lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu
Vietnamese historical Association in EU
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info;
Email: truclamyentu1@truclamyentu.info

Bản Lên Tiếng thứ 36_Kỷ Niệm Giổ Tổ Hùng Vương Và 59 Năm Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa 26-10

Nhân dịp kỷ niệm Giổ Tổ Hùng Vương, Việt lịch lần thứ 4893, cũng như kỷ niệm lần thứ 59 Quốc-Khánh Việt-Nam Cộng-Hòa, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu chủ trương biên tập Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam.

Sự biên tập Tự-Điển ĐLNKCVN nhằm ghi lại ân đức của các bận tiền nhân, các anh-hùng, anh-thư thời đại đã dầy ân đức cống hiến tinh thần, sức lực phục vụ cho dân tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại.

Ngoài ra, qua Tự-Điển này chúng tôi chủ trương đại chúng hóa Danh Nhân Lịch-Sử Việt-Nam. Thực ra, việc biên tập này bổn hội đã thực hiện từ năm 2009, và hôm nay đã đến lúc tổng hợp in thành sách để phổ biến.

Song song với việc biên tập bên trên, Hội Sử-Học còn tái biên tập Phật Học Phổ Thông.

Phật Học Phổ Thông được biên tập trong thập niên 70 do Hòa thượng Thích Thiện Hoa thực hiện công phu. Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu chân thành ghi nhận sự biên tập này.

Tuy nhiên, với sự phát triển của Phật Giáo Việt-Nam trong thời hiện đại với tinh thần trong sáng và trí tuệ để phục vụ dân tộc, PHPT của cố HT Thiện-Hoa đã không còn thích hợp.

Tựa đề của mới sẽ là Phật Học Phổ Thông Tân Biên 2013. Với lần hiệu đính này chúng tôi mong mỏi sự góp sức của quý Phật tử, Tăng Ni khắp nơi còn có tấm lòng thương đạo Phật Việt, thương nước Việt.

Dẫu biết rằng sự biên tập Phật Học Phổ Thông Tân Biên 2013 là một việc không phải dễ dàng. Tuy nhiên, đây là sự khởi đầu trong việc tái chấn hưng Phật giáo Việt Nam sau 50 năm. 

Chúng tôi sẳn sàng tiếp nhận mọi ý kiến khác biệt trên tinh thần lịch sự nhã nhặn, đầy đủ tính thuyết phục. Cũng như bổn hội sẳn sàng khiêm tốn học hỏi các vị cao nhân ẩn sĩ khắp nơi với bổn hoài tích cực, xây dựng học hỏi lẫn nhau. Những ý kiến nào đi ngược lại những điều vừa nêu, rất tiếc không thể tiếp nhận và xin được phép tự động hoàn lại cho tác giả.

Liên Âu, ngày 26-02-2014, Việt Lịch 4893, Phật Lịch 2558

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Liên Âu

Thư-viện bồ-đề online @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site