lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Phật giáo việt nam thống nhất: Nghiệp báo tiếp tục đến

Lữ Giang

Trong bài “Kch bn viết và din khá hay” nói về tiến trình vụ Hòa Thượng Quảng Độ cất chức Hòa Thượng Chánh Lạc vì “dâm và vọng” phổ biến ngày 5.9.2013, chúng tôi có nói rằng tất cả những biến cố đã xảy ra và nhiều biến cố khác sắp xảy đến đều là hậu quả của những sai lầm do Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã và đang gây ra cho Phật Giáo và cho đất nước từ 1963 đến nay, nhất là “x dng VNG NG như là mt công c chính khi tranh đu.” Đó là Nghiệp Báo trong đạo Phật. Chúng tôi không ngờ luật nhân quả của nhà Phật lại đến nhanh như vậy! Từ hôm 5.9.1023 đến nay, có rất nhiều biến cố nghiệt ngã đã xảy đến cho Giáo Hội Ấn Quang. Chúng tôi chỉ xin tường thuật lại ba biến cố được nhiều người chú ý: (1) Tiết lộ Hoà Thượng Chánh Lạc âm mưu đảo chánh và nắm chức Tăng Thống trong nước nên Võ Văn Ái phải ra tay, (2) Hòa Thượng Tâm Châu khuyên Hòa Thượng Quảng Độ từ chức và (3) nhóm Về Nguồn chơi trò thọc gậy bánh xe.

CÓ ÂM MƯU ĐO CHÁNH?

Ngày 13.9.2013, bà Tuệ Kiếm thuộc Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo (llcschpg@yahoo.com) ở Philadelphia đã gởi lên các diễn đàn yahoogroups một tài liệu mang tên là “Bng chng v nhng âm mưu lt đ GHPGVNTN ca b ba: Sư Chánh Lc, Bo Quc Kiếm và Phm Hoàng Vương”. Đó là “THÔNG-BÁO 19.5.2013 của Chùa Như Lai /Văn Phòng Ii Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức Phật Đản”. Thông báo này do một đệ tử thân tín của Hòa Thượng Chánh Lạc là Phạm Hoàng Bá, tức Phạm Hoàng Vương, phổ biến bằng email trong nội bộ, nhưng lại được một người có email là Nhat Tru Lien Hoa nhattrulienhoa@gmail.com ở Colorado lấy chuyển (forward) cho Văn Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (ubcv.ibib@buddhist.com) của Võ Văn Ái và các diễn đàn yahoo trong cùng ngày với lời chuyển gởi nguyên văn như sau:

“Subject: Thich Chanh Lac Mung Sinh nhat Ho Chi Minh tai chua Nhu Lai.

“Kính chuyn đ quý v biết chuyn thâm cung bí s ca Thy trò Chánh Lc: Làm l Pht Đàn màu mè ti chùa Như Lai Denver, Colorado, đ che giu mng l Sinh nht H Chí Minh "Bác" H (tc H Lưu Manh) 19.5.2013 !!!”

THÔNG BÁO đó hiện nay vẫn còn trên diễn đàn yahoo và trên http://tiengnoiluongtri.com/. Nguyên văn bản THÔNG BÁO như sau:

“From: "phamhba@..." <phamhba@...>

Sent: Frday, May 17, 2013 9:37 PM

Subject: THÔNG-BÁO 19-5-2013 CỦA Chùa Như Lai /VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT tổ chức Phật Đản.

