lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Liên-Thành | Cục Địch Vận của cộng sản Hà Nội nhúng tay vào vụ đảo chánh 1963

(Tham khảo tài liệu đã được giải mật của cơ quan tình báo đồng minh VNCH. Trích từ cuốn THÍCH TRÍ QUANG THẦN TƯỢNG HAY TỘI  ĐỒ CỦA DÂN TỘC sắp xuất bản)

Ở vào thời điểm 1958, Cục Trưởng Cục Địch Vận của cộng sản Hà Nội là Võ Văn Thời, 40 tuổi, xuất thân là người miền nam, tập kết ra Bắc 1954. Võ Văn Thời lúc còn trẻ, có một người bạn rất thân trước khi tập kết ra bắc là Dương Văn Nhật thường được gọi là anh Ba Nhật. Chính Võ Văn Thời là người móc nối Dương Văn Nhật tham gia kháng chiến Nam bộ, rồi sau đó Dương Văn Nhật trở thành đảng viên cộng sản. Năm 1954 Dương Văn Nhật cũng tập kết ra Bắc.

Dòng họ Dương vốn từ miền Bắc. Đời Vua Gia Long, 3 anh em nhà họ Dương bỏ miền Bắc vào Nam sinh sống. Ông Tổ của Dương Văn Nhật định cư tại vùng Đồng Tháp Mười. Người thứ hai định cư tại vùng U Minh, và người thứ ba định cư tại vùng Bà Rịa, Vũng Tàu.

Thân Phụ của Dương Văn Minh làm Đốc học thời kỳ Pháp. Ông ta dạy lớp nhất Cours Superieur, ở một trường tiểu học Phú Lâm, Chợ Lớn, sau đó được Triều đình Huế bổ đi làm Tri Huyện. Ông ngoại  của Dương văn Minh làm quan đến chức Tri Phủ của Triều đình  nhà Nguyễn.

Dương Văn Minh có 3 anh em trai:

Người đầu là Dương Văn Minh, Trung Tướng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người giữa là Dương Văn Nhật tức anh Ba Nhật bí danh Mười Ty, Thiếu Tá quân đội Nhân dân cộng sản Hà Nội. Người nhỏ nhất là Dương Văn Sơn, Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trong công tác địch vận, Cục Trưởng Võ Văn Thời tìm kiếm trong số hồ sơ của 80 ngàn cán binh và cán bộ Miền Nam đã tập kết ra Bắc vào năm 1954, những ai hiện có thân nhân ở Miền Nam và hiện đang giữ những chức vụ quan trọng, hoặc có cấp bậc cao trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, để tổ chức móc nối, tuyển mộ, làm nội tuyến cho Cục Địch Vận.

Võ Văn Thời  tìm ra người bạn thân của mình là Dương Văn Nhật đã tập kết ra Bắc từ 1954 và hiện đang phục vụ trong Sư Đoàn Nam Bộ, có anh ruột là Dương Văn Minh, Trung Tướng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Cục Trưởng Địch Vận Võ Văn Thời đã gặp Dương Văn Nhật nêu rõ ý định của Cục Địch Vận. Dương Văn Nhật nhận lời, và liền ngay khi đó Dương Văn Nhật từ giã Sư Đoàn Nam Bộ theo Võ Văn Thời về Cục Địch Vận tại Hà Nội để được huấn luyện trở thành một điệp viên.

Hai tháng sau, Dương Văn Nhật tốt nghiệp khóa huấn luyện cho một điệp viên hoạt động đơn tuyến trong lòng địch, bao gồm nhiều khả năng chuyên môn như: Chụp ảnh, sang ảnh, lái xe, mật mã, xử dụng điện đài truyền và nhận tin, báo cáo và phân tích tình hình địch v.v…

Theo quy định của chính phủ Hà Nội mỗi cán binh của Quân đội Nhân Dân trước khi lên đường đi B (vào miền Nam) làm nghĩa vụ, họ đều được thăng một cấp. Thiếu Tá Dương Quang Nhật tức anh Ba Nhật, bí danh Mười Ty trước ngày lên đường vào Nam được đặt cách thăng Trung Tá.

Cục Tình Báo Chiến Lược và Cục Địch Vận của cộng sản Hà Nội thường gởi những điệp viên quan trọng của họ xâm nhập vào địa bàn hoạt động tại miền Nam bằng nhiều cách:

1- Đổi quốc tịch, trả tiền cho các thuyền trưởng các tàu buôn quốc tế để điệp viên của họ đóng vai thủy thủ, khi tàu cập bến Sài Gòn, lẻn lên bờ sẽ có cơ sở đón.

2- Nhờ Sứ Quán của Tàu cộng tại Campuchia tiếp tay bằng cách điệp viên của Hà Nội đóng vai là thương gia người Tàu, hay nhân viên của Sứ quán, và sau đó Sứ quán Tàu cộng sẽ tìm cách đưa điệp viên nầy về vùng Chợ Lớn an toàn.

