lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Trang Nguyễn-thu-Trâm 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Lữ-Giang | Hành trình của Luật Nhân Quả

Trong năm vừa qua, bão táp lại nổi lên trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thường được gọi là Giáo Hội Ấn Quang. Trận bão này tuy không đẫm máu, ác liệt và bi thảm như cuộc chiến cướp chính quyền năm 1966, nhưng nó lan rộng khắp bốn phương và ai cũng có thể “tham chiến” được nhờ hệ thống Internet tân kỳ của thế giới ngày nay.

Trong khi phe Võ Văn Ái xử dụng hai website queme.net ở Paris và tiengnoiluongtri.com ở Provo, Utah 84606 để oanh tạc, phe Thích Chánh Lạc dùng website ghpgvntn.net và chương trình IBC 57.8 của Chùa Điều Ngự ở Little Saigon để phản pháo. Những người khác xử dụng các diễn đàn google hay yahoo để tham chiến. Mở những “cơ quan truyền thông” này ra, đọc giả có thể thấy được cuộc chiến đang diễn biến như thế nào.

chùa điều ngự, westminter, california

Chùa Điều Ngự và trụ sở đài TV IBC nằm ngay trong chùa trên đường Chestnut, Westminster, NamCali. - Ảnh chụp tháng 12/2013.

ĐẠI CƯƠNG VỀ DIỄN BIẾN CUỘC CHIẾN

Như chúng tôi đã nói trong bài “Kịch bản viết và diễn khá hay” phổ biến ngày 5.9.2013, ngày 30.8.2013 Hòa Thượng Quảng Độ đã ra Cáo Bạch số 6/VTT/TT tuyên bố từ chức để phản đối việc Hòa Thượng Thích Chánh Lạc “vi phạm trọng giới Dâm và Vọng với những bằng chứng cụ thể, minh bạch không thể chối cãi!” Cáo bạch cho biết cho Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự đã ba lần dâng thỉnh nguyện thư yêu cầu cho Hòa thượng Chánh Lạc nghỉ việc. Tuy nhiên, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo là Hòa Thượng Viên Định và Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống là Hòa Thượng Thiện Hạnh lại quyết lưu giữ Hòa thượng Chánh Lạc và còn muốn ông ta sẽ là cố vấn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký VPII Viện Hóa Đạo đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Hoa Kỳ đã báo cáo với ông rằng Hòa Thượng đã thỉnh ý Chư Tăng cả năm Châu Lục và tất cả đã đồng tình lưu giữ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và cung thỉnh Hòa Thượng Chánh Lạc lên ngôi vị Cố Vấn VPII Viện Hóa Đạo.

Ngay lập tức, hai Hòa Thượng lãnh đạo GHPGVNTNHN tại Úc Châu và Tân Tây Lan là Hòa Thượng Huyền Tôn và Hòa Thượng Như Huệ đã lên tiếng thỉnh cầu Hòa Thượng Quảng Độ cấp tốc bãi bỏ cáo bạch từ chức vì “tiền đồ của GHPGVNTN” và “Tẫn xuất ác đồ đồng lõa với tội phạm, che chở bưng bợ tội phạm phạm đại trọng giới, đó là ba vị  Tỳ khưu: Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định, Thích Viên Lý. Và Ba-la-di phạm Thích Chánh-Lạc.” Ngày 3.9.2013 Hòa Thượng Quảng Độ đã chấp thuận trở lại đảm nhận trách nhiệm và ra quyết định số 15A/VTT/GC/TT ngày 4.9.2013 ấn định lại thành phần của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Hòa Thượng Thích Chánh Lạc không còn giữ chức vụ gì trong Giáo Hội. Ngày 13.9.2013 bà Tuệ Kiếm thuộc Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo đưa ra tài liệu cho biết Hòa Thượng Chánh Lạc đã cùng với Phạm Hoàng Vương và Bảo Quốc Kiếm âm mưu làm đảo chánh lật đổ Hòa Thượng Quảng Độ và đưa Hòa Thượng Chánh Lạc lên làm Tăng Thống. Phía Hòa Thượng Chánh Lạc không hề cải chính tin này.

