lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-huy-Văn 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Đặng Huy Văn: Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 60 ngày ký Hiệp Định Geneve, 20/7/1954, ngày lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương và cũng là ngày tạm thời chia cắt nước Việt Nam ra làm 2 Miền. Nhưng cũng vào ngày này, các nước lớn trên thế giới trong đó có cả Trung Quốc đã công khai ký vào Hiệp Định Geneve thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Vậy mà không hiểu vì sao, ngày 14/9/1958, thủ tướng Phạm Văn Đồng lại được chính chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó để viết Công Hàm gửi chính phủ Trung cộng “ghi nhận và tán thành”  bản Tuyên Bố ngày 4/9/1958 của chính phủ Trung Quốc đơn phương coi hai quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) là một phần của lãnh thổ Trung cộng? Vậy, việc chủ tịch Hồ Chí Minh giao thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi bức Công Hàm nói trên để “tán thành” hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là một phần của lãnh thổ Trung cộng xuất phát từ tình cảm “quốc tế vô sản”, hay vì một tình cảm khác?

Như chúng ta đều biết, chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn được Mao Trạch Đông và đảng Trung cộng yêu mến và kính trọng. Không biết có phải do chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thời gian tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh với Mao nên Mao ghi ơn? Hay vì sau này đã hết lòng đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng để Mao yên tâm làm cuộc Đại cách mạng Văn Hóa Vô Sản mà Mao tin tưởng? Hay nhờ cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam mà năm 1972, Trung cộng đã có cơ hội làm thân với Mỹ nên Mao yêu mến? Hay nhờ bức công hàm 1958 để Mao có cớ xâm lăng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tay VNCH ngày 19/1/1974 mà Mao kính trọng?

Còn điều ngược lại thì cả dân tộc Việt Nam cho đến nay vẫn chưa thể nào hiểu nổi! Đó là tại sao chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời lại yêu mến nước Tàu và kính trọng Mao Trạch Đông đến vậy? Hồ Chí Minh đã tận tụy làm bất cứ điều gì mà Mao Trạch Đông muốn, từ CCRĐ để giết hại hàng vạn người có công với cuộc kháng chiến chống Pháp đến mở đường Trường Sơn để đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng… Thậm chí, cho đến lúc nằm hấp hối trên giường bệnh, bác còn nói với các nữ y tá Trung cộng lúc đó đang chăm sóc bác rằng “Bác muốn nghe một bài hát tiếng Hoa lắm, ở đây có cháu nào hát được không?”

Và oái oăn thay, ngày nay các nhà lãnh đạo Trung cộng đang triệt để lợi dụng hình tượng Hồ Chí Minh và bức công hàm 1958 để xâm lăng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam! Đặc biệt nhất là từ ngày 2/5/2014, giặc Tàu đã hạ đặt giàn khoan khổng lồ HD 981 để thăm dò dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam trước sự phản đối quyết liệt của nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế. Nhưng giặc Tàu lại lu loa lên rằng “Bức công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng đã thừa nhận Tây Sa và Nam Sa là của Trung Quốc nên vùng lãnh hải 200 hải lý quanh Tây Sa và Nam Sa là vùng đặc quyền kinh tế của Trung cộng!”.

Vậy nay, tôi viết bài này chỉ để mong các nhà sử học và quý vị độc giả gần xa sẽ trả lời cho dân tộc Việt Nam một câu hỏi: “Hồ Chí Minh là ai?”

BÁC HỒ LÀ “VỊ ANH HÙNG LƯỠNG QUỐC”
(Cảm tác trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đứng trước lăng cháu bồi hồi báo bác
Khách Phương Bắc sắp sửa ghé thăm lăng
Họ đi tới Việt Nam bằng đường biển
Có máy bay tàu hộ tống đàng hoàng!

Phải chăng bác năm xưa cùng hoạt động?
Nên người ta mến bác, bác Hồ ơi
Nghe nói đều ở Hoa Nam tình báo
Giúp Việt Nam chống giặc Pháp một thời

Họ ca ngợi Hồ Chí Minh vĩ đại
Luôn tận tâm, tận lực với nước nhà
Đã suôt đời hy sinh cho tổ quốc
Để nối liền “tình hữu nghị Việt-Hoa”!

Bác đã dạy dân Việt quên lịch sử
Một nghìn năm đô hộ của giặc Tàu
Bởi vô sản “tứ hải giai huynh đệ”
Thì láng giềng biên giới có cần đâu!

Phải chăng bác giúp Trung Quốc có thể
Lấy Hoàng Sa từ quân lực Cộng Hòa?
Nhằm góp phần thắm tô tình hữu nghị
Tình giai cấp, tình quốc tế bao la!

Trước cháu tưởng chỉ đảng ta ơn bác
Nhưng hiểu ra bác vĩ đại hơn nhiều
Bác Hồ là “vị anh hùng lưỡng quốc”
Được đảng viên cả hai đảng tin yêu

Không hiểu bác với Trạch Đông là bạn
Hay còn thêm cả tình nghĩa đồng hương?
Mà bác nguyện thề hi sinh dân Việt
Đánh Hoa Kỳ theo nguyện vọng Bắc Phương

Giờ con cháu Trạch Đông sang xâm lược
Đặt giàn khoan tìm dầu tại Biển Đông
Dân Việt đuổi nhưng giặc Tàu chẳng cút
Bởi còn đây bút tích của ông Đồng!(*)

Nay “vì bão”, giàn khoan Tàu tạm rút
Để sang năm đặt thêm chục giàn khoan
Nằm trong lăng bác Hồ ơi có biết?
Triệu ngư dân đang gào thét căm hờn!

Bác ra đi để lại cho dân Việt
Tình láng giềng “núi liền núi…liền sông”
Mục Nam Quan đã mất cùng Bản Giốc
Mất Trường-Hoàng, mất dần cả Biển Đông!

Bác Hồ là vị anh hùng lưỡng quốc
Được Tàu yêu “vinh dự lắm” bác ơi!
Nay lãnh đạo một lòng trung với bác
Nguyện cam tâm theo Tàu cộng suốt đời!

Hà Nội, 20/7/2014
Đặng Huy Văn

(*). Công Hàm Bán Nước do Phạm Văn Ðồng ký ngày 14/9/1958

conghambannuoc.tripod.com/

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site