lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in European
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info
https://www.facebook.com/Quân-Sử Việt-Nam
https://www.facebook.com/pages/Trúc-Lâm Yên-Tử
Google+1 Quân Sử Việt Nam; Google+1 Trúc Lâm Yên Tử

Bản Lên tiếng Thứ Mười Bốn_Lời Kêu Gọi Các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Tại Pháp Tẩy Chay Ngày Cầu Nguyện 11-07-2013 Cho Việt Cộng Do Nhóm Ấn-Quang Âu-Châu Của Minh-Tâm Tổ Chức Trước Quốc Hội Âu-Châu, Strasbourg

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-thu-muoi-bon-keu-goi-tay-chay-nhom-an-quang-au-chau.htm

Kính thưa các bậc trưởng thượng, quý đồng hương, quý nam nữ Phật tử trong và ngoài nước,

Kính gởi các Hội đoàn người Việt Quốc Gia tại Pháp và Âu Châu.

Trong bản lên tiếng thứ mười đề ngày 25-06-2013, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu vạch trần sự vọng ngữ cũng như chấp chặt thiên kiến của nhóm Ấn-Quang do thầy Minh-Tâm là người điều hành khi kêu gọi tổ chức một lần nữa việc “Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức và cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam sẽ làm tại Lễ Đài trước Quốc Hội Âu Châu ở Strasbourg lúc 11 giờ đến 13 giờ ngày 11/07/2013” -ngưng trích-

Tham khảo: Bản Lên tiếng Thứ Mười_Phản Đối Nhóm Ấn Quang Âu-Châu Của Thầy Thích Minh-Tâm Tiếp Tục Vọng Ngữ http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-thu-muoi-phan-doi-su-vong-ngu-cua-an-quang-au-chau.htm

Việc Minh-Tâm kêu gọi tưởng-niệm bên trên nhằm tuyên truyền cho cộng sản Việt-Nam nhưng được ngụy tạo qua vỏ bọc " cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam" -ngưng trích- là phi Phật pháp, phi luật lệ trong sinh hoạt cộng đồng (không làm lợi, không tuyên truyền cho việt cộng) người Việt tự do tại Âu-Châu nói riêng và thế giới nói chung.

Hôm nay, một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các tổ chức, hội đoàn người Việt Quốc gia hãy lên tiếng cũng như phản đối việc làm phi pháp, phi luật này của nhóm Ấn-Quang Âu-Châu. Danh sách như sau:

1/ Ông Đặng-vũ-Lợi, hội Ái Hữu Hải Quân Và Hàng Hải VNCH tại Pháp;

2/ Bác sĩ tổng thư ký Văn Phòng Liên Lạc Các Hội Đoàn tại Pháp;

3/ Dược-sĩ Nguyễn-quốc-Nam, Liên khu bộ Âu-Châu Liên Minh Dân Chủ Việt-Nam;

4/ Ông Lại-thế-Hùng;

5/ Ông Phan Khắc Tường Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp;

6/ Ông Dương văn Lợi Hội Cựu tù nhân chánh trị Việt Nam;

7/ Hiệp Hội cử tri gốc Á Châu;

8/ Ông Lê-minh-Triết Việt Nam Quốc Dân Đảng Âu Châu;

9/ Ông Trần-đức-Tường, đảng Việt-Tân ở Âu-Châu;

10/ Ủy Ban Bảo vệ Chánh nghĩa Quốc Gia;

11/ Hội Thanh thiếu Niên Việt-Nam tại Paris v.v...

Xin hãy lên tiếng phản đối, tẩy chay hành động này của nhóm Ấn-Quang Âu-Châu của Minh-Tâm. Ngoại trừ, vị Minh-Tâm này hủy bỏ việc tưởng-niệm cho Quảng-Đức.

Nhân đây xin được cảm ơn trang nhà của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Pháp đã đăng tải Bản Lên Tiếng Thứ Mười Một của Hội Sử-Học.

http://www.congdongnguoiviet.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2736:bltt11&catid=86:mtxhc&Itemid=61

Trong Bản Tổng Kết (phổ biến trong thời gian tới) sẽ đăng tải đầy đủ những trang nhà phổ biến cũng như cá nhân tiếp tay hỗ trợ, phổ biến thông tin tố cáo trước dư luận người Việt trong và ngoài nước sự kiện các nhóm Ấn-Quang đồng hành với Việt cộng qua việc làm lễ cầu siêu cho thầy Quảng-Đức nhân ngày giỗ lần thứ 50.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cương quyết phản đối, tẩy chay nhóm Ấn-Quang Âu Châu của Minh-Tâm và ở những lục địa khác đã tiếp tay cho bạo quyền Việt cộng qua việc xuyên tạc chính nghĩa của Việt-Nam Cộng-Hòa khi làm lễ cầu siêu lớn cho Quảng-Đức nhân dịp 50 năm.

Âu-châu ngày 08-07-2013, Việt Lịch 4886, Phật lịch 2557

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

***

Đề nghị Điện thư, điện thoại ủng hộ VNCH với nội dung như sau (gởi email hoặc fax với hai câu đề nghị bên dưới):

1/ Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm! Tổng Thống Ngô-đình-Diệm muôn năm!

2/ Chính-Nghĩa Việt-Nam Cộng-Hòa Bất Diệt ! Bất Diệt !

***

Đề nghị Điện thư, điện thoại phản đối với nội dung như sau (gởi email hoặc fax với ba câu đề nghị bên dưới):

1/ Cực Lực Phản Đối Minh-Tâm và nhóm Ấn-Quang Âu-Châu Tiếp Tay Cho Bạo Quyền Việt Cộng !

