lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

BPSOS Applauds the Passage of Vietnam Human Rights Act on the Heels of Vietnamese President's U.S. Visit

For Immediate Press Release
August 2, 2013

The U.S. House of Representatives on Thursday condemns the ongoing human rights abuses and religious persecution in Vietnam by passing the Vietnam Human Rights Act, HR 1897, almost unanimously with a vote of 405 to 3. Dr. Nguyen Dinh Thang, executive director of Boat People SOS (BPSOS), said today that the near-unanimous passage of the Vietnam Human Rights Act by the House of Representatives is evidence that "Congress and the American people understand that the United States cannot and should not enter into a strategic partnership with a regime that systematically oppresses its own people."

The Act would condition non-humanitarian assistance to the government of Vietnam on a number of human rights benchmarks including the release of political and religious prisoners, respect for freedom of religion and the rights of ethnic minorities, and an end to Vietnamese government complicity in human trafficking. Other provisions of the bill authorize assistance to Vietnamese human rights and democracy advocates, measures to overcome the Vietnamese government's jamming of Radio Free Asia, and extension of refugee resettlement programs for applicants who were detained or otherwise denied access to these programs.

But the action that makes the passage of the Vietnam Human Rights Act even more significant, and further conveys the message that the U.S. House of Representatives is increasingly troubled by the human rights and religious freedom abuses of the Vietnamese Government is a Congressional hearing held on the same day in the Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation, and Trade in which several Members of Congress questioned whether Vietnam should be admitted as a member of the proposed Trans-Pacific Partnership (TPP).  Representative Ted Poe (R.-Texas), who chairs the trade subcommittee of the House Foreign Affairs Committee, raised his concern over human rights abuses going on in Vietnam. Practically all members of Congress present at the hearing asked whether it was appropriate to "reward" a government like that of Vietnam at a time when its human rights record is getting worse: Representative Brad Sherman (D.-California), Representative Alan Lowenthal (D.-California), and Congressman Dana Rohrabacher (R.-California).

Former Congressman Joseph Cao, in his written testimony to be included in the hearing's record, vehemently opposes Vietnam's participation in the TPP on several grounds, in one of which he states: "Prisoners of conscience in Viet Nam are falsely accused and convicted on bogus charges because they attempted to organize independent labor unions, or advocate for the rights of workers to organize..."

About the passage of Vietnam Human Rights Act, Thang noted that "the overwhelming House vote on human rights in Vietnam and the Trans-Pacific Partnership hearing took place only a week after the official visit to Washington of Vietnam's President, Truong Tan Sang. Although both Sang and President Obama expressed confidence that the Trans-Pacific Partnership agreement would soon be concluded, this week's developments suggest that many in Congress want to see real progress on human rights before deciding whether the Vietnamese government can be trusted as a partner and ally."

Finally, Thang noted that during his U.S. visit President Sang had issued a public appeal to the Vietnamese-American community to "help build the relationship" between Vietnam and the United States. Thang responded that "the overwhelming majority of Vietnamese-Americans are already working to build a relationship with the people of Vietnam based on shared values: freedom, democracy, and the dignity of individual human beings. The Vietnamese government can contribute to such relationship by complying with the core principles of the Vietnam Human Rights Act: release all political prisoners and other prisoners of conscience, respect the rights of religious believers and ethnic minorities, stop trafficking human beings in the government's labor export program, and stop denying the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly."

Boat People SOS, founded in 1980, is a Vietnamese-American organization with operations across the U.S. and in three Asian countries.

Thư-Viện Bồ Đề @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site