lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 1 và 2

Hôm nay tôi thấy một số bài tranh luận về chiến thuật và chiến lược. Ngoài ra lại có một số CH ra sức cãi chày cãi cối về một số hiện tượng chiến thuật và chiến lược.

Dù chỉ là người học chút chiến thuật và chiến lược, lại còn bận rộn nhiều việc, tôi vẫn phải viết chút ít để tạo chút xúc tác để các vị cao thú chỉ giáo cho độc giả trong đó có tôi. Dù đề tài quá buồn chán hay khó hiểu, nhưng tôi vẫn cố gắng gõ máy trong khả năng hạn chế hiểu biết về môn học và hạn chế phương cách viết truyền thông.

Sĩ quan tốt nghiệp các quân trường đều có kiến thức về môn chiến thuật nhập môn để chỉ huy cấp trung đội và đại đội. Theo dòng thời gian họ sẽ có cơ hội để thụ huấn thêm môn học trung cấp về môn chiến thuật, để chỉ huy cấp tiểu đoàn. Sau đó họ sẽ được thụ huấn tại trường Chỉ huy Tham mưu cao cấp tại VN hay HK để học thêm môn chiến thuật cao cấp để chỉ huy cấp trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, hay làm SQ tham mưu từ cấp trung đoàn trở lên. Ngoài ra họ cũng được thụ huấn môn học sơ đẳng và trung đẳng môn chiến lược để trở thành những cấp lãnh đạo quốc gia trong tương lai.

Hấp thụ được hai môn học nầy hoàn toàn tuỳ thuộc vào trí tuệ và khả năng thiên bẩm của học viên. Môn chiến lược còn khó học hơn môn học tiến sĩ toán.

Tương quan của hai môn học nầy là gì? Thắng lợi chiến thuật là mở đường cho một chiến thắng chiến tranh; đó là chiến thắng chiến lược. Tuy nhiên nhiều khi chiến thắng chiến thuật lại vô hiệu nếu kẻ lãnh đạo vấp phải lỗi lầm về chiến lược.

Năm 1975 CSVN thắng lợi chiến thuật và chiến lược hạn chế vì chiếm đoạt toàn thể lãnh thổ VNCH, nhưng chưa thắng được chiến lược toàn diện về phương diện chiến lược. Tại sao? Phải có hai điều kiện để chiến thắng chiến lược toàn diện. Đó là làm chủ diện địa và tiêu diệt ý chí chiến đấu địch.

Trong thực tế, Quân-Cán-Dân vẫn còn giữ vững lá cờ vàng, tổ chức các cuộc biểu tình chống CSVN, chống đối NQ 36 CSVN, phản đối kế hoạch kết nghĩa thành phố Irwin-Nha Trang, ....Vì vậy hiện tượng Irwin chứng tỏ CSVN chưa tiêu diệt được ý chí của chúng ta.

Thí dụ 1: Nếu tướng Đỗ Cao Trí còn sống để áp dụng chiến thuật "Điệu hổ ly sơn" trong trận đánh Snoul và tướng Hiếu vẫn tiếp tục giữ chức vụ TL SĐ 5 BB thì trận đánh Snoul sẽ đem lại chiến thắng chiến lược cho trận Snoul và có thể chiến thắng chiến lược cho một cuộc chiến tranh VN.

Tại sao?

Dù CĐ 8 lui quân đơn thân độc mã vì kế hoạch "Điệu hổ ly sơn" không được thi hành bởi thượng cấp, Tướng Hiếu vẫn đạt được chiến thắng chiến thuật. Tuy nhiên dữ kiện chính trị sai lầm dẫn đến một hệ luỵ về phương diện chiến lược. Người học chiến thuật hay nhân chứng trận đánh Snoul đều thấy rõ, CSVN đang chuyển biến từ du kích chiến đến trận địa chiến trong trận đánh nầy. Vì vậy chiến thuật diện địa phải thay đổi cấp bách từ thế du kích chiến đến kế trân địa chiến. Trong thực tế phối trí lực lượng phe ta hình như không thay đổi.

Hệ luỵ là CSVN đã sử dụng kế hoạch "Im lặng truyền tin" để bắt sống cả một CĐ tại Lộc Ninh mấy tháng sau trận đánh Snoul?

