lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info
https://www.facebook.com/Quân-Sử Việt-Nam
https://www.facebook.com/pages/Trúc-Lâm Yên-Tử
Google+1 Quân Sử Việt Nam; Google+1 Trúc Lâm Yên Tử

Bản Lên tiếng Thứ  Chín_Thử Nhìn Lại: Cuộc Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 trong Bối Cảnh 50 năm Tranh Đấu Tự Do Tín Ngưỡng tại Việt Nam

Lời dẫn: Bản Lên tiếng Thứ  Chín_Thử Nhìn Lại: Cuộc Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 trong Bối Cảnh 50 năm Tranh Đấu Tự Do Tín Ngưỡng tại Việt Nam của Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu thực hiện nhằm phản bác quan điểm một chiều không thể hiện đứng đắn sự thật lịch sử của bài cùng tựa được L.S Lưu-tường-Quang đọc trong lễ cầu siêu thầy Quảng-Đức do nhóm Ấn-quang ở Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan tổ chức tại Sydney vào ngày 15-06-2013.

Trước tiên bản lên tiếng thứ chín này chúng tôi đề cập đến hai việc hệ trọng liên quan đến lễ cầu siêu cho thầy Quảng-Đức do nhóm Ấn-Quang ở Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan tổ chức vào ngày 15-06-2013, sau đó đến bài phát biểu của L.S. Lưu-tường-Quang đài phát thanh SBS Úc châu.

I./ Lễ cầu siêu:

Trong lễ cầu siêu này có hai phần:

1/ Nội dung thư mời:

Lễ cầu siêu cho thầy Quảng-Đức nhân ngày giỗ lần thứ 50, 11-06-1963_11-06-2013 được lồng trong nhóm chữ “Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Vị Pháp Thiêu Thân Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo“. Nhóm chữ này so với thiệp mời ban đầu có ít nhiều thay đổi “Đại lễ tri ân tưởng niệm bồ tát Thích Quảng-Đức cùng chư thánh tử đạo đã hy sinh cho tiền đồ đạo pháp“.

đạilễ tưởng niệm bồ tát thích quảng đức vị pháp thiêu thân, giáo hội phật giáo việt nam thống nhất úc đại lợi và tân tây làn

Thiệp mời ban đầu mang tiêu đề “Đại lễ tri ân tưởng niệm bồ tát Thích Quảng-Đức cùng chư thánh tử đạo đã hy sinh cho tiền đồ đạo pháp“.

phật giáo việt nam

Quang cảnh lễ đài chánh cầu siêu cho thầy Quảng-Đức ngày 15-06-2013 tại Sydney, Úc-đại-Lợi với tiêu đề “Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Vị Pháp Thiêu Thân Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo“

Để cảnh giác cộng đồng, về âm mưu đồng hành với Việt cộng do nhóm Ấn-Quang địa phương của Huyền-Tôn và Chánh-Lạc đứng ra tổ chức, Hội Sử-Học chúng tôi đã phổ biến bản lên tiếng thứ bảy_Thư khẩn gởi các cộng đồng đoàn thể Úc châu.

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-thu-bay-thu-khan-goi-den-cd-uc-chau.htm

Chúng tôi xin lập lại, thầy Quảng-Đức không hề tự-thiêu. Nhưng Trí-Quang, Đức-Nghiệp (những kẻ cầm đầu nhóm Ấn-Quang năm 63) cũng như Việt cộng, Hoa-Kỳ đã nhẫn tâm xô đẩy thầy Quảng-Đức vào cõi chết hầu đạt cho bằng được mục tiêu chánh trị là lật đỗ chế độ Đệ I VNCH do ông Ngô-đình-Diệm làm tổng thống.

Cái chết của thầy Quảng-Đức xảy ra giữa lúc cuộc hòa giải với Ủy ban liên phái bảo vệ Phật gíáo với chính phủ đang được tiến hành tốt đẹp. Điều đó nói lên sự hoảng sợ của phe chủ trương bạo loạn trong nhóm Ấn-quang cũng như Việt cộng và Hoa-Kỳ. Nếu cuộc hòa giải đưa tới kết quả tốt đẹp, thì kế hoạch lật đỗ chính phủ của họ sẽ bị thất bại, vì đã mất mồi lửa.

