lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Bản Lên tiếng Thứ 77_Hội sử-học Việt-Nam phản đối Đào Nương Sài Gòn nhỏ viết bài mạ lỵ tổng thống Ngô-đình-Diệm

Trên báo SàiGòn Nhỏ, số 1318, ra ngày 28-10-2011, Orange County có đăng bài Mỗi năm vào tháng 11…bài viết ký tên Đào Nương.

Bài viết nội dung mang đầy ác ý, có tính chất không nói lên sự thật đối với cố tổng thống Ngô-đình-Diệm cũng như đối với cố vấn Ngô-đình-Nhu. Chúng tôi không đi sâu vào chi tiết những điều «đây là một cuộc chiến “dối” sự thật vì người viết thường không nhìn vào …nửa sự thật bị che dấu” -ngưng trích-, thiển nghĩ đây là ý riêng của bà Đào Nương. Những sự thật về chính thể đệ nhất Việt-Nam Cộng-Hòa, cũng như tổng thống Ngô-đình-Diệm đã được trình bày trong các bản lên tiếng vào năm 2013, nhân việc các giáo hội Phật giáo quốc doanh của Việt cộng và thống nhất đồng loạt tổ chức cầu siêu cho Hòa thượng Thích Quảng Đức nhân ngày chết lần thứ 50.

Trong bản lên tiếng thứ 77 này, Hội sử-học Việt-Nam mạnh mẻ phản đối bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo đã ví sự tuẫn-quốc của cố tổng thống Ngô-đình-Diệm, cố vấn Ngô-đình-Nhu giống như các ông Gadhafi, Saddam Hussein.

«Hình ảnh cái chết thảm và thân thể đầy máu của lãnh tụ Lybia Gadhafi tuần qua trong tay những người nỗi dậy khiến chúng ta không thể không hình dung đến cái chết rất thảm trong gia đình nhà Ngô trước đây« - ngưng trích-

«tại sao cái chết của Saddam Hussein trước đây và cái chết của Muammar Gadhafi lại khiến người ta liên tưởng đến cái chết của ông Ngô Đình Diệm» - ngưng trích-

Đây là sự mạ lỵ, phỉ báng vô cùng bất công đối với cố tổng thống Ngô-đình-Diệm, cố vấn Ngô-đình-Nhu.

Hội sử-học Việt-Nam kêu gọi bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo giám đốc báo Sàigòn Nhỏ hãy lên tiếng xin lỗi cố tổng thống Ngô-đình-Diệm, cố vấn Ngô-đình-Nhu và rút lại bài viết tựa đề Mỗi năm vào tháng 11...

Tương tự, báo người Việt vào năm 2013 đã viết bài dựa trên những sự kiện tưởng-tượng và nêu lên nhiều điều không đúng sự thật lịch sử về bà cố vấn Ngô-đình-Nhu khuê danh Trần-lệ-Xuân. Hội sử-học Việt-Nam đã nhiều lần viết thư phản đối và vạch trần sự sai lầm của Nguyên Huy báo người Việt. Tiếc rằng, cách làm việc của báo người Việt đã thiếu vắng sự phục thiện cần thiết.

Hội hiện diện (hàng thứ 63) trong danh sách 151 tổ chức hội đoàn chống, tẩy chay báo Người Việt, sự hiện diện này không thay đổi. Nếu như xử dụng danh sách này ủng hộ báo Sàigòn Nhỏ, rất tiếc hội sử-học không thể tham gia.

Liên Âu, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Trúc Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam.

Tham khảo:

- Bản Lên tiếng Thứ Mười Một_Không Có Việc Bà Ngô-đình-Nhu Xin Lỗi Nhóm Ấn-Quang - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-thu-muoi-mot-khong-co-viec-ba-nhu-xin-loi-nhom-an-quang.htm

- Bản Lên Tiếng Thứ Mười Hai_Thư Gởi Đến Nguyên-Huy Người Việt_Huỳnh-tấn-Lê_Tổng hội Cư sĩ PGVN tại Hoa Kỳ - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-thu-muoi-hai-thu-goi-nguyen-huy_huynh-tan-le.htm

- Bản Lên Tiếng Thứ 20_Tôn Vinh Anh-hùng Ngô-đình-Diệm_Anh-hùng Ngô-đình-Nhu Là Anh-Hùng Dân-Tộc Việt-Nam, Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam Cận Hiện-Đại - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_nvpl_ban-len-tieng-thu-20_ton-vinh-ah-ngo-dinh-diem_ah-ngo-dinh-nhu-la-anh-hung-dan-toc-vn.htm

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site