Ngày 20.11.2012, Hòa Thượng Viên Lý, Phó Viện Trưởng VHĐ trong nước kiêm Chủ tịch VPIIVHĐ/GHPGVNTNHN-HK ra cáo bạch cho biết thành lập trang nhà mới của Giáo Hội tại chùa Điều Ngự lấy tên là ghpgvnth.net. Phe Võ Văn Ái cho rằng việc lập website mới để phổ biến thông tin là một điều nên làm, nhưng ý đồ của quý Thầy Viên Định, Thiện Hạnh, Viên Lý, ngoài mục đích thông tin, còn có chủ  tâm dùng website ghpgvntn.net để vô hiệu hóa chức năng của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, do đó phe này đã chống đối rất quyết liệt.

Ngày 9.12.2013, Hòa Thượng Quảng Độ, ban hành Giáo Chỉ số 10 chấm dứt chức vụ:

-. Viện trưởng VHĐ/GHPGVNTN của Hòa thượng Viên Định vì lý do “đã tự ý cùng vài người thân tín quyết định những vấn đề quan trọng của Giáo Hội mà không thông qua Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cũng như không thỉnh thị ý kiến của Tăng Thống.
-. Phó Viện trưởng VHĐ và Chủ tịch VPII VHĐ/GHPGVNTN của Hòa thượng Viên Lý vì lý do đi ngược lại đường Hướng của GHPGVNTN bằng cách đưa một sư quốc doanh (là Thích Thiện Tài) lên thuyết giảng trên đài IBC và tham dự vào tổ chức của GHPGVNTN, biểu hiện “chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện nay”.

Sau quyết định này, ngày 8.12.2012, Hòa Thượng Viên Lý từ nhiệm tất cả mọi chức vụ liên quan đến GHPGVNTN. Ngày 9.12.2013 toàn thể VPII/VHĐ xin từ nhiệm tập thể. Ngày 12.12.2013 Hòa Thượng Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống và toàn thể VHĐ cũng từ nhiệm và ngày 19.12.2013 Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế tuyên bố giải thể.

Ngày 16.12.2013, Hòa Thượng Tâm Châu phổ biến “Đôi Lời Tâm Huyết” đề nghị: (1) Hòa Thượng Quảng Độ hưu trí, giao quyền xử lý Viện Tăng Thống cho Hòa Thượng Thiện Hạnh; (2) Võ Văn Ái nên từ nhiệm mọi chức vụ trong Giáo Hội và chỉ giúp Giáo Hội trong việc thông tin; (3) yêu cầu các chức vị VPII/VHĐ trở lại nhiệm vụ và (4) cải tổ cơ cấu và liên hiệp lại với Giáo Hội tại các châu lục ngoài nước.

Hiện nay, cuộc chiến giữa phe Võ Văn Ái và phe Hòa Thượng Chánh Lạc đang càng ngày càng trở nên gay cấn. Đức Phật dạy rằng tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này đều tùy thuộc ở nhân duyên. Kinh Pháp Cú đã mở đầu bằng câu: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo”.

BÁNH XE LĂN THEO CON VẬT KÉO

Như chúng tôi đã nói nhiều lần, kể từ ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo đến nay, trên thế giới không nơi nào có Giáo Hội Phật Giáo, nhất là Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất. Kinh Tâm Địa Quán nói Phật Giáo có 84.000 Pháp môn (Dharmaparyaya), tức vô số con đường giải thoát. Những người cùng tu tập theo một Pháp môn họp lại với nhau thành một Tông phái để hướng dẫn nhau tu tập cho có hiệu quả. Đức Phật không hề thành lập giáo hội để thống nhất tất cả các tông phái Phật Giáo.

Trái lại, trong Kitô giáo, chính Chúa Jesus Christ đã thành lập giáo hội khi ngài nói với thánh Peter: “Con là Peter, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.) (Mát (16,18).

Thế nhưng năm 1964, một số tông phái và đoàn thể Phật Giáo Việt Nam đã họp nhau lại và thành lập một tổ chức gọi là “Giáo Hội Phật Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Phật Giáo có Giáo Hội như vậy. Trong các Kinh Phật không hề có chữ “Giáo Hội”, nên Phật Giáo Việt Nam phải mượn chữ “Giáo Hội” trong Kinh Thánh của Kitô giáo, tiếng Latin là Ecclesia, tiếng Pháp là Église, tiếng Anh là Church và tiếng Tây Ban Nha là Igreja (tất cả viết hoa).