Một mặt phải đẩy thầy Quảng-Đức vào cõi chết cho bằng được, phóng viên Malcolm Browne cho biết :”…Vị cao tăng bước ra khỏi xe, sau này tôi mới biết tên là Thích Quảng Đức, rồi thêm hai vị sư khác dìu ông ấy đi ra giữa vòng tròn…” - ngưng trích-

Bản lên tiếng thứ tám http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-thu-tam-trai-tim-bat-diet-khong-he-co.htm

Câu nói này của Malcolm Browne cho thấy thầy Quảng-Đức là “bị thiêu“ chứ không phải “tự-thiêu“ như nhóm Ấn-quang và Việt cộng vẫn thường tuyên truyền.

Mặt khác, phe chủ trương bạo loạn trong nhóm Ấn-quang là triệt để khai thác những sơ hở của chính phủ VNCH, nhất là phát biểu của bà Ngô-đình-Nhu (ngày 05-06-1963). Nhóm Ấn-Quang vì lòng sân hận đã chế thêm dầu vào lửa cho phựt lên lớn hơn qua sự sát hại thầy Quảng-Đức.

Mời Đọc: Làm thế nào để giết một tổng thống chương 8: http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-3625_5-10_6-11_17-121_14-2_15-2/

Thưa quý vị trong nhóm cầm đầu Ấn-quang thời đó như Trí-Quang, Đức-Nghiệp cũng như những người cầm đầu bây giờ tại Úc như Huyền-Tôn, Chánh-Lạc, Trí-Tạng, Nhật-Tân hay Quảng-Ba có nhớ đến hai câu này ở trong bộ kinh nào hay không?

“Nhất niệm sân tâm khởi“

Năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn“.

Lời Phật dạy rành rành như thế tại sao quý vị lại gây nên cảnh chết chóc (giết chết thầy Quảng-Đức, lật đỗ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa) 50 năm trước khiến cho sanh linh đồ thán, và 50 năm sau nhân tâm tiếp tục chia rẽ đến tận cùng!!!

Bố đề tâm thư số một mà Hội Sử-Học gởi đến quý vị cách nay hai tháng đã lên tiếng kêu gọi sự Từ Bi Hỷ Xã của những nhân vật đứng đầu trong các nhóm Ấn-Quang, thế nhưng thiện chí của bổn Hội không hề được chư vị để tâm đến. Thật vô cùng đáng tiếc.

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Nhất : http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_tlnguyenvietphucloc/tlnvpl_loi-keu-goi-cac-giao-hoi-pgvn.htm

Xin hỏi đạo đức của một người tu hành để nơi đâu? Quý vị có còn xứng đáng được gọi là thầy hay Hòa thượng hay không?

Thầy Quảng-Đức được Việt cộng ca ngợi là người có công với họ trong việc xâm lăng, tàn sát người dân miền Nam vô tội. Ngoài ra, để có phương tiện xâm lăng miền Nam, Việt cộng đã bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung cộng. Sau khi thống nhất đất nước bằng bạo lực ngày 30-04-1975, họ lại tiếp tục dâng hiến những phần đất, vùng biển, khu rừng cho Trung cộng, như vậy là phản quốc, bán nước đó quý vị à.

phat giao viet nam, bia vc ca tung thầy quảng đức

Bia Việt cộng ca tụng thầy Quảng-Đức đã có công với họ trong việc xâm lăng, tàn sát người dân Việt-Nam vô tội.

http://phatgiao.org.vn/phat-su-dia-phuong/201305/Ha-Noi-Chu-Ton-duc-niem-huong-tai-Bao-thap-Bo-tat-Thich-Quang-duc-o-chua-Hoe-Nhai-11002/

Năm nay, 2013, Việt cộng làm lễ cầu siêu lớn cho thầy Quảng-Đức và tiếp tục ca ngợi thầy là liệt sĩ Việt cộng, các vị Huyền-Tôn, Chánh-Lạc thuộc nhóm Ấn-Quang ở Úc châu đồng nhịp làm lễ cầu siêu lớn như họ, như vậy không là đồng hành thì là việc gì đây? Hậu Duệ VNCH, cựu Thiếu Tá Liên-Thành, các trang web của người Việt hải ngoại, những cá nhân quan tâm đến vận mạng đất nước cũng như Hội Sử-Học đồng lên tiếng phản đối như vậy có sai hay không? Dứt khóat là không sai một ly nào cả.

