lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Liên-Thành | Vai Trò của Thích Trí Quang và Đại Tá (Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Nhân Dân) Phạm Ngọc Thảo trong Cuộc Binh Biến Ngày 19/2/1965 tại Sài Gòn

(Trích trong cuốn Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc sắp phát hành).
________________________________

Revised: Đương sự Phạm Ngọc Thảo đã tắt thở tại Cục An Ninh Quân Đội chứ không phải trên trực thăng tải thương, theo nhân lời nhân chứng, một sĩ quan của Cục An Ninh Quân Đội xác nhận. Hiện nhân chứng đang định cư tại New York, Hoa Kỳ.

***

Ngày 30/1/1964 Tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, lật đổ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng của Tướng Dương Văn Minh, và nắm giữ vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. 

Ngày 8/2/1964 Tướng Nguyễn Khánh ra mắt thành phần chính phủ mà Thủ Tướng cũng là Tướng Nguyễn Khánh. 

Ngày 16/8/1964 Hiến Chương Vũng Tàu ra đời, Nguyễn Khánh làm Chủ Tịch Việt Nam Cộng Hòa. 

Từ ngày 19/8/1964 đến ngày 25/8/1964 có đến 8 cuộc biểu tình bạo động diễn ra trên đường phố Huế và Sài Gòn do Cộng Tăng Thích Trí Quang điều khiển mà lực lượng chủ lực của đám biểu tình là học sinh, sinh viên, Phật tử, và đám Cộng Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thực hiện. Cộng Tăng Thích Trí Quang khi tổ chức các cuộc biểu tình bạo động nầy nhằm vào hai mục đích chính:

Mục đích thứ nhất, công khai lật đổ Tướng Nguyễn Khánh và chính phủ của ông ta bởi lẽ Thích Trí Quang hiểu rằng hắn ta không còn sai bảo Tướng Nguyễn Khánh được nữa. Lúc đó Tướng Nguyễn Khánh đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính Phủ Hoa Kỳ qua ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mc Namara.

Các cuộc biểu tình chống Thủ Tướng Nguyễn Khánh và chính phủ của ông ta qua chiêu bài:

- “Chống độc tài Nguyễn Khánh và dư đảng Cần Lao.”

- Đả đảo Hội đồng Quân đội do Tướng Khánh thành lập.

- Chống sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ, yêu cầu quân đội Hoa Kỳ về nước.

- Yêu cầu hủy bỏ Hiến Chương Vũng Tàu.

Mục đích thứ hai, lý do thầm kín bên trong là:

Tổ chức các cuộc bạo loạn tại Huế và Sài Gòn, thủ đô miền nam Việt Nam, hô hào lật đổ Tướng Nguyễn Khánh và chính phủ của ông ta nhằm tạo cơ hội và dư luận tốt trong quần chúng, trong chính giới Việt Nam và Hoa Kỳ rằng: Nếu có một cuộc đảo chánh xảy ra, đó là một điều kiện cần thiết trong hiện tình chính trị rối ben hiện tại do Tướng Khánh gây ra. 

Mục đích của Cộng Tăng Thích Trí Quang và Cộng sản Hà Nội sẽ cho ra đời một chính phủ mới mà trong đó Cộng sản Hà Nội và Cộng Tăng Thích Trí Quang cùng Lực Lượng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của hắn ta là hai thế lực sẽ chỉ huy và thao túng toàn bộ chính phủ mới nầy, để đi đến giải pháp bắt tay với Cộng sản Hà Nội, đuổi quân đội Hoa Kỳ về nước, chấm dứt chiến tranh, và giao toàn bộ Miền Nam cho Cộng sản Bắc Việt.

Cuộc đảo chánh nầy đã xảy ra vào ngày 19 tháng 2 năm 1965 do Thiếu Tướng Lâm Văn Phát và Đại Tá Phạm Ngọc Thảo chỉ huy, ngay tại Thủ đô Sài Gòn. Cũng may vận nước chưa đến hồi kết thúc, con dân miền Nam còn kéo dài được hơi thở tự do thêm 11 năm, khi mà Tình báo Việt Nam Cộng Hòa và tình báo Hoa Kỳ phối hợp phát giác ra âm mưu nầy và đã chận đứng được cuộc đảo chánh.

