lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Blt thứ 80_Hội sử-học Việt-Nam kêu gọi BPSOS Nguyễn đình Thắng không dùng ngày Quân Lực 19-06 để xóa ngày quốc hận 30-04 rồi biến thành ngày hành trình đến tự do theo Tns Ngô Thanh Hải

lich su viet nam, quốc hận 30-04

Ngày quốc hận 30-04 có những ý nghĩa lịch sử lớn lao như sau:

1/ Đánh dấu ngày nước Việt-Nam Cộng-Hòa (VNCH) rơi vào vòng thống trị của quân Trung cộng xâm lược;

2/ Đánh dấu sự hy sinh to lớn của toàn dân tộc Việt-Nam cũng như của các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ sự tự do và tồn tại của nước VNCH nói riêng và dân tộc Việt-Nam nói chung;

3/ Tưởng-niệm trên 250.000 ngàn anh linh tử sĩ VNCH đã tử trận từ năm 1946 đến 1975 cũng như hơn 55.000 ngàn quân nhân Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã hy sinh cho lý tưởng tự do ;

4/ Tưởng-niệm trên 700.000 ngàn thuyền nhân, bộ nhân đã tử nạn trên đường tìm tự do ;

5/ Tưởng-niệm 165.000 ngàn tù chính trị VNCH đã bị bạo quyền Việt cộng giết chết trong các trại tù từ Nam chí Bắc kể từ sau ngày 30-04-1975; cũng như trên 100.000 ngàn người khác đã bị Vc hành quyết tại chỗ không xét xử. Gần đây nhất, các chiến sĩ Trương-văn-Sương (người tù xuyên thế kỷ), Nguyễn-văn-Trại (chết năm 2011), Bùi-đăng-Thủy bị việt cộng giết chết trong trại tù năm 2013.

6/ Đánh dấu mối hận thù lớn lao của dân tộc Việt-Nam đối với tập đoàn phản quốc bán nước đảng cộng sản việt nam cũng như đảng cộng sản tàu;

7/ Đánh dấu tội ác của đảng cộng sản việt nam khi bỏ tù hàng triệu quân dân cán chính VNCH vô tội và không cần xét xử từ 1 ngày cho đến 38 năm rưỡi (trường hợp của đại úy nhạc sĩ Nguyễn-hữu-Cầu mới được trả tự do tháng 4 năm 2014);

8/ Đánh dấu tội ác của đảng cộng sản việt nam khi đày ải hàng triệu người miền Nam Việt-Nam lên các vùng kinh tế mới. Sau đó, nhà cửa, của cải của họ đã bị đảng viên cộng sản các cấp cướp làm của riêng;

9/ Đánh dấu tội ác đảng cộng sản diệt chủng văn hóa VN qua chiến dịch "bài trừ văn hóa mỹ ngụy"; cũng như tội ác cướp của miền Nam khi tổ chức các chiến dịch «đánh tư sản mại bản»;

10/ Cộng sản việt nam và cộng sản tàu là những loại độc dược làm tiêu vong đất nước Việt và Tàu; Do đó, Ngày 30-04 đánh dấu một lời thề nguyền kiên quyết và sâu sắc của dân tộc Việt-Nam quyết tâm đánh đuổi bạo quyền Việt cộng và quân cướp nước Trung cộng ra khỏi bờ cõi nước Nam bằng «vận dụng tất cả nỗ lực, mà chúng ta có thể cung cấp, để loại trừ độc dược đó ra ngoài cơ thể của cộng đồng dân tộc» -ngưng trích- Chính Đề, tác giả Tùng-Phong Ngô-đình-Nhu.

Thế nhưng, quốc hận năm nay 30-04-2015 tưởng-niệm 40 năm cuộc khổ nạn của dân tộc Việt-Nam đã có những cá nhân, tổ chức thay phiên nhau, vô tình hay hữu ý, tìm cách xóa đi ngày tưởng-niệm thiêng liêng này:

1/ Thượng nghị sĩ Ngô thanh Hải (thượng viện Gia Nã Đại) dùng dự luật S219 ngày Hành Trình Đến Tự Do để xóa ngày quốc hận 30-04;

2/ Dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, cư dân Pháp quốc, phó chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt-Nam lên tiếng binh vực cho dự luật S219 đồng tình với việc xóa ngày quốc hận 30-04;

3/ Linh mục Phan-văn-Lợi thuộc ban điều hành lâm thời khối 8406 quốc nội lên tiếng binh vực dự luật S219 và chê bai người Việt tỵ nạn chống cộng;

4/ Tiến sĩ Nguyễn-đình-Thắng, giám đốc tổ chức cứu người vượt biển BPSOS dùng việc tổ chức ngày quân lực 19-06-2015 ở Kennedy Center Hoa Thịnh Đốn để xóa ngày quốc hận 30-04 và biến thành ngày Hành Trình Đến Tự Do theo thượng nghị sĩ Ngô-thanh-Hải.