2/ Hãy Hủy Bỏ Ngay Lập Tức Lễ Cầu Nguyện Cho Việt Cộng Ngày 11-07-2013 Trước Quốc Hội Âu-Châu ở Strasbourg !

3/ Đả Đảo Các Nhóm Ấn-Quang Đồng Hành Với Việt Cộng, Đả Đảo !

v.v…

Gởi về:

Minh Tâm

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr

***

Đính Kèm:

Hồ Sơ Án-Mạng Thích Quảng-Đức

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Nhất : http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4468_15-2/

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Hai : http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4503_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Ba : http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4552_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Tư : http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4587_5-10_6-3_17-40_14-2_15-2/

Bản lên tiếng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hàn-Giang Trần-lệ-Tuyền: Hàn-Giang Trần-lệ-Tuyền | Cuộc Bạo Loạn Bàn Thờ Phật Xuống Đường Tại Miền Trung: Mùa Hè 1966 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4702_5-10_6-5_17-78_14-2_15-2/

Hậu Duệ VNCH: Hậu Duệ VNCH | Đốt Chết Người Là Vi Phạm Điều Dạy Của Đức Phật, 50 Năm Còn Chưa Chịu Quay Đầu ? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4728_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/; Hậu Duệ VNCH Khẩn Thiết Kêu gọi: Xin Hãy Lên Tiếng Để Giành Lại Sự Thật Lịch-Sử Cho Thế Hệ Sau Khỏi Bị Giáo Điều Lệnh lạc http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4716_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/; Lời tâm sự của Hậu duệ VNCH về việc GHPGVNTN đã đồng hành cùng cộng sản qua việc dùng án-mạng Thích Quảng Đức đấu tố VNCH http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4711_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Lữ-Giang: Lữ-Giang | Chuyện “Tản mạn lịch sử http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4745_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Chuyện 50 Năm Nhìn Lại ! http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4731_5-10_6-1_17-40_14-2_15-2/; Sự Thật Về Phong trào Phật giáo 1963: Tấn công hóa học ở Huế (1) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4663_5-10_6-1_17-115_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Vụ Thảm Sát Đại tá Hồ-tấn-Quyền http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4642_5-10_6-3_17-115_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Vọng ngữ: Con đường giải thoát? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4588_5-10_6-9_17-115_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Cái Chết Bí Ẩn của vị Tư Lệnh LLĐB đầu tiên của QLVNCH http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4685_5-10_6-7_17-78_14-2_15-2/;  Sự Thật Về Cái Chết Của Ông Ngô-đình-Cẩn (1) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4678_5-10_6-7_17-78_14-2_15-2/; Lữ-Giang | Erich Wulff: kẻ nối giáo cho giặc http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4686_5-10_6-6_17-78_14-2_15-2/;

Nguyễn-văn-Lục | Liên-hiệp-Quốc Và Vụ Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4665_5-10_6-6_17-103_14-2_15-2/

Nguyễn-kiên-Trung: Nguyễn-kiên-Trung | Sao Nhiều Thích Trí-Quang Quá Vậy !? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4710_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Nguyễn-kiên-Khánh: Nguyễn-kim-Khánh | Thành quả hỗ tương: Ấn Quang-Cộng sản http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4708_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Nguyễn-Liên: Nguyễn-Liên | Tưởng-Niệm Hay Đấu Tố Của Một Số Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam Tại Sydney - Úc Châu Tổ Chức http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4681_5-10_6-7_17-78_14-2_15-2/

Liên-Thành: Liên-Thành | 'Ba điều không thể che giấu mãi đó là: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật' - Lời của Đức Phật http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4692_5-10_6-3_17-103_14-2_15-2/; Thư của cựu Cảnh Sát Trưởng BCH/Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thiếu Tá Liên Thành gởi: Tên Đại Việt gian Võ Văn Ái và Các Sư Thích Quảng Độ, Thích Huyền Việt, Thích Giác Đẳng, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Thích Chánh Lạc http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4717_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/; Thư của Cựu Thiếu Tá Liên Thành gởi Tổng Giám Đốc đài RFA, Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ đài RFA và Quý vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Mỹ http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4631_5-10_6-4_17-115_14-2_15-2/; Thư của Liên Thành, Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế, gửi các ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Võ Văn Ái http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4586_5-10_6-9_17-115_14-2_15-2/;

Sàigòn Times Úc Châu: Pháp Nạn hay Quốc Nạn Sàigòn Times Úc Châu | Pháp Nạn hay Quốc Nạn? http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4615_5-10_6-6_17-115_14-2_15-2/

Sự Hy hiến của cố Hòa thượng Thích Quảng Đức http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4694_5-10_6-3_17-40_14-2_15-2/

Tâm Bịnh và Tâm Dược Của Phật-Giáo

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_15-2_4-4726/

Tăng sĩ gương mẫu (để có thêm khái niệm biết ai là chân tu, người nào là giả tu) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_15-2_4-4726/

Trần-Minh: Trần-Minh | 50 Năm Ngọn Đuốc Phá Hoại Quốc Gia http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4724_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/; Trần-Minh | Những Kẻ Ăn Mừng Việc Giết Chết Thích Quảng-Đức http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4712_5-10_6-2_17-40_14-2_15-2/;

Võ-long-Ẩn: Võ-long-Ẩn | Lễ Kỹ niệm Năm mươi năm “Pháp Nạn” http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-245_4-4688_5-10_6-6_17-78_14-2_15-2/

Quang-Mai: Xin đừng buôn bán nhục thân Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4619_5-10_6-6_17-115_14-2_15-2/

Thất-Lĩnh (dân làm báo): Cộng sản mượn sự kiện bồ tát Thích Quảng Đức để mị dân! http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4811_15-2/

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site