Sự việc xảy ra như sau:

Cuộc binh biến ngày 19/2/1965 trên danh nghĩa do Thiếu Tướng Lâm Văn Phát cầm đầu, nhưng thực tế rõ ràng là do Phạm Ngọc Thảo tổ chức, chỉ huy, và điều động. Đằng sau Phạm Ngọc Thảo là Cục R Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam hay nói rõ ra là Cộng sản Hà Nội. Ngoài ra cũng cần nói thêm sát cạnh Phạm Ngọc Thảo trong cuộc binh biến nầy có Nguyễn Bảo Kiếm, cán bộ cao cấp của cơ quan Việt cộng Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Người hỗ trợ cho cuộc chỉnh lý nầy là Cộng Tăng Thích Trí Quang và đám tăng lữ Cộng sản Ấn Quang trong mục đích lật đổ Tướng Nguyễn Khánh và chính phủ của ông ta.

Lực lượng quân đội tham gia trong cuộc binh biến nầy gồm có một số đơn vị dưới quyền Thiếu Tướng Lâm Văn Phát. Một đơn vị thiết giáp khoảng 50 chiếc. Đơn vị quân sự chủ lực của cuộc chính biến nầy là Trung Đoàn 46 của Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Lực lượng quần chúng hỗ trợ cho cuộc binh biến của Phạm Ngọc Thảo là đám học sinh, sinh viên, Phật tử, và đám tăng lữ Cộng sản Ấn Quang do Cộng Tăng Thích Trí Quang lãnh đạo.

Cuộc binh biến xảy ra vào 1 giờ trưa ngày 19/2/1965, và rất nhanh lực lượng đảo chánh đã chiếm được Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô (Trại Lê Văn Duyệt), Đài Phát Thanh Sài Gòn, Bến Bạch Đằng cạnh Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam và phi trường Tân Sơn Nhất. Theo Tướng Trần Văn Đôn, trong thời gian nầy Thủ Tướng Nguyễn Khánh đang ở Bộ Tổng Tham Mưu. Ông tháo chạy đến Bộ Tư Lệnh Không Quân thì căn cứ nầy đã bị quân nổi loạn chiếm. Thủ tướng Nguyễn Khánh cho xe chạy đến tư thất Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Giữa đường gặp xe Tướng Kỳ đi ra, Tướng Khánh bỏ xe nhảy lên xe Tướng Kỳ và hai người chạy ra sân bay. Sân bay đã bị bao vây nhưng hai người đã chui hàng rào kẽm gai chạy đến nơi phi cơ đậu. Hai người lên phi cơ và cất cánh trong tình trạng chẳng cần xuôi gió, ngược gió gì cả. Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã cứu được Tướng Khánh và bay về Vũng Tàu. Những ngày sau Tướng Nguyễn Khánh bị Hội Đồng Tướng Lãnh họp tại Biên Hòa loại ông ta khỏi chức vụ Thủ Tướng và cử ông ta đi làm "Đại Sứ Lưu Động" tại ngoại quốc.

Trở lại cuộc binh biến, Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã gặp Đại Tá Phạm Ngọc Thảo và ra lệnh cho Đại Tá Phạm Ngọc Thảo phải rút hết quân phản loạn về lại doanh trại vì ông ta không muốn các đơn vị quân đội đánh nhau. Nếu Đại Tá Phạm Ngọc Thảo không tuân lệnh vào đúng 5 giờ chiều mà không rút quân, thì Tướng Kỳ sẽ cho lệnh phi cơ cất cánh oanh tạc các đơn vị phản loạn.

lich su viet nam, quan su viet nam, phạm ngọc thảo

Đại Tá Phạm Ngọc Thảo đang chỉ huy cuộc binh biến ngày 19/2/1965 nhằm lật đổ Thủ Tướng Nguyễn Khánh và chính phủ của ông ta.

Mặt khác hội đồng Tướng Lãnh bổ nhiệm Tướng Nguyễn Chánh Thi làm Tư Lệnh Hành Quân Chống Đảo Chánh.

