lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info;
Email: truclamyentu1@truclamyentu.info

Bản Lên Tiếng thứ 45_Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân luôn đồng hành cùng dân tộc nhưng không đồng hành với cộng sản

Lời dẫn: Bản lên tiếng thứ 45 nhằm đáp trả bài viết cùng tựa đề đăng trên  trang xaydungdang.org, phattuvietnam.netbtgcp.gov.vn, www.thanhnien.com.vn, www.vietnamplus.vn.... Đây là một sự đáp trả cương quyết nhất, mạnh mẻ nhất của Hội Sử-Học Việt-Nam, đối với việc đảng Cộng sản Việt-Nam qua ông Nguyễn-xuân-Phúc, phó thủ tướng và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếm danh, mạo danh Phật Giáo Việt Nam để phục vụ cho điều ác. Điều ác đó là tiếp tay cho quân Trung cộng xâm lược Việt-Nam.

Từ phong trào chấn hưng Phật Giáo tại Việt-Nam:

Đầu thập niên 1920, tại Việt-Nam đã nổi lên Phong Trào chấn hưng Phật Giáo Việt-Nam (1). Khởi xướng phong trào này gồm quý Hòa thượng Vĩnh-Nghiêm, Tế-Các, Bằng-Sở, Khánh-Anh v.v…Từ phong trào này đã đào tạo nên một số trí thức Phật giáo nổi tiếng như hai cụ Phạm-Quỳnh và Trần-trọng-Kim đã có những đóng góp rất lớn cho nền văn học cũng như trong lãnh vực chính trị cho nước nhà ở trong bối cảnh nhiễu nhương.

Sự khởi đầu mang màu sắc tôn giáo, giáo dục Phật giáo là một điểm rất tốt để góp phần chấn hưng dân khí cũng như bài trừ mê tín dị đoan trong chốn thiền môn. Tuy nhiên, sự khởi điểm trong sáng này được duy trì không bao lâu khi Toàn quyền Đông Dương là Pierre Marie Antoine Pasquier (2) đã lợi dụng phong trào chấn hưng này nhằm lũng đoạn, kềm chế các phong trào chống Pháp trong đó Việt-Nam Quang-Phục Hội của Kỳ-ngoại-Hầu Cường-Đề lập nên là một tổ chức có ảnh hưởng lớn trong giới sĩ phu Nam Trung Bắc.

“Toàn Quyền Pháp bấy giờ là Pasquier đã đưa ra một chính sách “Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo” và dùng phong trào nầy để để vô hiệu hóa các cuộc nổi dậy chống Pháp của giới Sĩ phu đương thời, đồng thời dùng họ để chống lại quân đội Nhật. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi các nhân vật trụ cột, đảng viên của đảng Cộng sản Đông Dương không bị chính quyền bảo hộ Pháp bắt bớ, thanh toán, mà ngược lại còn được Toàn Quyền Pháp Pasquier nâng đỡ, khuyến khích nhóm “Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo” của Bác Sĩ Lê Đình Thám, Thích Trí Độ, Đinh Văn Nam tức Thích Minh Châu, Võ Đình Cường, Lê Dư, Trần Nguyên Chấn v.v… Nắm được yếu điểm nầy của Toàn Quyền Pháp Pasquier, và qua các nhân vật đảng viên Cộng sản Đông Dương kể trên, đảng Cộng sản Đông Dương đã dùng Phật Giáo để phát triển và xây dựng cơ sở đảng. 

Hồ sơ của sở Liên Phóng Pháp cho thấy Bác sĩ Lê Đình Thám là đảng viên cao cấp của Cộng sản Đông Dương nhưng đồng thời cũng là tình báo viên của sở Liên Phóng Pháp, và được Sở Liên Phóng Pháp giao nhiệm vụ nằm vùng trong Phật Giáo tại Trung Kỳ. Cũng theo tài liệu của Sở Liên Phóng Pháp, Bác Sĩ Lê Đình Thám sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại Tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp trường Cao đẳng Y Khoa Đông Dương tại Hà Nội. Ông thành lập hội An Nam Phật Học tại Huế, văn phòng đặt tại chùa Trúc Lâm. An Nam Phật Học Hội bề nổi truyền bá Phật Giáo, bề chìm là hoạt động cho đảng Cộng sản Đông Dương”. -ngưng trích- (3)