Thử hỏi nếu phe ta sử dụng kế hoạch "Điệu hổ ly sơn" trong trận đánh Snoul để tiêu diệt hai Sư đoàn CSVN, thì làm sao có trận đánh Lộc Ninh. Rồi kế tiếp trận đánh Bình Long. Không có trận đánh Bình Long thì QLVNCH có thể không có hệ luỵ của hai trận đánh Hạ Lào và Trị-Thiên vì lực lượng tổng trừ bị không bị cầm chân tại Bình Long.

Phải chăng ba trận đánh mùa hè đỏ lửa là hệ luỵ của hiệp định Paris mất nước năm 1973?

Thí dụ 2: QLVNCH đã chiến thắng chiến thuật trong trận Mậu Thân. Tiếc thay một cấp lãnh đạo phe ta đã phạm một lỗi lầm về chiến lược. Hậu quả trầm trọng là hiện tượng phản chiến HK, ..., dẫn đến một sự thất bại chiến lược cho phe ta sau năm 1968, mở đường cho hiệp định Paris.

Thí dụ 3: Vụ BĐMT là một thất bại trầm trọng về phương diện chiến lược. Xin được phép miễn khai triển thêm vì có hại nhiều hơn có lợi cho chiến lược chống chủ nghĩa của phe ta tại thời điểm nầy.

Thí dụ 4: Vụ thành phố Irwin liên hệ đến chiến thuật và chiến lược chống chủ nghĩa CSVN ngày nay. Xin các vị cao thủ về hai môn nầy chỉ giáo cho độc giả muốn học hỏi trong đó có tôi. Ngoài ra xin quý vị nào phản đối vụ Irwin, xin tiếp tục viết bài để độc giả thưởng lãm hay học hỏi. Xin cám ơn.

Một công dụng của hiểu biết chiến thuật và chiến lược là không có hiện tượng đánh phá nhau, tự xem mình là một ông vua, không có hiện tượng cãi chày, cãi cối. Do đó mới có hiện tượng nhân hoà và đoàn kết.

Muốn tranh luận vấn đề vụ Irwin, thiển nghĩ phải có câu trả lời dưới đây:

(1) Cung cấp tài liệu phân tích và thống kê của thành phố Nha Trang để chứng minh rằng kế hoạch kết nghĩa sẽ đem lại nhuận lợi cho bao nhiêu người dân trên lãnh vực nào, cũng như nhuận lợi cho kẻ bóp chu tại Nha Trang mấy lần so với số lượng người dân liên hệ đến kế hoạch nầy.

(2) Bản chất kinh tế CSVN là như thế nào, bản chất tham nhũng từ cấp nhỏ đến cấp lớn trong hàng ngũ CSVN, hiện tượng tư bản đỏ CSVN, ..., có thể đem phúc lợi cho quần chúng hay không?

Trong thực tế, ai sẽ là kẻ hưởng phúc lợi trong khi dân nghèo chỉ hưởng chút xương để gặm mà thôi?

(3) Phải chăng việc thành phố Irwin đã có nghị trình kết nghĩa với TRC, nên chẳng liên quan đến thành phố Nha Trang? Phải chăng câu hỏi nầy làm ông phải suy nghĩ đến câu phát ngôn dưới đây:

(4) Tại sao muốn cứu quốc, chúng ta phải chống đối bất cứ dự án kết nghĩa của HK với VN và hay cả với TRC?

(5) Đúng hay Sai: Những ai quan tâm đến hiện tình đau khổ của quần chúng và có kiến thức về môn học quản trị kinh doanh, đều có thể biết kế hoạch kinh doanh của bọn tài phiệt TRC. Chúng xuất cảng những hàng hoá rất rẽ tiền có hoá chất độc hại để bán cho dân chúng với giá rẽ mạc. Hậu quả là nông dân và các chài lưới ta không thể cạnh tranh với giá thị trường nên đành phải bán lại cho các tài phiệt với giá 'whole sale' với giá rẻ của thị trường hàng hoá Tàu. Có liên hệ đến câu hỏi liên hệ đến nhuận lợi của người dân hay không?

Hậu quả là người dân VN sản xuất bị thua thiệt, người dân vô tội bị bệnh tật vì chất độc, trong khi tài phiệt đem các hàng hoá VN về TRC để bán cho dân Tàu.

Hiện tượng kết nghĩa giữa Irwin- Nha Trang cũng đều có những hệ luỵ như thế mà thôi.

(6) Làm sao CĐVNHN đạt được chiến thắng toàn diện về kế hoạch chống kế hoạch kết nghĩa giữa các thành phố VN và thành phố HK?

