lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu
Vietnamese historical Association in EU
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info;
Email: truclamyentu1@truclamyentu.info

Bản Lên Tiếng Thứ 37_Lời Kêu Gọi Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện Chủ Chùa Điều Ngự Chuyển Quỹ Xây Chùa Sang Quỹ Bảo-Trợ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Và Yểm-Trợ Tổ Chức BPSOS_CAMSA

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu hân hoan chúc mừng Hòa Thượng Thích Viên Lý viện chủ chùa Điều Ngự và Diệu Pháp, Hoa Kỳ đã tổ chức thành công tiệc chay gây quỹ xây chùa Điều Ngự.

Xây chùa, dựng tháp thật là công đức vô lượng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy, tất cả giáo pháp của Ngài như người dùng ngón tay để chỉ mặt trăng. Ngón tay là phương tiện để nhìn thấy mặt trăng là cứu cánh. Cho nên mới có câu Dĩ Huyển Độ Chơn.
Phương châm Dĩ Huyển Độ Chơn đã được liệt vị tổ sư tiền bối thực hành và truyền thừa cho hàng tứ chúng cho đến ngày hôm nay.

Chùa chiền, tự viện, giáo pháp là phương tiện. Giác ngộ mới là cứu cánh.

Qua thông tin nhận được liên quan đến chùa Điều Ngự cũng như Diệu Pháp do HT Viên Lý là viện chủ, Hội Sử-Học nhận thấy hai ngôi chùa này hiện có một khung cảnh trang nghiêm, tráng lệ. Nay vì nhu cầu tu học của tứ chúng, nên cần phải gây quỹ để xây dựng chùa mới. Đó là một việc làm Cần, nhưng chưa Thiết.

Cần vì mong muốn làm lại cho mới hơn, tiện nghi hơn; nhưng chưa phải là chuyện bức thiết, vì chùa không, hoặc chưa có triệu chứng sụp đỗ trong nay mai, hay trong thời gian ngắn !

Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế khó khăn của Hoa Kỳ, đã có nhiều triệu người Mỹ bị cắt tem phiếu thực phẩm, phải xếp hàng dài để xin thực phẩm từ các cơ quan thiện nguyện. Nay chùa Điều Ngự lại lạc quyên một số tiền như vậy (có thể còn nhiều hơn nữa) để xây dựng chùa mới cho đẹp, tiện nghi hơn, có lẽ là không hợp thời cũng như với tâm từ bi.

Truyền thống Phật giáo cũng như Phật giáo Việt Nam vốn không chủ trương xây dựng chùa to đúc Phật lớn trong bối cảnh kinh tế khó khăn như vậy. Điểm tinh túy chư Phật, chư vị tổ sư để lại là giác ngộ và giải thoát.

Như trên đã trình bày, khung cảnh của hai ngôi chùa Điều Ngự và Diệu Pháp, thực ra cũng đủ cho Phật tử tu tập nếu biết cách liệu cơm gắp tương.

Do đó, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu mạn phép đề nghị Hòa thượng Thích Viên Lý viện chủ hai ngôi chùa này hãy chuyển hai phần Quỹ Xây Dựng (một phần giữ lại cho chùa Điều Ngự) qua tiệc chay vừa rồi qua Quỹ Bảo-Trợ Tù Nhân Lương Tâm Việt-Nam do Bác sĩ Nguyễn-đan-Quế và Linh Mục Phan-văn-Lợi vừa thành lập ngày 18-02-2014 tại Việt-Nam.

Liên lạc Bác sĩ Nguyễn-đan-Quế và Linh mục Phan-văn-Lợi email:  Toma Thien <witness2005@gmail.com>

Cũng như Yểm-Trợ cho tổ chức BPSOS_CAMSA tức Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Tân Thời, trang nhà http://www.machsong.org, email info@machsong.org.

Đây là một việc làm Vô Cùng Cấp Thiết trong giai đoạn hiện tại và cũng là một phương pháp độ sanh thiết thực, cụ thể, vừa cứu người vừa gieo duyên Phật Pháp. Chỉ có điều là Hòa thượng có chấp nhận hy sinh để độ sanh hay không?

Được biết rằng tiệc chay gây quỹ sơ khởi là 542,046 Mỹ kim do trang vietbao.com loan tin.

Khi đức Phật còn thực hành bồ tát đạo, ngài đã từng xả thân mạng để bố thí cho chúng sanh được no lòng. Đây là hạnh nguyện bố thí vô cùng cao quý mà Phật tử cần nên noi theo, nhất là những vị Trưởng tử như lai, như quý thầy, quý Hòa thượng, quý vị xuất gia.