2/ Hình thức buổi lễ:

Hình ảnh chúng tôi nhận được liên quan đến cuộc lễ, nhìn chung, khách quan, rất là thành công về mặt biểu kiến.

Trong sự thành công này, có hai vấn đề hệ trọng nổi bật, đó là nội dung hay ý nghĩa cuộc lễ, chúng tôi đã trình bày bên trên và bây giờ là đi vào phần hình thức.

Nếu nhận xét kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng nhóm Ấn-Quang ở Úc châu đã đi từ sai lầm này (nội dung thư mời) đến sai lầm khác (hình thức cuộc lễ). Nhất là nhìn lên cách thức trang trí của lễ đài không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

phật giáo việt nam

Quang cảnh lễ đài chánh cầu siêu cho thầy Quảng-Đức ngày 15-06-2013 tại Sydney, Úc-đại-Lợi với nhóm chữ “Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Vị Pháp Thiêu Thân Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo“

Trong Phật học phổ thông Khóa Thứ Nhất, Bài Thứ 7  Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật có đoạn (HT Thiện-Hoa là tác giả): “…4) Cách thức thờ Phật. ..Bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà ở phía dưới hoặc sau đúng câu: "Tiền Phật hậu Linh, hay Thượng Phật hạ Linh". Nếu nhà lầu thì thờ Phật ở tầng trên…” –ngưng trích- http://www.quangduc.com/coban/25phpt01-7.html

Xin mời quý Phật tử khắp nơi nhìn lên quang cảnh lễ đài bên trên, không phải là “tiền Phật hậu linh, trước Phật sau vong linh” mà là “tiền linh hậu Phật, trước vong linh sau Phật”…

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cực lực phản đối cách thờ cúng bày biện Rất Là Phạm Thượng Và Hoàn Toàn Không Theo Truyền Thống Ngàn Đời Của Phật Pháp !

tưởng niệm bò tát thích quảng đức vị pháp thiêu thân ở hà nội

Bức hình lễ đài ở Hà-Nội, cách thức trình bày không khác buổi lễ do nhóm Ấn-Quang tổ chức (nền phía sau thật lớn, trên bàn là linh vị của thầy Quảng-Đức, chỉ khác một điều, ở Hà-Nội phía trước không có tượng Phật)

http://huongsenxunghe.net/news/Tin-tuc/Ha-Noi-Le-tuong-niem-50-nam-Bo-Tat-Thich-Quang-Duc-vi-phap-thieu-than-233/

tưởng niệm hòa thượng thích quảng đức vị pháp thiêu thân

Hình chư Tăng làm lễ cầu siêu vong linh trên đầu và quay lưng về phía đức Phật !

Chúng tôi xem đi xem lại các tấm hình đều đồng một nhận định là nhóm Ấn-Quang ở Úc Châu đã sắp xếp lễ đài theo lối “tiền linh hậu Phật”. Tấm hình này cho thấy hai vị Huyền-Tôn và Chánh-Lạc chủ trương sắp xếp lễ đài một cách tùy tiện không theo nghi lễ cổ truyền của Phật giáo, đồng thời chứng minh một điều, họ không nắm vững giáo lý căn bản của đạo Phật về phương thức thờ cúng Phật.

Ngoài ra, trên biểu ngữ chữ dùng đúng phải là vong linh chứ không phải anh linh.

