lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Bản Lên Tiếng thứ 70 Về Việc Vận Động Bảo Trợ Các Sĩ Quan Thương Phế Binh VNCH Sang Hoa Kỳ Định Cư Do Trúc Hồ_SBTN chủ xướng

Ngày 13-12-2014, chúng tôi nhận được bản « THÔNG BÁO CUỘC HỌP BÁO VÀ HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VÀ BẢO TRỢ CÁC SĨ QUAN THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA CÒN Ở LẠI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ » -ngưng trích- được chuyển từ tbtrachnhiemonline.

Chân thành hoan nghinh và ghi nhận nỗ lực này.

Hội Sử-Học Việt-Nam nhận xét có bốn điều lạ như sau :

1/ Văn bản có đoạn : « sự hiện diện của quý vị nói lên sự quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta » - ngưng trích-.

Nếu nói là « quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta » - ngưng trích-, tại sao những người chủ trương chỉ vận động và bảo trợ các sĩ quan thương phế binh Việt-Nam Cộng-Hòa ? Cớ sao không vận động và bảo trợ luôn cho hạ sĩ quan, binh sĩ VNCH, cũng như các cán bộ Xây Dựng Nông Thôn (bị thưong tật, tàn phế) v.v...sang định cư tại Hoa Kỳ ?

Nếu chỉ vận động, bảo trợ cho sĩ quan, còn hạ sĩ quan, binh sĩ không vận động, bảo trợ họ, như vậy có phải là bỏ rơi, phân biệt đối xử với họ hay không ?

Đây là điều lạ thứ nhất.

2/ Nếu nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN cũng như hội H.O. trước đây chủ trương công việc vận động này, tại sao không danh chính ngôn thuận mời cộng đồng đến tham dự cuộc họp báo mà lại để tân thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đứng thư mời, cũng như cựu Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Andrew Đỗ ghi đầu danh sách ?

Đây là điều lạ thứ hai.

3/ Thông cáo báo chí do tân TNS Janet Nguyễn ký đề ngày 10-12-2014, mãi đến 2 ngày sau mới được chuyển đi (nghĩa là rất gần ngày họp báo).

Đây là điều lạ thứ ba.

4/ Nếu gọi là « quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta » -ngưng trích-, tại sao hội H.O không phối hợp cùng các tổ chức cựu quân cán chính VNCH mà lại cùng Trúc Hồ và SBTN chủ xướng công việc?

Đây là điều lạ thứ tư.

Từ bốn điều lạ nêu trên, quan điểm của chúng tôi là :

1/ Khi vận động và bảo trợ như vậy phải thực hiện một cách toàn diện, không nên phân biệt đối xử giữa sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa. Cuộc vận động và bảo trợ muốn có danh chính ngôn thuận, cũng như hợp lòng người phải là Vận Động và Bảo Trợ cho thương phế binh Việt-Nam Cộng-Hòa không phân biệt cấp bậc.

2/ Công cuộc vận động và bảo trợ nêu trên nếu được chủ trương bởi các tổ chức cựu quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa thì sẽ có được nhiều ý nghĩa đáng trân quý.

3/ Tiếc rằng, cuộc vận động lại do nhạc sĩ Trúc Hồ, đài Sinh Bắc Tử Nam (SBTN) chủ trương, động lực nhân đạo hầu như không có, nhưng động lực chính trị thì gần như bao trùm.

4/ Từ quan điểm thứ ba, việc « vận động và bảo trợ các sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ« - ngưng trích- do nhóm Trúc Hồ chủ trương chỉ nhằm xử dụng những sĩ quan thương binh VNCH như những con tin chính trị, phục vụ cho quyền lợi chính phủ Hoa Kỳ và bạo quyền Việt cộng.

Do đó, từ bốn nhận xét đến bốn quan điểm nêu trên, Hội Sử-Học kêu gọi :

1/ Không ủng hộ bất kỳ cuộc vận động nào do nhóm Trúc Hồ, SBTN chủ trương ;

2/ Kêu gọi các tổ chức cựu quân cán chính VNCH ở Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới hãy tiến hành cuộc vận động này, không để cho nhóm Trúc Hồ xử dụng chiêu bài « vận động và bảo trợ các sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ« - ngưng trích- để bắt các thương phế binh VNCH làm con tin chính trị;

3/ Hãy triệt để bác bỏ mọi hình thức, con tin chính trị, con tin nhân quyền do nhóm Trúc Hồ chủ trương.

4/ Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH hãy cùng các tổ chức quân dân các chính VNCH thực hiện cuộc vận động và bảo trợ cho thương phế binh VNCH được định cư ở Hoa Kỳ, thay vì phối hợp, làm việc với nhóm Trúc Hồ.

Trân trọng kính chào quý vị,

Genf, Thụy Sĩ tháng 12 ngày 14 năm 2014

Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc, phó tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Nguyên văn bản tin:

THÔNG BÁO CUỘC HỌP BÁO VÀ HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VÀ BẢO TRỢ CÁC SĨ QUAN THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA CÒN Ở LẠI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ.
12 décembre 2014 19:29 12 KB
De :
thanh nguyen
tbtrachnhiem@gmail.com
À :
thanh nguyen
http://www.trachnhiemonline.com/index.htm

janet nguyễn sénator state of california usa

FOR IMMEDIATE RELEASE                 
December 10, 2014

THÔNG BÁO

CUỘC HỌP BÁO VÀ HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VÀ BẢO TRỢ CÁC SĨ QUAN THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA CÒN Ở LẠI  VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ.
 
Trân trọng kính mời quý vị Trưởng Thượng, quý Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Quý Đoàn Thể và Hội Đoàn, Quý Đồng Hương, Quý Cơ Quan Truyền Thông, Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí.

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Cựu Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Andrew Đỗ và Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc Trung Tâm Truyền Hình SBTN, và Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Qủa Phụ VNCH cùng tổ chức một cuộc họp báo và hội thảo để công bố những nỗ lực đã và đang vận động với Quốc Hội Hoa Kỳ trong dự án Bảo Trợ các Sĩ Quan Thương Phế Binh VNCH còn ở lại Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ.

Vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 14 Tháng 12, Tại Hội trường:

Việt Báo
14841 Moran Street
Westminster, CA 92683

Có Thức ăn nhẹ và giải khát.

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị tham dự đông đảo, sự hiện diện của quý vị nói lên sự quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc điện Thoại:  tel:(916) 20651-4034


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site