lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thích Quảng Độ dưới cái nhìn của giới tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay

Khối Kỹ Thuật vừa nhận được bức thư do giới tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phổ biến. Bức thư này phê bình tư cách và đạo đức của "Đức Tăng thống" Thích Quảng Độ. Khối Kỹ Thuật xin phổ biến đến đồng bào để tùy nghi.

Nỗi đau khó mà diễn bày

Lý Phúc Chu

Thế sự nhiễu nhương, thời cuộc biến loạn, đó là ngôn từ để chỉ cho thế quyền của thế gian. Nhưng hôm nay không phải vậy mà nó còn đi vào cửa không môn của nhà Phật.

Suốt mấy tháng qua, tình hình biến loạn, có thể nói là chưa từng có trong GHPGVNTN. Một giáo hội mang đậm sắc thái của Phật giáo trên hai ngàn năm hội nhập. GHPGVNTN là một tổ chức lãnh đạo tinh thần của đồng bào Phật tử trong và ngoài nước theo tinh thần từ bi và bình đẳng của đức Phật. Để thiết lập nên tinh thần đó, hàng Phật tử cả tại gia lẫn xuất gia phải bỏ rất nhiều xương máu để đấu tranh bảo tồn trước sự chống phá kẻ vô minh. Hàng Phật tử tưởng chừng như đã hoàn thành được ước nguyện, Giáo hội được thành lập với mục đích bảo vệ và hướng dẫn tứ chúng tu tập theo lời đức Phật dạy.

Nhưng đó chỉ là mong ước, GHPGVNTN từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay, tự nó phải dùng mọi sức mạnh để bảo tồn trước sự đánh phá ngày càng mãnh liệt của ác ma. Mặc dù thăng trầm như vậy, nhưng vẫn bảo tồn được đường hướng hoạt động vì 'đạo pháp và dân tộc' dưới sự lãnh đạo tối cao của bốn đời cố Tăng thống cùng với sự hòa hợp của chư tăng, Phật tử.

Đến đời Tăng thống thứ năm thì ngôi nhà của Giáo hội theo cách nhìn khách quan cũng như chủ quan dường như đã tan hoang, theo cơn giông tố dữ dội độc đón của người lãnh đạo tối cao.

Là một Phật tử luôn ưu tư về sự tồn vong của GHPGVNTN trong nhiều giai đoạn Pháp nạn, không khỏi một lần đau xót khi chứng kiến cảnh "tình cốt nhục ly tán", cấp trên đối xử cấp dưới giống như luật rừng mà cộng sản thường dùng để thanh trừng, chứ không phải là "tinh thần lục hòa" của người con Phật. Đây là một tổ chức của Giáo hội đứng trên tinh thần hòa hợp để hướng dẫn tứ chúng tu học, chứ không phải là nơi công sở chức quyền theo thế sự. Ở đây người xuất gia lẫn tại gia dùng phương tiện thế lớp để làm việc cho khỏi bị chồng chéo và tôn trọng lẫn nhau "ý hòa đồng diệt, khẩu hòa vô tranh".

Thời đức Phật còn tại thế ngài không bao giờ giải quyết công việc một cách độc đoán, mặc dù ngài có phước trí vẹn toàn, ngài luôn lắng nghe tiếng nói của Tăng đoàn (xuất gia là quan trọng) và luôn hỏi đi, hỏi lại ba lần trước khi quyết định bất cứ một vấn đề gì. Đặc biệt ngài không bao giờ khước từ bất cứ một thành phần nào trong xã hội đến với ngài, từ tầng lớp nghèo, trộm cắp, mại dâm, kỹ nữ, đến giai cấp quan quyền và ngay cả những người chống đối lại ngài, ngài đều dùng lòng từ bi mà cảm hóa, khiến họ bỏ tà quy chánh.

Trở lại với Giáo hội ngày nay, đức Tăng thống mặc dù là 'phàm tăng' nhưng đóng vai trò cũng tương tự như đức Thế Tôn ngày xưa vậy. Được biết đức Tăng thống xuất gia tu học từ thuở bé, vì vậy dù ít nhiều gì ngài cũng thâm nhập được lý tưởng từ bi - trí tuệ của đức Từ Phụ. Nhưng ở đây ngược lại chúng ta có thể mãn phép đánh giá là ngài "chưa thấm tương, thấm chao nơi cửa bụt" qua một loạt hành động ứng xử từ thân, khẩu, ý của ngài mang đậm nét thù hận, độc tài, quyết đón, v.v... chứ không phải là thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của một bậc Sa môn thoát tục. Có thể nói còn ác hơn cộng sản đối trị với dân đen. Cộng sản đâu có học lý tưởng từ bi của đức Phật nên chúng ta còn có thể tha thứ, ngược lại đức Tăng thống là người đạo cao đức trọng "có thể dung những việc khó dung trong thiên hạ, có thể mỉm cười trước những việc ngu muội của thế gian".

Ở đây thì không, đức Tăng thống đã tự dùng dao vô minh đâm chết mình hồi nào không hay biết. Bên cạnh mình có nhiều bảo châu mà không thấy, phải lo đi làm thuê ở nước ngoài để kiếm từng miếng cơm ăn qua ngày, thật là đau khổ biết dường nào.

Ngài được tứ chúng suy tôn lên ngôi vị Tăng thống là để truyền thừa mạng mạch, chứ không phải cắt đứt mạng mạch. Khi nói đến đây tôi nghĩ đến triều đại Tần Thủy Hoàng bên Trung Hoa; GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo tối cao của đức Tăng thống sao mà giống quá, y khuôn đúc ra.

