lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý | Cáo Bạch Ngày 05-01-2014 Của Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy

CỦNG CỐ GIÁO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIÁO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP

*************************

CÁO BẠCH

-NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
-NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Vào hạ tuần tháng 11 năm 2012, anh em tín đồ PGHH có phát hiện được một tài liệu dưới nhan đề: THỰC CHẤT ĐẠO HÒA HẢO đang tàng trử tại VIỆN ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO VN và tất nhiên là đã phổ biến. Tài liệu này là một bản Luận Văn tốt nghiệp của tăng sinh Thích Thiện Huệ, một tu sinh thuộc khóa IV năm 1997-2001 tại Học Viện Phật Giáo VN (TP.HCM).

Bản luận văn nảy dài 57 trang giấy, từ đầu đến cuối mang nội dung chụp mũ, mạt sát, mạ lỵ Đức Giáo Chủ PGHH (Đức Huỳnh Phú Sổ) và đả kích giáo lý PGHH một cách thậm tệ bằng những lời văn thô bỉ, vô văn hóa, vô giáo dục và vô liêm sĩ …….

Xin trích ra đây một vài đoạn để công luận phán xét: . . . ĐẠO HÒA HẢO LÀ MỘT HÌNH THỨC PHA TẠP . . . ĐẠO HÒA HẢO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO . . . VÀ HUỲNH PHÚ SỔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHẬT TỬ . . . HUỲNH PHÚ SỔ LÀ NGƯỜI THÍCH NÓI: NÓI NHƯ VẸT, NÓI KHÔNG SUY NGHĨ, KHÔNG CĂN CỨ . . . HUỲNH PHÚ SỔ VẪN LÀ MỘT NHÀ THÔNG THÁI CỦA MỘT ĐÁM NGƯỜI DỐT NÁT . . . MỘT GIÁO CHỦ KIÊU CĂNG, KHOÁT LÁC, HAY LÒE ĐỜI BẰNG MỘT MỚ KIẾN THỨC RƠM RÁC DO HỌC LÓM MÀ ĐƯỢC . . .

Qua một vài đoạn vừa kể đã thấy sự mạt sát của Thích Thiện Huệ đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ và PGHH đến mức độ không thể tha thứ và khinh chê 7 triệu tín đồ PGHH là dốt nát. . .

Thế mà . . . bản Luận Văn này lại được VIỆN ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO VN gồm những cao tăng tài đức long trọng phê chuẩn: BẢN LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU ! ! !

Đứng trên phương diện bình luận, mỗi người đều có quyền phát biểu quan điểm, sở kiến của mình, nhưng ở đây bài luận văn của Thích Thiện Huệ, một tu sinh đại học của Phật Giáo VN được nhiều giáo sư hướng dẫn, đại thể như giáo sư Minh Chi, v.v. . . và được một Hội Đồng chấm thi quyết định: LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU. Thế thì phải chăng đây là một sự biểu đồng tình hay là một sự đồng lõa của Hội đồng Đại Học Viện Phật Giáo VN gồm có nhiều cao tăng đại đức tiếp tay với kẻ ác thực hiện mục đích lăng mạ PGHH ? ? ?  . . . Không lẽ không ai nhớ lại lời Phật dạy: ĐỪNG NÊN LÀM NHỮNG GÌ CHO NGƯỜI KHÁC NHỮNG ĐIỀU MÌNH KHÔNG MUỐN NGƯỜI KHÁC LÀM CHO MÌNH và cái câu truyền tụng của thế gian: Ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình . . . Xin thú thật! Tôi phải hết sức nén lòng để đọc cho được hết bài luận văn của Thích Thiện Huệ. Đọc xong tôi cảm thấy vô cùng xúc động đến bàng hoàng: Tại sao dưới mái Phật đường của một đại tôn giáo như Phật giáo VN lại có thể xảy ra một hành vi tồi bại như thế này ? Phải chăng có những bàn tay “lông lá” đứng sau lưng Phật giáo VN ? ? ? Phải tiêu diệt PGHH trên mọi mặt là chính sách của đảng csVN kia mà ! Tại sao lại có Phật Giáo VN hùn vào. Điều này tôi xin Ngài Hòa Thượng Thích Trí Quảng là người lãnh đạo Phật giáo VN tự suy gẫm.

