lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

Đài THVN - Hoa Thịnh Đốn Phỏng vấn Liên Thành về Điếu Cày dưới lăng kính Tình Báo Chính Trị

Đài THVN - Hoa Thịnh Đốn

(Phỏng vấn Liên Thành về Điếu Cày dưới lăng kính Tình Báo Chính Trị)

 


http://youtu.be/8u7JAvVMtQ4 (Liên Thành nói về Điếu Cày.)

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/12/ai-thvn-ht-bui-duong-liem-phong-van.html

***

Khẩn - Về Tình Trạng Tuyệt Thực của Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)

dsdảng dân chủ nhân dân

ÐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
The People's Democratic Party of Vietnam 
dangdcnd@gmail.com - http://www.ddcnd.org/

 Bản Thông Tin Báo Chí

Khẩn - Về Tình Trạng Tuyệt Thực của Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)

Ngày 23 tháng 7 năm 2013 - Anh Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, là một trong những người viết blog đầu tiên và là người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Anh bị tuyên án 12 năm tù và đã tuyệt thực 32 ngày để phản đối chính sách giam giữ khắc nghiệt, và sự sai trái từ quyết định biệt giam 3 tháng của hệ thống nhà tù CSVN.

Đảng CSVN đã cố tính dấu diếm tình trạng tuyệt thực. Hiện nay tính mạng của anh Điếu Cày đếm từng ngày. Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm trước công luận nếu Điếu Cày bị chết. Ban lãnh đạo đảng CSVN hiện nay gồm ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và nhiều Uỷ viên trong Chính Trị Bộ CSVN sẽ phải trả lời trước toà án và sự phán xét của lịch sử.

Đảng Dân chủ Nhân Dân qui trách nhiệm về sự an toàn tánh mạng của Điếu Cày đối với Đảng CSVN, và kêu gọi Chính quyền Hoa Kỳ, Tổng Thống Barack Obama nên xem xét lại cuộc gặp gở với Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Hoa Thịnh Đốn. Khi tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam càng lúc càng tồi tệ, khi Điếu Cày vẫn còn đang tuyệt thực. Hình ảnh Tổng thống Barack Obama đứng gần nhà độc tài Trương Tấn Sang, không phải là một hình ảnh đẹp để phổ biến trước dân chúng Hoa Kỳ và dư luận toàn thế giới.

Trân trọng
Đỗ Thành Công
Phát ngôn nhân Đảng Dân chủ Nhân Dân
cc:
Văn phòng liên lạc Toà Bạch Ốc
Dân biểu California, Zoe Lofgren
Dân biểu California, Loretta Sanchez
---------

ÐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
The People's Democratic Party of Vietnam 
dangdcnd@gmail.com - http://www.ddcnd.org/

For Immediate Release

URGENT - Hunger strike of blogger Nguyen Van Hai (Dieu Cay)

July 23, 2013 - Mr. Nguyen Van Hai, also known as pen name Dieu Cay, one of the first blogger in Vietnam and the founder of the Vietnamese Free Press Club, is a well known Vietnamese dissident who was sentenced to 12 years in prison by the Vietnamese communist government, and is on his 32th day of a hunger strike as of today. He started the hunger strike on June 20 to protest the prison administration’s decision wrongfully putting him under 3 months of solitary confinement.

His hunger strike has been cold heartedly ignored by the Communist government. Currently his life is in danger. The Vietnamese Communist Party must be responsible to public opinion if Dieu Cay should not survive. The Communist Party leaders, including Mr. Nguyen Phu Trong, Mr. Nguyen Tan Dung, Mr. Truong Tan Sang and all Politburo members of the Vietnamese Communist Party will have to answer before the court and the judgment of history.

The People's Democratic Party of Vietnam, strongly hold the Vietnamese Communist Party accountable for the safety of Dieu Cay, and urgently call on the U.S. government, President Barack Obama to reconsider the upcoming meeting with President Truong Tan Sang in Washington DC when the abuse of human rights in Vietnam is continually violated and Dieu Cay is still on hunger strike without any humanitarian intervention from his government. 

The image of President Barack Obama stands next to dictator Truong Tan Sang of Vietnam is not a pretty picture for dissemination before the American people and the world.

Sincerely
Cong Thanh Do
Spokesperson of the People's Democratic Party of Vietnam

cc:
- White House - The Office of Public Engagement
- California Congresswoman Zoe Lofgren
- California Congresswoman Loretta Sanchez

© Người chuyển bài : MinhDuc

© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Thư-Viện Bồ Đề @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site