 Tham-chiếu: Cuộc Điện-Đàm 17-5-2013 lúc 8:35 PM. của ĐLHT. Thích-Chánh-Lạc & Phật-Tử Không-Vương:

 Vì v Đo-Hu Thư-Ký ca Chùa Như-Lai bn công-tác Pht-S, các cô các chú tăng sinh không còn nhiu như trước, s còn li phi bn đi công tác xa và mt cho chùa, ch còn đc nht Sư cô Thích N Viên Nguyn không th làm hết mi chuyn nên ĐLHT Ch-Tch VP2/VHĐ/GHPGVNTN Thích Chánh Lc ch-th Pht-T Không-Vương (Phm-Hoàng-Vương) liên lc gp vi Bo Quc Kiếm vn đng bà con các nơi xa cp tc v chùa Như Lai Denver cho tht đông tham d Đi L Pht Đn t chc vào ch nht 19.5. Không Vương hiu ý ĐLHT Ch-Tch mun rng lúc này là lúc cn phô trương lc lượng, chun b kvà kế hoch cho ngài lên ngôi v cao nht ca Giáo hi trong nước đ Ngài thc hin đ án ca Ngài mà chng ai dám cn tr. Tháng tư va ri Ngài đã đin đàm vi Hòa thượng Trí Quang Huế và Ngài cũng đã gi 2000 M kim v cho HT Trí Quang. Hai Ngài tương đc lm.

LHT Ch-Tch cũng ch th phi cnh giác ti cao đng cho ai biết rng Pht Đn mình làm trùng vi ngày sinh nht "Bác" H (tc H Lưu Manh) 19.5 năm nay: Ch tiết l, nếu có ai thc mc thì gii thích khôn khéo đ dp tt đng cho dư lun n ào như năm ngoái tn công VL chùa Điu Ng t chc Pht Đn trong ngày 30.4. Tt c phi chun b k và kế hoch. Mình ít người nhưng có kế hoch thì s thành công. Bng mi giá Bo Quc Kiếm và Pht-T Không-Vương (Phm-Hoàng-Vương) phi có mt ti chùa Như Lai đ bo v ĐLHT Ch-Tch VP2/VHĐ/GHPGVNTN Thích Chánh Lc và sn sàng đánh tan nhng lun điu phá hoi làm gim uy tín ca ngài. Ai không đ phương tin thì cho biết đ ngài gi tin mua vé máy bay v Như Lai.

Kính nh Đo-Hu Đc-Tâm Phm-Hoài-Vit và quý v/h ph-biến ng h Ngài trong vòng thân mt ca chúng ta mà thôi. Đa t, PHVg”

Vì không có email gốc của Phạm Hoàng Bá mà chỉ có email được chuyển lại (forward) nên chúng tôi không thể tìm IP để xác định email đó phát xuất từ đâu. Những email của Phạm Hoàng Bá gởi đi thường phát xuất từ Augusta city, Butler County, Kansas 67010. Tuy nhiên, cho đến nay chúng tôi vẫn không nhận được lời đính chính nào của Phạm Hoàng Bá hay chùa Như Lai.

KHUYÊN HT QUNG Đ T CHC

Ngày 12.9.2013, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, đã gởi một “Tâm Thư Ngõ” đến Hòa Thượng Quảng Độ, Tăng Thống GHPGVNTN khuyên ngài “Quyết tâm loi tr nhng k gián-.đip nm vùng xúi gic chia r, phá-hoi” và “v hưu, chuyn quyn x-lý cho Hòa-Thượng Thích-Thin-Hnh đm-trách.” Tâm thư này đã được chúng tôi chuyển toàn văn lên các diễn đàn. Dưới đây chúng tôi chỉ ghi lại những điểm chính. Mở đầu, Hòa Thượng Tâm Châu nói:

“Vì nghip-vn ca Quc-gia và Pht-giáo, Hòa-Thượng và tôi, anh em chúng ta b xa cách nhau 39 năm ri. Năm nay, Hòa-Thượng đã 86 tui và tôi đã 93 tui. Trong nước Hòa-Thượng b tù đày, ngoài nước, tôi coi như k lưu đày. Hòa-Thượng và tôi đu là người thương nước, thương đo, nhưng xa cách nhau. Trong nước, hoàn cnh, tâm-huyết và hot-đng ca Hòa-Thượng tôi vô cùng kính-phc và thương kính. Ngoài nước, tôi cũng c gng đem hết tâm chân-thành ca mình đ phng-s, nhưng cũng chng đi đến đâu!

