lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Bản lên tiếng thứ 65_Đảng CSVN Gây Rối Trật Tự Công Cộng Đẩy Dân Tộc Việt Nam Vào Vòng Nô Lệ Giặc Tầu Kể Từ Ngày 02-09-1945

Ngày 19-08-1945, lợi dụng cuộc biểu tình của công chức ủng hộ chính phủ Trần-trọng-Kim, đảng cộng sản Việt Nam (mặt trận Việt Minh lúc đó) do Hồ-chí-Minh và Võ-nguyên-Giáp đã gây rối trật tự công cộng chiếm chính quyền, cướp giật chính nghĩa của dân tộc Việt và dựng nên cái ngày gọi là "cách mạng tháng tám".

Trong công văn mã số 380 do cục tình báo Hoa Nam lưu trữ, Dân Thụy, gởi ngày 26-03-1947, điều (5) , có đoạn: "Từ lúc đảng ta đứng lên vận dụng cách mạng vô sản, cướp được chính quyền thành lập nhà nước Trung Cộng, cho đến nay lịch sử đảng đã trải qua 20 năm; đặc biệt cuộc "cách mạng 85 tháng 9" dẫn đường đảng thành công. (国民革命党有20年来,特别是历史(85月),1年战争储备刀片).

Hồ Chí Minh đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thành lập nhà nước Việt Cộng, lấy kinh nghiệm lịch sử "cách mạng 85 tháng 9" (Cuộc nội chiến lần đầu tiên - 第次国共内战) nhằm thực hiện cuộc cách mạng tương tự tại Việt Nam" -ngưng trích-.

Chúng tôi không đi sâu vào chi tiết công văn 380 vì không thuộc phạm vi của bài này, nhưng nêu ra để làm dẫn chứng sự kiện hình thành "chính phủ và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" hoàn toàn nằm trong sự chi phối của Trung cộng ngay từ lúc mới bắt đầu.

Cái chính quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lâm thời được thành lập ngày 02-09-1945 do Dân Thụy bí danh thứ 220 của Hồ Chí Minh, thiếu tá cục tình báo Hoa Nam đứng đầu. Ý nghĩa lịch sử của ngày này chỉ nhằm chứng minh thực quyền của Trung cộng trên đất Việt Nam (thông qua đảng CSVN), cũng như mở đầu cuộc tắm máu tộc Việt trong cuộc xâm lược Việt Nam của tập đoàn Tần cộng (chứ không phải Hán cộng) do Mao Trạch Đông đứng đầu.

Cục tình báo Hoa Nam muốn đạt đến cho bằng được mục đích xâm lược Việt Nam, họ đã xử dụng những phương tiện vô luân nhất, độc ác nhất, tàn bạo nhất để tiến hành cuộc xâm lược này. Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã là những cánh tay nối dài để thực hiện mục tiêu nêu trên.

Phương pháp chiếm chánh quyền bằng mọi phương tiện của cục tình báo Hoa Nam từ vô luân nhất đến tàn bạo nhất, họ, những đảng viên CSVN đều thực hiện không chút nương tay.

Dân Thụy Hồ Chí Minh trong tư cách là thành viên chính trị cục tình báo trung ương (Trung cộng) viết trong báo cáo :" còn nhớ năm đó (1945) chiến thắng lớn, nhờ kinh nghiệm trừ bị quân sĩ, quân lương phong phú, chuẩn bị hoàn chỉnh trước chiến tranh, khai trừ được những "Kẻ phản bội kháng chiến" (抗日时期的汉奸), (Ám chỉ chính quyền phe Quốc gia), ta đã chiến thắng cướp được chính quyền, cũng phải kể đến chiến công của tập đoàn cố vấn quân sự quyết tâm đào tạo được một lực lượng dân quân Việt Nam cùng dưới cờ đảng Ta (Trung Cộng)" -ngưng trích- Hồ Chí Minh Một Gián Điệp Hòan Hảo.