(7) Chúng ta có nên tin vào luận điệu tuyên truyền, bề ngoài của kế hoạch nhà nước CSVN là lo cho dân? Phải chăng trong thực tế, căn cứ các câu hỏi trên, bề trong là một kế hoạch vụ lợi cho nhà cầm quyền của CSVN? Trong thực tế, CSVN có lo lắng bất vụ lợi cho người dân hay không?

Mời quý vị đọc:

Nở rộ phong trào dân nghèo bán thận để kiếm sống

Xin liệt kê một số thí dụ điển hình Quân-Dân-Cán đã và đang giúp đỡ quần chúng VN trong nước một cách bất vụ lợi, và đồng tiền cứu giúp không lọt vào tay các chóp bu CSVN:

- Các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ các thương phế binh trong nước.

- Các tổ chức thiện tôn giáo giúp đỡ các thương phế binh và dân nghèo trong nước.

- Các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi trong nước.

- Các tổ chức thiện nguyện bỏ tiền xây các trường học giúp các trẻ con nghèo theo học.

- Xin quý vị bổ túc thêm.

(8) Luận điệu huỷ bỏ kế hoạch kết nghĩa Irwin-Nha Trang là đánh phá nhuận lợi của dân nghèo đúng hay sai trên lăng kính của kinh tế học?

Đây là những câu hỏi chi tiết:

- Hàng hoá xuất cảng của HK có chất lượng và giá cả cao hơn giá cả của hàng hoá VN và TRC. Vậy thì làm sao dân nghèo có đủ tiền để mua các thứ hàng nhập cảng?

Xin hỏi thăm thân nhân đang sống ở VN.

- Phải chăng chỉ có bọn chóp-bu CSVN và tư bản đỏ có tiền để có nhuận lợi từ kế hoạch kết nghĩa nầy vì họ có tiền để mua hàng hoá từ HK?

- Phải chăng kế hoạch kết nghĩa là tiếp máu cho chế độ CSVN để họ có nhuận lợi nuôi sống đảng viên trung kiên, Công an, Cảnh sát, cường hào ác bá, để tiếp tục đàn áp dân lành trên nhiều lãnh vực nhân quyền?

- Tại sao dân chúng nghèo hiện nay than trách vật giá tiếp tục leo thang?

Nhân tài chiến thuật và chiến lược của Quân-Dân-Cán miền Nam không bao giờ thiếu. Trước năm 1975, tôi đã nhận diện ít nhất có ba vị tướng lãnh QLVNCH. Đó là Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tướng Lê Nguyên Vỹ và Tướng Lâm Quang Thơ.

Muốn thấy rõ những việc làm liên hệ đến chiến thuật và chiến lược của ba vị tướng lãnh tài ba, xin tham khảo:

www.generalhieu.com

http://www.generalhieu.com/snoulthuong-u.htm

http://www.generalhieu.com/chinhnghia_qlvnch-u.htm

http://www.generalhieu.com/chinhnghia_qlvnch_2-u.htm

Ngoài ra qua các bài nhận định về chiến lược trên báo chí ngoại bang, xuất bản bằng Anh ngữ, Tướng Lâm Quang Thi cũng là một chiến lược gia của QLVNCH.

Tiếc thay họ không có cơ hội để thi thố tài ba trong giai đoạn sinh tử của VNCH. Đặc biệt nếu Tướng Hiếu không bị thảm sát thì lịch sử có thể thay đổi. Tiếc thay!

Cuối cùng, câu hỏi: Tại sao tôi phải viết bài nầy?

Thứ nhất, không hiểu được chiến thuật và chiến lược thì chỉ là hiệp sĩ mù, múa gậy vườn hoan, khó cứu quốc.

Thứ hai, thông hiểu được chiến thuật và chiến lược thì có thể đem lại tình đoàn kết, không có nạn 'mỗi người là một ông vua' hay đánh phá lẫn nhau.

Thứ ba, hiểu được chiến thuật và chiến lược thì mới hiểu được chính sách HK tại châu Á, nhất là với CSVN và TRC.

Thứ tư, hiểu được chiến thuật và chiến lược thì không có vụ tranh cãi vấn đề quá dễ hiểu như vụ Irwin.

