lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Dấu hiệu hai đảng Cộng sản Việt Tàu sẽ thống nhất

Đây chẳng qua là công tác hành chánh thông thường ( Routine )

Thực tế, chệt tàu đã chỉ huy hành chánh chxhcn an nam ngay sau Hội nghị Thành Đô 1990 ( Xem hồi ký Trần Quang Cơ : Các chức việc csvn có việc tâu trình về chánh phủ Trung ương Bắc Kinh " thì cứ lại chỗ Đại sứ chệt mà trình, khỏi qua Bắc kinh nữa!" )

Mèn như tôi mà cũng đã nhận thấy từ lâu:

" CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÁNH

Ngân sách là khí cụ điều hành của một đơn vị hành chánh, là bản kế họach động trong một năm của đơn vị sở quan. Ngày trước ở Miền Nam, hàng năm Phó tỉnh trưởng hành chánh thường đến các xã yếu kém duyệt xét, giúp đở cân bằng ngân sách. Xã Tân Hiệp, Quận Dĩ An, Tỉnh Biên Hòa nằm sát bìa rừng Cù Mi, căn cứ du kích nổi tiếng Miền Đông Nam bộ nên lâm vào tình trạng xã lưu vong, nghĩa là phải đem bộ sậu qua xã Bình Trị kế bên ngồi mần việc. Năm 1965, xã nầy vừa được bình định nên ủy ban hành chánh trở về bản địa làm việc. Cuối năm đó, Phó tỉnh xuống duyệt xét ngân sách, thấy xã mới qui hồi thiếu hụt 300 ngàn mới xuất quỹ bổ trợ tỉnh giúp cho để cân bằng ngân sách xã.

Vừa rồi Phó vương Tập tuần du phương Nam cũng làm y như vậy, nghĩa là xét thấy ngân sách “An Nam phủ” mới qui hồi do bọn “thổ quan” ngu dốt tiêu xài quá lố nên hụt mất 300 triệu, có thể làm cho hệ thống tài chánh sở tại phá sản nên cho xuất quỹ bổ trợ của Tỉnh Quảng Đông y số để cân bằng ngân sách. Từ nay, ngân sách An Nam phủ sẽ do Tỉnh Quảng Đông quản trị, cho đến khi nào bọn thổ quan ố nàm dành học tập điều hành cho thông thạo sẽ cứu xét cho tách ra lập Tỉnh mới “Quảng Nam”. (Bà con Quảng Nam ta chuẩn bị lo rầu đi! Mai mốt Xứ Quảng ta chỉ còn là một xã thuộc Huyện Miền Trung của Tỉnh “Quảng Nam mới”!)

Trên đây là việc điều hành hành chánh, bây giờ là việc phối trí lực lương quân sự.

NGÔI SAO OAN NGHIỆT - NGUYỄN THÀNH NHƠN

cờ việt cộng, trung cộng

Nhìn hình ảnh các cháu gái nhỏ Việt Nam hồn nhiên, xinh đẹp, tay cầm ngọn cờ Tàu sáu sao nghênh đón giặc Tàu Tập Cận Bình, buồn thương chảy nước mắt. Nghĩ giận thân, giận đời, vì sao để cho sự thể ra nông nỗi?! Vì sao để cho lũ bán nước cầu vinh, ngang nhiên tổ chức cuộc tiệc bán nước rềnh rang như thế?! Ba trăm triệu đô la ! Chỉ vì ba trăm triệu tờ giấy xanh mà đành đoạn bán tổ quốc như vậy sao?! Nhưng ngẫm nghĩ lại mới nhớ rằng, bè đảng chúng đã bán nước từ lâu!

CHÚNG ĐÃ BÁN NƯỚC TỪ LÂU

Ngay khi bè lũ giặc Hồ kéo về Hà Nội tháng 7 năm 1954, nửa phần Đất nước phía Bắc đã thống thuôc Tàu. Không phải vậy sao? Mỗi khi họ Hồ đi Nga triều kiến, đều phải ghé Bắc Kinh tâu trình Mao sếnh sáng trước là qua Nga bàn tính việc gì? Tàu Mao phóng tay cải cách ruộng đất mười phần hung bạo. Giặc nhà Hồ hiện đại làm theo gắp trăm lần tàn bạo hơn, kể cả con giết cha, giết mẹ! Mao phát động trăm hoa đua nở, nhà nhà đua tiếng để gạt gẫm, bách hại văn nghệ sĩ Tàu. Hồ đốc xúi, cởi mở phong trào Nhân văn giai phẩm, chỉ trong một năm mà tù đày, triệt hạ biết bao văn nghệ sĩ tài hoa dất nước ta! Mỗi khi sắp họp đại hội thảo khấu là phải đem danh sách bộ sậu qua Tàu trình duyệt trước. Khi lên ngôi thái thú lại phải đem đầu qua thiên triều cầu phong và nhận sắc chỉ đem về An Nam y lịnh thi hành.

