lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Blog Diễn-Đàn Công Nhân

Trúc-Lâm Yên-Tử - Thư-Viện Bồ Đề Hoa Sen Online : Đọc blog để biết xã-hội, quan trí Việt-Nam tiêu-cực đến mức độ nào. Từ đó tìm ra một hướng đi mới cho đất nước !!! Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả cũng như blog. Chúng tôi phổ biến để độc giả có nguồn tham khảo rộng rãi. 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

DĐCN | Ông Lê-hiếu-Đằng Và Việc Yêu Cầu Cho Phép Lập Nên Các Đảng Đối Lập Với Đảng CSVN Hiện Tại.

Non Ngàn

lê hiếu đằng

Ông Lê Hiếu Đằng đã bỏ gần hết cuộc đời của mình để đi theo tiếng gọi và mục đích của Đảng, của Bác, ông đã đạt đến những thành quả địa vị nào đó nhất định. Giờ đến lúc tuổi già, bệnh tật, ông phản tỉnh lại, cho rằng xã hội hiện tại đã không đạt được như mục đích hay hoài bão của ông mong muốn, bởi mọi hậu quả của nó là do tính độc đảng mà từ lâu đã có. Ông và ông Hồ Ngọc Nhuận, người đồng thuyền đồng hội của ông, cùng yêu cầu đảng Cs cầm quyền hiện nay cho lập ra các đảng đối lập để giải cứu tình hình. Việc yêu cầu đó có được đáp ứng hay không là chuyện khác. Nhưng việc chính ông Đằng, ông Nhuận lập ra đảng đối lập đó là đảng gì, đảng của giai cấp, của thành phần xã hội nào, hay đảng của toàn dân ?

Ông Đằng và cả có thể ông Nhuận từ lâu nay từng đi theo đảng Cs tức được gọi là đảng giai cấp công nhân của lý thuyết Mác xít. Bây giờ muốn lập đảng đối lập tất phải trước hết ra khỏi đảng cũ, cũng có nghĩa không công nhận đảng cũ là đảng của giai cấp công nhân hay không công nhận lý thuyết Mác xít nữa. Nhưng như vậy thì mọi quá khứ đã đầu tư vào nay phải bỏ hết, về phương diện cá nhân cũng nhất là về phương diện chung của lịch sử dân tộc, đất nước.

Cái việc dẫn mọi người đi theo con đường đúng ngay từ đầu là một việc khác. Còn việc dẫn người ta đi theo con đường nào đó về sau mình thấy sai hay không đúng nữa để quay về con đường khác, lại là chuyện khác. Ngay bản thân của Mác lúc đầu tuổi trẻ bồng bột viết bao nhiêu bài báo theo kiểu ảo tưởng, cả Tuyên ngôn Cs đảng, cả Tư bản luận để nêu cao chuyên chính vô sản, rồi cuối đời lại quay về tư tưởng dân chủ xã hội thực tiển, thì quả thật bột cũng đã nên hồ rồi, không có gì để còn bàn cãi nữa. Cho nên mọi cái ngay từ đầu đã nắm phần quyết định không về về sau.

Ở Liên Xô chính Lênin lập nên nhà nước vô sản đầu tiên tưởng kéo dài vĩnh viễn và hạnh phúc toàn diện. Cuối cùng thời thời Gorbachev mới phơi bày tất cả. Rồi Yelsin lại đứng ra làm cho đường mới, lại trở về danh gọi và cờ quạt của nước Nga từ đầu, lại trở về con đường xã hội dân chủ, quả là một sự quay vòng vĩ đại, biết bao nhiêu phung phí, cuối cùng cũng trở lại khởi điểm, trách nhiệm đó về ai, về những người cầm đầu, lãnh đạo, hay của toàn thể dân tộc và nhân dân Nga.

Cho nên kiểu chính trị một người, nhóm người, hay đảng nào đó lãnh đạo ngày nay đã quá chán ngán rồi. Giữa danh và thực nhiều khi rất xa cách. Bởi ai cũng có thể nhân danh bất cứ điều gì nếu lòng họ không trong sáng, có hậu ý riêng nào đó, hay kể cả chỉ là sự nhầm lẫn nào đó mà mọi người khác không biết, và đã từng chấp nhận đi theo họ. Điều này về mặt học thuyết như bản thân của Mác, và cả về mặt thực hành như những người từng thực hiện theo Mác.

Thế thì vấn đề chính không phải là lý thuyết nào, không phải giai cấp hay đảng phái nào, không phải cá nhân hay nhóm người nào. Nhưng vấn đề chính là những thành phần như thế có trong sáng hay không, có thiện chí hay không, có toàn tâm toàn ý vì lợi ích chung hay không, có sự nhận thức và hiểu biết về chân lý khoa học và chân lý đời sống hay không. Nếu ngược lại chỉ là sự láo liến, sự nhân danh, sự đóng kịch, thì mọi tài năng đó cũng chỉ dẫn đến sự thành công riêng mà chẳng hề ích lợi thật cho ai hay nói đúng hơn chỉ có hại cho mọi người, cho toàn xã hội. Người ta không thể chỉ vì mình mà dẫn người khác phải bao nhiêu vất vã đi lòng vòng trong rừng để cuối cùng cũng chỉ trở về lại khởi điểm.

Vậy kết luận có thể nói vấn đề chỉ là tính đúng đắn của bản thân hay bản chất con người. Mọi thần tượng dù lý thuyết hay thực tế được cơi lên nhưng không đúng khách quan sự thật, dù có tô son trét phấn thế nào, cuối cùng lịch sử cũng đều đào thãi. Thế nên vấn đề chẳng phải độc đảng hay đa đảng, đối lập hay không đối lập, mà vấn đề điều đó có thực chất giá trị hay không, có đúng đắn hay chỉ nhân danh để nhằm lừa dối người khác. Tất nhiên giá trị vẫn luôn đi theo nguyên tắc. Có nghĩa cái gì nhiều thì người ta dễ dàng lựa chọn cái tốt đẹp, hay ho hơn, thay vì chỉ có cái một mình một chợ. Nhưng điều đó cũng không phải có nhiều mới tốt. Cái tốt chính là bản thân của hàng hóa và người chủ của hàng hóa đó có phải là người trung thực, lương thiện hay không, hay chỉ là chuyện treo dê bán chó.

Non Ngàn

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site