Nói rằng: “Đạo Hòa Hảo, một hình thức tôn giáo pha tạp ? Thế nào là pha tạp ?

“Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị”  . . . Tam thừa giáo cương chi thị ứng cô chi dược, lâm thời thi thiết, tạm thời sở thuyết, các các bất đồng. Đản năng liễu tri tất bất bị hoặc. Thực vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết (Truyền Tâm pháp yếu) . . . Tu sinh Thích Thiện Huệ không hiểu được yếu lý này đã đành, không lẽ quý Ngài cao tăng trong Hội đồng Giám Khảo cũng không hiểu nên mới phê chuẩn: Luận văn đạt yêu cầu.

Nói rằng: Huỳnh Phú Sổ không phải là một Phật tử”. Vậy thế nào là một Phật tử? ? ? Trong lúc Đức Phật phán: Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, Ta là phật đã thành, các người là Phật sắp thành. Như vậy phải chăng quý Ngài và Thích Thiện Huệ đều cho là Đức Phật phán sai ? . . .

Nói rằng: Đạo Hòa Hảo không phải là một tôn giáo . . . Cái lối chụp mũ như thế này thật là hồ đồ và hèn hạ, trong lúc cả thế giới đều biết PGHH là một tôn giáo thống hợp 3 nguồn tư tưởng ở phương Đông: Phật, Nho, Lão gọi là tam giáo quy nguyên với một nền giáo lý thích nghi với thời đại: Đời Đạo liên quan rạng chói ngời . . . với một khối tín đồ gần 7 triệu người . . .

Nói rằng: Huỳnh Phú Sổ là một nhà thông thái của một đám người dốt nát. . . là một lời mỉa mai kiêu ngạo vô liêm sĩ, vô giáo dục vừa khinh khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vừa miệt thị 7 triệu tín đồ PGHH là dốt nát . . . trong lúc khối tín đồ PGHH có hàng ngàn Giáo Sư, hằng trăm Kỷ sư, Bác Sĩ . . .  

Nói rằng: Huỳnh Phú Sổ là người thích nói: nói như vẹt, không suy nghĩ, không căn cứ. Một Giáo Chủ kiêu căng khoát lác hay lòe đời bằng một mớ kiến thức rơm rác do học lóm mà được. Thật là một câu nói vô giáo dục của những kẻ “đá cá lăn dưa” chớ không thể xuất phát từ một tu sinh của Phật giáo lại ăn nói bừa bãi như thế ấy ! Chẳng lẽ Viện Đại Học phật Giáo VN đào tạo tu sinh ăn nói như vậy ? ? ?

Tóm lại, trích dẫn qua một vài đoạn trong luận văn “THỰC CHẤT ĐẠO HÒA HẢO” của Thích Thiện Huệ như thế ấy mà được các nhà lãnh đạo Phật Giáo và Ban Giám đốc Viện Đại Học Phật Giáo duyệt phê là: Bản Luận văn đạt yêu cầu ! Thật đáng tiếc và khó hiểu.

Tôi là người rất kính trọng các vị Hòa thượng, Đại Đức bên phật giáo VN, các Ngài Hòa thượng Thích Tâm Châu, Ngài Hòa thượng Thích Trí thủ là bạn thân của tôi

Qua bài luận văn của Thích Thiện Huệ đã làm cho lòng kính trọng của tôi đối với cấp lãnh đạo Phật Giáo VN, điển hình là Ngài Thích Trí Quảng và Thích Giác Toàn . . . đột nhiên tan biến.

Khi vừa phát hiện bản luận văn “Thực chất đạo Hòa hảo” của Thích Thiện Huệ đã gây một luồng công phẫn sôi nỗi và quyết liệt trong khối tín đồ PGHH. Với tư cách là người lãnh đạo, tôi đã cố gắng hết sức để xoa dịu sự phẫn nộ của anh em tín đồ PGHH mọi việc mới được tạm ổn và tôi đã gởi nhiều văn bản yêu cầu cấp lãnh đạo Phật Giáo VN cũng như Ban Giám Đốc Viện Đại Học phật Giáo nên tìm cách trấn an sự việc.