Năm 1958, Hồ – Đồng công khai bán nước có văn tự, khi Đồng tuân lệnh Hồ ký công hàm bán hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu cộng để dổi lấy súng đạn chuẩn bị đánh chiếm Miền Nam.

Năm 1975, giặc nhà Hồ xẻ dọc Trường Sơn đánh chiếm nửa mảnh sơn hà tổ quốc ở phía Nam hợp thành một mối để ngày nay dâng trọn cho Đại Hán!

Năm 1990, tổ quốc cs Liên xô, Đông Âu rã bè, bọn cs An Nam lang thang như chó mất chủ, nhục nhã mang đầu về Thành Đô quỳ lạy chủ cũ xưng tội, xin cho được qui hồi Bắc triều như cũ. Để chuộc tội chúng xin y lệnh trên dạy: Trong vòng mười năm phải qui hoàn đất biên giới và lãnh hải. Trong vòng ba mươi năm phải dâng trả toàn bộ Giao châu, kể cả phần đất khai phá về sau ở phía Nam.

Trước là tính như vậy, nay tình thế biến chuyển đã nột rồi, thay vì năm 2020 nay rút lại là 2012 là phải làm lễ hạ cờ máu một sao đem ráp vô cờ mẫu quốc thành sáu sao, chánh thức thành “tân quốc kỳ Đại Hán” kéo lên trên toàn cỏi An Nam.

Cho nên trong kỳ đón rước Thái tử Tập ngày 20/12 vừa qua, bọn thổ quan An Nam mới xua các cháu ngoan đáng thương của bác Tập thập thành, phất rặc cờ đỏ sáu sao còn cở máu một sao của bọn tôi tớ đem liệng vô sọt rác. Đây chẳng qua là diễn tập với hai mục đích:

Một là trắc nghiệm phản ứng của sĩ phu Đất Việt, đặc biệt là giới trẻ.

Hai là tập cho dân bản xứ làm quen để khi chánh thức xử dụng không còn bở ngở.

Cho nên cái vụ sở ngoại vụ An Nam đính tà, đính chánh là chỉ để tung hỏa mù gây phân vân, chia rẽ công luận, bởi vì bọn CAM , công an mạng viết rõ ràng: Việc cờ mấy sao là việc của 2 đảng người ta, mấy người có liên quan gì mà xía miệng vào?!

Ở đây phải nói ngay rằng: Việc ở đây là việc dân, việc nước chớ chẳng phải việc riêng của cái đảng chó chết nào. Chúng hỗn xược đem áp đặt lá cờ máu một sao lên Miền Bắc đã 66 năm, Miền Nam 36 năm nay. Nay chúng tỏ rỏ ý định đem sáp nhập nước VN vào nước Tàu bằng cách gán vào cờ Tàu ngôi sao thứ 6, biểu tượng sắc dân Việt cùng với 4 ngôi sao nhỏ, biểu tượng các sắc dân Mông, Hồi, Màn, Tạng cùng chầu ngôi sao lớn Đại hán.

Vì vậy, bất cứ người VN nào dù ở trong nước hay hải ngoại vẫn có quyền chửi rủa hành động bán nước cầu vinh ấy. Cũng chẳng phải chửi rủa suông mà còn phải hành động quyết liệt ngăn chặn mưu đồ bán nước, cầu vinh ấy.

Trên đây là vài nét chủ yếu về tiến trình sáp nhập VN vào lãnh thổ Tàu. Dưới đây là vài nét chủ yếu về việc thi hành công cuộc sáp nhập trên thực tế.

CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÁNH

Ngân sách là khí cụ điều hành của một đơn vị hành chánh, là bản kế họach động trong một năm của đơn vị sở quan. Ngày trước ở Miền Nam, hàng năm Phó tỉnh trưởng hành chánh thường đến các xã yếu kém duyệt xét, giúp đở cân bằng ngân sách. Xã Tân Hiệp, Quận Dĩ An, Tỉnh Biên Hòa nằm sát bìa rừng Cù Mi, căn cứ du kích nổi tiếng Miền Đông Nam bộ nên lâm vào tình trạng xã lưu vong, nghĩa là phải đem bộ sậu qua xã Bình Trị kế bên ngồi mần việc. Năm 1965, xã nầy vừa được bình định nên ủy ban hành chánh trở về bản địa làm việc. Cuối năm đó, Phó tỉnh xuống duyệt xét ngân sách, thấy xã mới qui hồi thiếu hụt 300 ngàn mới xuất quỹ bổ trợ tỉnh giúp cho để cân bằng ngân sách xã.

Vừa rồi Phó vương Tập tuần du phương Nam cũng làm y như vậy, nghĩa là xét thấy ngân sách “An Nam phủ” mới qui hồi do bọn “thổ quan” ngu dốt tiêu xài quá lố nên hụt mất 300 triệu, có thể làm cho hệ thống tài chánh sở tại phá sản nên cho xuất quỹ bổ trợ của Tỉnh Quảng Đông y số để cân bằng ngân sách. Từ nay, ngân sách An Nam phủ sẽ do Tỉnh Quảng Đông quản trị, cho đến khi nào bọn thổ quan ố nàm dành học tập điều hành cho thông thạo sẽ cứu xét cho tách ra lập Tỉnh mới “Quảng Nam”. (Bà con Quảng Nam ta chuẩn bị lo rầu đi! Mai mốt Xứ Quảng ta chỉ còn là một xã thuộc Huyện Miền Trung của Tỉnh “Quảng Nam mới”!)

Trên đây là việc điều hành hành chánh, bây giờ là việc phối trí lực lương quân sự.

CHIẾM ĐÓNG LÃNH THỔ

Người ta thường nói, bọn cs ôm nhau hôn thắm thiết, nhưng tay mỗi đứa đều thủ dao găm chực lụi nhau. Ngay CIA Mỹ cũng nhận định, bọn tướng Tàu rất gờm tướng con hoang Chí Vịnh. Biết như vậy nên bọn Tàu đã bố trí kế hoạch khống chế. Lũ tay sai An Nam dù muốn làm phản cũng vô phương cục cựa. Tại sao?

Các chiến lược gia Miền Nam thường nói: Ai trấn dóng Tây nguyên là ở thế khống chế toàn Miền Nam. Bài học thực tế 1975 còn trưu trướu đó! Khi TT Thiệu rút bỏ Tây nguyên, binh lực của bọn xâm lược Bắc phương từ đó đánh dồn xuống, chỉ trong vòng 55 ngày nuốt chửng Miền Nam.

Ngày nay, bọn Tàu cộng là bực thày của bọn cs cu li ố nàm nên dã ém vài vạn “đặc công” dưới lớp ngụy trang công nhân khai thác bauxite, trấn giữ Tây nguyên.

Tôi có lần nghe một Trung tá Đoài Loan từng trấn đóng, bảo vệ đảo Mã Tổ kể: Bọn lính đặc công Tàu cộng rất thiện nghệ trong công tác phá hoại.

Nay, nếu bọn thổ quan ố nàm cả gan tính chuyện làm phản thiên triều thì … cốt mìn china, đặc công cho nổ bình bình. Cả đàn, cả lũ bộ đội “cụ hồ” suốt dọc vùng duyên hải Miền trung từ Nam-Ngãi-Bình-Phú chí Bình Thuận, không cần một phát súng cũng ôm đầu chạy chết vì quặng độc bauxite. Trong lúc đó, Ilyuchin không vận vũ khí thảy xuống trang bị cho sư đoàn đặc công làm mủi nhọn tiên phong đánh mở đường xuống thành hồ. Đại quân vừa nhảy dù, vừa không vận ào ạt kéo theo, thì … chỉ trong vòng mươi bửa, nửa tháng chớ chẳng cần 55 ngày, quân Mao thập đã có mặt nơi đã từng đại thắng mùa xuân 1975.

