lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hội Sử-Học Việt-Nam thành kính phân ưu cùng gia đình cố đại tá Đào-quan-Hiển

thành kính phân ưu

Nhận được hung tin, cựu Đại Tá Đào Quan Hiển, Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng 3 Chiến Thuật vừa từ trần ngày 24-12-2014 lúc 9 giờ 35 tại Fairfax, Virginia.

Hội Sử-Học Việt-Nam thành kính gởi lời chia buồn đến gia đình cựu đại tá Đào Quan Hiển. Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm về nơi nước Chúa trời;

Nguyện cầu bình an cho tang gia hiếu quyến, bằng hữu xa gần.

Khấp cáo

Liên âu ngày 27-12-2014, Việt lịch 4893

Trúc-lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc tổng thư ký hội sử-học Việt-Nam

***

Cáo Phó: Cựu Đại Tá Đào Quan Hiển, Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng 3 Chiến Thuật

12/26/2014    UBTTTADCSVN    NO COMMENTS

quân sử việt nam, đại tá đào quan hiển

Cố Đại Tá Đào Quan Hiển

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc:
Ông Philipphê Đào Quan Hiển
Cựu Đại Tá / QLVNCH
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng 3  Chiến Thuật
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa I Nam Định / Thủ Đức
Đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 35 sáng ngày 24 tháng 12 năm 2014 tại Fairfax, Virginia.
Hưởng Thượng Thọ 85 tuổi
Linh cữu sẽ được quàn tại:
Fairfax Memorial Funeral Home
9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032
(703) 425 – 9702

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

*     Ngày Chủ Nhật, 04 tháng Giêng năm 2015:
- Thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối.
- Lễ Phủ Cờ lúc 4 giờ chiều.

*     Ngày Thứ Hai, 05 tháng Giêng năm 2015:
-   Lúc 10 giờ sáng:   Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 S Wakefield St. Arlington, VA 22204.
-   Sau Thánh Lễ,   linh cữu sẽ được di quan về an táng tại nghĩa trang Fairfax Memorial Park.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Vợ :    Trần thị Hà (VA)
Em:      Đào thị Tuyết (Paris, Pháp Quốc)
Trưởng nữ:    Đào cẩm Hương, chồng và con (Việt Nam)
Trưởng nam:   Đào khánh Long, vợ và con (VA)
Thứ nữ :        Đào cẩm Hồng, chồng và con (VA)
Thứ nam:      Đào thượng Nhân (VA)
Thứ nam:      Đào thượng Dũng, vợ và con (VA)
Thứ nam:       Đào thượng Trí (VA).

CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

quan su viet nam, đại tá đào quan hiển


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site