Nhưng rất tiếc, đã hơn một năm qua, các cấp lãnh đạo Phật Giáo VN cũng như Ban Điều hành Viện Đại Học Phật Giáo VN vẫn bình chân như vại, ngoại trừ một bức văn thư số 521 CV HĐĐH ngày 10-12-2012 gởi cho Ban Trị Sự Trung Ương PGHH do Nguyễn Tấn Đạt cầm đầu, trong lúc cả nước đều biết Ban Trị Sự này là công cụ của nhà cầm quyền cộng sản mà đại đa số tín đồ PGHH không hề thừa nhận. Phải chăng đây là lối đánh lận con đen của những người đồng hội đồng thuyền ? ? ?

Là người tu hành, nhất là Phật tử, Ngài Thích Trí Quảng và Thích Giác Toàn và các cấp lãnh đạo Phật Giáo VN ắt không quên giới điều sơ đẳng nhất của Phật Giáo là Ngủ Giới Cấm . . . các Ngài suy gẫm lại coi mình có vi phạm không?

Một điểm nữa cần phải nêu ra . . . Trong bản luận văn của Thích Thiện Huệ đã xấc xược viết: Chúng ta có thể bỏ qua những lỗi lầm do nhận thức thô thiển của một người nông dân ít học, thích diễn giải Phật pháp như Huỳnh phú Sổ, nhưng chúng ta không thể chấp nhận thái độ ngược ngang mang tính bất lương của ông khi cố tình lý giải sai lệch mục Chánh Tin Tấn trong Bát Chánh Đạo đầy ác ý nhằm bài xích TƯ TƯỞNG CỦA NHỮNG NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA MÁC-XÍT.

Ở điểm này, có 2 trọng tâm tôi muốn được ngài Thích Trí Quảng, Thích Giác Toàn hay các cấp lãnh đạo Phật Giáo VN giải thích:

1- Quý Ngài và thích Thiện Huệ là Phật tử hay là đảng viên Mác-xít mà lại chánh thức tỏ ra bênh vực chủ nghĩa Mác-xít, quá lo ngại trước những sự bình phẩm va chạm đến chủ nghĩa mác-xít ?

2- Quý Ngài và Thích Thiện Huệ dựa vào kinh điển nào của nhà Phật mà quả quyết rằng Đức Huỳnh Giáo chủ nói sai, có ác ý nhằm bài xích tư tưởng của những người theo chủ nghĩa Mác-xít ? xin quý Ngài chỉ điểm cho chúng tôi học hỏi.

Tóm lại, trong những điểm tôi đặt ra đây tôi thường gọi chung quý Ngài và Thích Thiện Huệ là vì quý Ngài là thành phần phê chuẩn : Luận Văn đạt yêu cầu, tất nhiên quý Ngài phải cùng chung trách nhiệm với Thích Thiện Huệ trong sự việc mạt sát, mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích nền giáo lý PGHH.

KẾT LUẬN:

Nói quanh quẩn không bằng nói thẳng. Ở đời, giàu sang phú quí là quan trọng, nhưng danh dự càng quan trọng hơn. Ở đây, bản luận văn của Thích Thiện Huệ đã xúc phạm nặng nề đến danh dự của một vị Giáo Chủ và danh dự của 7 triệu người, một sự xúc phạm cố ý mà lại được các cấp lãnh đạo Phật giáoVN, điển hình là Ngài Thích Trí Quảng, Thích Giác Toàn . . . duyệt phê và cấp học bổng du học qua xứ Phật . . . rõ ràng là Phật Giáo VN đã trở thành cây đao để cho những bàn tay lông lá vô thần sử dụng trảm quyết các thành phần tôn giáo chân chính ! . . .

Tôi mong Ngài Thích Trí Quảng, Thích Giác Toàn và những vị cao tăng Phật Giáo VN có nhúng tay vào chiến dịch “TRIỆT TIÊU PGHH” hãy suy gẫm coi việc làm của mình có đúng với chân lý nhà Phật  không ????