Tướng Nguyễn Chánh Thi ra lệnh cho Thiếu Tướng Lâm Văn Phát, Đại Tá Phạm Ngọc Thảo và một số sĩ quan cao cấp trong đó có Trung Tá Lê Hoàng Thao, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 46 thuộc Sư Đoàn 25, tất cả phải buông súng và trình diện bộ chỉ huy hành quân của Tướng Nguyễn Chánh Thi.

Tướng Lâm Văn Phát ra trình diện. Trung Tá Lê Hoàng Thao và Đại Tá Phạm Ngọc Thảo bỏ trốn. 

Cuộc binh biến được dẹp tắt, nhưng một bí mật hết sức quan trọng được phơi bày: 

Nếu cuộc binh biến thành công, thì một chính phủ mới sẽ được thành lập và Thủ Tướng của tân chính phủ là Đại Tá Phạm Ngọc Thảo.

Xin quý độc giả đọc tiếp để biết tương lai của miền nam Việt Nam sẽ đi về đâu nếu Đại Tá Phạm Ngọc Thảo là Thủ Tướng của tân chính phủ.

ĐẠI TÁ PHẠM NGỌC THẢO. HẮN LÀ AI?

Tài liệu của tình báo Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ ghi nhận về Phạm Ngọc Thảo như sau:

Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922 tại Vĩnh Long trong một gia đình giàu có.

Tôn giáo: Công Giáo.

Phạm Ngọc Thảo tốt nghiệp Kỹ Sư Công Chánh tại Đại học Hà Nội năm 1942 và về làm việc tại Sài Gòn vào năm 1943.

Cha là Andrian Phạm Ngọc Thuần.

Phạm Ngọc Thuần và con cái đều là dân Tây, tất mang quốc tịch Pháp. Anh ruột Phạm Ngọc Thảo là Luật Sư Gaston Phạm Ngọc Thuần, năm 1954 tập kết ra Bắc và sau đó giữ chức vụ Đại Sứ của chính phủ Cộng sản Hà Nội tại Đông Đức. Một người anh khác là Luciem Phạm Ngọc Hùng là Ủy Viên Hội Đồng Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam.

phạm ngọc thảo

Đại Tá Phạm Ngọc Thảo trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế trong ngày 19/2/1965

Phạm Ngọc Thảo tham gia kháng chiến vào tháng 8 năm 1945. Phạm Ngọc Thảo đã từng giữ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng, Trung Đoàn Phó, và Trưởng Phòng Mật Vụ Nam Bộ.

Kết hôn với cô Phạm Thị Nhiệm vào năm 1946. Phạm Thị Nhiệm có anh là Phạm Thiêu là Đại Sứ cho Cộng sản Hà Nội tại một số nước Cộng sản ở Đông Âu.

Hiệp định chia đôi đất nước vào năm 1954, Phạm Ngọc Thảo được lệnh Bí Thư Xứ Ủy Lê Duẩn chỉ thị cho Phạm Ngọc Thảo ở lại Miền Nam không tập kết ra Bắc. Phạm Ngọc Thảo được giao nhiệm vụ chiến lược là xâm nhập vào hàng ngũ cao cấp của chính quyền miền Nam để phục vụ cho "mục tiêu xâm lược Miền Nam".

Lê Duẩn cũng giới thiệu Phạm Ngọc Thảo với Mai Chí Thọ, phụ trách Đặc Tình Xứ Ủy sau nầy là Bộ Trưởng Nội Vụ, và hai người khác trong Đặc Tình Xứ Ủy là Mười Hương và Cao Đăng Chiếm, sau nầy là Thượng Tướng Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ.

