lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info;
Email: truclamyentu1@truclamyentu.info

Bản Lên Tiếng thứ 47_Thư Phản Đối Hòa Thượng Thích Viên Lý_Viên Huy Chùa Điều Ngự Dùng Hình Phật Để Bán Vé Số

Mùa Phật Đản Phật lịch 2558 đã về. Nơi nơi chốn chốn mừng đón ngày đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giáng trần cứu độ chúng sanh ra khỏi biển nghiệp tham, sân và si.

Thế nhưng không khí đạo vị đó đã không được ngự trị nơi chùa Điều Ngự ở Westminster, California Hoa Kỳ. Bởi vì để gây quỹ cho chùa Điều Ngự do hai hòa thượng Thích Viên Lý, Thích Viên Huy trụ trì, hai vị này đã phát hành Vé Số Phật Đản 2014 Chùa Điều Ngự với giá ủng hộ: $2.00.

vé số phật đản chùa điều ngự

Tấm vé số chùa Điều Ngự có hình Đức Phật Đản Sanh và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với giá ủng hộ 2 đô la

Ngày 28-02-2014, Hội Sử-Học Việt-Nam đã phổ biến Bản Lên Tiếng Thứ 37 Kêu gọi Chùa Điều Ngự, HT Thích Viên Lý hãy chuyển quỹ xây chùa vừa thu được của Phật tử là 542,046 Mỹ kim do trang vietbao.com loan tin sang quỹ bảo trợ Tù Nhân Lương Tâm Việt-Nam. Hơn hai tháng trôi qua vẫn bặt vô âm tín từ phía chùa Điều Ngự.

Nay lại thêm việc chùa Điều Ngự của thầy Viên Lý lại đem hình tượng đức Phật Thích Ca và Đức Quán Thế Âm bồ tát ra để gây quỹ xổ số, thật là một điều ngoài sức tưởng tượng. Đây là một hành động phi Phật Pháp.

Hội Sử-Học Việt-Nam cực lực phản đối hành động phi Phật Pháp này của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Thích Viên Huy chùa Điều Ngự, Westminter, California Hoa Kỳ.

Hai việc nêu trên cho mọi người thấy rằng Hòa thượng Thích Viên Lý, Viên Huy không phải là những người tu hành chơn chánh và vẫn còn vướng trong biển nghiệp tham, sân, si như những chúng sanh khác, thật là một điều đáng tiếc !

Như trên đã phản đối, việc xử dụng hình Phật để bán vé số, là phi Phật Pháp. Hơn nữa biểu hiện sự phạm thượng, xúc phạm đến đức Thế Tôn. Do đó, chúng tôi kêu gọi các HT Viên Lý, Viên Huy hãy thu hồi các tấm vé số nói trên, trả tiền lại cho thiện nam tín nữ, Phật tử nào đã mua; đồng thời ra trước chánh điện làm lễ sám hối với đức Bổn Sư và ngôi tam bảo.

Quý Phật tử, thiện nam tín nữ nào đã mua xin hãy đến chùa trả vé lấy tiền lại, rồi tùy nghi đem bố thí cho người nghèo, quý vị sẽ được công đức hơn là mua vé số của chùa Điều Ngự.

Nhân đây, chúng tôi xin kêu gọi các chùa, tự viện khác, không nên tùy tiện, vì lợi ích cá nhân hay quý bổn tự mà in hình Phật để kinh doanh, gây quỹ. Đó là một trong những hành động báng bổ Phật pháp, chẳng những không được phước báu mà còn gây thêm tội nghiệp cho bản thân và người khác. Người học Phật không nên làm những hành động thiếu trí tuệ như thế.

Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát

Liên Âu tháng 05 ngày 05, năm 2014

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Các bản tin liên quan:

1/ Phật Đản Sinh: Chùa Điều Ngự nỡ nào đem hình tượng Đức Phật rao bán, xổ số? - http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/05/phat-sinh-chua-ieu-ngu-no-nao-em-hinh.html​;

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-5568_15-2/

2/ Bản Lên Tiếng Thứ 37_Lời Kêu Gọi Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện Chủ Chùa Điều Ngự Chuyển Quỹ Xây Chùa Sang Quỹ Bảo Trợ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-5256_5-10_6-11_17-386_14-2_15-2/

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site