lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Và Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Trần-mộng-Lâm | Tên Địa Chủ Gian Ác Số 1 hiện nay tại Việt Nam : Nhà Nước CHXHCN.

A-    Một Chút Lịch Sử Về Ruộng Đất Tại Việt Nam.

Việt Nam là một nước nông nghiệp. Dân chúng phần lớn sống bằng nghề nông. Do tình trạng quyền sở hữu đất đai tập trung trong tay một thiểu số, đa số các nông dân phải chịu sống đời sống lầm than của người tá điền. Trong khi đó, các người địa chủ  không phải dầm mưa dãi nắng mà vẫn thu về được nhiều hoa lợi. Việc thu tô trong thực tế lên đến 45%-50%.

Cảnh cùng khổ của các tá điền từ Nam tới Bắc đã được các nhà văn mô tả như các tác phẩm của Nguyễn Công Hoan hay Hồ Biểu Chánh. Lợi dụng sự bất mãn của các nông dân, đảng CS Việt Nam đã lớn mạnh với chiêu bài”tiêu diệt các thành phần bóc lột, ăn bám xã hội”

Sau 1954, Việt Nam chia làm 2 nước : Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản lãnh đạo. Miền Nam Việt Nam là nước Việt Nam Cộng Hoà, do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo.
Cả 2 quốc gia nói trên đều có chính sách giải quyết  vấn đề đất đai, nhưng mỗi quốc gia giải quyết một cách khác nhau.

  • Tại Miền Bắc, Cộng Sản thực hiện một cuộc Cải Cách Ruộng Đất, tịch thu tài sản của các địa chủ dựa theo mô hình Thổ Địa Cải Cách của Trung Cộng. Cuộc Cải Cách Ruộng Đất này trong thực tế đã bắt đầu từ năm 1953 tại Thái Nguyên, sau đó phát triển rộng ra khắp Miền Bắc, dưới sự chỉ đạo của Trường Chinh, với sự cố vấn của các cán bộ Cộng Sản Trung Cộng và nhân vật phụ tá  là Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Hồ Viết Thắng. Mục tiêu đề ra là “ Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, Chỉ tiêu là tại mỗi làng xã, số địa chủ phải tiêu diệt phải đựợc đưa lên tới mức 5% dân số mỗi làng. Cuộc Cải Cách Điền Địa diễn ra trong biển máu và nước mắt. Nhiều người bị chôn sống, gia đình, con cái bị chết đói, số nạn nhân lên tới cả trăm ngàn người tuy theo tuần báo Time ra ngày 1 tháng 7 năm 1957, chính thức chỉ có  15.000 người bị xử tử. Số người chết trong khi bị giam giữ tại các nhà tù và số con cái địa chủ chết đói, không đếm được.  Đọc lại những thiên hồi ký của các nhà văn Miền Bắc viết về giai đoạn này, không ai không khỏi rùng mình, ghê sợ và ghê tởm.

  2)  Tại Miền Nam : Cuộc Cải Cách Điền Địa của Việt Nam Cộng Hòa :

  Cải Cách Điền Địa của VNCH diễn ra vô cùng nhân đạo so với Cải Cách Ruộng Đất của Miền Bắc. Chúng ta ghi nhận 2 giai đoạn :

   1. Đệ Nhất Cộng Hoàa. Ông Ngô Đình Diệm ra 4 đạo dụ : Dụ số 2: Quy định mức tô nộp cho chủ đất tối đa là từ 10% đến 25% tùy theo ruộng 1 mùa hay 2 mùa.Dụ số 7 quy định việc lập khế ước có thời hạn 5 năm. Dụ số 28 quy định quy chế tá điền . Dụ số 57 quy định việc truất hữu, mỗi địa chủ chỉ có thể giữ tối đa 100 ha ruộng đất và 15 ha ruộng hương hỏa. Số ruộng thặng dư, chính phủ mua lại bằng tiền mặt và trái phiếu có lời. Chính quyền Miền Nam sau đó đem phân phát ruộng cho dân cầy.
   2. Đệ Nhị Cộng Hòa. Năm 1969, Đệ Nhị Cộng Hòa bỏ ra 178 triệu Mỹ Kim để chi cho luật “Người Cầy Có Ruộng.”. Đạo luật này được thông qua ngày 26 tháng 3 năm 1970. rút bớt ruộng đất của địa chủ xuống 15 ha tại Nam Phần, 5 ha tại Trung Phần. Chính quyền cấp không 1,5 triệu ha cho hơn 80 vạn nông dân. Khi ban hành luật này tại Cần Thơ, ông Thiệu tuyên bố : Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi.