Thoạt đầu Mười Hương là cán bộ điều khiển của Phạm Ngọc Thảo. Nhưng thời gian sau đó Mười Hương bị Đoàn Công Tác Đặc Biệt của ông Ngô Đình Cẩn bắt giam tại Huế vào tháng 7/1958. Lê Duẩn thay Mười Hương làm người chỉ đạo trực tiếp công tác của Phạm Ngọc Thảo, hay nói theo danh từ tình báo thì Lê Duẩn là cán bộ điều khiển của Phạm Ngọc Thảo. Ngay cả trùm công an Mai Chí Thọ cũng xác nhận rằng: Hắn ta chỉ nhận những chỉ thị về nhiệm vụ của hắn ta đối với Phạm Ngọc Thảo, còn Lê Duẩn chỉ thị cho Phạm Ngọc Thảo làm công tác gì thì y cũng không được thông báo và cũng không được quyền biết đến.

Riêng Võ Văn Kiệt, khi làm Bí Thư Đặc Khu Ủy Sài Gòn Gia Định thì Võ Văn Kiệt mới biết rằng nhiệm vụ mà Lê Duẩn giao cho Phạm Ngọc Thảo là tìm cách xâm nhập vào chính quyền Việt Nam Cộng Hòa càng sâu càng tốt và tùy cơ đối phó. Điều quan trọng là không có trách nhiệm báo cáo tin tức nào cho dù quan trọng đến đâu cho bất kỳ một ai. Võ Văn Kiệt đã tiếp xúc với Phạm Ngọc Thảo nhiều lần từ sau ngày 1/11/1963 cho đến ngày Phạm Ngọc Thảo chỉ huy cuộc binh biến 19/2/1965. Những lần gặp gỡ nầy chính do Phạm Ngọc Thảo quyết định để trao đổi một số vấn đề chứ Võ Văn Kiệt không có một chỉ thị nào tìm gặp Phạm Ngọc Thảo, vì Phạm Ngọc Thảo hoạt động độc lập, tự do hành động, không hề bị một giới hạn trong một quy luật nào và chỉ khi nào cần thiết thì cho giao liên bắt liên lạc với Mười Hương hoặc Lê Duẩn để bàn bạc mà thôi.

Phạm Ngọc Thảo nhận lệnh của Lê Duẩn xâm nhập vào Sài gòn bắt đầu hoạt động. Thoạt đầu y và vợ cùng đi dạy học tại Sài Gòn. Sau một thời gian y về Vĩnh Long và theo kế hoạch đã định trước, y tìm thăm Đức Cha Ngô Đình Thục, vì chính Cha Ngô Đình Thục là người làm lễ rửa tội cho Phạm Ngọc Thảo. Cuộc thăm viếng của Phạm Ngọc Thảo với Đức Cha Ngô Đình Thục xảy ra trước khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống. Phạm Ngọc Thảo được Cha Ngô Đình Thục giới thiệu với ông Huỳnh Văn Lang là một học trò cũ của cha Thục khi ấy làm Tổng Giám Đốc Viện Hối Đoái. Y được ông Huỳnh Văn Lang thâu dụng vào làm việc tại Viện Hối Đoái. Đến khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống thì Cha Ngô Đình Thục tiến cử Phạm Ngọc Thảo với Tổng Thống và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu với lời đề nghị Phạm Ngọc Thảo là một tài năng cần được xử dụng. Ông Ngô Đình Nhu đã chấp nhận xử dụng Phạm Ngọc Thảo.

Thoạt đầu Phạm Ngọc Thảo được đồng hóa cấp bậc Đại Úy và giữ chức vụ Tỉnh Đoàn Trưởng Bảo An. Hồ sơ cũng ghi rõ rằng năm 1957, khi ông Huỳnh Văn Lang kiêm nhiệm chức vụ Bí Thư Nam Bắc Việt Nam của Đảng Cần Lao, ông cho xuất bản Tạp Chí Bách Khoa thì Phạm Ngọc Thảo được mời làm thành viên sáng lập và nằm trong ban biên tập của tờ báo.