Đối với các trường hợp 1, 2, 3 đã có các bài viết phản bác, bản lên tiếng này, chúng tôi xoay quanh những ý nghĩa hệ trọng do BPSOS phổ biến qua bài Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 -ngưng trích- http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3001

Xin quý độc giả khắp nơi hãy chú ý những ý nghĩa đặc biệt luân lưu giữa những dòng chữ trong bản văn Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 -ngưng trích-!

Riêng chúng tôi ghi nhận bài viết có một số điểm quan trọng như sau:

«Cả triệu người đã hy sinh trong và sau cuộc chiến mang ý nghĩa gì, hay chỉ là phí hoài, vô ích? - ngưng trích-

"Hành Trình Đến Tự Do" của chúng ta từ 40 năm qua sẽ và phải dẫn đến "Hành Trình Đến Tự Do" cho cả dân tộc Việt Nam trong một tương lai gần. Năm 2015 sẽ là bước ngoặt lịch sử cho điều ấy xẩy ra, với điều kiện chúng ta -ngưng trích-

- «Khép chương sử cận đại bi hùng của dân tộc trong công tâm và vinh dự» -ngưng trích-

Có nghĩa là muốn đạt «hành trình đến tự do« -ngưng trích- cần phải «Khép chương sử cận đại bi hùng của dân tộc trong công tâm và vinh dự» -ngưng trích-

Tiến sĩ Nguyễn-đình-Thắng đưa ra điều kiện muốn có tự do thì phải «Khép chương sử cận đại bi hùng của dân tộc» -ngưng trích- tức là quên đi quá khứ thù hận với đảng cộng sản, quên đi sự đau thương của dân tộc!

Tại sao phải quên đi quá khứ thù hận, khép lại sự đau thương của dân tộc? Dân tộc Việt-Nam hiện vẫn còn đang sống dưới ách thống trị của bọn giặc Tàu ở Hà Nội và Bắc Kinh; những đau thương, mất mát của cuộc chiến 1954-1975_1975-2015 không, chưa hề được nguôi ngoai; những kẻ tội phạm chiến tranh như mao trạch đông, hồ chí minh, võ nguyên giáp nhẫn đến trương tấn sang, nguyễn tấn dũng, nguyễn phú trọng, lê đức anh, nguyễn trọng vĩnh v.v... vẫn chưa bị đưa ra tòa án hình sự quốc tế để xét xử.

«Khép chương sử cận đại bi hùng của dân tộc» -ngưng trích- chẳng khác nào kêu gọi hoà hợp hòa giải với bạo quyền Việt cộng cũng như xóa bỏ hận thù quên đi những đau thương đối với những nạn nhân mà hiện vết thương vẫn còn đang rướm máu; mặt khác đối với các thành phần thủ phạm thì lại bỏ qua, dung túng cho họ tiếp tục gây tội ác? Điều này hoàn toàn vô lý, dứt khoát không bao giờ chấp nhận được.

Lịch sử cận đại bi hùng cần phải mở hoài, vẫn phải nhắc hoài để toàn dân tộc nhớ đến mối thù cướp Việt đối với bọn giặc Tàu phương Bắc và bán nước của đảng Việt cộng. Khi viết «Khép chương sử cận đại bi hùng của dân tộc» -ngưng trích- tức là kêu gọi đầu hàng buông vũ khí nạp mạng cho kẻ thù. Dứt khoát là không!

«Đây là lúc để chúng ta một lần chính thức nói lên, với nhau và với thế giới» -ngưng trích- Việc vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ mấy mươi năm nay, các tổ chức người Việt tự do cũng như quốc tế đã và sẽ rất nhiều lần lên tiếng vinh danh, bày tỏ lòng tri ân đối với những anh-hùng dân-tộc Việt-Nam. Sự vinh danh tri ân sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian và không gian chứ không phải chỉ vinh danh, tri ân «một lần chính thức nói lên với nhau và với thế giới» -ngưng trích- rồi để chìm vào trong bóng tối.