Họ đã để hình các vong linh như thầy Quảng-Đức và các người khác với khuôn khổ quá lớn, quá sức cần thiết lên trên hình Phật. Cho dù cách trang trí hội trường để che phía sau. Theo đúng nghi thức thờ cúng Phật, phải thay vào đó là hình Phật lớn chớ không phải là hình thầy Quảng-Đức lớn cùng các vong linh.

Nếu cách trang trí cứ để nguyên như vậy hóa ra thầy Quảng-Đức cùng các vong linh khác trên cả đức Phật hay sao? Yêu cầu quý vị phải giải thích rõ và sám hối với ngôi Tam bảo về hành động này. Cũng như phải xin lỗi những người đến tham dự về việc nhóm Ấn-Quang đã sai lầm trong việc thiết trí lễ đài.

phật giáo việt nam

Quang cảnh lễ đài nhìn từ xa

Nhóm Ấn-Quang ở Úc châu trang trí cuộc lễ như vậy, thực ra là cố tình quảng cáo rềnh rang nhằm thỏa mãn dục vọng, tự ái cá nhân hơn là thành tâm cầu siêu cho thầy Quảng-Đức. Cho dù cách sắp đặt có đi ra khỏi khuôn khổ Phật Pháp, họ vốn chẳng màng đến.

Nếu nhóm Ấn-Quang này có thành tâm làm lễ cầu siêu cho thầy Quảng-Đức cũng như những vong linh khác, họ phải để tấm hình nền là đức Phật A Di Đà và cảnh giới tây phương (thay vì hình của Quảng-Đức); nơi chư tăng làm lễ là tôn tượng đức Thích Ca; bên dưới (nơi họ để tượng Phật trong hình) là bàn thờ vong của thầy Quảng-Đức cùng những vong linh khác.

Cách thức bày biện nơi lễ đài chính cho thấy hai điều:

a/ Biểu lộ sân si và dục vọng;

b/ Không thành tâm mong muốn thầy Quảng-Đức cùng những người khác được siêu độ.

Nhìn vào khung cảnh hội trường không cảm nhận được bầu không khí giải thoát thanh cao, mà chỉ toàn là những biểu hiện cho phiền não trược.

Xin nhắc cho các vị Huyền-Tôn, Chánh-Lạc rằng, lễ cầu siêu thực ra làm an tâm cho người sống nhiều hơn là cho người chết. Cách thức bày biện của quý vị như chúng tôi trình bày hoàn toàn có lợi cho cá nhân những người chủ trương tổ chức.

Phải chăng Phật pháp đã đi vào thời mạt, khi có những vị được tung xưng là hòa thượng lại không biết, không hay về cách thức thờ, lạy, cúng Phật.

Như vậy có còn xứng đáng mặc chiếc áo vàng và đắp phước điền y hay không ? Xin quý Phật tử khắp nơi cần có thái độ rõ rệt với những con người chỉ mượn đạo tạo đời sống riêng, bất chấp dư luận.

Việc thờ cúng vong linh trên đầu đức Phật là một tội lớn, rất lớn. Quý vị hãy tự suy nghĩ phương thức để cứu mình.

Đức Phật thường bảo :

« Tin ta mà không hiểu ta, tức là phá ta vậy » !

Cách thức bày biện, cũng như nội dung cuộc lễ mà quý vị chủ trương đã và đang góp phần làm cho đạo Phật Việt-Nam càng mau đi đến chỗ suy vong.

Đức Phật còn dạy rằng :

«Thực trùng sư tử nhục« . Không một loài nào có thể ăn thịt được con sư tử, chỉ có những con trùng nằm trong thân sư sử mới ăn thịt con vật được mệnh danh là chúa sơn lâm.

Cũng vậy, không ai có thể làm cho đạo Phật bị diệt vong. Chỉ có chư Tăng Ni, Phật tử mới làm cho đạo Phật hưng thạnh hay suy vi mà thôi.

Đừng nên vì lợi dưỡng thế gian mà chạy theo vọng ngữ rồi đỗ thừa cho ngoại cảnh (chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa hay tổng thống Ngô-đình-Diệm) mà hãy xem lại bản thân có làm tốt cho Phật pháp chưa.