3- Đưa điệp viên sang Thái Lan, và tại đây các tổ tình báo của cộng sản Hà Nội đưa điệp viên của họ xâm nhập địa bàn hoạt dộng nam Việt Nam bằng những giấy tờ tùy thân giả.

Thế nhưng lần nầy để đánh lạc hướng theo dõi của Tình báo Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Hùng Thủ Trưởng Tổng Cục Chính Trị và Võ Văn Thời quyết định đưa Dương Văn Nhật xâm nhập vào Nam Việt Nam bằng cửa ngõ bình thường mà các đoàn cán binh của họ thường dùng là đường mòn Hồ Chí Minh dọc Trường Sơn.

Trước giờ lên đường, Cục trưởng Cục Địch Vận Võ Văn Thời nhắc lại những Huấn thị công tác đặc biệt với Trung Tá Dương Văn Nhật tức Mười Ty:                                                                       

1- Khi vào đến miền nam, Dương Văn Nhật trực thuộc Ban Binh Vận Trung Ương Cục Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

2- Khi Dương Văn Nhật xâm nhập vào Sài Gòn là địa bàn hoạt động, để bảo đảm an ninh cho bản thân và công tác, Dương Văn Nhật bằng mọi cách vận dụng tình cảm anh em ruột thịt để được ở trong tư dinh của Trung Tướng Dương Văn Minh.

3- Nhiệm vụ của Dương Văn Nhật là tổ chức, móc nối, Trung Tướng Dương Văn Minh cộng tác với Cục Địch Vận.

4- Thâu lượm, khai thác mọi tin tức quân sự, chính trị, ngoại giao từ Trung tướng Dương Văn Minh.

5- Sao chép và hoặc chụp hình lại tất cả các tài liệu mật có tại tư thất Trung Tướng Dương Văn Minh.

Cuối năm 1960, Trung Tá Dương Văn Nhật tức anh Ba Nhật, bí danh Mười Ty từ Cục Địch Vận Hà Nội lên đường xâm nhập vào nam Việt Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh.

Đặt chân đến Ban Binh Vận Trung ương Cục Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Dương Văn Nhật liền bắt liên lạc và tiếp xúc với Cậu Tư, người em ruột của mẹ y. Nhật nói rõ ý định với Cậu Tư là y muốn vào Sài Gòn sống với anh hai Dương Văn Minh để an toàn hoạt động. Cậu Tư nhận lời, cậu về Sài Gòn báo cho chị gái mình biết thằng con giữa của bà đã có mặt tại miền Nam và muốn vào Sài Gòn sống với anh hai Minh của nó, bà liền đi gặp anh hai Dương Văn Minh, và anh hai Dương Văn Minh bằng lòng, sắp xếp kế hoạch đón thằng em ruột của từ Ban Binh Vận của Trung Ương Cục Giải Phóng Miền Nam vào Sài Gòn ở trong tư dinh của mình.

Hai kế hoạch được đưa ra để đón cán bộ địch vận Dương Văn Nhật vào tư dinh của Trung Tướng Dương Văn Minh tại Sài Gòn, và hai người thi hành kế hoạch nầy không ai khác hơn là vợ của Dương Văn Nhật, và người là em ruột của Dương Văn Nhật tức Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Sơn.

- Kế hoạch I.

Dương Văn Nhật sẽ đứng chờ ở một nơi nào đó tại vùng giáp ranh vào thành phố, Trung Tá Dương Văn Sơn sẽ đến điểm hẹn đúng giờ mời Dương Văn Nhật lên xe. Thế nhưng kế hoạch nầy có vẻ không qua mặt nhân viên an ninh của Việt Nam Cộng Hòa vì người lạ ngồi trên xe của Trung Tá Dương văn Sơn ở vùng giáp ranh (vùng D, kém an ninh). Hủy bỏ kế hoạch nầy.                                                                                    

- Kế hoạch II.

Trung Tá Dương Văn Sơn dùng một tài xế có tầm gần giống như Dương Văn Nhật, lái xe chở vợ của Dương Văn Nhật ra vùng giáp ranh, nơi đã quy định trước. Dương Văn Nhật thay thế người tài xế lái xe đưa vợ đến tại địa điểm thứ hai nơi Trung Tá Dương Văn Sơn đang đợi. Riêng người tài xế thì tự kiếm phương tiện rời khỏi vùng. Sau khi gặp Trung Tá Dương Văn Sơn, Dương Văn Nhật trao tay lái lại cho Dương Văn Sơn. Sơn lái xe vào thành phố Sài Gòn đến thẳng nhà Trung Tướng Dương Văn Minh.