"Hành Trình Đến Tự Do" của chúng ta từ 40 năm qua – ngưng trích- Đây là câu nói lập lại từ dự luật S219 của tns Ngô Thanh Hải, một dự luật với chủ ý xóa bỏ ngày quốc hận 30-04. Cho dù ngày tổ chức vào dịp tháng 6 nhưng mang trọn vẹn ý nghĩa như dự luật S219 của tns NTHải.

"Hành Trình Đến Tự Do" cho cả dân tộc Việt Nam trong một tương lai gần» -ngưng trích- và «chúng ta quyết tâm hoàn thành sứ mạng lịch sử này năm 2020» -ngưng trích- Năm 2020 là năm Việt-Nam chính thức trở thành tỉnh quốc của nước Tàu cộng sản qua hiệp định Thành Đô ký năm 1990 giữa nguyễn văn linh (đảng cộng sản Việt-Nam) và giang trạch dân (đảng cộng sản Tàu). Như vậy «hành trình đến tự do làm nô lệ giặc tàu« phải vậy không ts nguyễn đình thắng?

Toàn bộ văn bản Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 -ngưng trích- cho thấy ts Nguyễn-đình-Thắng BPSOS muốn xử dụng ngày quân lực 19-06-2015, cũng như việc Vận Động Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam làm hỏa mù để cổ võ cho chiêu bài hòa giải hòa hợp với việt cộng qua ý niệm hành trình đến tự do hay hành trình đến tự do làm nô lệ giặc tàu, rồi từ đó xóa bỏ ngày quốc hận 30-04.

Việc Vận Động Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam, cho dẫu như thế nào (văn bản ghi 1000 người tham dự), công việc này không có nhiều ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh vừa nêu ở hàng trên.

Đó là chưa kể tới những việc BPSOS đang tạo tư thế cho một số tổ chức xã hội dân sự tại Việt-Nam bị tình nghi là cánh tay nối dài, đối lập cuội do Việt cộng lập ra. Độc giả có thể tự phối kiểm về cách làm việc của những tổ chức đó...

Một số điểm căn bản để tự phối kiểm:

1/ Những tổ chức vừa nêu không hề có chủ trương dứt khoát chống đảng csvn;

2/ Họ mượn cớ chống giặc tàu qua các hình thức biểu kiến nhưng không tấn công vào điểm chết của giặc Tàu mục đích chỉ để quảng cáo cho sự hiện diện của tổ chức;

3/ Xử dụng những mục tiêu trung gian, như hòa hợp hòa giải với cộng sản Việt-Nam (theo nghị quyết 36) là một thí dụ điển hình hoặc cố tình tung hỏa mù làm tản lực đấu tranh hầu kéo dài thời gian có lợi cho giặc cướp nước.

Huỳnh thục vy là một thí dụ điển hình (*)

Những việc làm nêu trong văn bản Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 -ngưng trích- của BPSOS Nguyễn-đình-Thắng hoàn toàn không phục vụ cho tinh thần, tình cảm và sự lợi ích của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại. Mặc dù đã có khoảng 20 dân biểu Hoa-Kỳ hứa sẽ tham dự buổi lễ do BPSOS tổ chức.

Hội sử-học Việt-Nam dứt khoát bác bỏ, không ủng hộ những buổi lễ nêu trong văn bản Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 -ngưng trích-.

Chúng tôi kêu gọi ts Nguyễn-đình-Thắng cũng như những thành viên trong ban tổ chức hãy: «...biết suy nghĩ vì vận nước hết lòng cảnh giác những người làm chánh trị vì danh vị quyền lực, hãy suy đi nghĩ lại cho kỹ kẻo mang tội cùng Đất nước và Dân tộc vì a tòng với việt cộng, kéo dài khổ nạn cộng sản tàn phá Đất nước và làm khổ dân tình« -ngưng trích- Câu chuyện thổi bong bóng trâu đi về đâu? Nguyễn-Nhơn

Và «Tự do không cho không biếu không. PHẢI TRANH ĐẤU ĐỔ MÁU MỚI CÓ» -ngưng trích- Đôi dòng viết vội về vụ thổi bong bóng trâu dũng xà mâu, Nguyễn-Nhơn.