Đoạn văn trên cho thấy thêm hai ý nghĩa khác, là, tất cả việc tàn sát, tiêu diệt các lực lượng quốc gia dân tộc hay những người không cộng sản đều có bàn tay của cục tình báo Hoa Nam Trung cộng nhúng vào. Đồng thời xác nhận một thực tế, công an nhân dân Việt Nam, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là lính đánh thuê cho tập đoàn Tần cộng.

Nhiệm vụ làm lính đánh thuê cho Nga, Tầu của công an nhân dân, quân đội nhân dân Việt cộng được chính Lê-Duẫn, một Lê-chiêu-Thống tân thời xác nhận sau ngày chiếm miền Nam (30-04-1975) là «Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc» -ngưng trích-.

Ngày 02-09-45 khởi sự cho muôn ngàn sự kiện đẫm máu thê lương của dân tộc trước sự xâm lược của tập đoàn Tần cộng Mao Trạch Đông - Dân Thụy Hồ Chí Minh cũng như đảng cộng sản Việt Nam.

Từ chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (02-09-1945) đến Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02-09-2014) hay bạo quyền Việt cộng đều là những tập đoàn cầm quyền bù nhìn cho đảng cộng sản Tàu hay tập đoàn Tần cộng.

Bạo quyền Việt cộng theo mệnh lệnh của tập đoàn Tần cộng, cục tình báo Hoa Nam đã giết chết trên 12 triệu người Việt Nam cho mục tiêu xâm lược Việt Nam.

Tội ác bán nước, tàn sát tộc Việt của các tập đoàn nói trên là những sự thật lịch sử không thể chối cãi, do đó không cần phải hỏi hay bàn cải, mà người dân phải hành động và hành động.

Hành động là người trong nước phải đứng lên lật đổ tập đoàn cầm quyền bù nhìn Việt cộng và  đó là biện pháp duy nhất để cứu nguy dân tộc Việt Nam thoát khỏi nạn Tần hóa dã man, thâm độc đã và đang được âm thầm tiến hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hoan nghinh sự ra đời của các tổ chức dân sự Việt Nam cũng như hội nhà báo độc lập v.v... Ra đời với một số mục đích được phổ  biến cũng chưa đủ đáp ứng với tình hình nguy ngập của đất nước. Các tổ chức này cần phải có hành động mạnh mẻ hơn, cương quyết hơn để đi đến việc chấm dứt sự cai trị của bạo quyền Việt cộng, như vậy mới thực hiện đúng vai trò, nghĩa vụ của mình. Hơn nữa, các tổ chức trên cần yểm trợ tối đa phong trào dân oan đòi đất, công nhân đòi cải thiện điều kiện làm việc v.v... để tạo thêm sự đoàn kết dân tộc cũng như làm phong phú trong đấu tranh.

Dĩ nhiên, trong tình huống trên xảy ra, cộng đồng người Việt hải ngoại không ngồi yên mà sẽ hành động cùng người dân trong nước...

Đã 69 năm rồi kể từ ngày 02-09-1945, không lẽ người dân trong nước an phận với số kiếp nô lệ giặc Tầu hay sao? Hỏi tức là trả lời vậy !

Liên Âu ngày 01-09-2014

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Các bài viết liên quan:

1/ Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 1 (Huỳnh-Tâm) http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ht_hcm_mot-gian-diep-hoan-hao.htm

2/ Đừng Hỏi, Hãy Hành Động - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/nn_dung-hoi-hay-hanh-dong.htm

3/ David Việt Nam - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/dqc_david-vietnam.htm

4/ Đã Đến Lúc Vận Động Toàn Dân Nổi Dậy Được Chưa? - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_nn_da-den-luc-van-dong-nguoi-dan-noi-day-duoc-chua.htm

5/ Tại Sao Không Nên Dùng Hai Chữ "Trung Quốc"? - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ttts_tai-sao-khong-nen-dung-chu-trung-quoc.htm

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site