lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thư Của Thích Tâm Châu và Tâm Diệu Gởi Thích Quảng Độ và Thích Viên Lý

GIÁO HỘI VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

giáo hội việt nam trên thế giới, thích tâm châu

World Vietnamese Buddhist Order
TU VIỆN VIÊN QUANG
Vien-Quang Monastery 
1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.
Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

TÂM THƯ NGỎ

Ngày 12 tháng 09 năm 2013
Kính gửi: Hòa-Thượng Thích-Quảng-Ðộ

Thưa Hòa-Thượng,

Vì nghiệp-vận của Quốc-gia và Phật-giáo, Hòa-Thượng và tôi, anh em chúng ta bị xa cách nhau 39 năm rồi. Năm nay, Hòa-Thượng đã 86 tuổi và tôi đã 93 tuổi. Trong nước Hòa-Thượng bị tù đày, ngoài nước, tôi coi như kẻ lưu đày. Hòa-Thượng và tôi đều là người thương nước, thương đạo, nhưng xa cách nhau. Trong nước, hoàn cảnh, tâm-huyết và hoạt-động của Hòa-Thượng tôi vô cùng kính-phục và thương kính. Ngoài nước, tôi cũng cố gắng đem hết tâm chân-thành của mình để phụng-sự, nhưng cũng chẳng đi đến đâu!

Tôi thương kính Hòa-Thượng Huyền-Quang cũng như Hòa-Thượng. Từ năm 2007 cho tới nay, bao nhiêu biến cố làm băng hoại tổ chức Giáo-Hội xẩy ra, tôi thầm biết có những quỷ-kế của những kẻ nằm vùng phá hoại. Ðã nhiều lần tôi xin điện-thoại và gọi điện thoại cho Hòa-Thượng không được, tôi nhờ người thân với Hòa-Thượng, thưa chuyện cùng Hòa-Thượng, không hiểu có đến tai Hòa-Thượng không?

Nay biến cố không hay lại xẩy ra cho Giáo-Hội, không còn cách nào cả, tôi xin phép Hòa Thượng, xin gửi bức tâm-thư ngỏ này tới Hòa-Thượng, Hòa-Thượng xem và tùy ý liệu định, để tâm tư và đạo-tình của tôi đối với Hòa-Thượng không bị áy-náy:

Xét thấy việc từ chức và loại người vừa qua, chưa hẳn là do Hòa-Thượng tạo ra, nhưng nó xẩy ra với ngôi vị của Hòa-Thượng, việc này có sai lầm:

1)- Việc xét xử người phạm tội Ba-la-di, chỉ ở nơi 20 vị đại-tăng hội họp, thẩm xét và tẫn xuất trong nội bộ, không ai có quyền công khai bêu xấu cho toàn thể thế-giới biết.

2)- Việc tẫn xuất một vị tăng phạm tội do nơi Tăng-luật, không đến nỗi một vị Tăng-Thống bất lực, phải từ chức. Và, nếu vị ấy ở trong cương vị hành-chánh, dùng luật hành-chánh mà xử-trị, việc gì phải dùng đến việc từ-chức và nhận chức lại, cho tổn thương đến uy-tín cá-nhân và danh nghĩa Giáo-Hội.

Theo thiển ý của tôi, ngay thời-điểm này, Hòa-Thượng nên:

1)- Ra một tâm-thư nhận xét sự lầm lẫn trong biến cố vừa qua.

2)- Quyết tâm loại trừ những kẻ gián-điệp nằm vùng xúi giục chia rẽ, phá-hoại.

3)- Ra một Thông-bạch hóa giải những việc đã qua, mong Giáo-Hội Thống Nhất trong nướcvà ngoài nước hỷ-xả và sớm liên-kết trở lại.

4)- Vì sự gian lao đã lâu và sức khỏe già suy, khuyên Hòa-Thượng nên về hưu, chuyển quyền xử-lý cho Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hạnh đảm-trách.

Trên đây là những đề-nghị phát xuất từ tâm chân thành của tôi đối với Hòa-Thượng, mong Hòa-Thượng thông cảm và quyết-định. Cầu chúc Hòa-Thượng đầy đủ sức khỏe, nghị-lực và sáng suốt, giải-quyết nan-đề này của đời.