Nếu ts Nguyễn-đình-Thắng thật lòng muốn vinh danh và tri ân Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa thì không nên tổ chức ngày 19-06-2015 mà phải tổ chức vào ngày 26-10, vừa mừng Quốc Khánh Việt-Nam Cộng-Hòa vừa mừng ngày Quân Lực và rất gần với lễ tạ ơn của Hoa Kỳ. Cũng như các việc Làm sáng chính nghĩa của người Việt tị nạn, Đưa con thuyền dân tộc đến bờ tự do v.v...-ngưng trích-

"...ngày 19/6 chỉ là một ngày mang ý nghĩa là các chính phủ dân sự, sau cuộc phản loạn 1963, đã không thể đảm trách được nhiệm vụ điều hành quốc gia, vì vậy các chính phủ dân sự đó đã trao lại trách nhiệm điều hành quốc gia cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 19/6 là ngày Kỷ niệm ngày QLVNCH đứng ra nhận lãnh trách nhiệm để ổn định tình hình đất nước lúc đó mà thôi"...

Như vậy ngày 26/10 là ngày Quân Lực VNCH là sự lựa chọn đúng nhất" -ngưng trích- Góp ý ngày quân lực 19-06 và 26-10, Liên-Thành.

Vì vậy, «Ngày Quốc Khánh & QL.VNCH- 26-10-2015, có tính truyền thống- thuần Việt- yêu nước của Người Việt Quốc Gia tỵ nan cộng sản, hơn là ngày QL.VNCH- 19-6- 2015, vì nó có tính cách giai đoạn quốc tế hóa chiến tranh. Và hơn thế nữa," Việt Nam hóa" chiến tranh của Hoa Kỳ đã chấm dứt sau biến cố lịch sử 30-4- 1975. Với sứ mệnh VN bị trao đổi làm con tin " chiến bại " cho quốc tế Cộng Sản Nga Tầu, để đổi lấy an ninh, hòa bình cho thế giới Tự Do. Đã chấm dứt cho Việt Nam thảm hại. thì cớ gì, Người Việt phải mang cái ngày 19/6/ 2015 để kỷ niệm ngày QL.VNCH do Mỹ tạo dựng lên và bị Mỹ bỏ rơi...?!. Dẫu biết rằng Người Việt Nam ta vẫn còn nhớ ơn và mang ơn họ một thời trên cùng một chiến tuyến Tự Do!!!» -ngưng trích- Góp ý ngày quân lực 19-06 và 26-10, Nguyễn-huỳnh-Mai, cựu sĩ quan QLVNCH.

Hãy noi gương các bạn trẻ ở đất Hương Cảng. Sau một loạt các cuộc đình công, biểu tình lớn vào cuối năm 2014 chưa đạt được thắng lợi về việc đòi hỏi Bắc kinh phải thay đổi thể thức bầu cử dân chủ cho vùng đất này vào năm 2017. Giờ đây những thành phần trẻ cầm đầu phong trào đòi dân chủ đã mạnh dạn thay đổi chiến lược quyết liệt hơn, dứt khoát hơn, đó là đấu tranh đòi tự trị cho đảo quốc. Đây là một bước tiến dài đáng ca ngợi.

Văn bản Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 -ngưng trích- hiện tượng là những điều đáng hoan nghinh, nhưng bản chất thực sự là những bước lùi chiến lược cũng như chiến thuật!

Vì vậy chúng tôi kêu gọi tất cả người Việt-Nam nào thật sự quan tâm đến vận mạng đất nước, hãy

Nói KHÔNG với việc tổ chức ngày quân lực 19-06-2015 làm hỏa mù để cổ võ cho chiêu bài hòa giải hòa hợp với việt cộng qua ý niệm hành trình đến tự do, rồi từ đó xóa bỏ ngày quốc hận 30-04 của BPSOS Nguyễn đình Thắng.

Liên Âu, ngày 07 tháng 02 năm 2015, tưởng-niệm 40 quốc hận quốc tang 30-04-1975_30-04-2015

Trúc Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam.

Tham khảo:

- (*) Bản Lên Tiếng của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, Về Việc Đặt Tên Chó của Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Thục Vy cùng Huỳnh Trọng Hiếu đã bẻ cong lịch sử khi bôi nhọ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu, và Đệ I Việt Nam Cộng Hòa trên Facebook - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-6100_15-2/

- Ngày Quân Lực 26-10 Và Ngày Quân Lực 19-06 (hiệu đính nhân ngày Hoàng-Sa 19-01-2015) - http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/nvpl_ngay-quan-luc-19-06_26-10_hieu-dinh-ngay-19-01-15.html

- Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 - http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3001

- Hội Sử-Học Việt-Nam phản đối dự luật công nhận 30/4 là Ngày Hành Trình Đến Tự Do do TNS Ngô Thanh Hải_Gia Nã Đại đề xướng - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/nvpl_phan-doi-du-luat-3004-ngay-hanh-trinh-den-tu-do.html

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site