Đến việc thành lập chánh-phủ Trần-trọng-Kim

Cuối thập niên 30, đệ nhị thế chiến bùng nổ ngày 01-09-1939 tại Âu châu khi Đức Quốc Xã xua quân xâm lăng Ba Lan; tại Á-châu quân Nhật tấn công Trung quốc vào năm 1937 và ngày 07-12-1941, đô đốc Yamamoto Isoroku bất ngờ tung không và hải quân tấn công Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ đưa đến cuộc chiến tranh toàn diện (4). Ngày 09-03-1945, Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương (5) và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam (6). Ngày 11-03-1945, vua Bảo-Đại tuyên bố độc lập đồng thời hủy bỏ hòa ước Patenôtre (còn gọi là  Hòa ước Giáp-Thân) ký với Pháp vào ngày 06-06-1884 (7). Vua Bảo Đại giao cho ông Trần-trọng-Kim thành lập chánh phủ ngày 15-04.

Việt-Nam thực sự độc lập kể từ ngày 11-03-1945 sau 80 năm bị thực dân Pháp cai trị. Cho dù mang tiếng là chánh phủ thân Nhật, nội các Trần-trọng-Kim đã có những đóng góp rất lớn cho nền độc lập sau này của nước Việt-Nam, đặc biệt là nền tảng vững chắc cho nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa sau này. Hơn nữa, nội các Trần-trọng-Kim chưa hề có những hành động, lời nói nào làm tổn hại đến đất nước cũng như dân tộc Việt-Nam.

Ngày 15-08-1945 Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Từ đây đã mở ra một bối cảnh mới cho lịch sử Việt-Nam. Đảng Cộng-sản qua tổ chức Việt Minh do Hồ chí Minh cầm đầu được sự trợ giúp về phương tiện, tình báo của Mỹ, Nga đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ khi chính trường Việt-Nam để lại khoảng trống lớn khi quân Nhật đầu hàng.

Các đảng phái Quốc gia bị suy yếu sau nhiều đợt đàn áp của thực dân Pháp, cũng như thiếu thốn thông tin cần thiết, và ở xa nên không xoay trở kịp thời trước những biến chuyển dồn dập từ quốc tế đến quốc nội.

Trong cuộc biểu tình của công chức ủng hộ chính phủ Trần-trọng-Kim, Hồ-chí-Minh đã lợi dụng để cướp chánh quyền

Ngày 02/09/1945, Hồ chí Minh với tư cách chủ tịch lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã long trọng đưa tay thề trước quốc dân :"Thề không điều đình với Pháp". Thế nhưng để củng cố vị thế chính trị của ông ta và đảng cộng sản, họ Hồ đã bí mật điều đình với Pháp (qua Sainteny) ký Hiệp ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946 để đem Pháp trở lại chiếm đóng Đông Dương, cùng Pháp phân chia lợi nhuận, nhất là được Pháp công nhận và mượn tay thực dân tiêu diệt các đảng phái Quốc gia.

Thực dân Pháp trở mặt không muốn điều đình tiếp với cộng sản Việt Nam (tức Việt minh) khi chính phủ cánh hữu lên cầm quyền ở Pháp, và quân Pháp đã tấn công Việt minh cũng như các tổ chức quốc gia Việt Nam. Lo sợ bị tiêu diệt, Hồ chí Minh bất đắc dĩ phát động ngày "toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 !!! ". (8) -ngưng trích-

Hồ-chí-Minh và đảng Cộng-sản là những kẻ tiếm quyền, tiếm danh độc lập, tiếm công kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt-Nam, cho nên họ gọi 2 tháng 9 là ngày độc-lập của Việt-Nam là hoàn toàn sai sự thật lịch-sử.