Trong Nam tính vậy, còn Miền Bắc lẽ nào? Dzụ nầy cũng dễ tính. Hiện tại, các công trường do china ta thầu rải rác suốt dọc duyên hải An Nam, mỗi nơi có vài ngàn thợ “đặc công”, tính sơ sơ mỗi nơi vài tiểu đoàn, có khi quân số bằng lữ đoàn cũng nên. Khi ngày N điểm, cho nổ tanh banh các công trình hiện tại đang cà rà xây dựng câu giờ, rồi bôn tập đến vị trí chấm điểm làm bãi đổ quân trên bờ biển, tiếp nhận vũ khí do phi cơ thả dù xuống và thiết lập đầu cầu dể “lính thủy đánh bộ” và đại quân từ Biển Đông đổ bộ lên, đánh rốc một hồi là ngồi chồm hổm trên đèo Tam Điệp, dừng quân bày thế trận. Tới đây là học mót chiến thuật “Hành quân thần tốc” của Hoàng đế Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ của nhà chúng nó, đánh thốc xuống như thế chẻ tre. Như vậy, chỉ cần tuần lễ, mươi bửa là tái hiện chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu như tổ tiên bọn chúng, vào Thăng Long thành như chỗ không người.

Trên đây là kế hoạch Z, chỉ thực hiện khi kế hoạch A, đang thực hiện xong phần cơ bản, bị bế tắc. Kế hoạch A là cái giống gì? Là kế hoạch tàm thực, giản dân, lấn đất.

TÀM THỰC, GIẢN DÂN, LẤN ĐẤT

Sau hiệp định Paris 1975, theo qui định ngưng bắn tại chỗ, bọn vc được phép đóng quân ở đâu, cứ ở đó. Nhân cơ hội nầy, bọn du kích vc mon men về các vùng xôi đậu treo cờ “giải phóng”. Tương kế tựu kế, VNCH tiến hành hai kế hoạch. Một là tung các đoàn cán bộ XDNT bán võ trang vào các vùng xôi đậu vẽ cờ Quốc gia lên cửa nhà, biểu tượng dân vùng QG. Đồng thời vẻ cờ QG lên nóc nhà để phi cơ tránh ngộ nhận. Hai là mở các khu khẩn hoang lập ấp, thọc sâu vào các trục giao liên giữa các mật khu vc, đưa dân nghèo Miền Trung vào khai phá theo kế hoạch “ giành dân lấn đất.”

Ngày nay, bọn Tàu phù cũng làm y như vậy! Chúng mở những khu phố Tàu rải rác khắp cỏi An Nam. Đông đô Đại phố, Bình Dương là mẫu mực, chiếm cả 3 làng của dân Việt. Chúng cũng thi hành kế hoạch giản dân ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, đưa dân vào VN lấn chiếm lần hồi theo sách lược tàm thực, giống y như trường hợp Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng. Tấm da mẹ Việt Nam ngày nay lấm tấm điểm đen phố chệt. Lần hồi các điểm đen nở rộng, tấm da mẹ giống hình da beo. Để lâu nữa, da mẹ giống in hình da chó vá. Cuối cùng là thế cài răng lược, một nửa, một nửa, tức là bầy con của mẹ chỉ được sống một nửa trên đất nước của mình, xen kẻ với bọn chệt Tàu!!!

Tình cảnh bi đát như vậy biết tính lẽ nào? Đành chịu chết chăng?!

KHÔNG!

Dân tộc Việt con Rồng, cháu Tiên đâu chịu như thế được, phải hành động.

Bằng cách nào?

Toàn dân vùng lên, đánh đuổi bọn thái thú Tô Định chạy về Tàu như Hai Bà Trưng, tổ tiên ta đã làm như thế!

TOÀN DÂN VÙNG LÊN

ĐÁNH ĐUỔI BỌN THÁI THÚ TÔ ĐỊNH CHẠY VỀ TÀU

Nói là toàn dân nhưng thật ra chỉ cần hai tầng lớp chủ yếu can trường hành động là được. Đó là: Sĩ phu và Giới trẻ.

Trước nay, chúng ta chỉ tranh đấu trên bình diện chính trị: Giải trừ chế độ độc tài toàn trị. Vì vậy không thu hút được sự tham dự mạnh mẻ của giới trẻ ít quan tâm tới vấn đề chánh trị.

Giờ đây, câu chuyện bọn cầm quyền dâng đất nước cho Tàu lộ liểu đến nổi ngay trên mạng, dân Tàu vừa bêu riếu bọn thổ quan của chúng vừa vui mừng giang san của chúng từ đây thu về một mối từ Mãn châu trải dài tận … MỦI CÀ MAU.

Giờ đây, giới nhân sĩ lão thành cách mạng không còn lấn cấn gì nữa về mặc cảm chống “đảng”. Giờ đây quí vị thanh thản hiệp cùng giới trẻ lo bề tụ nghĩa, đánh đuổi bọn tham quan, ô lại tay sai Bắc quốc ra khỏi đất nước ta.