Tăng Ni Phật tử chỉ có một bổn phận duy nhất đó là hoằng dương chánh pháp, tu tâm, dưỡng tánh chứ không phải chạy theo những việc « tranh đấu « bên ngoài hay tranh hơn tranh thua như thế này đây.

« Tu không học là tu mù, học mà không tu là cái đãy đựng sách « .

Trên thế gian này, chỉ có một việc quan trọng, đó là cái chết. Cho nên, đức Phật hoàng Trần-nhân-Tông trước khi viên tịch đã nhắn nhủ :

“Thế số nhất tức mặc,

Thời tình lưỡng hải ngân.

Ma cung hồn quản thậm,

Phật quốc bất thăng xuân». 

Nghĩa

Mạng người một hơi thở

Thói đời buồn hai mắt

Cung ma lắm ưu phiền

Nước Phật còn vui hơn

Mời xem: Phật Hoàng Trần-nhân-Tông Một Đời Bảo vệ Đất Nước - Một Thủa Tinh Tấn Tu Trì http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/thu-vien-bo-de_khanh-dan-751-duc-dieu-ngu.htm

II/ Bài phát biểu: Thử Nhìn Lại: Cuộc Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 trong Bối Cảnh 50 năm Tranh Đấu Tự Do Tín Ngưỡng tại Việt Nam

Nội dung bài phát biểu của ông Lưu-tường-Quang chỉ tập trung ở một số điểm như sau:

- Thông tư quy định việc treo cờ tôn giáo (Đệ I Cộng Hòa) bị đổi thành cấm treo cờ Phật giáo (Lưu-tường-Quang viết tắt LTQ).

- Thảm sát ở đài phát thanh Huế 08-05-1963 (Scott, CIA thực hiện -> LTQ quy cho chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa)

- Án-mạng giết chết thầy Quảng-Đức 11-06-1963 (CIA chủ động, Trí-Quang, Đức Nghiệp thi hành -> LTQ quy cho chính phủ VNCH đàn áp Phật giáo nên mới xảy ra chuyện này).

Bố cục bài viết khá chặt chẻ, xử dụng chữ viết có chọn lọc. Tuy nhiên, nội dung thực sự hoàn toàn có lợi cho Cộng sản Việt-Nam. Đó là quy cho chính thể Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa đàn áp Phật giáo; tác giả còn đem vào bài viết tài liệu giải mật của Bộ quốc phòng Hoa-Kỳ, The Pentagon Papers giai đoạn từ ngày 8-5 Tới 21-8-1963.

Chúng tôi có tài liệu này trong kho tài liệu riêng. Tài liệu đã nói lên một cách chính xác chính sách vào thời đó của Hoa-Kỳ đối với VNCH, đặc biệt là đối với chính phủ của cố Tổng-thống Ngô-đình-Diệm.

Chính sách vào thời đó của Hoa-Kỳ, bằng mọi cách, tìm đủ phương thức để lật đỗ chế độ hợp hiến hợp pháp của người dân Việt-Nam. Đối với chúng tôi tính chất xác thực cần phải xét lại, do đó nó không có giá trị trong việc biên khảo lịch sử cận đại Việt Nam, chỉ có thể dùng để nghiên cứu việc bôi đen một chế độ rồi tiến hành lật đổ.

Cũng vậy, khi Hoa-Kỳ cần tấn công Iraq (vào năm 2003) của tổng thống Saddam Hussein, cơ quan CIA đã ngụy tạo tài liệu nói rằng Iraq có tích trữ vũ khi hủy diệt hàng loạt gây nguy hiểm cho nhân loại, nên Hoa-Kỳ cần phải tấn công nước này trước để trừ hậu hoạn.

Ngày 05-02-2003, Collin Powell, cựu ngoại trưởng Mỹ đã cáo buộc Iraq có tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Đây là hình thức chuẩn bị dư luận để đánh Iraq.