Ban Binh Vận Trung Ương Cục chấp thuận kế hoạch nầy và bọn họ đã thành công đưa được Trung Tá Việt Cộng Dương Văn Nhật tức anh Ba Nhật, bí danh Mười Ty vào nằm gọn trong tư dinh của Trung Tướng VNCH Dương Văn Minh từ tháng 1/1962 - 30/4/1975 để móc nối lèo lái Trung Tướng Dương Văn Minh hoạt động cho Cộng Sản Hà Nội qua Cục Địch Vận.

Trong vòng 13 năm, từ 1/1962 - 30/4/ 1975, Tổ Địch Vận của Trung Tướng Dương Văn Minh, Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh [Nguyên Tham mưu Trưởng Quân Đoàn IV Quân lực VNCH], Trung Tá Quân Lực VNCH Dương Văn Sơn và Trung Tá Việt Cộng Dương Văn Nhật thuộc Cục Địch Vận cộng sản Hà Nội đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho nền an ninh Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu bí mật quốc gia, bao nhiêu bí mật quốc phòng, bao nhiêu cuộc hành quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật từ cấp Quân Đoàn, Sư Đoàn đã bị  tiết lộ cho cộng sản Hà Nội? Bao Nhiêu sinh mạng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, bao nhiêu sinh mạng của đồng bào vô tội miền Nam đã phải nằm xuống, đã phải trả giá cho sự phản bội Tổ Quốc, phản bội đồng đội, phản bội đồng bào của 3 anh em nhà họ Dương và của tên Nguyễn Hữu Hạnh???

Chúng ta không nắm sự thiệt hại đó là bao nhiêu, thế nhưng chúng ta biết rõ rằng vụ đảo chánh 1963, sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Cố Vấn Ngô Đình Ngu, ông Ngô Đình Cẩn đã có bàn tay của Cộng sản Hà Nội nhúng vào qua Tổng Cục Địch Vận và qua Trung Tá Việt Cộng Dương Văn Nhật bi danh Mười Ty.

Xin bạn đọc hãy đọc một đoạn ngắn cuộc đối thoại giữa hai anh em Trung Tướng Dương Văn Minh và Trung Tá Việt Cộng Dương văn Nhật tại tư thất của Dương Văn Minh: 

“Anh Hai Dương Văn Minh luôn kín đáo, ngoại trừ việc ca ngợi Bác Hồ và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Dương Văn Nhật lên án chế độ Diệm và đề nghị anh Hai Minh nghĩ cách loại trừ Diệm, làm đảo chánh lật đổ Diệm, anh hai nói:

Rủi tôi thất bại, chú có đón tôi không? Chú khuyên tôi ra bưng biền, chú yêu cầu tôi lật đổ Ngô Đình Diệm nếu tôi thành công sẽ rất tốt, trong trường hợp tôi thất bại chú có đón được tôi không?

Anh Ba Nhật sốt sắng: Em bảo đảm việc đó bất cứ thời gian nào, ngay cả anh ra chiến khu bây giờ mấy anh rất hoang nghênh, anh tin em đi.”

Và lệnh đầu hàng buông súng của Dương Văn Minh đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn cũng phải có sự thúc đẩy của Cục Địch Vận Hà Nội qua người em ruột của Dương Văn Minh là Trung Tá Cộng Sản Dương Văn Nhật.

Xin đọc giả hãy đọc những phát biểu, nhận xét, của Võ Văn Kiệt Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong ngày 30/4/2000, về ông Dương Văn Minh liên quan đến lệnh dầu hàng buông súng mà ông Dương Văn Minh với tư cách là Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, Tổng Tư Lệnh Quân Đội gởi cho toàn thể Quân Lực VNCH đang chiến đấu trên khắp các đường phố Sài Gòn Chợ Lớn và vùng IV Chiến Thuật mà Tư Lệnh là Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam vào 10 giờ sáng ngày 30/4/1975.                                                                                                                  

Ông Võ Văn Kiệt nói:

“Nhân dịp nầy một lần nữa chúng ta ghi nhận sự đóng góp của đông đảo những người đứng trong hàng ngũ địch từ Trị Thiên đến mũi Cà Mâu, trước sự tấn công và nổi dậy vũ bão của quân và dân ta, đã bỏ vũ khí trở về với nhân dân hoặc vào giờ phút định đoạt đã đi tới những quyết định phù hợp với lợi ích của dân tộc giảm bớt được đổ máu".

Ngày 7 tháng 8 năm 2001 ông Dương Văn Minh đã chết âm thầm tại nam California, Hoa Kỳ. Đám tang diễn ra trong im lặng, ngoài thân nhân, quan khách tham dự chỉ có một mình phản Tướng Tôn Thất Đính.

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_lt_vc-nhung-tay-dao-chanh-nam-1963.htm

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-5128_15-2/

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/10/cuc-ich-van-cua-cong-san-ha-noi-nhung.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site