  Nhờ ở đạo luật này, nhiều gia đình đại địa chủ, có ruộng đất trong vùng mất an ninh, không khai thác được, bỗng nhiên nhận được một số tiền rất lớn như trên trời rớt xuống. Đồng thời, nhiều gia đình tá điền trở nên khá giả hơn vì họ đã trở thành chủ nhân của các thửa ruộng mà họ khai thác, không phải đóng tô cho ai nữa. Nhà văn Lê Quốc có viết một truyện ngắn về một gia đình nông dân kia, sau Người Cầy có ruộng, trở nên khá giả, đã có thể cho người con trưởng lên Sài Gòn học đại học và thành tài. Người em ở lại quê nhà cũng có của ăn, của để và giữ được ngôi nhà hương hỏa. Sau 1975, người anh di tản được ra ngoại quốc, vì ông là công chức, còn người em kẹt lại quê nhà. Sau  mấy chục năm ly hương, một hôm người anh trở về Việt Nam thăm lại gia đình. Dưới chế độ bóc lột của CS, người em lại trở thành nghèo đói. Thê thảm hơn, ông ta  có người con trai lâm vào cảnh lao lý vì thâm lạm công quỹ. Để cứu người con , người em không còn gì để bán ngoài ngôi nhà hương hỏa của gia đình. Ông ta nhất định bán căn nhà hương hỏa để lấy tiền bù vào số tiền mà người con đã thụt két. Ông anh Việt Kiều tuy không bằng lòng nhưng cũng không biết làm sao, và cũng chẳng khá giả gì , nên đành rưng rưng nước mắt nhìn lại một lần chót căn nhà này và bỏ về Canada, thề không trở lại VN nữa. Về làm gì khi ngôi nhà hương hỏa không còn. Truyện ngắn Căn Nhà Hương Hỏa rất cảm động, nhưng cũng rất thực. Văn phong của tác giả rất lôi cuốn, làm người đọc nhiều khi rơi lệ. Điều đó nói rõ sự khác biệt về kiếp sống của người nông dân dưới 2 chế độ khác nhau.Tuy phe CS luôn mồm phô trương là họ làm cách mạng để cho giai cấo nông dân và công nhân , một sự phô trưởng lố bịch, sai bét và rất mỉa mai, vì ngày nay, hai giai cấp này khổ hơn bao giờ hết.

  B. Hiện Tình Ruộng Đất Tại Việt Nam ngày nay.

  Tại Miền Bắc, sau khi thu hồi ruộng đất của Địa Chủ, Cộng Sản đem chia cho bần nông, cố nông. Bần nông và cố nông vui mừng, nhưng việc này chỉ tạm thời, vì năm 1958, Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản quyết định Tập Thể Hóa : Đất Đai tập trung trong tay nhà nước.

  Dưới chế độ CS, không một ai có quyền làm chủ đất đai, tuy đất đai đó do tổ tiên họ để lại cho con cháu từ nhiều đời, nhiều thế hệ.

  Sau 1975, Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam, và kể từ ngày đó, người Nam cũng như người Bắc, chịu cùng một cảnh ngộ. Tuy nhiên, khi các Hợp Tác Xã được thành lập, thì người nông dân mất hết hứng thú để sản xuất. Cảnh “cha chung không ai khóc” đưa đến việc khan hiếm  thực phẩm,  người dân phải ăn độn.

  Việc thiếu thốn này xẩy ra, không những chỉ cho VN, mà còn cho tất cả những nước theo chủ nghĩa CS, kể cả Nga Xô và Trung Cộng.  Nước Nga sau cùng phải từ bỏ lý tưởng Cộng Sản, kéo theo các nước Đông Âu. Về phía Á Châu, Đặng Tiểu Bình ranh mãnh quay sang đường lối Tư Bản nhưng vẫn không chịu bỏ cái mác Cộng Sản. Việt Nam là học trò của Trung Cộng nên cũng đi theo đàn anh, hoàn toàn là Tư Bản trong thực tế nhưng cố khoác ra ngoài cái danh hiệu : Kinh Tế Thị Trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Việc này rất có lợi cho bọn lãnh đạo, cán bộ CS, vì họ vẫn giữ được điều họ muốn : Đất đai tập trung trong tay Nhà Nước, mà nhà nước là ai: chính họ.

  Kể từ khi các công tuy ngoại quốc được vào Việt Nam buôn bán, và kể từ khi việc Du Lịch đem lại nhiều đô la, thì đất đai trở thành những mỏ vàng.

  Bọn Cộng Sản không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu đất đai.

  Tên Địa Chủ Gian Ác nhất Việt Nam ngày nay là Đảng Cộng Sản. Nó nắm trong tay toàn bộ đất đai của Việt Nam.

  Muốn có tiền, bọn mafia đỏ chỉ việc bịa ra một lý do nào đó, khu Du Lịch Sinh Thái chẳng hạn, là có quyền đuổi người dân đi, và tịch thâu đất đai của họ (Dĩ nhiên là cũng giả bộ bồi thường thiệt hại, với một giá chỉ bằng 1/10 giá thực), đem bán cho các công ty để làm giầu cho bản thân và phe nhóm. Bởi vậy nên mới có những tên đầu sỏ CS có gia sản lên tới bạc tỷ, trong khi lương bổng chính thức rất khiêm nhường. Không có một cơ quan nào chất vấn tại sao họ có thể có được tài sản lớn đến như vậy, tiền này ở đâu ra ?? vì rằng tại các nước như Việt Nam, không có chuyện các lãnh tụ phải công bố tài sản của mình trước và sau khi nắm quyền như tại các nước như Pháp, Mỹ, Canada....v.v.

  Bởi vậy nên mới có việc các người nông dân bị đưa vào bước đường cùng, không biết làm sao hơn là dùng súng bắn chết bọn tham quan, rồi tự tử như trường hợp anh Đăng Ngọc Viết mới đây.

  C-Kết Luận. : Bão Nổi Lên Rồi.

  Tuy việc thí mạng này trong hiện tại chỉ giết được vài tên cán bộ địa phương quèn nơi xã thôn, bọn đầu sỏ vẫn bình chân như vại tại Trung Ương. Nhưng có thể nói đó là những cơn giông. Nhiều cơn giông sẽ làm nên một cơn bão. Bão đã nổi lên rồi tại Việt Nam, như một bài hát mà chính bọn cán bộ CS thường hay ưa hát những năm sau 1975. Có điều bây giờ cơn bão đã đổi chiều, thổi vào chính đảng CS, Hy vọng cơn bão này sẽ cuốn đi những rác rến của cuộc đời trong những năm sắp tới.

  @ Bài viết tác giả gởi tới BBT
  @ Diễn Đàn Người Dân Việt Nam

  Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

  pay per click advertising

  Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

  Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site