Thế rồi không tuyên chiến Hoa-Kỳ, Úc, Anh, Pháp v.v...liên minh tấn công nước Iraq. Sau khi lật đổ được ông Saddam Hussein, lục khắp cả nước cũng chẳng ra một món vũ khi hủy diệt hàng loạt như tài liệu của Hoa-Kỳ đã đưa ra.

Trước khi mãn nhiệm kỳ năm 2008, tổng thống Bush đã phải công nhận (sự việc ai cũng biết) trên đài truyền hình ABC (được báo The Guardian phổ biến lại) tấn công Iraq là do tin tức tình báo sai lầm...Năm 2009, Thủ tướng Anh, ông Tony Blair thừa nhận rằng Iraq vốn không có vũ khí hủy diệt hằng loạt. Tuy nhiên ông vẫn ủng hộ cuộc chiến để loại trừ tổng thống Saddam Hussein.

The Pentagon Papers và tài liệu về vũ khí giết người hàng loạt của Iraq giống nhau ở chỗ là nguỵ tạo. Tức là tự tạo chính nghĩa giả cho Hoa-Kỳ khi họ muốn tấn công hoặc lật đổ chế độ nào họ không thích.

Khi ông Lưu-tường-Quang đem tài liệu này vào bài viết của mình để biện minh cho chính nghĩa của nhóm Ấn-quang cần phải làm lễ cầu siêu lớn cho thầy Quảng-Đức, là sai lầm và thiếu sót thứ nhất. Sai lầm và thiếu sót thứ hai là ông không hề đề cập đến bản Phúc trình của Liên hiệp quốc về tình hình Phật giáo năm 1963.

Nếu ông có tầm nhìn rộng hơn, tham khảo cũng như xử dụng tài liệu của Liên hiệp quốc, bài viết của ông xứng đáng được ghi vào lịch sử Việt-Nam cận đại. Hiện tại bài viết này chỉ có giá trị nội bộ của nhóm Ấn-Quang không hơn không kém cho dù đã dịch ra tiếng Anh.

Tham khảo: Nguyễn-văn-Lục | Liên-hiệp-Quốc Và Vụ Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4665_5-10_6-6_17-103_14-2_15-2/

Và, Liên-Thành | 'Ba điều không thể che giấu mãi đó là: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật' - Lời của Đức Phật http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4692_5-10_6-3_17-103_14-2_15-2/

Nói chung, tương tự như các văn bản của nhóm Ấn-Quang kêu gọi làm lễ cầu siêu lớn cho thầy Quảng-Đức, bài viết của ông LTQ được trình bày ở một hình thức khác, tinh vi hơn nhưng vẫn đồng hành một cách rõ rệt với nhóm Ấn-Quang. Đồng hành với Ấn-Quang tức là đồng hành với đảng cộng-sản Việt-Nam.

Đồng hành với cộng-sản Việt-Nam, chống lại chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa tức là chống lại chính phủ hoàng gia Úc, vì quá khứ chính phủ Úc đã gởi quân đội sang Việt-Nam Cộng-Hòa để cùng đồng minh chiến đấu chống lại phiến quân Cộng-sản.

Do đó, khi đồng hành với Việt cộng, chúng tôi xin hỏi quý vị từ Thích Huyền-Tôn, Thích Chánh-Lạc, cũng như nhóm Ấn-Quang cùng ông Lưu-tường-Quang đang ở nước Úc với tư cách gì vậy? Một di dân kinh tế hay một người Việt tỵ nạn cộng-sản?

Bối cảnh đấu tranh cho đất nước Việt-Nam ngày hôm nay không chỉ lồng trong khuôn khổ "tự-do tín ngưỡng", nghĩa là được xây nhiều chùa lớn, trưng bày tượng Phật lớn, bổn đạo đông đảo v.v... đó cũng chưa phải là tự-do thật sự. Vấn đề của Việt-Nam ngày hôm nay là làm sao thoát khỏi sự đô hộ của giặc Tầu phương Bắc. Nhóm người cầm quyền cộng sản đang ngự trị ở Hà-Nội, thực chất là tập đoàn thái thú bổn xứ, tay sai giặc Tầu. Chống những kẻ đó để cứu nước Việt-Nam cấp bách hơn vấn đề "tự-do tín ngưỡng" mà ông Lưu-tường-Quang đã đề cập.