Cuối thập niên 40, để tránh bị tiêu diệt bởi thực dân Pháp, Hồ-chí-Minh đã sang Trung cộng cầu viện.

hồ chí minh, võ nguyên giáp, trần canh

Hồ Chí Minh, Võ Nguyên giáp và tướng trung cộng Trần Canh

võ nguyên giáp, trần canh

Võ Nguyên Giáp và tướng Trần Canh của Trung cộng năm 1950 (9)

Đến cuộc xuống đường lật đổ, ám sát cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm

Để mở rộng, thọc sâu vào nội tình Phật giáo, đảng cộng-sản đã cho thành lập các “tổ chức “Tăng già cứu quốc”, “Đoàn Phật giáo cứu quốc”, “Bộ đội Tăng già”, “Hội Phật giáo cứu quốc” các cấp để quy tụ, vận động và tổ chức cho tăng ni, phật tử tham gia cách mạng, ủng hộ kháng chiến. Đại đa số các ngôi chùa miền Bắc đã trở thành cơ sở cách mạng, dự trữ quân lương, nuôi giấu cán bộ, như: chùa Quảng Bá, chùa Linh Quang, chùa Ngọc Hồi, chùa Tự Khánh, chùa Thanh Trì, chùa Sùng Giáo … ở Hà Nội; chùa Trại Sơn…” (10) -ngưng trích-

Còn ở miền Trung và Nam, Tổng hội Phật giáo Việt-Nam thành lập ngày 06-05-1951. Thành phần nồng cốt của Tổng hội một số thành viên có dính dáng mật thiết đến bác sĩ Tâm Minh Lê-đình-Thám. Trong biến cố tháng 05-1963, Thích Trí Quang, một trong những người có trách nhiệm ở miền Trung của Tổng hội PG đã cấu kết với CIA thổi phồng sự kiện “cấm treo cờ PG”, “thảm sát đài phát thanh Huế“ và gọi đó là đàn áp Phật giáo đưa đến cuộc đảo chánh ngày 01-11-1963 hạ sát tổng thống Ngô-đình-Diệm và cố vấn Ngô-đình-Nhu (11).

Sau khi Tổng thống Ngô-đình-Diệm, cố vấn Ngô-đình-Nhu tuẫn-quốc, phái bộ Liên Hiệp Quốc đã đưa ra bản phúc trình liên quan đến tình hình Phật giáo tại Việt-Nam vào thời điểm đó. Bản phúc trình nhấn mạnh, không hề có sự kiện đàn áp Phật giáo tại Việt-Nam, tất cả chỉ là sự bịa đặt vu khống không bằng chứng cụ thể (12).

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào tháng 1 năm 1964, trụ sở đặt tại chùa Ấn-Quang, tiếng gọi tắt là GHPGVNTN hay khối Ấn-Quang khi có sự rạn nứt trong hàng ngũ giáo hội giữa Hòa Thượng  Thích Tâm Châu và Thích Trí Quang (13).

Qua các cuộc biến động miền Trung

Sau khi triệt hạ xong tổng thống Ngô-đình-Diệm và cố vấn Ngô-đình-Nhu cũng như đệ nhất Việt-Nam Cộng-Hòa, Việt cộng qua Thích Trí Quang đã tiếp tục đẩy Tăng Ni Phật tử xuống đường chống đối những chính phủ kế tiếp dưới những chiêu bài chống độc tài, tham nhũng, chống sự can thiệp của Mỹ vào Nam Việt-Nam v.v…

Lịch sử truyền thừa của Phật Giáo cũng như những sự khai thị, 84000 pháp môn của đức Phật, di huấn của Lịch đại tổ sư bồ tát không hề có chuyện cho phép Tăng Ni Phật tử bạo loạn đem bàn thờ Phật xuống đường để lật đổ chánh quyền.

Thế nhưng chủ trương này đã được Cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện qua Thích Trí Quang và người hợp thức hóa quyết định phi pháp vô nhân tính này là Hòa thượng Thích Thiện Hoa (14).

thích thiện hoa viện trưởng viện hóa đạo giáo hội phật giáo việt nam thống nhất

Hòa thượng Thích Thiện Hoa, viện trưởng Viện Hóa Đạo, tác giả Phật Học Phổ Thông đồng thời là tác giả của việc đem bàn thờ Phật xuống đường để lật đổ chính phủ hợp pháp Việt-Nam Cộng-Hòa.

 tăngni phật giáo ấn quang biểu tình chống chính phủ việt nam cộng hòa

tăng ni biểu tình chống chính phủ việt nam cộng hòa, thích trí quang

Tăng Ni xuống đường đồng hành cùng Việt cộng xâm chiếm Việt-Nam Cộng-Hòa trong hạ bán thập niên 1960. Người ngồi ngoài cùng bên trái là Thích Trí Quang.