Tuy điều 4 của Hiến Chương GHPGVNTN 1964 nói rằng mục tiêu của Giáo Hội là “Điều hợp hai tông phái Phật Giáo tại Việt Nam để phục vụ nhân loại và dân tộc bằng cách hoằng dương Chánh pháp”, nhưng trong thực tế GHPGVNTN chỉ là một tổ chức chính trị trá hình tôn giáo. Mục đích thật sự là cướp chính quyền để thành lập một chính phủ Phật Giáo do các tăng sĩ lãnh đạo (a theocracy) đúng như báo cáo của CIA ngày 28.8.1964. Bằng chứng cụ thể là năm 1966 Giáo Hội Ấn Quang đã tạo bạo loạn để cướp chính quyền nhưng thất bại.

Vì là một tổ chức chính trị trá hình tôn giáo, nên Giáo Hội đã áp dụng phương châm của Karl Marx là “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”, có nghĩ là có thể xử dụng bất cứ thủ đoạn nào miễn là đạt được mục tiêu. Hai thủ đoạn chính thường được xử dụng là (1) kích động lòng hận thù Thiên Chúa Giáo để làm động lực đấu tranh và (2) xử dụng vọng ngữ để che đậy cho những mục tiêu đàng sau và biện minh cho những sai lầm. Kinh Pháp Cú, ở Phẩm Thế Gian, câu 176, có nói: “Những ai vi phạm đạo Nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng có điều ác nào họ không làm được.”

Tuy nhiên vì Giáo Hội Ấn Quang không có những thành phần lãnh đạo đấu tranh chính trị chuyên nghiệp nên đã bị cả Mỹ lẫn Cộng Sản biến thành công cụ, xài xong rồi bỏ. Chúng tôi đã tóm lược những hệ lụy mà Giáo Hội Ấn Quang đã phải gánh chịu từ năm 1963 đến nay như sau:

(1) Làm công cụ cho Mỹ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, thành công rồi bị Mỹ loại. Nổi lên chống Mỹ và cướp chính quyền bị Mỹ bật đèn xanh cho Quân Lực VNCH dẹp tan.

(2) Bỏ Mỹ đi theo làm công cụ cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, sau khi chiến thắng, đi đón “Quân Giải Phòng” về, tổ chức “Mừng Giải Phóng” và “Sinh Nhật Bác Hồ”, nhưng sau đó bị CSVN gọi là “Phật Giáo phản động”, 90% tiếp tục đi theo làm công cụ cho Cộng Sản, một phần nhỏ chống lại và trở về với Mỹ.

(3) Trở về với Mỹ và bị Mỹ dùng làm con bài thí, Giáo Hội Ấn Quang vỡ tan thành nhiều mảnh, nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, một nhóm lại quay về với CSVN dưới danh nghĩa “Về Nguồn”!

RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Như chúng tôi đã nói, với một tổ chức có chủ trương như Giáo Hội Ấn Quang thì dù chính phủ nào, Hoa Kỳ, VNCH, CSVN hay hậu Cộng Sản cũng không bao giờ để cho tồn tại. “Hành trình của Luật Nhân Quả” hiện nay cũng đang đi trong tiến trình đó.

Với những thất bại thê thảm như vậy, thay vì Giác Ngộ và trở về với Con Đường Giải Thoát của Đức Phật, một số lại đánh phá chế độ Ngô Đình Diệm và Công Giáo một cách ác liệt hơn để che đậy mặc cảm tội lỗi, coi Vọng Ngữ như Con Đường Giải Thoát. Nhưng Kinh Pháp Cú, ở PHẨM ÁC có dạy:

“Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác.”

Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy biển, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây.”

Võ Văn Ái chỉ là “người trợ lý” chuyển nghiệp mà thôi.

Ngày 2.1.2014

Lữ Giang
(E.M.) 

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/01/hanh-trinh-cua-luat-nhan-qua-lu-giang.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site