Ông Lưu-tường-Quang hãy nhìn những người trẻ như Phương-Uyên, Nguyên-Kha, Việt Khang, Điếu cày Nguyễn-Văn-Hải, Tạ-phong-Tần v.v…họ đều là những người chống giặc Tầu và đều bị xử án nặng nề. Có ai trong đó đấu tranh cho tự-do tín ngưỡng đâu. Những người này họ đều hiểu rằng, đất nước chưa được tự do, thì không bao giờ có được tự-do tín ngưỡng.

Một hiện tượng khác trong bài viết, tác giả cố tình đồng hóa chế độ Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa là "đàn áp Phật giáo" với chế độ hiện tại của nước Cộng-hòa xã hội chủ nghĩa Việt-Nam là một điều quá đáng. Quan điểm này tương tự như của Quan Làm Báo (là cánh tay nối dài của Trương-tấn-sang).

Mời đọc: Thư Phản Đối Quan Làm Báo Mạ Lỵ Cố Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm Qua Bài Viết Hai Nhóm Lợi Ích Cùng Bản Chất đăng ngày thứ hai 17/12/2012 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4185_5-10_6-11_17-132_14-2_15-2/

Ngoài ra, vào ngày 21-04-2013, Nguyễn-hữu-Tư - Trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Phước đập phá tượng Phật

 

http://www.youtube.com/watch?v=G8zE6DUo_AE&feature=player_embedded

Tại sao nhóm Ấn-Quang của hai vị Huyền-Tôn, Chánh-Lạc cũng như ông Lưu-tường-Quang lại không lên tiếng phản đối về hành động này của Việt cộng. Mà lại phản đối, tấn công không tiếc lời một người đã chết lâu năm như cố tổng-thống Ngô-đình-Diệm và một chế độ đã không còn hiện diện từ 50 năm nay. Lương tâm của một con người, bồ đề tâm của một tăng sĩ ở nơi đâu khi làm việc này?

Trước khi chấm dứt bản lên tiếng thứ chín này, chúng tôi xin gởi hai câu sau đây đến ông Lưu-tường-Quang, các vị Thích Huyền-Tôn, Thích Chánh-Lạc, Thích Nhật-Tân, Thích Quảng-Ba, Thích Nguyên-Tạng (chủ biên trang quangduc.com) và cư-sĩ Tâm Diệu (chủ biên trang thuvienhoasen.org). Hiện hai câu bên dưới cũng là kim chỉ nam cho chúng tôi :

«Khẩu hề mặc ngữ, khẩu hề mạt mặc, ngữ hoặc hữu vạn nhơn chi tắc. Ngữ hoặc vô ích tự sàm tự tặc. Vô ích mạt ngữ, hữu ích mặt mặc»

Đồng thời xin gởi hai câu này đến những người đã và đang chỉ trích sự lên tiếng của dư luận khắp nơi về hành động sai trái của nhóm Ấn-Quang khi nhóm này đồng hành với Việt cộng (quý vị đó cho là chúng tôi đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt-Nam thống nhất, sửa tên của hội là hội bè phái, hội sợ học...).

Xin gởi hai câu này đến những người Phật tử, dư luận thầm lặng khác, hãy mạnh dạn lên tiếng binh vực cho lẽ phải cũng như góp phần làm trong sạch đạo Phật Việt-Nam vốn đã bị hoen ố từ 50 năm nay.

Đồng thời mời đọc : Tâm Bịnh và Tâm Dược Của Phật-Giáo

http://www.truclamyentu.info/tlls_tutuongcuaphatgiao/tambinhvatamduocphatgiao.htm

và đọc thêm: Tăng sĩ gương mẫu (để có thêm khái niệm biết ai là chân tu, người nào là giả tu) http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_tang-si-guong-mau.htm

Âu-châu ngày 19-06-2013, Việt Lịch 4892, Phật lịch 2557

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site