Đem bàn thờ Phật xuống đường như vậy đã khiến cho Phật giáo Việt Nam là một trong những tôn giáo lớn của dân tộc, thực sự bị chết (15). Cho dù trên hình thức vẫn còn sự hoạt động của tổ chức.

Việc thất trận của Việt-Nam Cộng-Hòa ngày 30-04-1975, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (tiền thân là Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam) là tổ chức có trách nhiệm rất lớn. Cho dù Hoa-Kỳ có thay đổi chánh sách gì đi nữa, nếu khối Ấn-Quang không tiếp tay với Cộng sản Việt Nam làm suy yếu nội lực dân tộc thì thảm trạng 30-04 khó mà xảy ra nhanh hơn.

Cho nên, từ khi Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam vào thập niên 30 được phát động chẳng những không đem lại lợi ích thật sự cho đạo pháp và dân tộc Việt-Nam, ngược lại đã giáng xuống đầu dân tộc một đại họa mất nước vô cùng trầm trọng (16).

84 năm qua của sự chấn hưng Phật giáo và ngày nay là chủ nghĩa cộng sản thống trị hoàn toàn trên đất nước, thiểu số đảng viên cộng sản cầm quyền là những kẻ tham ô nhất, tàn ác nhất, điển hình mới đây phó thủ tướng Nguyễn-sinh-Hùng cùng phe nhóm đã tham nhũng 13 tỷ Mỹ kim của ngân khố quốc gia (17) trong khi cả đất nước đã và đang vào vòng suy thoái kinh tế đáng lo ngại.

Bản tin của đài RFA cho biết nạn xâm thực của Trung cộng đối với Việt-Nam tới mức độ rất trầm trọng với sự đồng lõa của nhà cầm quyền bản xứ, bản tin viết như sau: “Về cả bốn mặt, chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa, Trung Quốc đã và đang tiếp tục siết chặt Đông Dương trong sự thèm khát của họ. Trong khi đó, riêng về mặt kinh tế, nhất là ở mảng nông nghiệp, ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam nói chung và của dân miền Trung nói riêng, tưởng rằng đây là mảng mà người Trung Quốc khó bề nhúng sâu vào được nhưng hiện tại, hậu quả của những tác động từ phía Trung Quốc đã làm cho nông dân Việt Nam phải điêu đứng…Và với đà người Trung Quốc bành trướng khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam, có mặt trong mọi lĩnh vực và nơi nào họ có mặt thì người dân điêu đứng, mệt mỏi, tuyệt vọng… Trách nhiệm này thuộc về ai? Và để cho kẻ bành trướng ám hại nhân dân có phải là một tội ác có tính phản động?!” (18) -ngưng trích-

Do đó, trong dòng lịch sử Việt-Nam cận-đại, Phật giáo đã không hề giữ vai trò hộ quốc an dân cũng như đồng hành cùng dân tộc. Ngược lại, Phật giáo đã bị thế lực vô minh là đảng Cộng-sản Việt-Nam, cánh tay nối dài của đảng Cộng-sản Trung quốc xử dụng là một phương tiện hoàn hảo nhất trong việc tiến hành Hán hóa đất nước chúng ta (19).

Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân luôn đồng hành cùng dân tộc, nếu Tăng Ni, Phật tử thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống Nhất đồng loạt xuống đường giải thể chế độ Cộng-Sản tại Việt-Nam, giải cứu toàn bộ  tù nhân lương tâm, chánh trị, dân oan, tôn giáo cũng như  đuổi quân xâm lược Trung cộng ra khỏi bờ cõi nước Nam, thì lúc đó mới có thể xử dụng câu nói “Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân luôn đồng hành cùng dân tộc” một cách đường đường chính chính và đồng hành chỉ với dân tộc nhưng không đồng hành với cộng sản.