Phạm Ngọc Thảo đã khôn khéo lợi dụng Tạp Chí Bách Khoa viết những bài bình luận gây chú ý trong chính quyền đương thời và đặc biệt là ông Cố vấn Ngô Đình Nhu và Bác sĩ Trần Kim Tuyến. Những bài viết của Phạm Ngọc Thảo:

1)- Thế nào là một quân đội mạnh (Bách Khoa số 1-1957)

2)- Đánh giặc mà không giết người (Bách Khoa số 2-1957) 

3)- Lực Lượng Quân sự cơ động và lực lượng Địa phương (BK số 13)

4)- Vấn đề kinh tế tự túc trong Quân Đội (Bách Khoa 5-6) v.v... và Phạm Ngọc Thảo được trọng dụng. Phạm Ngọc Thảo gia nhập đảng Cần Lao và được đưa vào Ban Tuyên Huấn, được thăng cấp Thiếu Tá và đưa về làm việc tại Sở Nghiên Cứu Chính Trị Phủ Tổng Thống.

Hành tung của Phạm Ngọc Thảo đã bị phát giác khi mà Đoàn Công Tác Đặc Biệt của Ông Ngô Đình Cẩn bắt được Thiếu Tướng Tình báo Mười Hương, tên cán bộ tình báo cao cấp của Cộng sản Hà Nội mà cũng là Cán Bộ Điều Khiển của Phạm Ngọc Thảo vào tháng 7/1958.

Là cáo già trong ngành tình báo, với kinh nghiệm dày dặn, hai ông Cố vấn Ngô Đình Nhu và Bác sĩ Trần Kim Tuyến đã giăng chiếc bẫy xập dùng con mồi Phạm Ngọc Thảo đã lộ hành tung để nhử nhưng con mồi khác vào chiếc bẫy của sở Nghiên Cứu Chính Trị Phủ Tổng Thống. Mãi cho đến ngày 19/2/1965 khi mà cuộc binh biến của Phạm Ngọc Thảo bị thất bại, khi ấy thì Lê Duẩn, Mai Chí Thọ, và Võ Văn Kiệt mới biết rằng Phạm Ngọc Thảo đã bị lọt vào lưới của ông Ngô Đình Nhu và Bác sĩ Trần Kim Tuyến từ lâu rồi.

Xem như không hề hay biết gì về những hoạt động Cộng sản của Phạm Ngọc Thảo, Phủ Tổng Thống vẫn bổ nhiệm Phạm Ngọc Thảo đảm nhiệm chức Vụ Tỉnh Trưởng Tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre) vào năm 1961.

phạm ngọc thảo, bến tre, kiến hòa

Phạm Ngọc Thảo Tỉnh Trưởng tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre) đang nói chuyện với một số chức sắc Cao Đài Giáo

1962 hết làm Tỉnh Trưởng Kiến Hòa Phạm Ngọc Thảo được gởi đi học Khóa Bộ Binh Cao Cấp tại Mỹ. Sau khi mãn khóa về nước Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm Thanh Tra Ấp Chiến Lượt trực thuộc Phủ Tổng Thống.

Sau ngày 1/11/1963, Phạm Ngọc Thảo được cử làm Tùy Viên Báo Chí của Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng. Tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý vào ngày 30/1/1964, Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm Giám Đốc Báo Chí, Phát Ngôn Viên Chính Phủ. Thời gian nầy Pham Ngọc Thảo được thăng cấp Đại Tá. Tháng 10/1964 Phạm Ngọc Thảo được cử đi làm Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Y đã đem theo vợ con, và vợ con y đã định cư tại Hoa Kỳ cho đến ngày nay. 

Cuối năm 1964 Tướng Nguyễn Khánh nắm được một số tin tức tình báo cho biết Phạm Ngọc Thảo là một tên tình báo Cộng sản. Tướng Khánh cho lệnh triệu hồi Phạm Ngọc Thảo về nước và sẽ bắt Phạm Ngọc Thảo ngay tại Phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng Phạm Ngọc Thảo đã cảnh giác không về đúng chuyến bay dự định nên đã thoát hiểm. Có mặt tại Sài Gòn, Phạm Ngọc Thảo tổ chức cuộc binh biến ngày 19/2/1965.

Như đã trình bày ở phần trên, cuộc binh biến ngày 19/2/1965 của Tướng Lâm Văn Phát và Đại Tá Phạm Ngọc Thảo thất bại. Phạm Ngọc Thảo tại đào và trong tháng 6/1965 Tòa án Quân sự Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tuyên án tử hình vắng mặt tên Cộng sản Phạm Ngọc Thảo.