Quý Ngài không thể chối bỏ rằng: đây là sự sai lầm cá nhân của Thích Thiện Huệ? Như vậy sự phê chuẩn “LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU” do ai ? ? ?

Đức Phật dạy: Trên đời có 2 hạng ngườiđáng quí: một là hạng người chưa hề lầm lỗi. Hai là hạng người đã lầm lỗi mà thành tâm cải hóa . . .

Tôi mong 2 Ngài Thích Trí Quảng, Thích Giác Toàn nên nhớ lời dạy này của Đức Phật, và quý Ngài sẽ là hạng người thứ 2:

QUAY LẠI ẮT THẤY BỜ

Thay mặt cho 7 triệu tín đồ PGHH và cá nhân, tôi trân trọng yêu cầu Ngài Thích Trí Quảng và Thích Giác Toàn phải:

a- Đứng trước màn truyền hình của Đài truyền hình VN tỏ lời xin lỗi về việc sai lầm trong vụ bản luận văn của Thích Thiện Huệ,

b- Tuyên bố hủy bỏ bản luận văn của Thích Thiện Huệ, hủy bỏ bằng tốt nghiệp của Thích Thiện Huệ bằng văn bản đăng trên 5 tờ báo lớn tại  Sài Gòn.

c- Tuyên bố Thích Thiện Huệ không còn trong hàng ngũ phật Giáo VN.

d- Triệu hồi Thích Thiện Huệ về nước đứng trước màn truyền hình của đài truyền hình VN để xin lỗi với 7 triệu tín đồ PGHH. Trường hợp Thích Thiện Huệ không tuân thì giới lãnh đạo Phật giáo phải áp dụng biện pháp kỷ luật để làm gương.

Bốn điều kể trên là nguyện vọng của toàn thể tín đồ PGHH, mong được quý Ngài vui lòng thực hiện để phát huy niềm hòa khí người một nhà “kiến hòa đồng giải”. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày Cáo Bạch này đến với Quý Ngài mà không được Quý Ngài đáp ứng thì mọi sự gì có xảy ra thì xin quý Ngài thông cảm.

Tôi cũng xin thông báo quý Ngài rõ là sự phẫn nộ của anh em tín đồ PGHH đối với bản luận văn của Thích Thiện Huệ đã lên đến cực điểm . . . có rất nhiều người đề nghị với tôi cho phép anh em đến Viện Đại Học Phật Giáo VN để thực hiện một cuộc tuyệt thực . . . có cả chương trình “tự thiêu” để phản đối. Tôi đang cố hết sức mình để khuyên lơn ngăn cản.

Ta hãy hình dung nếu có một sự cố như vậy thì những trang sử trong sáng của Phật Giáo VN tự nghìn đời sẽ như thế nào ? ? ? và chính quý Ngài phải gánh lấy trách nhiệm.

Quý Ngài và chúng tôi đều là Phật tử, cùng một giáo lý nhà Phật , cùng tôn thờ Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. . . như con một cha, nhà một nóc . . . mà để cho kẻ ác gian lợi dụng tạo cho chúng ta xào xáo với nhau . . . như vậy có tội với Đạo pháp hay không ? ? ?

Hơn nữa, quý Ngài là người đã “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo” mà còn dính líu việc hồng trần nhất là làm công cụ cho kẻ ác, như vậy có đúng với nguyên lý của nhà Phật hay không ? ? ? ?

Nhân danh một Phật tử, đại diện cho hằng triệu tín đồ PGHH, tôi tha thiết và thành khẩn kêu gọi các Ngài Chư Tôn Đại Đức trong nhà Phật Giáo VN lên tiếng phê phán vụ bản luận văn của Thích Thiện Huệ, ai đúng ai sai? Hắc bạch phân minh . . . nhất là Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Phật Giáo VN Thống Nhất, là người anh cả trong đại gia đình Phật Giáo phải gióng lên tiếng nói phê phán trung thực “khổ dược lợi ư bịnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành”.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Huyền Phong Các, ngày 05 tháng 01 năm 2014.

LÊ QUANG LIÊM
(Huyền Phong Cư Sĩ)

Người chuyển: Cụ Lê-quang-Liêm; Nguyễn-quang-Duy 

Thư-Viện Bồ Đề @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site