“Tôi thương kính Hòa-Thượng Huyn-Quang cũng như Hòa-Thượng. T năm 2007 cho ti nay, bao nhiêu biến c làm băng hoi t chc Giáo-Hi xy ra, tôi thm biết có nhng qu-kế ca nhng k nm vùng phá hoi. Ðã nhiu ln tôi xin đin-thoi và gi đin thoi cho Hòa-Thượng không được, tôi nh người thân vi Hòa-Thượng, thưa chuyn cùng Hòa-Thượng, không hiu có đến tai Hòa-Thượng không?"

Tiếp theo, Hòa Thượng Tâm Châu cho rằng “Vic xét x người phm ti Ba-la-di, ch nơi 20 v đi-tăng hi hp, thm xét và tn xut trong ni b, không ai có quyn công khai bêu xu cho toàn th thế-gii biết” và “Vic tn xut mt v tăng phm ti do nơi Tăng-lut, không đến ni mt v Tăng-Thng bt lc, phi t chc.”

Sau đó, Hòa Thượng đề nghị Hòa Thượng Quảng Độ:

1) Ra một tâm-thư nhận xét sự lầm lẫn trong biến cố vừa qua.

2) Quyết tâm loi tr nhng k gián-.đip nm vùng xúi gic chia r, phá-hoi.

3) Ra một Thông-bạch hóa giải những việc đã qua, mong Giáo-Hội Thống Nhất trong nước và ngoài nước hỷ-xả và sớm liên-kết trở lại.

4) Vì sự gian lao đã lâu và sức khỏe già suy, khuyên Hòa-Thượng nên v hưu, chuyển quyền xử-lý cho Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hạnh đảm-trách.

THC GY BÁNH XE!

Trong khi phe của Thầy Quảng Độ đang “tang gia bối rối”, phe Về Nguồn lại chơi trò thọc gậy bánh xe. Ngày 12.9.2013 cư sĩ Tâm Diệu đã gởi đến Hòa Thượng Thích Viên Lý, một Tâm Thư với lời lẽ khá nặng.

Tâm Diệu có tên thật là Nguyn Xuân Quang, bút hiệu Hoàng Liên Tâm, sinh năm 1943 tại Hưng Yên, di cư vào Nam năm 1954 và qua Hoa Kỳ tháng 4 năm 1975. Tuy là người Bắc nhưng đã thọ Tam Quy Ngũ Giới năm 1967 với Hoà Thượng Thích Đôn Hậu tại Chùa Thiên Mụ Huế và gia nhập nhóm Ấn Quang. Năm 2000 đã trở về Huế thọ Bồ Tát Giới tại Đại Giới Đàn Tịnh Khiết, chùa Tường Vân, Huế. Hiện Tâm Diệu là chủ biên website thuvienhoasen.org, một website khá lớn ở hải ngoại, trụ sở ở đường Moran, thành phố Westminster, CA 92683 và đi với phe Về Nguồn.

Khi Đảng CSVN tổ chức một cuộc hội thảo mang tên là “50 năm phong trào Pht Giáo min Nam” vào tháng 6 vừa qua, Tâm Diệu đã trở về và đọc một bài tham luận dưới đầu đề “Lch s Pht giáo Vit Nam trong ngày 11-6-1963 đã b mo hóa”. Rõ ràng là Tâm Diệu thuộc nhóm chủ trương “đứng chàng hảng” nửa trong nửa ngoài.

Tâm Diệu đã mở đầu tâm thư như sau:

Qua cáo bch t nhim mùng 1 tháng 9 năm 2003 t phòng thông tin pht giáo quc tế, và ch 3 ngày sau cũng t PTTPG li có vài t giy ln "đáo nhim" ca HT Thích Quãng Đ - S Vic được x trí 1 cách côn đ du đãng du thc, không ging như tác phong ca 1 v tăng thng, li l cay đc, thiết tưởng Hòa Thượng Viên Lý cũng biết Võ Văn Ái đã đng đàng sau "giám đc" cho âm mưu lt đ Hòa Thượng Thích Chánh Lc.”