Anh Sáu Lèo, Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, Cục Trưởng An Ninh Quân Đội kiêm Đặc Ủy Trưởng Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo Việt Nam Cộng Hòa, nhảy vào cuộc truy sát tên Cộng sản Phạm Ngọc Thảo. Ngày 15 tháng 7 năm 1965 lực lượng an ninh của Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã phát hiện và bao vây nơi trú ẩn của Phạm Ngọc Thảo tại thành phố Biên Hòa, bắn trọng thương tên nầy. Đích thân Tướng Nguyễn Ngọc Loan đưa máy bay trực thăng tải thương tên nầy về Cục An Ninh Quân Đội nhưng giữa đường bay thì y đã tắt thở vì vết thương quá nặng.

phạm ngọc thảo

Ảnh Phạm Ngọc Thảo đã chết 

Ngày 10 tháng 8 năm 1995, đảng Cộng sản và chính phủ Cộng sản Việt Nam phong quân hàm Đại Tá Quân đội Nhân Dân cho Phạm Ngọc Thảo, và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho y.

Giải thích lý do chậm trễ công khai vụ Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Phạm Ngọc Thảo, theo tên Thiếu Tướng Tình báo Mười Hương và tên Thủ Tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt thì bọn chúng sợ chính phủ Hoa Kỳ trả thù vợ con Phạm Ngọc Thảo (?), vì vợ con Phạm Ngọc Thảo đang cư trú tại Hoa Kỳ.

Để kết thúc, trong cương vị của một sĩ quan tình báo của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cá nhân tôi có lời chê Lê Duẩn, trùm Công An Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, và Thiếu Tướng Tình báo Cộng sản Mười Hương đã quá yếu và thiếu khả năng trong việc cài điệp viên Phạm Ngọc Thảo vào hàng ngũ địch.

Điệp viên Cộng sản Phạm Ngọc Thảo đã bị Cơ Quan Nghiên Cứu Chính Trị Phủ Tổng Thống (Mật Vụ) của ông Ngô Đình Nhu và Bác Sĩ Trần Kim Tuyến, của ông Cố vấn Ngô Đình Cẩn, và ông Dương Văn Hiếu thuộc Đoàn Tình Báo Đặc Biệt Miền Trung phát hiện từ tháng 7/1957 và các vị đó đã tương kế tựu kế dùng con mồi Phạm Ngọc Thảo phá tang tành các tổ chức của Cộng sản Hà Nội tại miền nam Việt Nam. Vậy mà mãi đến sau ngày Phạm Ngọc Thảo thất bại trong vụ phản loạn 19/2/1965, bọn Lê Duẩn, Mai Chí Thọ, và Võ Văn Kiệt mới phát hiện ra "Người Của Mình" đã bị lộ.

Thật là quá dở ngoài tưởng tượng. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, khi nói đến Vụ Phạm Ngọc Thảo, bọn tình báo Cộng sản Việt Nam vẫn cho là một chiến thắng. Thật là vô liêm sĩ chẳng biết trơ trẽn là gì. Vụ Phạm Ngọc Thảo là một thất bại nặng nề của ngành tình báo Cộng sản Việt Nam khi bọn chúng đối đầu đọ sức với những núi Thái sơn tình báo Việt Nam Cộng Hòa như Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến, Ngô Đình Cẩn, Dương Văn Hiếu và người anh hùng, Anh Sáu Lèo, Thiếu Tướng Không Quân Nguyễn Ngọc Loan Tư Lệnh Cảnh sát Quốc Gia, Cục trưởng An Ninh Quân Đội, kiêm Đặc Ủy Trưởng Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo Việt Nam Cộng Hòa. Bọn tình báo Cộng sản Việt Nam phải thất bại là cái chắc!!!

Orange County, ngày 18 tháng 11 năm 2013
Nhân Kỷ niệm 50 Năm Ngày Đại Lễ Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu cùng Quân Dân Cán Chánh Việt Nam Cộng Hòa, Ngày 2/11/1963-2013

Liên-Thành
626-257-1057

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/11/vai-tro-cua-thich-tri-quang-va-ai-ta.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site