lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

lich su viet nam, quốc hận 30-04

THÁNG BA GÃY SÚNG, THÁNG TƯ BUỒN
NHỚ NGÀY MẤT NƯỚC, NGÀY QUỐC HẬN

Sài-Gòn lạc mất tên

sài gòn, việt nam cộng hòa

Bến nghé ngày xưa, Gia Định thành

Theo thời gian phát triển thành Sài Gòn

Sài Gòn với chợ Bến Thành

với tháp đồng hồ cổ kính

Một thời phồn thịnh

với Mỹ danh Hòn Ngọc Viễn Đông

Niềm hãnh diện của Nam kỳ Lục tỉnh

Từ ngày thành lập nền Cộng Hòa

Sài Gòn chánh thức là THỦ ĐÔ

của nước Việt Nam

Sau cơn khói lửa điêu linh

Giặc dữ tràn vào Thành Phố thân yêu

Tàn phá cướp đoạt tất cả

Người Sài Gòn lớp lâm thân tù tội

Lớp đi đày nơi Kinh Tế Mới

Tài sản giặc đỏ chiếm đoạt

Cả tên Sài Gòn chúng cũng xóa sạch

Thay vào là tên họ Hồ, tội đồ dân tộc

Kể từ ngày ấy, Sài Gòn mất tên

Tên chánh thức không còn

Nhưng trong lòng người dân Miền Nam

Sài Gòn thân thương mãi mãi còn

Một mai ách nạn cọng sản giải trừ

Sài Gòn lấy lại tên và cả tình người

Sài gòn, người Sài Gòn mãi mãi

THƯỜNG CÒN

Nguyễn Nhơn

(Nhân đọc chuyện Thành phố trong Hồi tưởng )

***

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site