giáo bạn, hơn nữa, hiện tôi có nhiều bà kon vẫn đang là Fật Tữ tại Quê Nhà và họ đồng quan điễm về vụ thãm sát thầy TQĐức như đa số người Việt tại khắp nơi là: Thầy TQĐức dã bị ziết chết vì bị đốt bằng xăng, zo một lâu la cũa tên cán bộ tôn záo vận csBV: Thích Trí Quang: tên nầy đã lợi zụng Giáo hội Fật Giáo đễ tranh đấu chính trị cho csBV chống lại VNCH.

- Kễ từ nay, bất cứ ai mà mà ũng hộ quan-điễm cũa thầy Thích Tâm Châu về vụ thãm sát thầy Thích Quãng Đức -- người mà bỗng nhiên bị Thầy Thích Tâm Châu xem như là một kẽ fạm tội tự-sát, đã đi ngược lại với giáo lý Fật Giáo là cấm sát sinh -- đễ fãi chịu hình fạt zưới chín tầng địa ngục thay vì được trỡ thành một Bồ Tác trên cõi Nát Bàn, đều bị tôi khinh zễ.

Matthew Trần

Hòa Thượng Thích Tâm Châu nói về việc Tự Thiêu của Quảng Đức

 

Người chuyển: Matthew Trần 

Thư-Viện Bồ Đề @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site