Đức Tăng thống là hiện thân của Tần Thủy Hoàng; Võ Văn Ái là hiện thân của Thái giám Triệu Cao. Bên cạnh sự nhu nhược sợ mất quyền lợi nhưng đầu ma hoặc của Lý Tư là hiện thân của Hòa thượng Thích Như Đạt.

Cả ba nhân vật này điều hành độc đón của triều Tần. Sự tàn bào của Tần Thủy Hoàng ngay cả cha, mẹ mình mà còn giết được huống chi kẻ khác. Trong khi đó có sự tiếp tay, đạo diễn, phân tích chụp mũ của Thái giám Triệu Cao tức Võ Văn Ái, kết cấu với Lý Tư tức Hòa thượng Thích Như Đạt, ra tay tàn sát những quan trung thần của triều đình (Giáo hội), điển hình như Phù Tô qua hình ảnh của Hòa thượng Thích Viên Định và Mông Điềm đang giữ biên cương qua hình ảnh của Hòa thượng Thích Viên Lý.

Để thõa mãn sự độc đón, bạo lực và cho ta là có quyền quyết định tất cả, bạo Tần (tức đức Tăng thống) đã đốt sách, chôn sống học trò (cắt chức) bởi vì sự đa nghi, quyết đón, độc ác, nghe và tin theo sự khích tướng trục lợi của kẻ gian thần Thái giám Võ Văn Ái mà quên đi đó chính là kẻ thù của mình.

Đức Tăng thống buôn ra những lời lẽ vô cùng thâm hiểm qua bài phỏng vấn của mẫu hậu Ỷ Lan, ngài nói với chất giọng thù hận, đáp trả của kẻ chợ búa, ngài là Tăng thống ngài có quyền, nhưng ai suy tôn ngài lên ngôi vị đó, chẳng lẽ tự ngài ngồi lên đó và nói ta là Tăng thống, Tăng thống mà không có thiện tín thì Tăng thống để làm gì. Hơn nữa ngài là vị học thức, nhà nhân quyền, luôn được Thái giám Võ Văn Ái đề cử nhận giải Noben hòa bình gì đó, mà sao ăn nói thô lỗ quá, ngài nói Chánh Lạc, Viên Định, Viên Lý, nó này, nó nọ; ai lập ra Giáo hội để nó làm Viện trưởng, v.v... Vậy thử hỏi ngài ai thành lập Giáo hội để ngài làm Tăng thống, chẳng lẽ ngài xem Giáo hội này là của ngài, thật giống như một kẻ vô học lú lẫn.

Đúng ra, trên cương vị Tăng thống ngài phải ghi ơn tất cả mọi người dù họ chỉ đóng góp cho Giáo hội một sợ lông công đức; huống chi chư Tăng và Phật tử đã hy sinh tính mạng để bảo tồn đạo pháp, đến thời ngài làm Tăng thống ngài lại ăn cháo đá bát như vậy sao...

...Đến một ngày nào đó, những hơi hở cuối cùng sắp tàn thì bạo Tần (đức Tăng thống) mới tỉnh giấc mộng vô minh, bảo Lý Tư, Triệu Cao gọi Phù Tô về để lo triều chính. Nhưng hỡi ôi! Lực tàn, sức kiệt lúc này đâu có thể dùng ba tất lưỡi để ban hành 'giáo chỉ' được nữa, kẻ nịnh thần Hòa thượng Thích Như Đạt thì như nhược, kẻ gian thần Thái giám Võ Văn Ái lộng hành chiếm đoạt ngôi Tăng thống và tự xưng là Siêu Tăng Thống để điều hành ngôi nhà Giáo hội đi đến một trận trả thù, thanh trừng tàn sát tiếp tục.

Đứng trước thực trạng thảm khốc như vậy, nhưng hàng Phật tử chúng ta làm sao đây, nếu nói lên tiếng nói lương tri thì bị cho là hỗn láo với đức Tăng thống, còn ngậm bồ hòn thì kẻ gian thần Thái giám Võ Văn Ái lộng hành. Thật là một cảnh trớ trêu mà thấy đau lòng.

Hiện tại tất cả trung thần như Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, HT. Thích Không Tánh, v.v... đã từ nhiệm, chỉ còn những kẻ gian thần tung mưa hô gió kéo băng lập bọn để trục lợi cá nhân mà đức Tăng thống lại xem là trung thần. Ngài quả thật là hồ đồ, không có bút mực nào mà tả hết sự sai đường, lạc lối của ngài dẫn đến tứ chúng ly tán. Rồi đây, cuộc đời của ngài sẽ bị thiên hạ chê cười, lòng dân oán hận, nơi chín suối ngài sẽ không an giấc chứ đừng nói Niết bàn được tiêu dao tự tại, đó là quy luật 'Nhân - Quả' mà ngài đã học được từ lời đức Phật dạy.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, lịch đại Tổ sư, nhất là giác linh đức Cố đệ tứ Tăng thống hiển linh, gõ đầu để tỉnh thức đức đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ sớm quay về bằng phương pháp Sám hối mà đức Phật thường chỉ dạy cho hàng tứ chúng. Chỉ có vậy mới cứu nguy được Giáo hội trong hiện tình ma quân quấy nhiễu nhất là ma ba tuần Võ Văn Ái và đồ chúng của nó.

***
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/12/thich-quang-o-duoi-cai-nhin-cua-gioi.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site