Tâm thư,

giáo hội việt nam trên thế giới

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

giáo hội việt nam trên thế giới thích tâm châu

giáop hội việt nam trên thế giới

Dưới đây là một bức thư liên quan: 

Thư của Phật tử Tâm Diệu gởi Thích Viên Lý về Võ Văn Ái

Kính đảnh lễ Hòa thượng Thích Viên Lý Tổng Thư Ký Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo và chư tăng ni,

Qua cáo bạch từ nhiệm mùng 1 tháng 9 năm 2003 từ phòng thông tin phật giáo quốc tế, và chỉ 3 ngày sau cũng từ PTTPG lại có vài tờ giấy lộn “đáo nhiệm” của HT Thích Quảng Độ – Sự Việc được xử trí 1 cách côn đồ du đãng du thục, không giống như tác phong của 1 vị tăng thống, lời lẽ cay độc, thiết tưởng Hòa Thượng Viên Lý cũng biết Võ Văn Ái đã đứng đàng sau “giám đốc” cho âm mưu lật đổ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc.

Con, Tâm Diệu có vài lời thô thiển nhưng tâm huyết:

- Nếu Hoà Thượng Viên Lý nhắm mắt làm ngơ trước hành động đe dọa của Võ Văn Ái (xin HT Viên Lý nghe VVA đe dọa HT Viên Lý trên đài Cali Today), mà bước lên chức vụ Chủ Tịch Văn phòng 2 Viện Hoá Đạo, bất kể sự việc đã được Hòa Thượng Tâm Châu đàn anh của Hoà Thượng Quảng Độ đã nhắc nhở là 1 âm mưu của người ngoài. Nếu Hoà Thượng Viên Lý còn bao che cho Võ Văn Ái: đó là BẤT NHÂN.

- Hoà Thượng Viên Lý cùng Hoà Thượng Chánh Lạc đã vào sanh ra tử trong công cuộc vận động thành lập Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo, và GHPGVNTH hải ngoại, 2 người ngoài tình nghĩa đồng đạo còn là đồng chí hướng – Nếu Hoà Thượng Viên Lý quả thật sợ Võ Văn Ái 1 cư sỹ đã từ lâu khuynh đảo GHPGVNTN mà đi theo con đường hắn vạch: đó là BẤT NGHĨA.

- Hoà Thượng Viên Lý cùng Hoà Thượng Viên Định Hoà Thượng Thiện Hạnh đả phản bác cáo bạch của HT Quảng Độ, nếu quả thật chỉ vì sợ Võ Văn Ái hoặc lời đe dọa của hắn trên Cali Today, mà đi theo con đường của Võ Văn Ái: Đó là BẤT TÍN.-Tâm Thư của Hoà Thượng Tâm Châu vạch ra những sai lầm nghiêm trọng của Hoà Thượng Quảng Độ, và nói rõ ràng, việc của Hoà Thượng Chánh Lạc dù đúng hay sai cần được 20 Đại Tăng xử lý chứ không phải do 1 mình Võ Văn Ái tự mình quyết định. Hoà Thượng Viên Lý nếu nhắm mắt làm ngơ trước đe dọa và hành động chính trị đạo tặc của Võ Văn Ái: đó là BẤT TRUNG.

KÍNH LẠY HOÀ THƯỢNG VIÊN LÝ, NẾU CHỈ VÌ SỢ VÕ VĂN ÁI MÀ NHẮM MẮT ĐƯA ĐƯỜNG CHO HẮN, THÌ SAU NÀY VỚI 4 TỘI NHƯ TRÊN:

1) BẤT NHÂN2) BẤT NGHĨA
3) BẤT TÍN
4) BẤT TRUNG

KÍNH BẠCH HOÀ THƯỢNG VIÊN LÝ, TRƯỚC TÌNH TRẠNG 1 CƯ SĨ MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ, KHUYNH ĐẢO GIÁO HỘI, MONG HOÀ THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ TỔNG THƯ KÝ VĂN PHÒNG 2 VIỆN HÓA ĐẠO SUY XÉT CẨN THẬN:

TRĂM NĂM BIA ĐÁ CŨNG MÒN, NGÀN NĂM BIA MIỆNG BIẾT ĐỜI NÀO NGUÔI.CON THIẾT TƯỞNG HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ LÀ 1 VỊ CAO TĂNG THẠC ĐỨC CHẮC CHẮN NHÌN THẤU RÕ ĐIỂM NÀY.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
CON

TÂM DIỆU

09/12/2013

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/09/thich-tam-chau-goi-thu-ngo-khuyen-thich.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site