Trân trọng,
Trần Văn Thưởng (18/4/2014)

http://www.generalhieu.com/thuong_chienthuat_chienluoc.htm

***

Chiến Thuật và Chiến Lược Phần Hai

Cám ơn quý vị đã góp ý trên DĐ và thư riêng liên hệ đến bài "Chiến Thuật và Chiến Lược" hôm qua, 18-4-2014.

Đặc biệt thứ nhất, cụ Huỳnh Văn Lang đã trên 90 tuổi vẫn bỏ thì giờ viết bài còn dài hơn bài viết nữa; thật đáng kính phục. Đặc biệt thứ hai, nhiều thư riêng chia xẻ nỗi buồn vì mình không có cơ hội để học hỏi hai môn hắc ám nầy, nên chẳng đóng góp gì hay không nhiều cho đại nghĩa cứu quốc.

Chính quý vị đã khai thông trí tuệ cho tôi vì hôm qua tôi chỉ bàn những gì tôi học từ binh thư chiến thuật và chiến lược một số khía cạnh mà thôi. Vì vậy hôm nay, 19-4-2014 tôi xin khai triển thêm đề tài nầy.

Hy vọng bài nầy sẽ đem lại một niềm vui và hãnh diện cuối tuần đến quý vị đã thấy buồn.

Hôm qua tôi chỉ đề cập quan điểm chiến thuật và chiến lược trên phương diện quân sự và đấu tranh chính trị.

Nếu ai chưa đọc bài hôm qua, xin bấm vào Net dưới đây. Nếu đã đọc hôm qua, xin đừng mất thì giờ đọc lại.

Chiến Thuật và Chiến Lược

Tuy nhiên xin mời đọc thêm:

The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons

Toán học rất hữu ích để học chiến thuật và chiến lược, xin xem attachment và đọc thêm:

linear programming

Khởi thuỷ linear programming là một kế hoạch mật của HK trong đệ nhị thế chiến. Chính phủ mời các gs toán thượng đẳng để cùng nhau tìm phương pháp gia tăng hiệu năng tiếp vận, giảm bớt tốn kém và nguy hiểm. Linear programming là ngọn hải đăng. Sau Thế chiến, linear programming không còn mật nữa, nên mở rộng cho các đại học. Sau nầy các nhà toán học khám phá thêm phương pháp " Simplex Method" còn thực tế và chính xác hơn.

Quý vị hay con cháu quý vị học toán đều biết rõ khoa Operation Reasearch dạy môn nầy tại các đại học; rất dễ học vì chỉ là toán học thực dụng.

Theo sự hiểu biết hạn chế của tôi về National Security Agency, toán học là trung tâm điểm của nhiều khía cạnh khác như tình báo 'hard evidence' từ CIA, kinh tế, chính trị, xã hội,...Vì vậy toán học có nhiệm vụ cung cấp và lượng giá các giải pháp hành động bằng một "mathematical model" với các biến số thu thập tất cả dữ kiện cung cấp từ các vị chuyên khoa khác.

Ngoài ra tất cả sinh viên đại học đều có cơ hội học chút ít chiến thuật và chiến lược trên phương diện môn học chuyên khoa của họ như kinh tế, chính trị, xã hội học, thương mại, truyền thông,....

Case studies: concrete examples of compelling and strategic use of social media

Một số môn học tại U.S.Command and General Staff College tại Fort Leavenworth, KS đã hội đủ tín chỉ cao học cho một số trường đại học:

U.S. Army Command and General Staff College

Trong thực tế, có rất nhiều giáo sư đại học làm nghề tham khảo, cố vấn cho nhiều cơ quan chính phủ hay thương mại nếu họ có đủ kiến thức sâu rộng về khoa chiến thuật và chiến lược. Dù bận rộn dạy học và nghiên cứu họ thường có việc làm vào mùa hè. Con cháu Quân-Cán-Dân VNCH có đủ trình độ chiến thuật và chiến lược về khoa học chuyên môn của mình để được làm việc ở National Security Security HK, sẽ có nhiều cơ hội để giúp ích cho Tổ quốc VN.

Chủ đề của bài nầy là: Tất cả Quân-Dân-Cán VNCH có nên hãnh diện đã góp phần vào chiến lược cứu quốc hiện nay hay không?

Câu khẳng định trả lời: Tất cả đều đã và đang tham gia bằng cách nầy hay cách khác đã và đang tiếp tục góp phần vào đại nghĩa chống cộng ngày nay.