Sau đó, ông nói “vài li thô thin nhưng tâm huyết” với Hòa Thượng Viên Lý, xin tóm lược như sau:

- Nếu Hoà Thượng Viên Lý nhắm mắt làm ngơ trước hành động đe dọa của Võ Văn Ái và còn bao che cho Võ Văn Ái: đó là BẤT NHÂN

- Nếu Hoà Thượng Viên Lý quả thật sợ Võ Văn Ái 1 cư sỹ  đã từ lâu khuynh đão GHPGVNTN mà đi theo con đường hắn vạch: đó là BẤT NGHĨA.

- Nếu quả thật chỉ vì sợ Võ Văn Ái hoặc lời đe dọa của hắn trên Cali Today, mà đi theo con đường của Võ Văn Ái: Đó là BẤT TÍN.

- Nếu nhắm mắt làm ngơ trước đe dọa và hành động chính trị đạo tặc của Võ Văn Ái: đó là BẤT TRUNG.

Sau đó ông Tâm Diệu giả cúi xuống và nói:

“Kính ly Hoà Thượng Viên Lý, nếu ch vì s Võ Văn Ái mà nhm mt đưa đường cho hn, thì sau này vi 4 ti như trên:

1) Bt nhân

2) Bt nghĩa

3) Bt tín

4) Bt trung

Kính bch Hoà Thượng Viên Lý, trước tình trng 1 cư sĩ mưu đ chính tri, khuynh đo giáo hi, mong Hoà Thượng Thích Viên Lý Tng Thư Ký Văn Phòng 2 Viên Hoá Đo suy xét cn thn:

Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia ming biết đi nào nguôi.”

Trong thực tế, Hòa Thượng Viện Lý chẳng có quyền hành gì đối với Võ Văn Ái, nhưng Tâm Diệu đã chơi trò ngụy quân tử, thọc gậy bánh xe để làm gia tăng thêm sự chia rẻ trong nội bộ.

KHI NÀO RA ĐI?

Có thể coi ba biến cố nói trên là ba mũi tên tẩm thuốc độc đang bắn vào Võ Văn Ái. Liệu Võ Văn Ái có bị hạ không? Trong bài “Kch bn viết và din khá hay” chúng tôi có nói rằng hiện nay Võ Văn Ái đang nhận “Fund” của tổ chức NED (The National Endowment for Democracy) để “điều hành” GHPGVNTN, nên khó ai lật đổ được Võ Văn Ái. Mỹ cũng chưa tìm được một người khác có thể đóng vai trò của Ái trong Phật Giáo.

Có người hỏi mỗi năm Võ Văn Ái đã nhận được của NED bao nhiêu?

Theo NED Annual Reports, chúng tôi tìm thấy năm 1997, dưới danh nghĩa của “Association of Vietnamese Overseas: Culture and Liaison (Que Me)” Võ Văn Ái đã nhận được 90.000 USD. Từ đó đến nay, năm nào Ái cũng nhận được một số tiền như thế, ít nhiều không cách nhau lắm, chẳng hạn như măm 2001 là $70.000, năm 2007 và 2008 mỗi năm $107.000. Từ năm 2009 đến 2012 mỗi năm $97.000, v.v.

Người khác lại hỏi NED có phải là tổ chức ngoại vi của CIA hay không? Xin cứ vào google đánh “The CIA and NED” thì sẽ biết.

Chúng tôi nghĩ không ai bứng được Võ Văn Ái trừ khi NED cắt “Fund”. Lúc đó GHPGVNTN sẽ như thế nào? Hòa Thượng Tâm Châu đã nhắc đến “Nghip vn Quc Gia và Pht Giáo”. Kinh Pháp Cú, ở Phẩm Ác, câu 119 có ghi:

Khi nghip ác chưa thành thc, k ác cho là vui, đến khi nghip ác thành thc, k ác mi hay là ác.”

Dựa vào Kinh Pháp Cú để luận đoán là đúng hơn cả.

Ngày 19.9.2013

Lữ Giang

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site