Việc Hòa thượng Thích Viên Lý mở lòng bồ tát, bố thí, chuyển ngân quỹ xây dựng chùa Điều Ngự sang Quỹ Bảo-Trợ Tù Nhân Lương Tâm Việt-Nam và Yểm-Trợ Tổ chức BPSOS_CAMSA là một hành động vô cùng cao quý và rất có ý nghĩa.

Những người Tù Nhân Chính Trị, Lương Tâm dưới chế độ cộng sản Việt Nam là những người sẳn sàng hy sinh để đấu tranh cho công bình, bác ái, cho dân chủ, dân quyền Việt-Nam như anh-hùng Trương-văn-Sương, Nguyễn-văn-Trại, Bùi-đăng-Thủy (bị chết trong tù sau mấy mươi năm lao lý); Tù nhân chính trị, lương tâm Nguyễn-hữu-Cầu gần 40 năm trong lao tù cs, nhưng vẫn giữ khí tiết bất khuất; Bác sĩ Nguyễn-đan-Quế, cựu tù nhân lương tâm với 20 năm tù giam; Linh mục Nguyễn-văn-Lý với 20 năm tù; Linh mục Phan-văn-Lợi với 7 năm tù giam v.v... và còn nhiều nữa.

Đó là những con người bất khuất, can trường đấu tranh cho lẽ phải, sự thật được tôn trọng, và quan trọng hơn, cho cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục ngẩng cao đầu đấu tranh cho dân tộc VN ở khắp nơi trên thế giới cũng như thành công mọi mặt trong xã hội tiếp cư. Trong đó có cả Hòa thượng Viên Lý và chùa Điều Ngự.

Những người nô lệ tân thời trong chế độ Cộng sản Việt-Nam bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, nô dịch tay chân đã và đang được hai tổ chức BPSOS_CAMSA tận tình giúp đỡ. Rất nhiều người trong số này được thoát khỏi sự nô lệ và quy hồi cố quốc bình an, lập lại đời mới. Hơn nữa, các tổ chức BPSOS_CAMSA còn thực hiện song song những cuộc vận động cho Nhân quyền VN tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia dân chủ khác trên thế giới. Đây là những công việc đòi hỏi thiện chí cao độ, tinh thần vững vàng cũng như tài chánh khả dĩ, nếu không nói là dồi dào…

Gần đây nhất, trong việc blogger Đặng-chí-Hùng tỵ nạn tại Thái có nguy cơ sẽ bị dẫn độ về VN (vì bị mật vụ cộng sản Việt-Nam sang tận Thái Lan truy bắt), tổ chức BPSOS_CAMSA đã nhanh chóng can thiệp để LHQ công nhận quy chế tỵ nạn chính trị cho nhân vật đấu tranh này. Và còn rất nhiều những trường hợp khác không thể nào kể hết ra đây.

Do đó,

Dù xây đến chín ngôi chùa
Không bằng bảo trợ cho Tù Lương Tâm, BPSOS_CAMSA !

Ngoài ra Hội Sử-Học còn nhớ, kinh Phật có dạy: Tích của cho nhiều, lòng tham thêm lớn !

Mặc dù, trên danh nghĩa là Quỹ Xây Dựng chùa, nhưng với cương vị viện chủ, Hòa thượng Thích Viên Lý có thẩm quyền quyết định phân chia làm ba phần như bổn Hội đề nghị.

Kính mong Hòa thượng mau sớm có quyết định hợp với khế cơ khế lý nêu trên.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Lưu ý: Chúng tôi tiếp nhận mọi ý kiến khác biệt trên tinh thần lịch sự nhã nhặn, đầy đủ tính thuyết phục. Cũng như bổn hội sẳn sàng khiêm tốn học hỏi các vị cao nhân ẩn sĩ khắp nơi với bổn hoài tích cực, xây dựng học hỏi lẫn nhau (trong tinh thần lục hòa). Những ý kiến nào đi ngược lại những điều vừa nêu, rất tiếc không thể tiếp nhận và xin được phép tự động hoàn lại cho tác giả.

Bản sao email được gởi đến đồng chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tại Việt-Nam Bác sĩ Nguyễn-đan-Quế và Linh mục Phan-văn-Lợi cũng như Tiến sĩ Nguyễn-đình-Thắng, tổ chức BPSOS_CAMSA để thông báo.

Liên Âu, ngày 28-02-2014, Việt Lịch 4893, Phật Lịch 2558

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu

Ý kiến đóng góp:
Anonymous has left a new comment on your post "Bản Lên Tiếng Thứ 37_Lời Kêu Gọi Hòa Thượng Thích ...":

Y kien cua Quy Vi that la tran quy.

Posted by Anonymous to Hỏi Là Trả Lời at March 01, 2014 7:03 AM

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site