Tự sinh tồn để được sống còn ngày nay để làm việc lo cho gia đình, nuôi con ăn học nên người, truyền thông lý tưởng tự do dân chủ, biết giữ đạo đức và tư cách liêm sỉ ... , là phương cách góp công cho đại nghĩa cứu quốc rồi đó.

Nhân vô thập toàn nên ai cũng gặp phải lỗi lầm về chiến thuật và chiến lược. Ngay cả Đại Tướng West Clark, một học viên xuất sắc môn học hắc ám nhất, chiến lược, từ khoá U.S Command anh General Staff College 74-75, vấp phải lỗi lầm chiến lược khi phát ngôn trong nội bộ tranh cử ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, khi tự hào cấp bực của mình. Tại sao? Có bao nhiêu cử tri cấp tướng? Có bao nhiêu cử tri không phải là cấp tướng?

Một số thí dụ điển hình để thấy các hành động góp phần vào đại nghĩa cứu quốc:

- Bỏ thì giờ và tốn kém để mở các Trang Nhà có lợi ích chống cộng qua nhiều khía cạnh quân sử, chính trị, truyền thông,...

- Viết bài và góp ý xây dựng để cùng nhau học hỏi.

- Lương thiện và trau dồi khả năng chuyên môn bất cứ nghề nào của mình, để đem lại sự kính phục của dân bản xứ. Từ đó có thể lôi cuốn họ ủng hộ phe ta trong các dự án yêu nước của chúng ta.

- Tham gia tích cực vào các tổ chức CĐVN một cách sáng suốt, không bị lọt bẩy những kẻ bá đạo. Muốn như thế, phải biết chọn lựa vị lãnh đạo CĐ có tư cách, không ham danh lợi nhưng chỉ vác ngà voi phục vụ CĐ.

- Ôn hoà sửa sai nhau trong tình thân ái của kẻ đồng cảnh ngộ tha phương.

Còn quá nhiều, nên xin quý vị bổ túc thêm.

Sáng nay, 20-4-2014, vô số các thư riêng từ quốc nội đã góp ý và chỉ giáo cho tôi về hiện tượng kết nghĩa Irwin-Nha Trang. Thứ nhất đúng như nội dung bài 'Chiến thuật và chiến lược'. Thứ hai, yêu cầu của đa số điện thư, cần khai triển và chống đối các vụ kết nghĩa vụ lợi cho đảng CSVN trong các vụ kết nghĩa giữa thành phố khác sau khi đọc câu hỏi số (6) của tôi trong bài đầu tiên về chiến thuật và chiến lược:

(6) Làm sao CĐVNHN đạt được toàn diện về kế hoạch chống kế hoạch kết nghĩa giữa các thành phố VN và thành phố HK?

Hôm nay, xin có câu trả lời theo kiến thức hạn chế của tôi:

Kế hoạch kết nghĩa của các thành phố HK không phải là vĩnh viễn, thường được duyệt lại và thay đổi theo thời gian và biến chuyển chính trị tại các thành phố đó.

Vì vậy CĐVNHN tại các thành phố đó cần phải biết liên kết với tất cả CĐVNHN địa phương khác, các dân bản xứ và người HK chống chủ nghĩa cộng sản, các nhà chính trị trong mùa bầu cử, ..., để huỷ bỏ kế hoạch kết nghĩa.

Cuối cùng, thiển nghĩ, chiến lược 'Trì hoãn chiến', 'cô lập hoá' và 'chia cắt tam-trục' của chiến lược gia tài ba và yêu nước Tướng Nguyễn Văn Hiếu sẽ được thi hành trong chiến lược tranh đấu chủ nghĩa dân chủ tự do cho dân tộc VN.

Quân-Dân-Cán VNCH thừa trí tuệ không bị mắc mưu địch đang dùng chiến thuật ấu trĩ ' khích tướng' trong mấy ngày nay.

Căn cứ vào lịch sử thế giới, các hiện tượng bỏ tù Quân-Dân-Cán miền Nam, tịch thu tài sản của Quân-Dân-Cán miền Nam, cải cách ruộng đất, tình trạng quá nghèo đói hơn thời VNCH, cướp đất dân lành,...,

Tôi khẳng định, chỉ có chế độ dân chủ tự do mới cứu giúp tất cả người dân VN về phương diện vật chất và tinh thần mà thôi.

Trần Văn Thưởng (20/4/2014)

http://www.generalhieu.com/thuong_chienthuat_chienluoc_2.htm

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site