lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

Hồ-tấn-Vinh | Nhìn Về Bên Thắng Cuộc Bài số 1

- KHỞI ĐẦU ĐÃ LÀ MỘT SỰ LƯỜNG GẠT RỒI -

Lý tưởng Quốc Gia

Trong thời Pháp thuộc, mọi người Việt Nam đều mong mỏi đuổi được xâm lăng đi và giành lại độc lập cho đất nước, tự do cho người dân.

Sau khi đuổi được xâm lăng đi, nếu nhà Vua còn thì trả quyền cai trị lại cho Vua. Ta có thể gọi những người ái quốc này là những người Bảo Hoàng. Nếu chế độ quân chủ không còn nữa thì trả quyền cai trị cho dân. Ta có thể gọi những người ái quốc này là Dân Chủ.

Dầu là Bảo Hoàng hay Dân Chủ, những người ái quốc Việt Nam đều đặt tự do của người dân và quyền lợi của Quốc Gia lên trên hết.

Vì vậy ta có thể gọi chung những người yêu nước dầu là Bảo Hoàng hay Dân Chủ đều là người Quốc Gia.

Lý tưởng Cộng Sản

Lý tưởng của người Cộng Sản là biến thế giới này thành cộng sản hết và việc cai trị giao cho người vô sản. Người dân nào không chịu ‘chuyên chính vô sản’ – như giai cấp tư sản hay tiểu tư sản hay trí thức - thì dùng bạo lực cách mạng mà đàn áp. Tất cả quốc gia trong hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa (trừ Nam Tư của Tito) đều phải tuân theo mệnh lệnh của một bộ chỉ huy thống nhất - Quốc Tế Cộng Sản – lúc đầu đặt tại Moscou.

Vì vậy, một khi đã tình nguyện vào Đảng Cộng Sản rồi thì đã đương nhiên chấp nhận hai điều kiện là không có tự do của người dân và chịu sự chỉ huy của Quốc Tế, nghĩa là không có độc lập của quốc gia.

Trên bình diện lý thuyết, đem so sánh Lý Tưởng Quốc Gia và Lý Tưởng Cộng Sản thì ta thấy ngay rằng hai lý tưởng này không dung nạp nhau được. Hơn nữa hai lý tưởng này chống đối nhau một mất một còn.

Trên bình diện chánh danh, - trong khoảng thời gian 1930 đến 1945 (hoặc ngay bây giờ đi nữa) - nếu đem hai lý tưởng này ra trình bày rõ ràng cho dân chúng hiểu để họ có ý thức mà chọn lựa thì đa số quần chúng chỉ mong đánh đuổi xâm lăng đi rồi thì ai về nhà nấy mà lo làm ăn. Quần chúng sẽ không nghĩ xa xôi, họ lại càng không tình nguyện làm xung kích quốc tế đi giải phóng Thái Lan hay Mã Lai Á hay Ấn Độ hay Mỹ quốc. Nếu được để tự do chọn lựa ngay từ ban đầu thì sẽ không có bao nhiêu người chọn lựa đường lối ‘không có tự do cho dân, không có độc lập cho nước - của người Cộng Sản.

Người Cộng Sản đã biết rõ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN KHÁC VỚI NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN. Nói một cách khác  NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN KHÔNG PHẢI LÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN, nên ngay từ lúc ban đầu họ đã dùng thủ đoạn lường gạt.

Ba người đầu não đem  đảng cộng sản vào Việt Nam  là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp lúc ban đầu đã hết sức che giấu gốc gác cộng sản của mình. Ngay cả tên Đảng cũng đã đổi thay nhiều lần. Mục đích là để ra sức đóng vai tuồng của những người yêu nước chống xâm lăng để trà trộn với những người Quốc Gia khác,  thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Mặt Trận Việt Minh). Đứng chung trong cái Hội này, người Cộng Sản đã tìm cách tiêu diệt người Quốc Gia trong Hội hay ngoài Hội.

Ở ngoài Bắc, các ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Trương Tử Anh. . . . ở trong Nam, các ông  Huỳnh phú Sổ, Hồ Văn Ngà, Tạ Thu Thâu, Hồ Vĩnh Ký, Lê Văn Viễn. . .  ai chạy kịp thì còn sống, ai không cẩn thận đề phòng thì bị giết.

Nhờ thủ đoạn lường gạt này mà người cộng sản đã nắm được độc quyền kháng chiến chống Pháp.

Biết rất rõ rằng khát vọng của quần chúng là độc lập cho xứ sở, tự do cho người dân, mà chủ đích của chuyên chính vô sản là tiêu diệt tự do của người dân và độc lập của xứ sở, Hồ Chí Minh lại tỉnh bơ đưa ra câu tuyên bố ‘KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO’

Thật là một tuyệt chiêu!

HỒ TẤN VINH
Melbourne
3 tháng 8 năm 2013
(Còn tiếp)

Thư-Viện Bồ Đề @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site