Ngày trước, thanh niên Miền Nam tới tuổi nhập ngŨ, trong buổi tiệc ly, giả biệt gia đình, thân thuộc lên đường nhập ngŨ, cao giọng ngâm:

Chàng tuổi trẻ, vốn giòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc binh đao
Giả nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào vó câu

Ngay khi khoác lên mình bộ quân phục, bước chân vào ngưởng cửa quân trường, dõng dạc cất tiếng ca:

Này bao hùng binh tiến lên
Bờ cỏi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghi theo tiếng súng xa tung hoành
Quân Việt Nam đi- HỒN NON NƯỚC XÂY THÀNH

chiến sĩ việt nam cộng hòa

Khi cầm súng chiến đấu, họ sẳn sàng đổ máu, quyết gìn giữ nửa mãnh dư đồ Tổ quốc trước họa xâm lăng từ phương Bắc.

Ngày nay, các bạn trẻ ở vào vị thế thuận lợi hơn, giương cao ngọn cờ CHÁNH NGHĨA DÂN TỘC, sát cánh cùng đồng bào các giới, đánh đuổi bọn Việt gian Lê Chiêu Thống, cả và bọn thái thú Tô Định chạy về Tàu. Cho dù có phải ngả gục cũng thanh thản ra đi trong vòng tay thân thương của đồng bào kề cận!

Phen nầy, nhất định tuổi trẻ Việt Nam đứng lên làm lịch sử!

Thế hệ già hải ngoại trông chờ và tin tưởng nơi các bạn.

Nguyễn Nhơn
( Mùa Đông Hy vọng )

Kính chuyển quý vị
Nguyễn Quang Duy

"Hữu nghị viển vông" hay cúc cung phục vụ tỉnh Quảng Đông ?

Chúng tôi vừa nhận được, từ ba bạn đọc ở Hà Nội và Sài Gòn, bản chụp công văn số 1832/BNG/ đề ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ ngoại giao, do thứ trưởng Hồ Xuân Sơn ký tên, đóng dấu, liên quan đến "danh mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ Xuân Hoa".

việt cộng, quảng đông

Công văn nay được gửi cho : một là, "Các Bộ Công Thương ; Kế hoạch và Đầu tư ; Giao thông Vận tải ; Giáo dục và Đào tạo ; Tài chính ; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ; Khoa học và Công nghệ ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch" ; hai là, "Ủy ban nhân dân các tỉnh / thành phố : Hà Nội ; Thành phố Hồ Chí Minh ; Quảng Ninh ; Hải Phòng ; Quảng Nam ; Đà Nẵng".

Đính kèm công văn (1 trang) này là "Danh mục công việc phải làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13 - 17/4/2014)"

việt cộng, quảng đông

Dưới đây là toàn văn bản công văn : 

"Ngày 20/5/2014, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gửi Bộ Ngoại giao bản Danh mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13 -17/4/2014).

"Để triển khai tốt các chương trình hợp tác giữa các Bộ/ngành, địa phương ta với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Bộ Ngoại giao xin chuyển đến Quý Cơ quan Danh mục này để tham khảo, đưa vào chương trình hợp tác của Quý Cơ quan với tỉnh Quảng Đông.

"Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./."

Kèm theo là danh mục (hai trang) 16 "công việc phải làm" (xem hình kèm theo)

việt cộng, quảng đông

việt cộng, quảng đông

Để có một ý niệm cụ thể về công văn ký tên Hồ Xuân Sơn nhằm thực hiện ý muốn của Hồ Xuân Hoa, bí thư (hay tổng đốc ?) Quảng Đông, chỉ cần chép lại nguyên văn hai "công việc phải làm" số 1 và số 2 :

"1. Thúc đẩy Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thăm Quảng Đông.

"2. Trong khuôn khổ bồi dưỡng đào tạo cán bộ giữa hai Đảng Trung Việt, triển khai công tác đào tạo cho cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế hoạch trong 05 năm đào tạo 300 cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ; trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương 100 cán bộ, 100 cán bộ của các tỉnh thành có quan hệ hợp tác với Quảng Đông nhiều như TP. Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam".

Thiết tưởng mọi bình luận là quá thừa.Câu hỏi duy nhất đáng đặt ra : đây là công văn của "Bộ ngoại giao Việt Nam" hay là của Sở nội vụ tỉnh Quảng Đông ?

B. T.

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site