Trong những cuộc xuống đường chống giặc Tầu gây hấn, xâm lấn trước đây, tiếc là chưa hề thấy một chiếc áo vàng của Tăng Ni, chiếc áo xanh lợt của các Phật tử đồng hành cùng đoàn biểu tình. Đây là  điều đáng tiếc, hy vọng tình trạng này cần được cải thiện trong chiều hướng tích cực nhập thế để độ sanh.

Tạm thời, dân tộc cũng như Phật giáo Việt-Nam đã bị bôi đen, đè bẹp, nhưng

Đạo cao nhất xích

Quỷ cao nhất trượng

Đạo cao nhất trượng

Quỷ tại đầu thượng

Đạo tại đầu thượng

Quỷ đọa địa ngục

Thiên địa tuần- hoàn châu nhi phục-thỉ

Liên Âu, tháng 3 ngày 18 năm 2014; Việt lịch 4893, Phật lịch 2558 ; Quốc hận quốc tang lần thứ 39.

Hội Sử-Học Việt-Nam

Lưu ý: Chúng tôi tiếp nhận mọi ý kiến khác biệt trên tinh thần lịch sự nhã nhặn, đầy đủ tính thuyết phục. Cũng như bổn hội sẳn sàng khiêm tốn học hỏi các vị cao nhân ẩn sĩ khắp nơi với bổn hoài tích cực, xây dựng học hỏi lẫn nhau. Những ý kiến nào đi ngược lại những điều vừa nêu, rất tiếc không thể tiếp nhận và xin được phép tự động hoàn lại cho tác giả.

Tham khảo:

1) Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo -
http://www.tangthuphathoc.net/timhieupg/phongtraochanhungpg.htm

2) Pierre Marie Antoine Pasquier - https://vi.wikipedia.org/wiki/Pierre_Marie_Antoine_Pasquier

3) Thích Minh Châu là ai? - http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/09/thich-minh-chau-la-ai.html

4) Đệ Nhị Thế Chiến - https://vi.wikipedia.org/wiki/C...9_hai

5) Nhật Đảo Chánh Pháp Tại Việt-Nam Năm 1945 - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Japanese....html

6) Chính phủ Trần-trọng-Kim năm 1945 - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/TranTrongKim...html

7) Hòa Ước năm Giáp-Thân 1884 - https://vi.wikipedia.org/wiki/...

8) Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên - http://www.truclamyentu.info/lichsuvietnam.html

9) Những sự thật cần phải biết (phần 19) - Sự thật về Võ Nguyên Giáp - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_dlb_nhung-su-that-can-biet-phan-19-su-that-ve-vo-nguyen-giap.htm

10) Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc - http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/...dan_toc

11) Bản Lên Tiếng Thứ Tư_Phản Đối Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đồng Hành Với Cộng-Sản Việt-Nam Liên Quan Đến Án-Mạng Của HT Quảng-Đức - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4690_5-10_6-26_17-301_14-2_15-2/

12) Phúc Trình Của Phái Bộ Liên Hiệp Quốc Về Tình Hình Phật Giáo Năm 1963 tại nước Việt-Nam Cộng-Hòa - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4664_5-10_6-69_17-802_14-2_15-2/

13) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - https://vi.wikipedia.org/wiki/...

14) Thành quả hỗ tương: Ấn Quang-Cộng sản - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4708_5-10_6-65_17-802_14-2_15-2/

15) Vô Sắc Thiền Sư | Cái chết của một tôn giáo lớn hàng thứ 3 thế giới - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-255_4-4991_5-10_6-2_17-114_14-2_15-2/

16) Đại Họa Mất Nước - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-255_4-4980_5-10_6-3_17-114_14-2_15-2/

17) Đấu đá nhau xì ra tin HOT: Tập đoàn “đớp” 13 tỷ US đô la? - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-274_4-5258_5-10_6-1_17-34_14-2_15-2/

18) Đậu giống Trung Quốc khiến nông dân điêu đứng - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-5354_15-2/

19) Việt Cộng Dùng "Chùa Phật Giáo" Lập Mật Khu Hoạt Động Ngay Tại Thủ Đô Sài Gòn (2) Bài 1 - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-68_4-5348_15-2/ ; Bài 2 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-68_15-2_4-5349/

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-5355_15-2/

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site